Archive | ประกวด

ร่วมสร้างกิจการให้มั่นคง พัฒนาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน | รับสมัครวันนี้ 2 ก.พ. 55

Posted on 26 January 2012 by deksiam

สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ขอเชิญผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจอยากทำกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ส่งแนวคิดแผนธุรกิจการดำเนินกิจการเพื่อสังคมของคุณ ที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการแก้ไขหรือพัฒนาปัญหาทางด้าน อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ในชุมชุนและสังคมของท่าน ร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกกิจการเพื่อสังคมประเทศไทยไปกับเรา

การสนับสนุน แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

 1. ความรู้และคำปรึกษา ผู้สมัครที่มีแนวคิดที่เป็นประโยชน์และสร้างผลกระทบในทางที่ดีต่อสังคม จะได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนธุรกิจและการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ระยะเวลา 3 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากแผนธุรกิจSEของคุณได้รับการคัดเลือก เราจะมีทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำแนะนำตลอดโครงการ
 2. เงินลงทุน แผนธุรกิจSE ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 แผนต่อประเด็นจะได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินการ จำนวน 100,000 บาทต่อแผน นอกจากคำแนะนำจากทีมที่ปรึกษาที่คุณจะได้รับตลอดโครงการเป็นเวลา 3 เดือน คุณจะได้เข้าร่วมกิจกรรมพบผู้สนับสนุน (Matching Event)และได้มีโอกาสนำเสนอกิจการของคุณ เพื่อต่อยอดให้ยั่งยืนต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นรายบุคคลหรือนิติบุคคล กลุ่มละไม่เกิน 3 คน
 2. มีเป้าหมายชัดเจนในการดำเนินกิจการเพื่อสังคม(Social Enterprise) เพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อม ในประเด็นต่างๆที่จะดำเนินการ
 3. สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise Business Plan) ได้ตลอดระยะเวลา 3 วัน
 4. สามารถดำเนินกิจการเพื่อสังคมได้ทันทีหากแผนธุรกิจได้รับการคัดเลือก

ขั้นตอนและกำหนดการ

 1. ส่งใบสมัคร ภายใน 2 กุมภาพันธ์ 2555
 2. ประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมโครงการ 6 กุมภาพันธ์ 2555
 3. ปฐมนิเทศ 8 กุมภาพันธ์ 2555
 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนธุรกิจ ด้านอาหาร  9-11 กุมภาพันธ์ 2555, ด้านพลังงาน  11, 18 กุมภาพันธ์ และ 3 มีนาคม 2555, ด้านสิ่งแวดล้อม  12,19 กุมภาพันธ์ และ 4 มีนาคม 2555
 5. ส่งแผนธุรกิจ ด้านอาหาร  3 มีนาคม 2555 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  7 มีนาคม 2555
 6. นำเสนอแผนธุกิจต่อคณะกรรมการ ด้านอาหาร 6 มีนาคม 2555 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 10-11 มีนาคม 2555
 7. ประกาศผลแผนธุรกิจที่ได้รับคัดเลือกพร้อมกัน  16 มีนาคม 2555

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรุณาตรวจสอบที่ www.tseo.or.th

กิจกรรม Open House
ร่วมรับฟัง พูดคุย และซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ เช่น ทำความรู้จักกับสำนักงานฯ (สกส.) เป้าหมายของโครงการ การลงทะเบียนเข้าร่วม และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

วัน/เวลา
รอบที่ 1 – วันพุธที่ 18 มกราคม 2555 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
รอบที่ 2 – วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
รอบที่ 3 – วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 เวลา 9.30 เป็นต้นไป

สถานที่
ลานกิจกรรม ชั้น 35 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อาคาร เอส. เอ็ม. ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน สนามเป้า กรุงเทพฯ
สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม Open House ได้ที่นี่
**จำกัด 50 ที่เท่านั้น**

Comments (0)

AW-E-idea

E-idea Competition “ถักทอไอเดีย ให้โลกน่ารัก”

Posted on 24 May 2011 by deksiam

 

E-idea Competition “ถักทอไอเดีย ให้โลกน่ารัก”

องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE และ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม E-Idea Competition ซึ่งจัดโดย British Council และ LRQA Business Assurance

ชวนคนมีไอเดียน่ารัก สุดเท่เพื่อสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เป็นแค่ความคิด

ลงมือให้เป็นจริง คัด 3 ไอเดียตั้งต้น 3 ไอเดียต่อยอด รับทุนสูงสุด 200,000 บาท

และร่วมเป็นเครือข่าย Climate Generation ของ British Council เดินทางดูงาน รู้จักเพื่อนใหม่ผู้รักสิ่งแวดล้อมจากทั่วโลก

ไม่จำกัดรูปแบบไอเดีย ขอเพียง “สร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อม”

รับใบสมัครที่  th.e-idea.org ถึง 3 กรกฎาคม นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

E-mail: e-ideathailand@britishcouncil.or.th

โทร. 02 657 5610 หรือ 02 657 5630

facebook.com/EideaThailand

สนับสนุนโดย : British Council และ LRQA Business Assurance

ร่วมสนับสนุนโดย: สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย, สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ, a day, องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCAREและ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

Comments (0)

YIM6Poster

Tags:

เพราะเชื่อ พวกเราจึงทำ: ตลาดประกอบฝัน 6 พร้อมเปิดรับทุกความเชื่อเพื่อสังคม วันนี้-10มิ.ย.54

Posted on 10 May 2011 by deksiam

เงื่อนไขการสมัคร

1. รวมกลุ่มอย่างน้อย 3 คน

2. สมาชิกในกลุ่มมีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี เคยรับผิดชอบโครงการพัฒนาชุมชน/สังคม

3. ส่งโครงการตามความเชื่อของคุณ โดยโครงการที่ส่งเข้ามาจะต้อง

– มีเป้าหมายทำให้สังคมดีขึ้นด้านใดด้านหนึ่ง (ไม่จำกัดประเภท)

– ดำเนินงานระหว่าง 11 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2554

– ทำกิจกรรมต่อเนื่องตลอด 4 เดือน

– ระบุที่ปรึกษาโครงการ อย่างน้อย 1 คน

– มีแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น โรงเรียน ชุมชน วัด ฯลฯ

– งบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท

เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินโครงการ Download

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.yimproject.org/

อีเมล์ yim6@yimproject.org

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2554

Comments (0)

Advertise Here
Advertise Here