Archive | May, 2011

map4

โครงการพัฒนาผู้นำอาสาในภาวะวิกฤติ (Front Line Leader in Crisis Institute)

Posted on 18 May 2011 by deksiam

บันทึกการปรึกษาหารือ ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาผู้นำอาสาในภาวะวิกฤต (Front Line Leader in Crisis Institute) เวทีประชาธิปไตยชุมชนเพื่อความมั่นคงของมนุษย์

11 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 – 17.30 น.

ห้องประชุมสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

—————————————

ฐานคิด เป้าหมาย : เพื่อยกระดับกระบวนการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมให้เข้มแข็งขึ้นภายในสิ้นปีนี้

เน้นไปที่ 1.กลุ่มคนที่มีพลังและมีผลงานประจักษ์ คนที่พึ่งตนเองได้ มีอิสระทางปัญญา พร้อมทุกเมื่อที่จะเอื้อมมือไปช่วยคนอื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน อดไม่ได้ที่จะทำตามหัวใจเรียกร้อง ห้ามก็จะทำ ไม่สั่งก็จะทำ และค้นหาวิธีทำกันเอง และ 2.ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของทุกภาคส่วน แต่ยังไม่มีใครลุกขึ้นมาเป็นเจ้าภาพหลักอย่างเป็นทางการในการเปิดพื้นที่ในพวกเขาทำงานอย่างเชื่อมโยงทั้งระบบ นั่นคือกลุ่มผู้นำอาสาในการรับมือภัยพิบัติ

วิธีการ เอื้ออำนวยให้คนเหล่านี้สามารถรวมตัวกันได้มากกว่าเดิม เหนียวแน่นกว่าเดิม แข็งแรงกว่าเดิม สามารถพัฒนาเป็นแกนนำประสานทุกระดับ รวมถึงพัฒนาศักยภาพคนที่มีใจ คนที่ยังลังเล คนที่ยังไม่มั่นใจ คนที่งูๆปลาๆ ให้มาเป็นผู้นำอาสาที่เข้มแข็งและมีจำนวนมากพอที่จะรับมือกับความโกลาหลที่ไม่อาจคาดเดาได้

ข้อสรุปจากการปรึกษาหารือ

วัตถุประสงค์

1. “ก่อตัวองค์กรภาคประชาสังคมที่ใกล้ชิดภาครัฐ” ผนึกกำลังคนทำงานเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ระดมความคิด ระดมหัวใจหาวิถีใหม่ของการทำงานเชิงรุกในการจัดการภัยพิบัติของประเทศล่วงหน้า

2.ค้นหา เชื้อเชิญ รวบรวมผู้ที่เป็นผู้นำอาสาเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 1,600 คน

3.ระดมความคิดเห็นและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการรับมือภัยพิบัติ

4.ฝึกปฏิบัติเพื่อเรียกร้องให้ตนเองมั่นใจในการรับมือฯและพร้อมในการช่วยเหลือชุมชน

5.พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล, หน่วยงาน, องค์กรปกครองท้องถิ่น, องค์กรอิสระ, องค์กรเอกชน,องค์กรสาธารณะต่างๆ (จะไม่ใช้วิธีกดดันใดๆ แต่เป็นไปตามความสมัครใจของแต่ละองค์กรในการหยิบไปใช้)

6.เกิดการพัฒนาจากกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย กลายเป็นเครือข่ายที่ทรงพลังและเป็นความหวังหนึ่งของสังคมในระยะยาว

ทีมวิทยากร 2 ส่วน

1. ทีมผู้ที่ชำนาญผ่านประสบการณ์ของผู้นำอาสา ทำหน้าที่นำร่องและประคับประครองในส่วนขององค์ความรู้ เนื้อหาเชิงวิชาการและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง (พี่ปิยะชีพ/พี่รัฐภูมิ/อ.บวร ช่วย พิจารณา)

2.ทีมวิทยากรกระบวนการที่จะช่วยให้ทุกคนในเวทีมีส่วนร่วมสูงสุดและเกิดการจับไม้จูงมือไปทำงานต่อไปหลังจบเวที (หมอแมน พิจารณา)

ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ มอบให้ พี่ปิยะชีพ/พี่รัฐภูมิ/อ.บวร พิจารณาและส่งรายชื่อก่อน 17 พค.นี้ ส่วนที่เหลือ ทาง พม.จะประสาน

