Archive | May, 2011

โครงการพัฒนาผู้นำอาสาในภาวะวิกฤต (FCI)

Posted on 27 May 2011 by deksiam

เวทีประชาธิปไตยชุมชนเพื่อความมั่นคงของมนุษย์”“ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร่วมกับ อาสาดุสิต มูลนิธิ 1500miles เครือข่ายราษฎรอาสาปกป้องสถาบัน และหลายเครือข่ายด้านอาสาพิบัติภัย  จัดสอน ประสบการณ์ในการรับมือในภาวะวิกฤติ โดยกลุ่มผู้นำอาสาลงพื้นที่ เช่น อ ปิยะชีพ วัชโรบล อาสาดุสิต / อ รัฐภูมิ อยู่พร้อม มูลนิธิ 1,500 miles  เพื่อการพัฒนาผู้นำด้านงานอาสาสู้พิบัติภัย

 

เน้นประสิทธิภาพสูงสุดของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก ผ่านหลักสูตร จะได้เป็น member เครือข่าย FCI สอนสถานการณ์เอาชีวิตรอดในภาวะวิกฤต ขั้นตอนต่างๆ อาทิ เช่น  ขั้นการเตรียมการ (Preparation), ขั้นการปฏิบัติการ (Implementation), ขั้นการบรรเทาและเยียวยา (Relief)

 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขึ้น 4 ภาคๆละ 1 ครั้ง จำนวนจำกัดภาคละ ๔๐๐ ท่าน เท่านั้น

กทม.1-3 มิ.ย. 54 รร.ปริ้นซ์ พาเลซ

โคราช 5-7 มิย. 54

เชียงใหม่ 9-11 มิย.54

สุราษฎร์ 13-15 มิย. 54

 

วันแรกเริ่ม 13.00 น.พักที่ รร. / วันที่ 2 อบรมทั้งวัน พักที่ รร. /วันที่ 3 ครึ่งวันเช้า

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมอบรมต้องอาศัยในภูมิภาคนั้นๆ พร้อมเป็นอาสาสมัครฯเมื่อเกิดพิบัติภัย ใน ส่วนกลาง หรือ งานภาคสนาม

 

ไม่มีค่าลงทะเบียน / ไม่มีค่าที่พัก

 

ลงทะเบียนได้ที่

1. ศูนย์กลางนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(ศนท)

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en&formkey=dDY0Mk83OGxXZmlUN0lmbnBwcW10YUE6MQ#gid=0

2. อาสาดุสิต nui707@hotmail.com

3. มูลนิธิ 1500miles 1500miles@gmail.com

4. สมัชชาคุณธรรม Moral Center

คุณประทีป มูลเภา (ทีป) E-mail: Prateep_npt@hotmail.com Tel: 081-1673442

หรือ วีรญา เดชเฟื่อง (จี้) E-mail: jorjie007@hotmail.com Tel: 087-5920189

 

สนับสนุนกิจกรรมของอาสาคนคิดดี ทำดี

 

Comments (0)

วิถีแห่งความพอเพียง ครั้งที่ 7

Posted on 27 May 2011 by deksiam

วิถีแห่งความพอเพียง ครั้งที่ 7

25-26 มิถุนายน 54  บ้านเขาถ้ำพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

 

ฤดูของการทำนาได้กลับมาอีกครั้ง  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงแก่คนเมือง ครั้งนี้จะพาเพื่อนๆจิตอาสาไปดำนาร่วมกับน้องๆ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนชาวนา  จ.นครสวรรค์   ที่โรงเรียนเขาถ้ำพระ  อ.โกรกพระ  ซึ่งข้าวนี้จะเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนต่อไป  เป็นการลดค่าใช้จ่ายและพึ่งพาตัวเอง  นอกจากนี้อาสาสมัครจะได้เรียนรู้กระบวนการปลูกและคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  รวมถึงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอีกด้วย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.give2all.com/writer/view.php?id=1112

 

สอบถามรายลเอียดได้ที่  02-9301331,081-5563044 โต้ง หรือe-mail : zaayaa@hotmail.com

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  บุคคลทั่วไป 1,250 บาท / นักเรียน,นักศึกษา 1,000 บาท
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2554

 

Comments (0)

