วิถีแห่งความพอเพียง ครั้งที่ 7

วิถีแห่งความพอเพียง ครั้งที่ 7

25-26 มิถุนายน 54  บ้านเขาถ้ำพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

 

ฤดูของการทำนาได้กลับมาอีกครั้ง  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงแก่คนเมือง ครั้งนี้จะพาเพื่อนๆจิตอาสาไปดำนาร่วมกับน้องๆ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนชาวนา  จ.นครสวรรค์   ที่โรงเรียนเขาถ้ำพระ  อ.โกรกพระ  ซึ่งข้าวนี้จะเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนต่อไป  เป็นการลดค่าใช้จ่ายและพึ่งพาตัวเอง  นอกจากนี้อาสาสมัครจะได้เรียนรู้กระบวนการปลูกและคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  รวมถึงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอีกด้วย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.give2all.com/writer/view.php?id=1112

 

สอบถามรายลเอียดได้ที่  02-9301331,081-5563044 โต้ง หรือe-mail : zaayaa@hotmail.com

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  บุคคลทั่วไป 1,250 บาท / นักเรียน,นักศึกษา 1,000 บาท
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2554