Archive | อบรม

การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ | รับสมัคร 1-24 ก.พ. 55

Posted on 24 January 2012 by deksiam

วัน/เวลา ดำเนินโครงการ
1 ก.พ. – 11 ก.ค. 55 | 10:30-21:00

สถานที่
ห้องออดิทอเรียม TCDC

อบรมโดย
ทีมวิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก TCDC นักออกแบบ นักการตลาด และนักสร้างสรรค์มืออาชีพ

ค่าใช้จ่าย
*ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดทั้งโครงการ*

ต่อเนื่องจากความสำเร็จและผลตอบรับที่ดีเยี่ยมของโครงการ “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์” ทั้งสองครั้งที่ผ่านมา ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ผลิตสินค้าและบริการรายใหม่เพิ่มขึ้น กระตุ้นให้ตลาดสินค้าไทยมีความตื่นตัวและเห็นความสำคัญในด้านการออกแบบเพื่อเพิ่มทั้งมูลค่าและราคาสินค้าของผลิตภัณฑ์ ในการเข้าสู่มาตรฐานคุณภาพสินค้าระดับโลก

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนานักคิด นักออกแบบและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการนำพาประเทศไทยให้เป็นประเทศแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างจริงจัง จึงจัดโครงการ“การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์” ขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยจุดประสงค์เพื่อเน้นย้ำการนำพาธุรกิจไทยเข้าสู่แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างแท้จริง

ในการสัมมนาครั้งนี้ โครงการได้พิจารณาหัวข้อสร้างสรรค์พัฒนาธุรกิจและบริการใน 4 ประเภท คือ

 1. ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
 2. ของเล่น
 3. อาหารเพื่อสุขภาพ
 4. ของที่ระลึก

อบรมโดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในแต่ละผลิตภัณฑ์จะมาร่วมให้คำปรึกษา ภายใต้แนวคิดของแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้า การสร้างคุณค่าของตัวสินค้าและบริการ และในปีนี้ ทางโครงการได้เพิ่มอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญเข้าไปคือ การพัฒนาสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ

 • เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและเวิร์กช็อปเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับทีมที่ปรึกษาแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
 • สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Check-up), วางขายสินค้าที่ The Shop@TCDC, นำเสนอสินค้าแก่บริษัทในเครือ CP ALL และห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์และดิ เอ็มโพเรียม
 • สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมและพื้นที่จำหน่ายสินค้าในเทศกาลปล่อยแสงโดย TCDC

หลักฐานการสมัคร
(1)ใบสมัคร
(2)สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(3)สำเนาหลักฐานทางการศึกษา 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(4)ในกรณีนิติบุคคล ต้องแนบใบจดทะเบียนบริษัท/ห้างร้าน
(5)ภาพถ่ายตัวอย่างสินค้าหรือผลงาน (5 – 10 ภาพ)
(6)ส่งใบสมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสารการสมัครทางอีเมลที่ addvalue@tcdc.or.th

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่
หรือติดต่อขอรับใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มที่โครงการกำหนด) ได้ที่:

 • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 24 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-664-8448 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-17.30 น.
 • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียม ชอปปิ้ง คอมเพล็กซ์ ถนนสุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-664-8448 ต่อ 213-214 วันอังคาร- วันอาทิตย์ เวลา 10.30 – 20.00 น.

การยื่นใบสมัคร
(1) ยื่นใบสมัครโดยตรง ในเวลาทำการ 9.30-17.30 น. หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 24 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
(2) ยื่นทางอีเมล์ ได้ที่ addvalue@tcdc.or.th

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 24 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
คุณภัควิภา โทร. 02-664-7667 ต่อ 167
หรืออีเมล addvalue@tcdc.or.th
ดูวิธีการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

Comments (0)

บ้านดินสนุกศิลป์ | 25–26 ก.พ. และ 21–22 เม.ย. 55

Posted on 23 January 2012 by deksiam

โครงการสร้างบ้านดินสนุกศิลป์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการสร้างแรงบัลดาลใจให้กับชีวิต
วัน/เวลา
วันที่ 25–26 กุมภาพันธ์ 2555 อบรมการปั้นก้อนอิฐดินดิบและการสร้างบ้านดิน
วันที่ 21–22 เมษายน 2555 อบรมการฉาบ การปั้นและตกแต่งตัวบ้านดิน

สถานที่
สวนลมหายใจอันสงัด หมู่ 9 ต.คุ้งกระถิน อ. เมือง จ. ราชบุรี

จำนวนที่รับ
ครั้งละ 10 คน

ลักษณะกิจกรรม
สร้างบ้านดินสนุกศิลป์ 1 หลังเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะกิจรรมที่ส่งเสริมในการใช้ศักยภาพของสมองซีกขวาสำหรับเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี และบุคลทั่วไป โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นสองส่วน

กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน 40 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

 1. กลุ่มเยาวชนที่มาจากในหมู่บ้านเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยทางแกนนำกลุ่มเยาวชนแต่ละพื้นที่ และผู้นำชุมชน เป็นผู้ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ
 2. กลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจและแสวงหาวิถีชีวิตชุมชนทางเลือกที่ได้จากการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ และจากการบอกกล่าวของบุคคล กลุ่มบุคคล และเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานต่างๆ

ผู้จัดกิจกรรม
สวนลมหายใจอันสงัด

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม
ติดต่อ : จีรนันท์ (จ๊ะ)
โทรศัพท์ : 08-9508-5700
อีเมล : jeeranunl [at] gmail.com
ใบสมัครโครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1. รับสมัครผ่านทางอีเมล และโทรศัพท์
2. อาสาสมัครโปรดแจ้ง (1) ชื่อ-นามสกุล (2) โทรศัพท์ (3) อีเมล (4) ระบุกิจกรรมที่ต้องการ แล้วส่งมาที่ boonvolunteer@gmail.com
3. หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ โทร. 0-2882-4387

Comments (0)

อบรมอาสาสมัครดูแลเด็กป่วย | 7 ม.ค. 2555

Posted on 21 December 2011 by deksiam

อบรมอาสาสมัครดูแลเด็กป่วยเพื่อเป็นครูอาสาประจำชมรมต่างๆ ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วันที่ 7 มกราคม 2555 เวลา 10.00-16.00 น.

เนื้อหาการอบรม

 • การเลือกหนังสือสำหรับเด็กป่วย
 • การเข้าถึงจิตใจเด็กป่วย
 • การให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม
 • วิธีการทำให้เกิดความภาคภูมิจและแรงบันดาลใจ
 • เป้าหมาย อุปสรรค และความเป็นไปได้

ค่าลงทะเบียน
800 บาท (จะได้รับคืนค่าลงทะเบียนหากสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามระยะเวลาที่กำหนด)

จัดโดย ศูนย์ศิลปะฮิวแมนเซนเตอร์
ติดต่อ 085-113-1919

Comments (0)

โครงการพัฒนาผู้นำอาสาในภาวะวิกฤต (FCI)

Posted on 27 May 2011 by deksiam

เวทีประชาธิปไตยชุมชนเพื่อความมั่นคงของมนุษย์”“ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร่วมกับ อาสาดุสิต มูลนิธิ 1500miles เครือข่ายราษฎรอาสาปกป้องสถาบัน และหลายเครือข่ายด้านอาสาพิบัติภัย  จัดสอน ประสบการณ์ในการรับมือในภาวะวิกฤติ โดยกลุ่มผู้นำอาสาลงพื้นที่ เช่น อ ปิยะชีพ วัชโรบล อาสาดุสิต / อ รัฐภูมิ อยู่พร้อม มูลนิธิ 1,500 miles  เพื่อการพัฒนาผู้นำด้านงานอาสาสู้พิบัติภัย

 

เน้นประสิทธิภาพสูงสุดของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก ผ่านหลักสูตร จะได้เป็น member เครือข่าย FCI สอนสถานการณ์เอาชีวิตรอดในภาวะวิกฤต ขั้นตอนต่างๆ อาทิ เช่น  ขั้นการเตรียมการ (Preparation), ขั้นการปฏิบัติการ (Implementation), ขั้นการบรรเทาและเยียวยา (Relief)

 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขึ้น 4 ภาคๆละ 1 ครั้ง จำนวนจำกัดภาคละ ๔๐๐ ท่าน เท่านั้น

กทม.1-3 มิ.ย. 54 รร.ปริ้นซ์ พาเลซ

โคราช 5-7 มิย. 54

เชียงใหม่ 9-11 มิย.54

สุราษฎร์ 13-15 มิย. 54

 

วันแรกเริ่ม 13.00 น.พักที่ รร. / วันที่ 2 อบรมทั้งวัน พักที่ รร. /วันที่ 3 ครึ่งวันเช้า

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมอบรมต้องอาศัยในภูมิภาคนั้นๆ พร้อมเป็นอาสาสมัครฯเมื่อเกิดพิบัติภัย ใน ส่วนกลาง หรือ งานภาคสนาม

 

ไม่มีค่าลงทะเบียน / ไม่มีค่าที่พัก

 

ลงทะเบียนได้ที่

1. ศูนย์กลางนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(ศนท)

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en&formkey=dDY0Mk83OGxXZmlUN0lmbnBwcW10YUE6MQ#gid=0