ค่ายเด็กดั่งดวงดาว 1

Posted on 27 May 2011 by deksiam

ค่ายเด็กดั่งดวงดาว 1

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2554 แม่กลองแคมป์ จ.สมุทรสงคราม

 

จากแนวคิดเรื่อง “พี่เลี้ยงใจดี กับเด็กดีของชุมชน” ที่จัดขึ้น ทำให้ผมรู้ว่า “ความสุขของผู้ใหญ่ที่เป็น (ผู้ให้) กับ ความสุขของเด็กๆที่เป็น (ผู้รับ) ผสมลงตัวกลายเป็น ความสุขที่เต็มอิ่ม” ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาในช่วงสั้นๆ แต่คุณค่าในการให้ที่เราบรรจง เรียงร้อยเป็นหลักสูตร “สังคม” ให้เด็กๆได้เข้าใจ และเข้าถึง ธรรมชาติ ต้นไม้ แม่น้ำ ที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ วันนี้เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน และ “ช่วยกัน” สร้างความสมดุลธรรมชาติ เท่ากับว่า เรากำลังรวมพลังดูแลโลกด้วย

 

เส้นทางกิจกรรม จากแม่กลองแคมป์-โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน-แม่น้ำแม่กลอง-วัด–ตลาดน้ำ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ
1. สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
– กิจกรรม 1 วัน (เช้า-เย็นกลับ คนละ 350 บาท)
– กิจกรรม 2 วัน 1 คืน (ค้างคืน คนละ 500 บาท)
2. เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ท่านสามารถสมทบค่ากิจกรรมของเด็กๆได้ คนละ 500 บาท (เด็กๆจากชุมชนประชาอุทิศ 76 รับจำนวน 15 คน)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.give2all.com/writer/view.php?id=1113

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ปู 082-4885303 หรือ pugummoon@hotmail.com

 

Comments (0)

อาสาหน้าฝน “เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ เรียนรู้วิถี ฟื้นป่าชายเลน”

Posted on 27 May 2011 by deksiam

อาสาหน้าฝน เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ เรียนรู้วิถี ฟื้นป่าชายเลน

11-12 มิถุนายน 2554  ณ ชุมชนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด

เพราะเรามองว่า “การฟื้นฟูป่าไม่ใช่เพียงแค่ไปช่วยการปลูกป่าเท่านั้น”

Givegang มูลนิธิกองทุนไทย ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ เพาะกล้าไม้ชายเลน เพื่อใช้ปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าเดิม (นากุ้งร้าง) และร่วมดูแลพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเรา กับกิจกรรม…

– เก็บเมล็ดพันธุ์ในป่าชายเลน  ปรับปรุงเรือนเก็บกล้าไม้ชายเลน

– สำรวจสภาพพื้นที่ เตรียมพร้อมฟื้นฟูป่า (ปลูกป่า)/ ร่วมเก็บภาพจุดศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

– เรียนรู้ มีส่วนร่วมกับการฟื้นฟูป่าโดยชุมชนอย่างแท้จริง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการฟื้นฟูป่าชายเลนผืนสำคัญของภาคตะวันออก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.give2all.com

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการให้ มูลนิธิกองทุนไทย โทร. 02-3144112-3 ต่อ 301,302  Email: givegang@gmail.com

(เปิดรับสมัครเพียง 27 ท่านเท่านั้น ท่านละ 2,150 บาท)


 

Comments (0)

ร่วมสืบชะตาแม่น้ำ และฟื้นฟูบ้านเรือนของชาวบ้าน ในบ้านปากลง ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

ขอเชิญเข้าร่วมค่ายอาสาเรียนรู้ ฟื้นฟูน้ำท่วม ครั้งที่ ๒

Posted on 26 May 2011 by deksiam

 

 

สิ่งที่เราจะทำร่วมกันในครั้งนี้ก็คือ

  1. ร่วมพิธีสืบชะตาแม่น้ำคลองกลาย ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน
  2. ลงแรงซ่อมบ้านเรือนบางหลัง ที่ต้องการเรี่ยวแรงช่วยเหลือ
  3. เรียนรู้เรื่องราวของชุมชน ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ

สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจน 089-690-2513

 

Comments (0)

AW-E-idea

E-idea Competition “ถักทอไอเดีย ให้โลกน่ารัก”

Posted on 24 May 2011 by deksiam

 

