อาสาหน้าฝน “เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ เรียนรู้วิถี ฟื้นป่าชายเลน”

อาสาหน้าฝน เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ เรียนรู้วิถี ฟื้นป่าชายเลน

11-12 มิถุนายน 2554  ณ ชุมชนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด

เพราะเรามองว่า “การฟื้นฟูป่าไม่ใช่เพียงแค่ไปช่วยการปลูกป่าเท่านั้น”

Givegang มูลนิธิกองทุนไทย ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ เพาะกล้าไม้ชายเลน เพื่อใช้ปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าเดิม (นากุ้งร้าง) และร่วมดูแลพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเรา กับกิจกรรม…

– เก็บเมล็ดพันธุ์ในป่าชายเลน  ปรับปรุงเรือนเก็บกล้าไม้ชายเลน

– สำรวจสภาพพื้นที่ เตรียมพร้อมฟื้นฟูป่า (ปลูกป่า)/ ร่วมเก็บภาพจุดศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

– เรียนรู้ มีส่วนร่วมกับการฟื้นฟูป่าโดยชุมชนอย่างแท้จริง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการฟื้นฟูป่าชายเลนผืนสำคัญของภาคตะวันออก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.give2all.com

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการให้ มูลนิธิกองทุนไทย โทร. 02-3144112-3 ต่อ 301,302  Email: givegang@gmail.com

(เปิดรับสมัครเพียง 27 ท่านเท่านั้น ท่านละ 2,150 บาท)