การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ | รับสมัคร 1-24 ก.พ. 55

TCDC และ DIP ชวนเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ของเล่น อาหารเพื่อสุขภาพ และของที่ระลึก
มาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณกับวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อสร้างคุณค่าและ
เพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์

Read More

บ้านดินสนุกศิลป์ | 25–26 ก.พ. และ 21–22 เม.ย. 55

สวนลมหายใจอันสงัด หมู่ 9 ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี
สร้างบ้านดินสนุกศิลป์ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการสร้างแรงบัลดาลใจให้ชีวิต
สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจและแสวงหาวิถีชีวิตชุมชนทางเลือก
กิจกรรมประกอบด้วย
(1) อบรมการปั้นก้อนอิฐดินดิบและการสร้างบ้านดิน
(2) อบรมการฉาบ การปั้นและตกแต่งตัวบ้านดิน

Read More

โครงการพัฒนาผู้นำอาสาในภาวะวิกฤต (FCI)

โดยกลุ่มผู้นำอาสาลงพื้นที่ เช่น อ ปิยะชีพ วัชโรบล อาสาดุสิต / อ รัฐภูมิ อยู่พร้อม มูลนิธิ 1,500 miles เพื่อการพัฒนาผู้นำด้านงานอาสาสู้พิบัติภัย

Read More

โครงการพัฒนาผู้นำอาสาในภาวะวิกฤติ (Front Line Leader in Crisis Institute)

บันทึกการปรึกษาหารือ ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาผู้นำอาสาในภาวะวิกฤต (Front Line Leader in Crisis Institute) เวทีประชาธิปไตยชุมชนเพื่อความมั่นคงของมนุษย์

Read More

โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา : ฝึกอบรม ณ ฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ

เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมฝึกอาชีพ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ สีลม ทางด้านแผนกแม่บ้าน ระยะเวลา 4 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะเสริมความรู้ และส่งเสริมการประกอบอาชีพในธุรกิจด้านการโรงแรมอย่างมืออาชีพ

Read More

“เพื่อนตัวป่วน” ~ Freedom Here and Now!

เราสามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกได้ง่ายๆ ผ่านการเรียนรู้จากการแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆของเรา ซึ่งพฤติกรรมหนึ่งนั้น ก็อาจประกอบไปด้วยหลากหลายอารมณ์ที่มาขับเคลื่อนร่วมกัน เพียงแค่เรา

Read More

คอร์สอบรมทำบ้านดิน กับ โจน จันใด

สร้างพิพิธภัณฑ์ดิน วัดบัวนาค บ้านแม่โจ้ เชียงใหม่
โดย โจน จันใด + วิทยากรบ้านดินและชาวบ้านบ้านแม่โจ้
วันที่ 20 -23 พฤษภาคม 2011 เรียนรู้การสร้างบ้านดินทุกขั้นตอน โดยเทคนิคก้อนดินดิบ

Read More