E-idea Competition “ถักทอไอเดีย ให้โลกน่ารัก”

องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE และ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม E-Idea Competition ซึ่งจัดโดย British Council และ LRQA Business Assurance

ชวนคนมีไอเดียน่ารัก สุดเท่เพื่อสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เป็นแค่ความคิด

ลงมือให้เป็นจริง คัด 3 ไอเดียตั้งต้น 3 ไอเดียต่อยอด รับทุนสูงสุด 200,000 บาท

และร่วมเป็นเครือข่าย Climate Generation ของ British Council เดินทางดูงาน รู้จักเพื่อนใหม่ผู้รักสิ่งแวดล้อมจากทั่วโลก

ไม่จำกัดรูปแบบไอเดีย ขอเพียง “สร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อม”

รับใบสมัครที่  th.e-idea.org ถึง 3 กรกฎาคม นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

E-mail: e-ideathailand@britishcouncil.or.th

โทร. 02 657 5610 หรือ 02 657 5630

facebook.com/EideaThailand

สนับสนุนโดย : British Council และ LRQA Business Assurance

ร่วมสนับสนุนโดย: สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย, สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ, a day, องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCAREและ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

Comments (0)

"สิ่งใดเกิดขึ้นใหม่ สิ่งใดเปลี่ยนแปลงไป และจะนำไปสู่รูปแบบใด? สิ่งใดที่เดินทางมาถึงบั้นปลายแล้ว และสิ่งใดกำลังจะพ้นยุคหมดสมัยไป" เครือข่ายพลเมืองเน็ต และ สยามอินเทลลิเจนซ์ เชิญชวนผู้สนใจมาแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจความเป็นไปได้ที่ว่านี้

ซีรี่ส์เสวนา: ชีวิต / ศิลปะ / ออนไลน์

Posted on 24 May 2011 by deksiam

อาทิตย์ 29 พ.ค. 2554 15:00 น. @ The Reading Room สีลม 19
“คนยุค’เน็ตกับเพลงและหนัง: ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากโลกออนไลน์”
คุยกับ วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา (filmsick), ไกรวุฒิ จุลพงศธร, อธิป จิตตฤกษ์

อาทิตย์ 5 มิ.ย. 2554 15:00 น. @ ร้านหนังสือก็องดิด แยกคอกวัว
“มุขปาฐะ คัดลอก การพิมพ์ การโหลด: เหลียวมองการเดินทางอันยาวนานของกิจกรรมการอ่าน”
คุยกับ ภาณุ ตรัยเวช, วันรัก สุวรรณวัฒนา, กิตติพล สรัคคานนท์

แผนที่

Comments (0)

โครงการ กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๕ ตอน เด็กเชียงคาน ฉลาดแกมดี

Posted on 24 May 2011 by deksiam

โครงการ กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๕
ตอน เด็กเชียงคาน ฉลาดแกมดี

เจ้าของโครงการ กลุ่มอาสาอิสระโรงบ่มอารมณ์สุข
ระยะเวลาโครงการ วันที่ ๑๔ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ขึ้น ๑๔ ค่ำ – แรม ๓ ค่ำ เดือนแปด  ปีเถาะ รัตนโกสินทร์ศก ๒๓๐

สถานที่ โรงเรียนบ้านคกมาด หมู่ที่๓ ตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
การออม  รวมถึงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการออม คือยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เด็กเติบโตบนกระแสบริโภคนิยม ความฟุ้งเฟ้อที่เพิ่มขึ้นกำลังสวนทางกับความเป็นจริง การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจึงเริ่มต้นที่ การยอมรับในสิ่งที่ตนเองมี แล้วจึงเริ่มพัฒนาจากจุดนั้นบทสรุปและข้อคิดมากมาย บอกถึงการเริ่มต้นจากตนเอง สร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก ยอมรับความจริง กล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา และสามารถเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน ที่สำคัญคือการลงมือปฏิบัติให้เกิดผล การออมจึงเป็นที่มาของโครงการ กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน๕ ตอน เด็กเชียงคาน ฉลาดแกมดี ที่เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่าง กลุ่มอาสาอิสระ กับโรงเรียนบ้านคกมาด หมู่ที่๓ ตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ลักษณะกิจกรรม
กิจกรรมเพิ่มทักษะการรู้ของน้องๆโดยผ่านขบวนการกิจกรรมที่อาสาร่วมกันทำเพื่อน้องในถิ่นไกล และเพื่อปลูกฝังรักการเรียนให้กับเด็กๆในชนบท อีกทั้งตัวอาสาได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ชนบท และส่งเสริมกระบวนการกลุ่มสร้างสำนึกเรื่องงานอาสาสมัครและเผยแพร่แนวคิดการทำงานอาสาสมัคร

