Archive | Event

คนละไม้ คนละมือ เพื่อสังคมน่าอยู่

14 – 17 มกราคม 2559 นี้ ชวนคนไทยขอมือหน่อย!

Posted on 08 January 2016 by deksiam

คนละไม้ คนละมือ เพื่อสังคมน่าอยู่

คนละไม้ คนละมือ เพื่อสังคมน่าอยู่

โครงการ คนไทยขอมือหน่อย ปีที่3

ร่วมกินเที่ยว ช้อป กับร้านค้า ร้านอาหารใจดี พร้อมช่วยเหลือสังคม
14-17 ม.ค. 2559 ณ เซ็นทรัลเวิล์ด และรอบย่านราชประสงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/KhonThaiFoundation

Comments (0)

งานนิทรรศการ ‘สิทธิในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง’ | 9ก.พ.55

Posted on 08 February 2012 by deksiam

นิทรรศการเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน และสถานการณ์การละเมิดสิทธิเด็กจากการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง และเวทีเสวนาเกี่ยวกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ในหัวข้อเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง” และข้อเสนอแนะ โดยจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่สนใจ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทั้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และจัดขึ้นในพื้นที่ส่วนกลางคือมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อให้ประชาชนทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ เข้าใจและตระหนักถึงการละเมิดสิทธิเด็กที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายความมั่นคง และร่วมกันผลักดันให้รัฐตระหนัก และแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงประชาชนได้ร่วมกันเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก

พฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
งานนิทรรศการจัด ณ บริเวณคณะนิติศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1
เวทีเสวนาจัด ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2302 ตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กำหนดการ
9.00 -10.00
เปิดงานนิทรรศการและฉายวีดีโอเรื่องเล่าจากน้อง
สัมภาษณ์ผู้เสียหายและองค์กรภาคประชาสังคมด้านสิทธิเด็กและเยาวชน

10.00 -12.30
เปิดตัวหนังสือ“รอยแผลบนดวงจันทร์”
เวทีเสวนาเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน กับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง” และข้อเสนอแนะ
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2302 ตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิทยากร:
คุณปรีดา ทองชุมนุม มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และคุณมูหามัดเปาซี อาลีฮา มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ตัวแทนทีมวิจัย
รองศาสตราจารย์ สุธินี รัตนวราห รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คุณวาสนา เก้านพรัตน์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ผู้ดำเนินรายการ:
คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ นักกฎหมายโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน

หนังสือ รอยแผลบนดวงจันทร์

 

หมายเหตุ:
งานนิทรรศการ “สิทธิในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง” พร้อมทั้งแนะนำนิทรรศการ เปิดแสดงตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา 9.00 น.ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (คนส.)
โทรศัพท์ /แฟ๊กซ์ : 02-6930682
อีเมล์ : hrla2008@gmail.com
www.naksit.org

Comments (0)

Artist Welcome Event for IDEACUBES Project BY MYSOCIALMOTION

Posted on 26 January 2012 by deksiam

MYSOCIALMOTION จัดกิจกรรมงานต้อนรับศิลปินอาสาสมัคร
โครงการรณรงค์และสื่อสารธารณะร่วมสร้างสังคมจิตอาสา (Artist Welcome Event for IDEACUBES Project)

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา กลุ่ม MYSOCIALMOTION ผู้ริเริ่มโครงการโครงการรณรงค์และสื่อสารธารณะร่วมสร้างสังคมจิตอาสาหรือในชื่อโครงการสั้นๆ ว่า “IDEACUBES” ได้จัดกิจกรรมงานต้อนรับศิลปิน (Artist Welcome Event) ณ โรงแรมสยาม@สยามห้อง Function 6 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.30 น. โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิลปินอาสาสมัครทั้ง 100 คนของโครงการ IDEACUBES มาทำความรู้จักกับทีมงานและศิลปินด้วยกันพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นในการสร้างผลงาน โดยศิลปินอาสาสมัครต่างให้เกียรติเข้าร่วมงานต้อนรับศิลปินในครั้งนี้เป็นจำนวนมากอาทิเช่น ศ.ปรีชา เถาทอง, กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์, รวิชญ์ เทิดวงศ์, วัชรบูล ลี้สุวรรณ, ตุล ไวทูรเกียรติ, วลัยกร สมรรถกร, ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์, อัสนี ทัศนเรืองรอง และศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกเป็นจำนวนมาก กิจกรรมภายในงานเน้นความเรียบง่ายอบอุ่นและเป็นกันเอง

เริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวจากกลุ่มคนทำงานของ MYSOCIALMOTION รับชมแนวคิดในการทำงานขององค์กรและวัตถุประสงค์ของโครงการ IDEACUBES ผ่านวีดีทัศน์ การเล่นเกมส์จิตวิทยากับกลุ่มศิลปินอาสาสมัครเพื่อให้ศิลปินแต่ละคนได้ค้นหาตัวตนที่แท้จริง ซึ่งสามารถนำไปเชื่อมโยงความคิดในการทำผลงานศิลปะของแต่ละคนได้ก่อนจะปิดท้ายด้วยการสัมภาษณ์ศิลปินอาสาสมัครที่เข้าร่วมงานถึงรูปแบบรวมไปถึงแรงบันดาลใจในการนำเสนอไอเดียรณรงค์สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านวัสดุทรงลูกบาศก์ของแต่ละคน

โครงการรณรงค์และสื่อสารสาธารณะร่วมสร้างสังคมจิตอาสา (IDEACUBES) เป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์กรภาคีในประเทศและระหว่างประเทศอันได้แก่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติ (UNESCO), องค์กรอาสาสมัครสหประชาชาติ (United Nations Volunteers), Thai Young Philanthropist Network, สถาบัน Change Fusion, The Network of NGO, portfolios.net และมหาวิทยาลัยศิลปากร

การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากคนหมู่มากจะสามารถสร้างพลังและเกิดผลลัพธ์ด้านบวกได้อย่างมหาศาล (simple actions x many people = big impact)


นายอาชว์ วงจินดาเวศย์ผู้ก่อตั้งกลุ่ม MYSOCAILMOTION นำหลักการที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากคนหมู่มากจะสามารถสร้างพลังและเกิดผลลัพธ์ด้านบวกได้อย่างมหาศาล” (simple actions x many people = big impact) มาเป็นแรงบันดาลใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และชักชวนให้คนไทยเข้ามามีส่วนร่วมนำเสนอไอเดียง่ายๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยน่าอยู่ขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ www.mysocialmotion.org และทีมงานจะรวบรวมไอเดียเหล่านั้นเพื่อส่งต่อให้ศิลปินอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 100 คนซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการศิลปะหลากหลายแขนงอาทิเช่นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยเพาะช่าง กลุ่มศิลปินอิสระรุ่นใหม่ไฟแรง กลุ่มสถาปนิกนักออกแบบ ตลอดจนดารานักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมไทยที่มีใจรักในงานศิลปะ ได้เป็นผู้คัดเลือกไอเดียเพื่อนำไปสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะอย่างอิสระบนวัสดุทรงลูกบาศก์ขนาด 1x1x1 เมตรต่อไป

ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ทั้ง 100 ชิ้นนี้จะถูกนำไปจัดวางเป็นนิทรรศการตามสถานที่สาธารณะทั่วกรุงเทพฯ โดยใช้ชื่อนิทรรศการว่า “Citywide Ideas Exhibition” (นิทรรศการไอเดียทั่วกรุง) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมพร้อมทั้งมีส่วนร่วมกับผลงานตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2555 ซึ่งจะมีกิจกรรมการเปิดตัวโครงการ IDEACUBES และนิทรรศการไอเดียทั่วกรุงอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่ 19 เมษายน 2555 นี้