หมายเหตุ ต้องเป็นคนที่ “ใช่” เท่านั้น) จากกลุ่มพลังต่างๆ เช่น Social Network มูลนิธิกู้ชีพ อาสาสมัครประชาสังคม CSR สภาเด็กและเยาวชน พอช. นักศึกษา เคเบิลทีวี/วิทยุชุมชน อปท.-อปพร.(จุดเสี่ยง) กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน (จุดเสี่ยง) สายด่วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปภ. ทสจ. ศูนย์บรรเทาภัยพิบัติ ทหาร ตำรวจ  กองบรรเทาสาธารณภัย สภากาชาดไทย ศูนย์นเรนทร ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เครือข่ายเพื่อนเตือนภัย(Website)

เอกสารประกอบการประชุม ถ้าใครมีเอกสาร โปรดส่งมาที่กองเลขาฯ (พม.)

Mail Group ; fllci@yahoogroups.com FB : เครือข่ายรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาคประชาชน PS-EMC

รายละเอียดพิ่มเติม Download

แผนที่


 

Comments (0)

อาสาสมัครช่วยงานถอดเสียงท่านพุทธทาส

Posted on 18 May 2011 by deksiam

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ(สวนโมกข์กรุงเทพ) ต้องการรับอาสาสมัครช่วยงานถอดเสียงท่านพุทธทาส

ซึ่งมีอยู่กว่า 5,000 เรื่อง โดยจะมีการส่งไฟล์เสียงให้อาสาสมัครผ่านทาง E-Mail และทำงานได้ที่บ้าน

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ คุณโต และ คุณนิว โดยส่ง ชื่อ,E-Mail,และหมายเลขติดต่อกลับมาที่เมล์

karunphol_p@bia.or.th และ naked_hand@hotmail.com (ส่งทั้งสอง E-Mail)

 

Comments (2)

“เครือข่าย สายใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมน้อมนำพา ปลูกป่าพัฒนาวัด”

Posted on 12 May 2011 by deksiam

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ
“เครือข่าย สายใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมน้อมนำพา ปลูกป่าพัฒนาวัด”
ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง
วันที่ 21 และ 22 พฤษภาคม 2554 ณ วัดบ้านสถานีรถไฟห้างฉัตร
ติดต่อ: ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำปาง (บ้านดิน)
http://www.tuvc.net/ หรือ Facebook : ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ::: TUVC ::: at บ้านอาสา

Comments (0)

230493_213389408686395_124520144239989_753235_7724374_n

โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา : ฝึกอบรม ณ ฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ

Posted on 10 May 2011 by deksiam

ข่าวดี สำหรับน้อง ๆ เยาวชน ที่มีใจรักและสนใจในงานด้านบริการ มีความประสงค์ที่จะหาประสบการณ์ในการทำงานทางโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ สีลม มีนโยบายในการมอบสิ่งที่ดีมีประโยชน์คืนแก่สังคม จึงร่วมกับโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมฝึกอาชีพ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ สีลม ทางด้านแผนกแม่บ้าน ระยะเวลา 4 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะเสริมความรู้ และส่งเสริมการประกอบอาชีพในธุรกิจด้านการโรงแรมอย่างมืออาชีพ

นับโอกาสที่ดีของเยาวชนที่มีใจรักในงานด้านบริการ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมอาชีพกับโรงแรมฮอลิเดย์อินน์

สิ่งที่ได้รับจากโครงการ

1. ได้รับการอบรมทางด้านแผนกแม่บ้าน ของโรงแรมมาตราฐานอินเตอร์ เนชั่นแนล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเมื่อจบหลักสูตร

3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในธรุกิจด้านการโรงแรม หรือได้รับการพิจารณาเข้าทำงานเมื่อมีตำแหน่งงานว่าง

4. มีชุดทำงาน และ อาหาร ระหว่างการปฎิบัติงาน

5. ค่าเดินทาง วันละ 150 บาท

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เยาวชนเพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 18 – 22 ปี เป็นผู้มีความประพฤติดี

2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 6 หรือเทียบเท่า

3. มีผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปถัมภ์รับรองความประพฤติ

4. มีความสนใจทางด้านงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

5. มีที่พักอาศัยในกรุงเทพ ฯ

 รายละเอียดการรับสมัคร

โครงการนี้เปิดอบรม ในเดือน มิถุนายน 2554 (เวลาในเข้าอบรม 08.00-17.00 น. หรือ 23.00-07.00 น.)
รับจำนวน 5 ท่าน
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 27 พฤษาคม 2554
นัดสัมภาษณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.213389352019734.61879.124520144239989#!/media/set/?set=a.213389352019734.61879.124520144239989
สนใจติดต่อสอบถาม คุณศิริขวัญ : 08-6007-2020, คุณแอน : 08-008-25117, มูลนิธิกระจกเงา โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง 02-941-3060