ลักษณะรูปแบบกิจกรรม

ในส่วนของเด็ก จะนำเด็ก ตั้งแต่ ระดับชั้น ป.๔  ป.๖ มาเข้าค่าย เพื่อส่งเสริมการออมและคุณธรรมการทำความดี

ในส่วนของอาสาที่รับสมัคร เน้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ สร้างสรรค์กิจกรรมให้มากที่สุด และ การเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มพี่เลี้ยงฐาน ในการทำและนำกิจกรรม รูปแบบกิจกรรมมุ่งเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม

กำหนดการโครงการ
กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๕
ตอน เด็กเชียงคาน ฉลาดแกมดี

เจ้าของโครงการ กลุ่มอาสาอิสระโรงบ่มอารมณ์สุข
ระยะเวลาโครงการ วันที่ ๑๔ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ขึ้น ๑๔ ค่ำ – แรม ๓ ค่ำ เดือนแปด  ปีเถาะ รัตนโกสินทร์ศก ๒๓๐

สถานที่
โรงเรียนบ้านคกมาด หมู่ที่๓ ตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วันพฤหัสฯที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (เดินทางตอนเย็นหลังเลิกงาน)

ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
๑๘.๓๐ – นัดหมายและออกเดินทางจากรุงเทพมหานคร สู่อ.เชียงคาน จ.เลย

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (วันหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา)

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
๐๖.๐๐ อาสาเดินทางถึง อ.เชียงคาน จ.เลย ตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้า

๐๗.๓๐- ๐๘.๓๐ ภารกิจส่วนตัว
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ อาหารเช้า เช้าแรกของอาสา (๑)
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ อาสารู้จักกัน ผูกมิตร ชิดใกล้
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ ร่วมด้วยช่วยกันวางแผนแบ่งหน้าที่กิจกรรมค่ายน้อง
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง (๒)
๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ ร่วมด้วยช่วยกันเตรียมงานวันพรุ่ง
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ รับประทานอาหารเย็น (๓)

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ แบ่งกลุ่มจัดเตรียมกิจกรรมค่ายสำหรับน้องๆ
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน ชมลมชมจันทร์ ริมโขงฝั่งไทย มองไกลไปฝั่วลาว
(นอน ณ โรงเรียนบ้านคกมาด สถานที่ทำกิจกรรมสำหรับน้องๆ)

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (วันวันเข้าพรรษา)

แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
๐๗.๓๐- ๐๘.๓๐ กองทัพเดินด้วยท้อง มื้อเช้า (๔)
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ ลงทะเบียนเด็ก อาสา คณะครู
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ เปิดค่าย กิจกรรมรู้จักฉัน รู้จักเธอ ยินดีที่ได้พบกัน กิจกรรมสัมพันธ์ แบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรม
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ เปิดประเด็นการออมของน้อง

ทักษะชิวิต D.I.Y ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ (Do it youself)
กิจกรรมทำเอง น้ำยาเอนกประสงค์ (ทั้งซัก ทั้งล้าง)
แนวทางลดรายจ่ายส่งเสริมเพิ่มรายได้
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง (๕)
๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ Walk Rally Play+Learn = เพลิน

๑. กระดึ๊บช่วยโลก
Concept ทรัพยากรบนโลกตอนนี้มีจำนวนน้อยลงทุกที พวกเราทุกคนควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด
๒. การลำเลียง
Concept ให้ทราบถึงทรัพยากรทางธรรมชาติ ว่ามีความยากลำบากกว่าจะมาถึงคนใช้อย่างพวกเราจึงควรใช้กันอย่างประหยัด
๓. ขยะล้นบ้าน
Concept ให้ตระหนักกับปัญหาของขยะที่อยู่และให้ช่วยกันรักษาให้นานที่สุด
๔.แยกซิจ๊ะ
Concept ให้ทราบถึงกระบวนการแยกชนิดของขยะที่ยังใช้ได้ และชนิดของขยะ
๕. ปิดตาหารัก
Concept การเลือกใช้ทรัพยากร ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ
๖. อย่าให้หก
Concept การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ รวมกลุ่มกันคิด ร่วมจิตกันทำ แจกกิจกรรมภาคกลางคืนให้น้องเล่น
๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ ภาระกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเย็น (๖)
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ กิจกรรมสัมพันธ์ภาคค่ำ
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน เข้าพรรษาที่เชียงคาน