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการผลงานทั้งหมดจะถูกนำออกประมูลเพื่อนำรายได้มาสนับสนุนการสร้างโครงการในอนาคตของกลุ่ม  mysocialmotion

Comments (0)

ถนนยิ้มได้ – ‘เพชรบุรี…ดีจัง’ | 28-29 ม.ค. 55

Posted on 26 January 2012 by deksiam

 

มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ “เพชรบุรี…ดีจัง”

วันที่/เวลา
28-29 มกราคม 2555
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่
ถนนด้านหน้าและภายในลานวัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี

พบกับหลากหลายซุ้มกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและการแสดงหรรษาจากพื้นที่สร้างสรรค์ เครือข่ายเยาวชน “เพชรบุรี..ดีจัง” 8 อำเภอ จ.เพชรบุรี พร้อมด้วย ภาคี “พื้นที่นี้…ดีจัง กำลังสอง” ทุกภูมิภาค

ทุกพื้นที่ในวัดใหญ่สุวรรณารามและถนนพงษ์สุริยาด้านหน้าวัด จะถูกเนรมิตเป็นลานกิจกรรรมพื้นที่สร้างสรรค์ ให้เด็กๆ และผู้ใหญ่ ใช้เวลาร่วมกัน สานสัมพันธ์ครอบครัว แสดงออกซึ่งจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้วิถีชุมชน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน พบกับ ซุ้มกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว จากเครือข่ายเยาวชน“เพชรบุรี..ดีจัง” อาทิ

 • มหัศจรรย์พวงมโหตร โคมยิ้มอิ่มสุข ใบตาลสานสนุก โดย กลุ่มลูกหว้า อ.เมือง
 • ปูนปั้นหรรษา จากกลุ่มเอเซียปูนปั้น อ.เมือง
 • ผ้ามัดย้อมพืชชายเลน โดย กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา
 • ผ้าทอก่อรักษ์ กลุ่มกระสวยน้อย ท่าโล้ อ.ท่ายาง
 • โคมไฟรีไซเคิล จาก กลุ่มบ้านชะอาน อ.ชะอำ
 • ซุ้มน้ำพริกกะทิ วัฒนธรรมอาหารกะเหรี่ยง โดย กลุ่มยุวธรรมทูต อ.แก่งกระจาน
 • บายศรีสู่ขวัญ กลุ่มพุทธอาสา วัดแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน
 • โมบายกะเหรี่ยง โดย กลุ่มหญ้าปล้องรักษ์ถิ่น อ.หนองหญ้าปล้อง

ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น

 • ละครชาตรีพระสุธนมโนราห์ โดย กลุ่มลูกระนาด ต.บางแก้ว
 • เพลงปรบไก่ร้องเกี้ยวเที่ยวเมืองเพชร จาก กลุ่มรักษ์เพลงปรบไก่ ศาลาบ้านดอนข่อย อ.บ้านลาด
 • โขนพระรามตามกวาง โดยโขนเยาวชนบ้านแหลม คณะคุ้มครองศิลป์ ประชันโขนเยาวชนโรงเรียนวัดกุฏิ(ชุ่มประชารังสรรค์) อ.เขาย้อย ตอนยกรบ และ ตอนหนุมานชูกล่องดวงใจ
 • ละครหุ่นคนพี่สอนน้อง อ.บ้านลาด ชุด รักษ์น้ำเพชร
 • ไทยทรงดำรำอวยพร รำแคนแล่นแตร๊ โดยกลุ่มเยาวชนคนรักษ์หนองปรง อ.เขาย้อย

พร้อมด้วยดนตรีพาเพลินหลากลีลา จาก

 • วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี
 • สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นอกจากนี้  มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ “เพชรบุรี…ดีจัง”  ถือเป็นครั้งแรกของการมาเยือนถิ่นเพชรของภาคี “พื้นที่นี้…ดีจัง2กำลังสอง” ทุกภูมิภาค