Comments (0)

บ้านครูอาสา รับสมัครครูอาสา ย่านรังสิต ปทุมธานี

Posted on 10 May 2011 by deksiam

รับสมัครครูอาสา สอนทุกรายวิชา หรือความสามารถพิเศษ

สถานที่สอน ซอยสุขี1-2 บางพูน รังสิต ปทุมธานี

ห่างจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 4 กิโลเมตร มีน้อง ๆ รอครูอยู่มากมาย

สอนทุกวัน หยุดวันอาทิตยวันเดียว

จะมาประจำ หรือมาเป็นครั้งคราวก็ได้

เด็ก ๆ อายุ 4 ขวบ ขึ้นไป

สนใจ สอบถามรายละเอียด 084 5330333 จ.ต.กองพล ยุทธนาวี ครูก้อง

ยินดีรับบริจาค อุปกรณ์เสริมทักษะการเรียนรู้

Comments (10)

187821_205300932836138_7139106_n

Let’s med for a month! – สัปดาห์แห่งความกรุณา

Posted on 10 May 2011 by deksiam

Let’s med for a month!
ในสถานการณ์ที่มีความวุ่นวายทางการเมืองและ ความแปรปรวนทางธรรมชาติ
การรู้ตัวและเท่าทันตนเองเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ขอเชิญชวนพวกเรามาร่วมกันภาวนาทุกๆวัน ตลอดหนึ่งเดือน เพื่อสร้างการรู้ตัวและเท่าทันตนเอง

เริ่มภาวนา 1 พฤษภาคม
แบ่งปัน 4 สัปดาห์ โดยมีประเด็นร่วมกันใคร่ครวญในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 (1-7 พฤษภาคม) ภาวนาวันละ 15 นาที สัปดาห์แห่งความรัก – เมตตา
สัปดาห์ที่ 2 (8-14 พฤษภาคม) ภาวนาวันละ 20 นาที สัปดาห์แห่งความปรารถนาดี – กรุณา
สัปดาห์ที่ 3 (15-21 พฤษภาคม) ภาวนาวันละ 25 นาที สัปดาห์แห่งความยินดี – มุทิตา
สัปดาห์ที่ 4 (22-28 พฤษภาคม) ภาวนาวันละ 30 นาที สัปดาห์แห่งความไว้วางใจ – อุเบกขา

หลังจากที่แต่ละคนได้ภาวนาในแต่ละวัน ขอเชิญชวนเข้ามารายงานตัวและแลกเปลี่ยนกันได้ที่ facebook ‘เพื่อนภาวนา’ หรือ twitter ที่ ‘@siambhavana’

คำเชิญชวนจากพระไพศาล วิสาโล http://www.youtube.com/watch?v=36OAbQvO9ak
วิธีการทำสมาธิภาวนาอย่างง่ายๆ http://www.youtube.com/watch?v=8rb9W-UgXHg
*ดูรายละเอียดและร่วมแบ่งปันการภาวนาได้ที่ facebook “เพื่อนภาวนา”
เราจะภาวนา
และเราจะไม่ภาวนาโดยลำพัง

เริ่มภาวนา 1 พฤษภาคม 2554   6.00 น. – 28 พฤษภาคม 2554 22.00 น.
สถานที่ : ตามอัธยาศัย
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.facebook.com/event.php?eid=205300932836138&index=1

Comments (0)

203603_208428959179146_3744145_n

Tags:

ผืนทรายอันดามัน มหัศจรรย์ประติมากรรมทราย (Sand Sculpture)

Posted on 10 May 2011 by deksiam

โครงการ ประเพณีก่อประติมากรรมทราย

ณ อุทยานแห่งชาติแหลมสน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

วันพฤหัสบดีที่  12 ถึงวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ประเพณีก่อประติมากรรมทราย วิถีชีวิตชุมชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และอุทยานแห่งชาติแหลมสน ร่วมกับภาคประชาชนตั้งใจจัดงานประเพณีก่อประติมากรรมทรายขึ้นในวันที่  12 ถึง 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการส่งเสริมการงานประเพณีที่แฝงไปด้วยงานอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยมีศรัทธาเชื่อมั่นว่าจะกลายเป็นประเพณีเชื่อมโยงระดับจังหวัดและส่วนภูมิภาค ร่วมทั้งส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