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

แรม ๒ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ

๐๖.๐๐ ออกกำลังกาย สำหรับเด็ก
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ กองทัพเดินด้วยท้อง พี่กับน้องรับประทานร่วมกัน (๗)
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ เปิดจินตนาการ

สุขชีวิต เปิดโลก เปิดความคิดของเด็ก คำสัญญาเด็กเชียงคาน ฉลาดแกมดี
มอบรางวัลการประกวดวาดภาพ,เรียงความ ในหัวข้อ กระปุกความดี ของหนู (การบ้านสำหรับเด็กที่ทำมาก่อนเข้าค่าย ทุกคน)
มอบทุนสนับสนุนการศึกษา
สรุปกิจกรรม
ปิดค่าย
๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง (๘)
๑๓.๓๐๑๕.๓๐  ถอดบทเรียนทักษะชีวิต มหัศจรรย์แห่งการทำดี กระปุกความดีของพี่
อาสาอิสระ (ศึกษาชุมชน พี่ไปเที่ยวบ้านน้อง)

๑๖.๐๐น. ๑๙.๐๐น. ภาระกิจชมเชียงคานก่อนกลับกรุงฯ และรับประทานอาหารเย็น (ดูแลตัวเองนะจ๊ะ)

๑๙.๐๐น.๒๑.๐๐ น. ชมเชียงคานยามค่ำคื่น แต่ห้ามดื่มสุราและของมึนเมา(กิจกรรมตามความสะดวกใจ)
๒๑.๐๐— ออกจากเชียงคาน เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (วันหยุดชดเชยเนื่องในวันเข้าพรรษา)

แรม ๓ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
๐๖.๐๐น. – ๐๗.๓๐น. กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ ใครทำงานก้ไปทำงาน ใครหยุดก็ได้พัก

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


เปิดรับบริจาค สิ่งของทุกชนิด
อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ของเล่นของขวัญให้น้องๆ

ชุดนักเรียนชาย-หญิง สำหรับ น้องๆ ป.๔ ถึง ป.๖
หนังสือ ที่เหมาะสำหรับเด็ก อนุบาล(เด็กเล็ก)- ประถม

หนังสือการ์ตูน เช่น นิทานการ์ตูน หากเป็นการ์ตูน ทั่วไป กรุณา คัดกรองให้ด้วยนะ ครับ

สามารถร่วมบริจาคหรือสมทบทุนสนับสนุนได้ที่
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถ.วิภาวดี-รังสิต (ก่อนถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)
ในวันและเวลาราชการ ติดต่อคุณ จิระพงค์ รอดภาษา

สมทบค่าใช้จ่าย
คนละ ๑,๙๙๐ บาท

ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
ที่พัก นอนในห้องเรียนของโรงเรียน

/ อาสาสามารถนำเต๊นท์ไปกางได้เองสำหรับคนที่ต้องการนอนเต๊นท์ นอนเต๊นท์ที่ริมโขง
ค่าเดินรถเดินทาง ไป-กลับ (รถปรับอากาศ ครอบคลุมระยะเวลา ตลอดกิจกรรม)
ค่าอาหารสำหรับอาสารวม ๘ มื้อ และอาหารสำหรับจัดเลี้ยงน้องๆจำนวน ๒๐๐ คน ๔ มื้อ
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับทำกิจกรรม
เสื้อสำหรับอาสา
ค่าเช่าเครื่องเสียงสำหรับกิจกรรม/เต๊นท์สำหรับกางทำกิจกรรม
ค่าน้ำ-ค่าไฟและบำรุงรักษาสำหรับโรงเรียน
ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุม ๔ วัน ๔ คืน
ทุนการศึกษามอบให้โรงเรียน(ในกรณีที่มีเงินเหลือ หลังหักจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าซื้อสินค้าของฝาก