 1. ภาคเหนือ ซุ้มกิจกรรมธรรมชาติของเด็กๆ ปกากะญอ จากกลุ่มโชโพเก่อเรอ ป่าสนวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ชวนทำดอกไม้จากลูกและเปลือกสน ทอผ้าทำมือ เรียนรู้วิถีชนเผ่า ที่ผูกพันแนบแน่นกับป่าเขา เข้าครัวดอยทำขนมอ่อฟุ (ข้าวนึ่ง ตำ ทอด กินจิ้มกับนมข้น) กับกลุ่มรักษ์ลาหู่ บ้านกองผักปิ้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ แถมด้วยการแสดงหุ่นเงากำเนิดกังฟูแคนม้ง โดยเด็กๆ ม้งจากเครือข่ายละอ่อนดอย บ้านบวกเต๋ย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตามมาด้วยซุ้ม “ยกพวกดีกัน” อร่อยกับข้าวพันผัก เกมสร้างสรรค์ และละครเยาวชนเรื่อง “แม่งูเอ๋ย” จากกลุ่มกิ่งก้านใบ จ.อุตรดิตถ์
 2. ภาคใต้ การละเล่นพื้นบ้านสนุกๆ เดินทองโย่ง เดินกะลา กิจกรรมทำมือกับการร้อยลูกปัดโนห์ราหลากสีสันมโนราห์รุ่นจิ๋ว และดนตรีคลาสสิกใต้ถุนบ้าน จากศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง อ.เมือง จ.พัทลุง กระป๋องนมรีไซเคิล และ ละครวิถีครีรีวง จากกลุ่มลูกขุนน้ำ จ.นครศรีธรรมราช
 3. ภาคอีสาน นำขบวนด้วยหนังบักตื้อ (หนังตะลุงอีสาน) พร้อมหนังเชิดจิ๋วให้เด็กๆ ได้ประดิษฐ์ตัวหนังและเชิดหน้าจออย่างสนุกสนาน จากคณะเยาวชนเพชรอีสาน จ.มหาสารคาม และ กลุ่มไม้ขีดไฟ จากสวนไฟฝันเชิงเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา มาเปิดพื้นที่เล่นเพื่อการเรียนรู้บนถนนเด็กเดินหน้าวัดใหญ่กันเต็มขบวน
 4. ร่วมด้วยซุ้มเข็มกลัดแบบเดียวในโลกจากกลุ่มรักยิ้ม กรุงเทพมหานคร, กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

พลาดไม่ได้กับรายการพิเศษ

 • หนังใหญ่วัดขนอน ยกจอใหญ่ไฟกะลามาแสดงเต็มรูปแบบ
 • สองครอบครัวดนตรี คีตาญชลี แห่งเพชรบุรี
 • โฮปแฟมิลี่ เจ้าของบทเพลง “พื้นที่นี้…ดีจัง”

ทุกอย่างฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พกพาหัวใจมาดีจังทั้งเพชรบุรีก็พอ

สอบถามรายละเอียด
อาจารย์จำลอง บัวสุวรรณ์
โทร. 08 – 1290 – 8091

ฝ่ายประสานงานพื้นที่นี้…ดีจัง กำลังสอง
โทร.  08 – 4154 – 5954

ติดตามข่าวคราว พื้นที่นี้ดีจัง
https://www.facebook.com/DjungSpaceFans
http://djungspace.wordpress.com/

สนับสนุนโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Comments (0)

ร่วมสร้างกิจการให้มั่นคง พัฒนาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน | รับสมัครวันนี้ 2 ก.พ. 55

Posted on 26 January 2012 by deksiam

สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ขอเชิญผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจอยากทำกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ส่งแนวคิดแผนธุรกิจการดำเนินกิจการเพื่อสังคมของคุณ ที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการแก้ไขหรือพัฒนาปัญหาทางด้าน อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ในชุมชุนและสังคมของท่าน ร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกกิจการเพื่อสังคมประเทศไทยไปกับเรา

