Artist Welcome Event for IDEACUBES Project BY MYSOCIALMOTION

MYSOCIALMOTION จัดกิจกรรมงานต้อนรับศิลปินอาสาสมัคร
โครงการรณรงค์และสื่อสารธารณะร่วมสร้างสังคมจิตอาสา (Artist Welcome Event for IDEACUBES Project)

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา กลุ่ม MYSOCIALMOTION ผู้ริเริ่มโครงการโครงการรณรงค์และสื่อสารธารณะร่วมสร้างสังคมจิตอาสาหรือในชื่อโครงการสั้นๆ ว่า “IDEACUBES” ได้จัดกิจกรรมงานต้อนรับศิลปิน (Artist Welcome Event) ณ โรงแรมสยาม@สยามห้อง Function 6 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.30 น. โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิลปินอาสาสมัครทั้ง 100 คนของโครงการ IDEACUBES มาทำความรู้จักกับทีมงานและศิลปินด้วยกันพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นในการสร้างผลงาน โดยศิลปินอาสาสมัครต่างให้เกียรติเข้าร่วมงานต้อนรับศิลปินในครั้งนี้เป็นจำนวนมากอาทิเช่น ศ.ปรีชา เถาทอง, กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์, รวิชญ์ เทิดวงศ์, วัชรบูล ลี้สุวรรณ, ตุล ไวทูรเกียรติ, วลัยกร สมรรถกร, ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์, อัสนี ทัศนเรืองรอง และศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกเป็นจำนวนมาก กิจกรรมภายในงานเน้นความเรียบง่ายอบอุ่นและเป็นกันเอง

เริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวจากกลุ่มคนทำงานของ MYSOCIALMOTION รับชมแนวคิดในการทำงานขององค์กรและวัตถุประสงค์ของโครงการ IDEACUBES ผ่านวีดีทัศน์ การเล่นเกมส์จิตวิทยากับกลุ่มศิลปินอาสาสมัครเพื่อให้ศิลปินแต่ละคนได้ค้นหาตัวตนที่แท้จริง ซึ่งสามารถนำไปเชื่อมโยงความคิดในการทำผลงานศิลปะของแต่ละคนได้ก่อนจะปิดท้ายด้วยการสัมภาษณ์ศิลปินอาสาสมัครที่เข้าร่วมงานถึงรูปแบบรวมไปถึงแรงบันดาลใจในการนำเสนอไอเดียรณรงค์สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านวัสดุทรงลูกบาศก์ของแต่ละคน

โครงการรณรงค์และสื่อสารสาธารณะร่วมสร้างสังคมจิตอาสา (IDEACUBES) เป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์กรภาคีในประเทศและระหว่างประเทศอันได้แก่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติ (UNESCO), องค์กรอาสาสมัครสหประชาชาติ (United Nations Volunteers), Thai Young Philanthropist Network, สถาบัน Change Fusion, The Network of NGO, portfolios.net และมหาวิทยาลัยศิลปากร

[quote]การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากคนหมู่มากจะสามารถสร้างพลังและเกิดผลลัพธ์ด้านบวกได้อย่างมหาศาล (simple actions x many people = big impact)[/quote]
นายอาชว์ วงจินดาเวศย์ผู้ก่อตั้งกลุ่ม MYSOCAILMOTION นำหลักการที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากคนหมู่มากจะสามารถสร้างพลังและเกิดผลลัพธ์ด้านบวกได้อย่างมหาศาล” (simple actions x many people = big impact) มาเป็นแรงบันดาลใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และชักชวนให้คนไทยเข้ามามีส่วนร่วมนำเสนอไอเดียง่ายๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยน่าอยู่ขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ www.mysocialmotion.org และทีมงานจะรวบรวมไอเดียเหล่านั้นเพื่อส่งต่อให้ศิลปินอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 100 คนซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการศิลปะหลากหลายแขนงอาทิเช่นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยเพาะช่าง กลุ่มศิลปินอิสระรุ่นใหม่ไฟแรง กลุ่มสถาปนิกนักออกแบบ ตลอดจนดารานักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมไทยที่มีใจรักในงานศิลปะ ได้เป็นผู้คัดเลือกไอเดียเพื่อนำไปสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะอย่างอิสระบนวัสดุทรงลูกบาศก์ขนาด 1x1x1 เมตรต่อไป

ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ทั้ง 100 ชิ้นนี้จะถูกนำไปจัดวางเป็นนิทรรศการตามสถานที่สาธารณะทั่วกรุงเทพฯ โดยใช้ชื่อนิทรรศการว่า “Citywide Ideas Exhibition” (นิทรรศการไอเดียทั่วกรุง) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมพร้อมทั้งมีส่วนร่วมกับผลงานตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2555 ซึ่งจะมีกิจกรรมการเปิดตัวโครงการ IDEACUBES และนิทรรศการไอเดียทั่วกรุงอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่ 19 เมษายน 2555 นี้

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการผลงานทั้งหมดจะถูกนำออกประมูลเพื่อนำรายได้มาสนับสนุนการสร้างโครงการในอนาคตของกลุ่ม  mysocialmotion