สมัครและลงทะเบียนค่าใช้จ่ายโดยการโอนเงินค่าสมัคร

เพื่อเป็นการยืนยันการร่วมกิจกรรมที่แน่นอน
สมทบค่าทำกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม หรือสนับสนุนโครงการ

การสมัครร่วมกิจกรรม

1.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมลล์ รับสมัครทางอีเมลล์เท่านั้น สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น

E-Mail    Sunday2309@hotmail.com

 

2.รายละเอียดที่ส่งมาทงเมล

ชื่อ-นามสกุล   ชื่อเล่น  วันเดือนปีเกิด เบอร์ติดต่อกลับ อีเมลล์ของผุ้เข้าร่วม ขนาด(ไซส์)เสื้อที่ท่าใส่ ขนาดปกติ S M L XL

 

3.เมื่อสมัครมาแล้ว โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน3 วันหลังจากสมัคร เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน

4.เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว ไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานใด ดังนั้นผู้ที่เข่าวมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าคิดกิจกรรมทั้งหมดและหากมีการรับบริจาคมาเป็นเงินจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน และหากมีเงินเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายก็จะมอบไว้ให้เป็นทุนการศึกษากับโรงเรียน

โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์
ชื่อบัญชี นาย จิระพงค์ รอดภาษา
เลขบัญชี 914-0-07389-2

เมื่อโอนแล้วกรุณาโทรยืนยันการโอนที่ เบอร์ ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ (081-515 8564)
และ ส่ง FAX มาที่ ๐๒-๕๖๒ ๐๐๙๓ พร้อมระบุรายชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ
หรือถ่ายสำเนา attach file มาที่ sunday2309@hotmail.com

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (หรือจนครบจำนวนคน)

จำนวนจำกัด ๔๐ คน

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕๘๕๖๔ (081-515 8564)

เตรียมตัว และเตรียมใจและนำติดตัวไป
ผ้านุ่ง ผ้าถุง ผ้าขาวม้า ผ้าขนหนู สำหรับอาบน้ำ
เครื่องนอน/อุปกรณ์การนอน
ควรนำถุงนอนหรือผ้าห่มไปเอง (เพื่อความสะดวกใจในการหลับนอน)
ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด
กรณีอยากนอนเต็นท์ สามารถจัดเตรียมเต็นท์ไปเองได้

การเดินทาง
โดยรถบัสแอร์ ๕๐ ที่นั่ง ไป-กลับ กรุงเทพฯ อ.เชียงคาน จ.เลย เดินทางพร้อมกันทุกท่าน

ขอความร่วมมือ

***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

กิจกรรมและผลงานของกลุ่ม

ครูอาสากลางกรุง
ทุกๆวันอาทิตย์ ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ในกรุงเทพฯ
http://teacher4sunday.multiply.com/

สร้างฝาย แหล่งน้ำให้สัตว์ เขาแผงม้า
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/19

ห้องสมุดดิน
อ.แกลง จ.ระยอง
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/38

กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน๑ Begin
อ.ด่านซ้าย จ.เลย
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/42/42

โครงการ “ให้” To give to share to care อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/51/51

กระปุกความดี สู่วิถีชุมน๒ ตอน คบเด็กชายเล
อ.เกาะยาว จ.พังงา
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/52/52

อาสาตามหาความสุข ตอน นั่งรถไฟฟรีไปหาความสุข
จ.ปราจีนบุรี
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/54/54
โครงการ “น้ำใจใส่กระปุก ของขวัญวันเด็ก๒๐๑๐”
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/62/62

โครงการกระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๓ ที่พังงา
๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/68/68

โครงการกระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๔ ที่พัทลุง
๒๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/70/70

โครงการ ทำดี แทนคุณแผ่นดิน Project One
“หอบรักไปห่มป่า ถักฝายให้สายน้ำ”
ณ เขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
วันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/69/69

โกงกางโอบโลกอบอุ่น บทที่๑
ในวงเล็บ สองมือนี้ที่เปื้อนเลน
จ.จันทบุรี ประเทศไทย
วันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/71/71