การสนับสนุน แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

 1. ความรู้และคำปรึกษา ผู้สมัครที่มีแนวคิดที่เป็นประโยชน์และสร้างผลกระทบในทางที่ดีต่อสังคม จะได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนธุรกิจและการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ระยะเวลา 3 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากแผนธุรกิจSEของคุณได้รับการคัดเลือก เราจะมีทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำแนะนำตลอดโครงการ
 2. เงินลงทุน แผนธุรกิจSE ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 แผนต่อประเด็นจะได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินการ จำนวน 100,000 บาทต่อแผน นอกจากคำแนะนำจากทีมที่ปรึกษาที่คุณจะได้รับตลอดโครงการเป็นเวลา 3 เดือน คุณจะได้เข้าร่วมกิจกรรมพบผู้สนับสนุน (Matching Event)และได้มีโอกาสนำเสนอกิจการของคุณ เพื่อต่อยอดให้ยั่งยืนต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นรายบุคคลหรือนิติบุคคล กลุ่มละไม่เกิน 3 คน
 2. มีเป้าหมายชัดเจนในการดำเนินกิจการเพื่อสังคม(Social Enterprise) เพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อม ในประเด็นต่างๆที่จะดำเนินการ
 3. สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise Business Plan) ได้ตลอดระยะเวลา 3 วัน
 4. สามารถดำเนินกิจการเพื่อสังคมได้ทันทีหากแผนธุรกิจได้รับการคัดเลือก

ขั้นตอนและกำหนดการ

 1. ส่งใบสมัคร ภายใน 2 กุมภาพันธ์ 2555
 2. ประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมโครงการ 6 กุมภาพันธ์ 2555
 3. ปฐมนิเทศ 8 กุมภาพันธ์ 2555
 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนธุรกิจ ด้านอาหาร  9-11 กุมภาพันธ์ 2555, ด้านพลังงาน  11, 18 กุมภาพันธ์ และ 3 มีนาคม 2555, ด้านสิ่งแวดล้อม  12,19 กุมภาพันธ์ และ 4 มีนาคม 2555
 5. ส่งแผนธุรกิจ ด้านอาหาร  3 มีนาคม 2555 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  7 มีนาคม 2555
 6. นำเสนอแผนธุกิจต่อคณะกรรมการ ด้านอาหาร 6 มีนาคม 2555 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 10-11 มีนาคม 2555
 7. ประกาศผลแผนธุรกิจที่ได้รับคัดเลือกพร้อมกัน  16 มีนาคม 2555

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรุณาตรวจสอบที่ www.tseo.or.th

กิจกรรม Open House
ร่วมรับฟัง พูดคุย และซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ เช่น ทำความรู้จักกับสำนักงานฯ (สกส.) เป้าหมายของโครงการ การลงทะเบียนเข้าร่วม และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

วัน/เวลา
รอบที่ 1 – วันพุธที่ 18 มกราคม 2555 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
รอบที่ 2 – วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
รอบที่ 3 – วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 เวลา 9.30 เป็นต้นไป

สถานที่
ลานกิจกรรม ชั้น 35 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อาคาร เอส. เอ็ม. ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน สนามเป้า กรุงเทพฯ
สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม Open House ได้ที่นี่
**จำกัด 50 ที่เท่านั้น**

Comments (0)

ศิลป์สามท่า : กะดีจีน – คลองสาน – สะพานพุทธ | 27-29 ม.ค. 55

Posted on 24 January 2012 by deksiam

วันที่/เวลา
27-29 มกราคม 2555
16.00-21.00 น.