รายละเอียดกิจกรรมผืนทรายอันดามัน มีดังต่อไปนี้
การประกวดประติมากรรมทราย อุทยานแห่งชาติแหลมสน
การประกวดภาพถ่ายอุทยานแหลมสน หัวข้อ “วิถีชีวิตคนอันดามัน”
การประกวดวาดภาพอุทยานแหลมสน หัวข้อ “อุทยานในฝัน”
ขี่จักรยานชมธรรมชาติเลียบชายฝั่งอันดามัน เมืองระนอง
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันตกปลา แข่งขันฟุตบอลนุ่งโสร่ง แข่งขันวอล์เล่ย์ชายหาด
นั่งเรือประมงสัมผัสวิถีชุมชนมุสลิม
งานสินค้า
– อาหารพื้นบ้านจากชุมชนและสินค้า (OTOP)
ชมภาพยนตร์หนังสั้น ฉายหนังกลางแปลงบนชายหาด ดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://on.fb.me/kxve09

Comments (0)

Tags:

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา “ป๋วยเสวนาคาร”

Posted on 10 May 2011 by deksiam

ป๋วยเสวนาคาร จัดเสวนาเรื่อง

Mr. Nikkyo Niwano

ผู้ตั้งขบวนการพุทธศาสนาเพื่อสังคมในญี่ปุ่น Rissho Kosei Kai

และได้ตั้งรางวัล Niwano Peace Prize ขึ้น

ดังเรียกกันว่านี่คือ Nobel Peace Prize of Asia

นำเสวนาโดย
ภิกษุณีธัมมนันทา  ซึ่งเคยเป็นกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลดังกล่าว จะอธิบายให้ได้รับทราบถึงขบวนการนี้ และเกณฑ์ในการเลือกผู้รับรางวัล

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ ป๋วยเสวนาคาร วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ถนนทรงวาด เยาวราช กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
๐๒-๔๓๘-๙๓๓๑-๒ /๐๘๖-๗๗๗-๙๖๙๒

Comments (0)

174865_184158288265582_3624891_n

มอส. กำลังรับอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน รุ่น 6

Posted on 10 May 2011 by deksiam

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) เปิดรับบัณฑิตทางกฎหมาย ที่มีใจให้คนจน คนที่ถูกละเมิดสิทธิ
เพื่อเป็นอาสาสมัครทำงานเต็มเวลา วาระการทำงาน 1 ปี (กรกฎาคม 2554 – มิถุนายน 2555)
โดยมีค่ายังชีพตลอดระยะเวลาการทำงาน

 คุณสมบัติ :
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์
อายุระหว่าง 20 – 30 ปี
รักความเป็นธรรม และมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสังคม
สามารถทำงานจนครบวาระ 1 ปี

  โหลดใบสมัครได้ที่ http://file1.uploadfile.biz/i/IEEXMEIIIMIMDI
หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-691-0437-9 

E-mail :  n_vattana@hotmail.com หรือ  superrookie28@gmail.com

 เขียนใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ส่งไปรษณีย์มาที่

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่ 409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม. 10320

ปิดรับใบสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2554  

ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณารอบแรกในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ทาง www.thaivolunteer.org

 

Comments (0)

YIM6Poster

Tags:

เพราะเชื่อ พวกเราจึงทำ: ตลาดประกอบฝัน 6 พร้อมเปิดรับทุกความเชื่อเพื่อสังคม วันนี้-10มิ.ย.54

Posted on 10 May 2011 by deksiam

เงื่อนไขการสมัคร

1. รวมกลุ่มอย่างน้อย 3 คน

2. สมาชิกในกลุ่มมีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี เคยรับผิดชอบโครงการพัฒนาชุมชน/สังคม

3. ส่งโครงการตามความเชื่อของคุณ โดยโครงการที่ส่งเข้ามาจะต้อง

– มีเป้าหมายทำให้สังคมดีขึ้นด้านใดด้านหนึ่ง (ไม่จำกัดประเภท)

– ดำเนินงานระหว่าง 11 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2554

– ทำกิจกรรมต่อเนื่องตลอด 4 เดือน

– ระบุที่ปรึกษาโครงการ อย่างน้อย 1 คน

– มีแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น โรงเรียน ชุมชน วัด ฯลฯ

– งบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท

เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินโครงการ Download

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.yimproject.org/

อีเมล์ yim6@yimproject.org

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2554

Comments (0)

Advertise Here
Advertise Here