ทำดี แทนคุณแผ่นดิน Second Project
“ลงหญ้าแฝก ย่ำบ้านดิน กินเพื่อสุขภาพ”
วันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อ.เมือง จ.นครนายก ประเทศไทย
http://www.facebook.com/album.php?aid=23246&id=100000773318534&l=e6d0b58b9e

“ให้ ยกกำลัง๒”
2 give 2 share 2 care
ณ บ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์
22 – 25 ตุลาคม 2553
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/73/73

โครงการ สิบปากว่าไม่เท่าลงมือทำ
ตอน สนามเด็กเล่น
๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
ณ โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/74

โครงการ น้ำใจใส่กระปุก ของขวัญวันเด็ก ๒๕๕๔
ตอน Super Hero รักเด็ก, Good Rangers
๗ – ๙ มกราคม ๒๕๕๔
สถานที่ โรงเรียนนางบวช
ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/75/75

กิจกรรม ล้อมวงชวนถัก ทอมิตรภาพ ครั้งที่๑
ในวันอาทิตย์ ที่๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐น.
ณ สวนโมกกรุงเทพฯ (สวนรถไฟ)
ชมรูปกิจกรรมครั้งแรก
http://www.facebook.com/album.php?aid=30047&id=100000773318534&l=462d5afca0

โครงการ อาสาตามหาความสุข หมายเลข๒
“หาสุขใส่ตัว กระชับพื้นที่ความเหงา”
วันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/77

 

โครงการ “ให้ 3G Give GET Good ”
ตอน R-Sa on the Beach เยี่ยมเด็กชายเล
วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ โรงเรียนโรงเรียนอ่าวมะม่วง และ เกาะไข่ใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

เมื่อท่านอ่านมาถึงตรงนี้แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่รักการอ่าน เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ที่อ่านรายละเอียดน้อยมาก จึงอย่างให้อ่านมากกว่า ถาม ถามได้ ต่อเมื่อ สงสัยในส่วนที่ไมได้ลงรายละเอียดเอาไว้

และหากยังไม่ได้อ่านรายลเอียด โปรดขึ้นไปอ่าน ให้ละเอียดอีกครั้งนะ ครับ

ขอบคุณครับ

ย้ำอีกครั้งว่า สื่อที่ท่านได้รับ เป้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ หาก สงสัย สนใจ กรุณา โทร หรือเมล สอบถามได้นะครับ

 

Comments (0)

aloha

Tags: , , , ,

TK park Aloha Music Festival 2011 ชุ่มฉ่ำกับดนตรีเบิกบานใจ

Posted on 23 May 2011 by deksiam

 

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2554

Exhibition

11.00 – 18.00 น.  ชมนิทรรศการ “ทะเล แรงบันดาลใจ และดนตรี” ที่คัดสรรเนื้อหาสาระความรู้จากแนวดนตรี Oceanic, Bossa Nova, Ska, Surf Rock พร้อมรายละเอียดของแนวเพลงที่เกี่ยวข้องกับทะเล จาก TK park Digital Music Library

Shop : บริเวณลานสานฝัน

11.00 – 18.00 น.  พบร้านค้าไลฟ์สไตล์ ดีไซน์เก๋ ๆ ฮิพ ๆ ที่ตอบสนองทุกเทรนดี้ของคนทันสมัย

Concert : บริเวณลานสานฝัน, Learning Auditorium

12.00 – 12.45 น.  การแสดงดนตรีของ “กลุ่มคนดนตรี TK Band”

13.00 – 13.45 น.  ฟังดนตรีเพราะๆ แบบเพลินๆ กับวง “The Wake Up Call” จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

14.00 – 15.00 น.  สนุกคึกคัก ครื้นเครงไปกับการร้องเล่นเพลงสกา จากศิลปินวง “The Super glasses Ska Ensemble”

16.30 – 18.00 น. คลายร้อน เคล้าเสียงดนตรีในบรรยากาศสบาย ๆ กับ Saturday Music Education Concert ผ่อนคลายไปกับดนตรีอินดี้ป๊อป มาดนุ่ม พร้อมเสียงดนตรีอบอุ่น และสดใส “Basket Band”

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2554

Exhibition

11.00 – 18.00 น.  ชมนิทรรศการ “ทะเล แรงบันดาลใจ และดนตรี” ที่คัดสรรเนื้อหาสาระความรู้จากแนวดนตรี Oceanic, Bossa Nova, Ska, Surf Rock พร้อมรายละเอียดของแนวเพลงที่เกี่ยวข้องกับทะเล จาก TK park Digital Music Library