สถานที่
ย่านกะดีจีน – ย่านคลองสาน กรุงเทพมหานคร

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมงาน กะดีจีน – คลองสาน – สะพานพุทธ : ศิลป์สามท่า ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปวัฒนธรรมประจำปีของย่านกะดีจีน มุ่งเน้นการใช้ศิลปะในการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนและภาคีพัฒนาในการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์

เชิญพบกับผลงานศิลปะ การออกแบบ และแสงไฟในพื้นที่สาธารณะ ที่ได้แรงบันดาลใจจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองและเหตุการณ์มหาอุทกภัย ตลอดจนนิทรรศการ การแสดงดนตรี และการเสวนาที่จัดเป็นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองหลายวาระสำคัญของย่านแห่งนี้

เดินเท้าท่องเที่ยว
ร่วม “เยี่ยมตรอกซอกซอยย่านกะดีจีน” ไปกับ คุณสุดารา สุจฉายา คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต และ กลุ่มนักประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรีที่จะพาท่านเดินชมพร้อมคุยเฟื่องหลากหลายเรื่องราวของย่านกะดีจีนและย่านคลองสาน
วันศุกร์ 27 และเสาร์ 28 มกราคม 2555 พบกันเวลา 17:00 น. ณ ลานสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าโดยส่งรายละเอียดเกี่ยวกับตนเอง (ชื่อ อายุ สังกัด เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์) มาที่ anuloveanurak@gmail.com หรือโทร 08-0235-3279 และ 08-1771-2305 ภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555

ถนนคนเดิน
ดนตรีบาทวิถี การแข่งขันหมากยูโดและหมากสกา ตลอดจนจับจ่ายสินค้าในตรอกดิลกจันทร์ ทางเข้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน เวลา 17:00-21:00 น.

นิทรรศการ

 1. ใจดีสู้แสง โดย นิทรรศการงานออกแบบซุ้มตามไฟสำหรับชุมชน โดยนิสิตสถาปัตยกรรมผังเมืองชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
 2. แสงไฟในสวน โดย กลุ่มนักออกแบบแสงสว่าง และ หน่วยวิจัย Lighting Track คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 3. Cultural Heritage Scout ปฏิบัติการถ่ายภาพมรดกวัฒนธรรม โดย นักเรียนโรงเรียนศึกษานารี ร่วมกับ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร์
 4. สะกดรอยคราม โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนโรงคราม โดย นิสิตจากภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับชุมชนโรงคราม รางวัลขวัญใจกรรมการจากการประกวดแบบดีไซน์ปิ๊งส์ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และนิตยสารอาร์ตโฟร์ดี
 5. สวนเต็มซอย ปฏิบัติการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน โดยภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม และภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เหล่าอาสาสมัครอนุรักษ์ชุมชน และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
 6. มรดกอาหารโปรตุเกส ชุมชนกุฎีจีน ปฏิบัติการเยาวชนอาสาอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอาหารไทย-โปรตุเกส ชุมชนกุฎีจีน โดย นิสิตสาขาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ และชาวชุมชนกุฎีจีน และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
 7. โครงการพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมไทย-โปรตุเกส การปรับปรุงอาคารโยแซฟสู่พิพิธภัณธ์ชุมชนฉลองมิตรภาพ 500 ปีไทย-โปรตุเกส โดยกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ

กำหนดการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ศุกร์ 27 มกราคม 2555
16:30- 17:00  พิธีเปิดงานกะดีจีน – คลองสาน – สะพานพุทธ : ศิลป์สามท่า ณ ลานริมน้ำสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร โดย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
17:00-17:45  เสวนา : ทำไมน้ำไม่ท่วมกะดีจีน : โมเดล บ.ว.ร. สู้วิกฤตน้ำท่วม ณ ลานริมน้ำ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร
17:45-18:00  กิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
18:00-20:00  การแสดงดนตรีไทย “3 ดุริยกวี 130 ปีชาตกาล” โดยวงดนตรีพาทยโกศล ศิลปะบรรเลง และดุริยประณีต ดำเนินรายการโดย อ.อานันท์ นาคคง ณ ลานหน้าพระบรมธาตุเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เสาร์ 28 มกราคม 2555
15:30-16:30  เสวนา : พิพิธภัณฑ์ 500 ปี ไทย-โปรตุเกส ณ ลานหน้าโบสถ์ซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน
18:00-19:00  การตีระฆังการิย็อง การขับร้องประสานเสียง ระบำโปรตุเกส และการแสดงวงออเครสต้า โดย ซางตาครู้สคอรัส และวงซางตาครู้สคอนแวนท์ ณ ลานหน้าโบสถ์ซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน
19:00-20:00  การแสดง Brass Band โดย วง Bazza  คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ลานหน้าโบสถ์ซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน
20:00-21:00  หนังกลางแปลง ณ ลานสะกดรอยคราม ชุมชนโรงคราม

