โครงการพัฒนาผู้นำอาสาในภาวะวิกฤต (FCI)

เวทีประชาธิปไตยชุมชนเพื่อความมั่นคงของมนุษย์”“ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร่วมกับ อาสาดุสิต มูลนิธิ 1500miles เครือข่ายราษฎรอาสาปกป้องสถาบัน และหลายเครือข่ายด้านอาสาพิบัติภัย  จัดสอน ประสบการณ์ในการรับมือในภาวะวิกฤติ โดยกลุ่มผู้นำอาสาลงพื้นที่ เช่น อ ปิยะชีพ วัชโรบล อาสาดุสิต / อ รัฐภูมิ อยู่พร้อม มูลนิธิ 1,500 miles  เพื่อการพัฒนาผู้นำด้านงานอาสาสู้พิบัติภัย

 

เน้นประสิทธิภาพสูงสุดของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก ผ่านหลักสูตร จะได้เป็น member เครือข่าย FCI สอนสถานการณ์เอาชีวิตรอดในภาวะวิกฤต ขั้นตอนต่างๆ อาทิ เช่น  ขั้นการเตรียมการ (Preparation), ขั้นการปฏิบัติการ (Implementation), ขั้นการบรรเทาและเยียวยา (Relief)

 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขึ้น 4 ภาคๆละ 1 ครั้ง จำนวนจำกัดภาคละ ๔๐๐ ท่าน เท่านั้น

กทม.1-3 มิ.ย. 54 รร.ปริ้นซ์ พาเลซ

โคราช 5-7 มิย. 54

เชียงใหม่ 9-11 มิย.54

สุราษฎร์ 13-15 มิย. 54

 

วันแรกเริ่ม 13.00 น.พักที่ รร. / วันที่ 2 อบรมทั้งวัน พักที่ รร. /วันที่ 3 ครึ่งวันเช้า

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมอบรมต้องอาศัยในภูมิภาคนั้นๆ พร้อมเป็นอาสาสมัครฯเมื่อเกิดพิบัติภัย ใน ส่วนกลาง หรือ งานภาคสนาม

 

ไม่มีค่าลงทะเบียน / ไม่มีค่าที่พัก

 

ลงทะเบียนได้ที่

1. ศูนย์กลางนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(ศนท)

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en&formkey=dDY0Mk83OGxXZmlUN0lmbnBwcW10YUE6MQ#gid=0

2. อาสาดุสิต nui707@hotmail.com

3. มูลนิธิ 1500miles 1500miles@gmail.com

4. สมัชชาคุณธรรม Moral Center

คุณประทีป มูลเภา (ทีป) E-mail: Prateep_npt@hotmail.com Tel: 081-1673442

หรือ วีรญา เดชเฟื่อง (จี้) E-mail: jorjie007@hotmail.com Tel: 087-5920189

 

สนับสนุนกิจกรรมของอาสาคนคิดดี ทำดี