Shop : บริเวณลานสานฝัน

11.00 – 18.00 น.  พบร้านค้าไลฟ์สไตล์ ดีไซน์เก๋ ๆ ฮิพ ๆ ที่ตอบสนองทุกเทรนดี้ของคนทันสมัย

Concert : บริเวณลานสานฝัน, Learning Auditorium

12.00 – 12.45 น.  การแสดงดนตรีของ “กลุ่มคนดนตรี TK Band”

13.00 – 13.45 น.  ฮัมเพลงเบาๆ แบบสบายๆ กับวง “Bad Bad” จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

14.00 – 15.00 น.  พบสีสันของดนตรีสไตล์โมเดิร์น ดิสโก้ จากศิลปินวง “60 Miles”

16.30 – 17.30 น.  ปิดท้ายความสนุกกับดนตรีป๊อบกลิ่นอายยุโรป ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของพวกเขาอย่างชัดเจนในนาม Better Weather


Comments (0)

popup01

ขอเชิญร่วมงานหนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว

Posted on 20 May 2011 by deksiam

ขอเชิญร่วมงานหนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว

ในวาระครบรอบ  ๑๐๐ ปี ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว  ในวันที่   ๓๑   พฤษภาคม  ๒๕๕๔   กลุ่มบุคคล ภาคประชาชน องค์กรต่าง ๆ จากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน กว่า ๘๐ องค์กรได้ร่วมกันจัดงานให้ท่านในฐานะปูชนียบุคคลสำคัญ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดแนวคิดและแนวปฏิบัติจากสิ่งที่ท่านทำไว้เป็นแบบอย่าง จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ -๑๗.๐๐ น.  ภายใต้แนวคิด “หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ  เสม พริ้งพวงแก้ว”

เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมรำลึกถึงความทรงจำและคุณูปการของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย  อาทิ  ปาฐกถาพิเศษจาก ศ.นพ.ประเวศ วะสี และนายอานันท์ ปันยารชุน เกี่ยวกับบทบาทของศ.นพ.เสมที่สังคมไทยลืมไม่ได้  และวงเสวนาจากวิทยากรในแวดวงคนทำงานสุขภาพและสังคมอีกหลายท่าน  สารคดีสั้นสะท้อนชีวิตและผลงานของ ศ.นพ.เสม  เกี่ยวกับการเป็นนักต่อสู้ที่บุกเบิกและยืนหยัดต่องานสุขภาพและสังคมที่น่าตื่นเต้น นับตั้งแต่ถูกส่งไปปราบอหิวาต์ที่อัมพวาหลังจบใหม่ กระทั่งมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๔ สมัย  รับฟังบทกวีไพเราะจากศิลปินแห่งชาติ อังคาร กัลยาณพงศ์ และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และบทเพลงที่สรรค์สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจในชีวิตและผลงานของ ศ.นพ.เสม  โดยวงคีตาญชลี  หงา คาราวาน และไก่ แมลงสาบ    และนิทรรศการการทำงานของ ศ.นพ.เสม พริ้ง พวงแก้ว  ผู้ซึ่งมีคุปโณปการต่อสังคมในหลายๆ ด้าน  บริเวณโดยรอบหอประชุมใหญ่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ทาง http://sem100.doctor.or.th พิเศษเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ ๒๕ พฤษภาคมนี้     สามารถรับของที่ระลึกได้ ณ  จุดลงทะเบียน   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ๐๘๖-๖๐๕-๔๑๘๓  ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานได้ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ www.healthstation.in.th และ เว็บไซด์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.chula.ac.th นอกจากนี้สามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย F.M. 101.5 MHz.

 

/////////////////////////////////

 

ผู้ประสานงานสื่อมวลชน :  พลินี  เสริมสินสิริ  (แตงโ ม)  สช.    ๐-๒๘๓๒-๙๑๔๑  / ๐๘-๙๗๗๕-๙๒๘๑

:  เขมวดี  ขนาบแก้ว  (ปูน) สช.   ๐-๒๘๓๒-๙๑๔๓ / ๐๘-๑๘๖๘-๖๖๑๓

 

Comments (0)

Advertise Here
Advertise Here