อาทิตย์ 29 มกราคม 2555 (Bangkok Car Free Sunday)
8.00 น. พบกันใต้สะพานพุทธฝั่งธน
9.00 น. ล้อหมุน เยี่ยมชมเทศกาลกะดีจีน-ศิลป์ในซอย
14:00-15:00  เสวนา : จากตาสู่มือ โดย กลุ่ม Bangkok Sketchers ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี
16:30-17:30  เสวนา : ธณบุรีศรีมหาสมุทร ณ ลานปากคลองบางหลวง ชุมชนวัดกัลยาณ์
18:30-19:30  การบรรเลงกู่เจิง ณ ลานหน้าศาลเจ้าเกียนอันเกง ชุมชนวัดกัลยาณ์
20:00-21:00  ลิเกฮูลู ชุมชนกุฎีขาว ณ ลานหน้ามัสยิดบางหลวง ชุมชนกุฎีขาว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
– Email : anuloveanurak@gmail.com
– Facebook : Love Kadeejeen
– คุณชัญญาภรณ์ ลาดเสนา : ผู้จัดการโครงการ ningjingle@gmail.com 08-0235-3279
– คุณศักรพัฒน์ อนุรักษ์ภราดร : เจ้าหน้าที่โครงการ josh2859@hotmail.com 08-1771-2305
ที่มา

Comments (0)

Tags: , ,

ย า น กิ ฟ ท์ ยานเทศกาลของขวัญ ขนมเเละดนตรี ลำที่ 30 | 1-5 ก.พ. 55

Posted on 24 January 2012 by deksiam

ยานนี้ไม่เก็บค่าตั๋ว แค่หอบตัวมาให้ทัน
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญขึ้น
ย า น กิ ฟ ท์ ยานเทศกาลของขวัญ ขนมเเละดนตรี ลำที่ 30
YAANGIFT 30th | GOOD BYE MY EARTH

วันที่/เวลา
วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2555
5 โมงเย็น – 4 ทุ่ม

สถานที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ตารางคอนเสิร์ต

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.facebook.com/yaangift

Comments (0)

นิทรรศการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2554 (Young Thai Artist Award 2011) | 18 ม.ค.- 26 ก.พ 55

Posted on 24 January 2012 by deksiam

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2554 (Young Thai Artist Award 2011) เวทีประกวดความสามารถด้านศิลปะของเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ พบ 36 สุดยอดผลงานทางศิลปะซึ่งเกิดจากการกลั่นกรองความคิดสร้างสรรค์อย่างประณีตทั้ง 6 สาขา ได้แก่

 1. ศิลปะ 2 มิติ
 2. ศิลปะ 3 มิติ
 3. ภาพถ่าย
 4. ภาพยนตร์
 5. วรรณกรรม
 6. การประพันธ์ดนตรี

โดยผ่านการคัดเลือกจากผลงานที่เข้าร่วมประชันกว่า 500 ชิ้น และยังได้รับการการรันตีคุณภาพจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ

วันที่/เวลา (นิทรรศการ)
วันพุธที่ 18 มกราคม 2555 ถึง อาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.

