Categorized | Event

Artist Welcome Event for IDEACUBES Project BY MYSOCIALMOTION

Posted on 26 January 2012 by deksiam

MYSOCIALMOTION จัดกิจกรรมงานต้อนรับศิลปินอาสาสมัคร
โครงการรณรงค์และสื่อสารธารณะร่วมสร้างสังคมจิตอาสา (Artist Welcome Event for IDEACUBES Project)

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา กลุ่ม MYSOCIALMOTION ผู้ริเริ่มโครงการโครงการรณรงค์และสื่อสารธารณะร่วมสร้างสังคมจิตอาสาหรือในชื่อโครงการสั้นๆ ว่า “IDEACUBES” ได้จัดกิจกรรมงานต้อนรับศิลปิน (Artist Welcome Event) ณ โรงแรมสยาม@สยามห้อง Function 6 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.30 น. โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิลปินอาสาสมัครทั้ง 100 คนของโครงการ IDEACUBES มาทำความรู้จักกับทีมงานและศิลปินด้วยกันพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นในการสร้างผลงาน โดยศิลปินอาสาสมัครต่างให้เกียรติเข้าร่วมงานต้อนรับศิลปินในครั้งนี้เป็นจำนวนมากอาทิเช่น ศ.ปรีชา เถาทอง, กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์, รวิชญ์ เทิดวงศ์, วัชรบูล ลี้สุวรรณ, ตุล ไวทูรเกียรติ, วลัยกร สมรรถกร, ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์, อัสนี ทัศนเรืองรอง และศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกเป็นจำนวนมาก กิจกรรมภายในงานเน้นความเรียบง่ายอบอุ่นและเป็นกันเอง

เริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวจากกลุ่มคนทำงานของ MYSOCIALMOTION รับชมแนวคิดในการทำงานขององค์กรและวัตถุประสงค์ของโครงการ IDEACUBES ผ่านวีดีทัศน์ การเล่นเกมส์จิตวิทยากับกลุ่มศิลปินอาสาสมัครเพื่อให้ศิลปินแต่ละคนได้ค้นหาตัวตนที่แท้จริง ซึ่งสามารถนำไปเชื่อมโยงความคิดในการทำผลงานศิลปะของแต่ละคนได้ก่อนจะปิดท้ายด้วยการสัมภาษณ์ศิลปินอาสาสมัครที่เข้าร่วมงานถึงรูปแบบรวมไปถึงแรงบันดาลใจในการนำเสนอไอเดียรณรงค์สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านวัสดุทรงลูกบาศก์ของแต่ละคน

โครงการรณรงค์และสื่อสารสาธารณะร่วมสร้างสังคมจิตอาสา (IDEACUBES) เป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์กรภาคีในประเทศและระหว่างประเทศอันได้แก่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติ (UNESCO), องค์กรอาสาสมัครสหประชาชาติ (United Nations Volunteers), Thai Young Philanthropist Network, สถาบัน Change Fusion, The Network of NGO, portfolios.net และมหาวิทยาลัยศิลปากร

การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากคนหมู่มากจะสามารถสร้างพลังและเกิดผลลัพธ์ด้านบวกได้อย่างมหาศาล (simple actions x many people = big impact)


นายอาชว์ วงจินดาเวศย์ผู้ก่อตั้งกลุ่ม MYSOCAILMOTION นำหลักการที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากคนหมู่มากจะสามารถสร้างพลังและเกิดผลลัพธ์ด้านบวกได้อย่างมหาศาล” (simple actions x many people = big impact) มาเป็นแรงบันดาลใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และชักชวนให้คนไทยเข้ามามีส่วนร่วมนำเสนอไอเดียง่ายๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยน่าอยู่ขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ www.mysocialmotion.org และทีมงานจะรวบรวมไอเดียเหล่านั้นเพื่อส่งต่อให้ศิลปินอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 100 คนซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการศิลปะหลากหลายแขนงอาทิเช่นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยเพาะช่าง กลุ่มศิลปินอิสระรุ่นใหม่ไฟแรง กลุ่มสถาปนิกนักออกแบบ ตลอดจนดารานักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมไทยที่มีใจรักในงานศิลปะ ได้เป็นผู้คัดเลือกไอเดียเพื่อนำไปสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะอย่างอิสระบนวัสดุทรงลูกบาศก์ขนาด 1x1x1 เมตรต่อไป

ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ทั้ง 100 ชิ้นนี้จะถูกนำไปจัดวางเป็นนิทรรศการตามสถานที่สาธารณะทั่วกรุงเทพฯ โดยใช้ชื่อนิทรรศการว่า “Citywide Ideas Exhibition” (นิทรรศการไอเดียทั่วกรุง) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมพร้อมทั้งมีส่วนร่วมกับผลงานตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2555 ซึ่งจะมีกิจกรรมการเปิดตัวโครงการ IDEACUBES และนิทรรศการไอเดียทั่วกรุงอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่ 19 เมษายน 2555 นี้

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการผลงานทั้งหมดจะถูกนำออกประมูลเพื่อนำรายได้มาสนับสนุนการสร้างโครงการในอนาคตของกลุ่ม  mysocialmotion

Leave a Reply

Advertise Here
Advertise Here