Categorized | ค่าย

ค่ายเด็กดั่งดวงดาว 1

Posted on 27 May 2011 by deksiam

ค่ายเด็กดั่งดวงดาว 1

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2554 แม่กลองแคมป์ จ.สมุทรสงคราม

 

จากแนวคิดเรื่อง “พี่เลี้ยงใจดี กับเด็กดีของชุมชน” ที่จัดขึ้น ทำให้ผมรู้ว่า “ความสุขของผู้ใหญ่ที่เป็น (ผู้ให้) กับ ความสุขของเด็กๆที่เป็น (ผู้รับ) ผสมลงตัวกลายเป็น ความสุขที่เต็มอิ่ม” ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาในช่วงสั้นๆ แต่คุณค่าในการให้ที่เราบรรจง เรียงร้อยเป็นหลักสูตร “สังคม” ให้เด็กๆได้เข้าใจ และเข้าถึง ธรรมชาติ ต้นไม้ แม่น้ำ ที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ วันนี้เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน และ “ช่วยกัน” สร้างความสมดุลธรรมชาติ เท่ากับว่า เรากำลังรวมพลังดูแลโลกด้วย

 

เส้นทางกิจกรรม จากแม่กลองแคมป์-โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน-แม่น้ำแม่กลอง-วัด–ตลาดน้ำ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ
1. สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
– กิจกรรม 1 วัน (เช้า-เย็นกลับ คนละ 350 บาท)
– กิจกรรม 2 วัน 1 คืน (ค้างคืน คนละ 500 บาท)
2. เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ท่านสามารถสมทบค่ากิจกรรมของเด็กๆได้ คนละ 500 บาท (เด็กๆจากชุมชนประชาอุทิศ 76 รับจำนวน 15 คน)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.give2all.com/writer/view.php?id=1113

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ปู 082-4885303 หรือ pugummoon@hotmail.com

 

Leave a Reply

Advertise Here
Advertise Here