วันที่/เวลา (การประกาศผลและมอบรางวัล)
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า
เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละสาขาจะได้รับเงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมโอกาสทัศนศึกษาต่างประเทศ ส่วนผู้ได้รับรางวัลดีเด่นจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รวมมูลค่ารางวัล 2.4 ล้านบาท

สถานที่
ห้องนิทรรศการ 5 – 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า (หอศิลป์เจ้าฟ้า) กรุงเทพ (หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02 586 5214
www.scgfoundation.org

ร่วมติดตามความคืบหน้าได้ที่
www.facebook.com/YoungThaiArtistAward

Young Thai Artist Award เป็นเวทีประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ประกอบด้วย สาขาศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี ดำเนินการโดยมูลนิธิเอสซีจีซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 เวทีดังกล่าวได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานการคัดเลือกผลงานที่เข้มงวด คณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นพากเพียรในการสร้างสรรค์ผลงานได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถเชิงศิลปะของตนอย่างกว้างขวาง อันจะเป็นแรงบันดาลใจและกระตุ้น ให้สังคมเกิดความตื่นตัว ซาบซึ้งถึงคุณค่าทางศิลปะ ตลอดจนยกระดับมาตรฐานงานด้านศิลปะให้ทัดเทียมสากล

Comments (0)

AW-E-idea

E-idea Competition “ถักทอไอเดีย ให้โลกน่ารัก”

Posted on 24 May 2011 by deksiam

 

E-idea Competition “ถักทอไอเดีย ให้โลกน่ารัก”

องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE และ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม E-Idea Competition ซึ่งจัดโดย British Council และ LRQA Business Assurance

ชวนคนมีไอเดียน่ารัก สุดเท่เพื่อสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เป็นแค่ความคิด

ลงมือให้เป็นจริง คัด 3 ไอเดียตั้งต้น 3 ไอเดียต่อยอด รับทุนสูงสุด 200,000 บาท

และร่วมเป็นเครือข่าย Climate Generation ของ British Council เดินทางดูงาน รู้จักเพื่อนใหม่ผู้รักสิ่งแวดล้อมจากทั่วโลก

ไม่จำกัดรูปแบบไอเดีย ขอเพียง “สร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อม”

รับใบสมัครที่  th.e-idea.org ถึง 3 กรกฎาคม นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

E-mail: e-ideathailand@britishcouncil.or.th

โทร. 02 657 5610 หรือ 02 657 5630

facebook.com/EideaThailand

สนับสนุนโดย : British Council และ LRQA Business Assurance

ร่วมสนับสนุนโดย: สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย, สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ, a day, องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCAREและ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

Comments (0)

"สิ่งใดเกิดขึ้นใหม่ สิ่งใดเปลี่ยนแปลงไป และจะนำไปสู่รูปแบบใด? สิ่งใดที่เดินทางมาถึงบั้นปลายแล้ว และสิ่งใดกำลังจะพ้นยุคหมดสมัยไป" เครือข่ายพลเมืองเน็ต และ สยามอินเทลลิเจนซ์ เชิญชวนผู้สนใจมาแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจความเป็นไปได้ที่ว่านี้

ซีรี่ส์เสวนา: ชีวิต / ศิลปะ / ออนไลน์

Posted on 24 May 2011 by deksiam

อาทิตย์ 29 พ.ค. 2554 15:00 น. @ The Reading Room สีลม 19
“คนยุค’เน็ตกับเพลงและหนัง: ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากโลกออนไลน์”
คุยกับ วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา (filmsick), ไกรวุฒิ จุลพงศธร, อธิป จิตตฤกษ์

อาทิตย์ 5 มิ.ย. 2554 15:00 น. @ ร้านหนังสือก็องดิด แยกคอกวัว
“มุขปาฐะ คัดลอก การพิมพ์ การโหลด: เหลียวมองการเดินทางอันยาวนานของกิจกรรมการอ่าน”
คุยกับ ภาณุ ตรัยเวช, วันรัก สุวรรณวัฒนา, กิตติพล สรัคคานนท์

แผนที่

Comments (0)

Advertise Here
Advertise Here