2. อาสาดุสิต nui707@hotmail.com

3. มูลนิธิ 1500miles 1500miles@gmail.com

4. สมัชชาคุณธรรม Moral Center

คุณประทีป มูลเภา (ทีป) E-mail: Prateep_npt@hotmail.com Tel: 081-1673442

หรือ วีรญา เดชเฟื่อง (จี้) E-mail: jorjie007@hotmail.com Tel: 087-5920189

 

สนับสนุนกิจกรรมของอาสาคนคิดดี ทำดี

 

Comments (0)

map4

โครงการพัฒนาผู้นำอาสาในภาวะวิกฤติ (Front Line Leader in Crisis Institute)

Posted on 18 May 2011 by deksiam

บันทึกการปรึกษาหารือ ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาผู้นำอาสาในภาวะวิกฤต (Front Line Leader in Crisis Institute) เวทีประชาธิปไตยชุมชนเพื่อความมั่นคงของมนุษย์

11 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 – 17.30 น.

ห้องประชุมสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

—————————————

ฐานคิด เป้าหมาย : เพื่อยกระดับกระบวนการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมให้เข้มแข็งขึ้นภายในสิ้นปีนี้

เน้นไปที่ 1.กลุ่มคนที่มีพลังและมีผลงานประจักษ์ คนที่พึ่งตนเองได้ มีอิสระทางปัญญา พร้อมทุกเมื่อที่จะเอื้อมมือไปช่วยคนอื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน อดไม่ได้ที่จะทำตามหัวใจเรียกร้อง ห้ามก็จะทำ ไม่สั่งก็จะทำ และค้นหาวิธีทำกันเอง และ 2.ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของทุกภาคส่วน แต่ยังไม่มีใครลุกขึ้นมาเป็นเจ้าภาพหลักอย่างเป็นทางการในการเปิดพื้นที่ในพวกเขาทำงานอย่างเชื่อมโยงทั้งระบบ นั่นคือกลุ่มผู้นำอาสาในการรับมือภัยพิบัติ

วิธีการ เอื้ออำนวยให้คนเหล่านี้สามารถรวมตัวกันได้มากกว่าเดิม เหนียวแน่นกว่าเดิม แข็งแรงกว่าเดิม สามารถพัฒนาเป็นแกนนำประสานทุกระดับ รวมถึงพัฒนาศักยภาพคนที่มีใจ คนที่ยังลังเล คนที่ยังไม่มั่นใจ คนที่งูๆปลาๆ ให้มาเป็นผู้นำอาสาที่เข้มแข็งและมีจำนวนมากพอที่จะรับมือกับความโกลาหลที่ไม่อาจคาดเดาได้

ข้อสรุปจากการปรึกษาหารือ

วัตถุประสงค์

1. “ก่อตัวองค์กรภาคประชาสังคมที่ใกล้ชิดภาครัฐ” ผนึกกำลังคนทำงานเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ ระดมความคิด ระดมหัวใจหาวิถีใหม่ของการทำงานเชิงรุกในการจัดการภัยพิบัติของประเทศล่วงหน้า

2.ค้นหา เชื้อเชิญ รวบรวมผู้ที่เป็นผู้นำอาสาเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 1,600 คน

3.ระดมความคิดเห็นและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการรับมือภัยพิบัติ

4.ฝึกปฏิบัติเพื่อเรียกร้องให้ตนเองมั่นใจในการรับมือฯและพร้อมในการช่วยเหลือชุมชน

5.พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล, หน่วยงาน, องค์กรปกครองท้องถิ่น, องค์กรอิสระ, องค์กรเอกชน,องค์กรสาธารณะต่างๆ (จะไม่ใช้วิธีกดดันใดๆ แต่เป็นไปตามความสมัครใจของแต่ละองค์กรในการหยิบไปใช้)

6.เกิดการพัฒนาจากกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย กลายเป็นเครือข่ายที่ทรงพลังและเป็นความหวังหนึ่งของสังคมในระยะยาว

ทีมวิทยากร 2 ส่วน

1. ทีมผู้ที่ชำนาญผ่านประสบการณ์ของผู้นำอาสา ทำหน้าที่นำร่องและประคับประครองในส่วนขององค์ความรู้ เนื้อหาเชิงวิชาการและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง (พี่ปิยะชีพ/พี่รัฐภูมิ/อ.บวร ช่วย พิจารณา)

2.ทีมวิทยากรกระบวนการที่จะช่วยให้ทุกคนในเวทีมีส่วนร่วมสูงสุดและเกิดการจับไม้จูงมือไปทำงานต่อไปหลังจบเวที (หมอแมน พิจารณา)

ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ มอบให้ พี่ปิยะชีพ/พี่รัฐภูมิ/อ.บวร พิจารณาและส่งรายชื่อก่อน 17 พค.นี้ ส่วนที่เหลือ ทาง พม.จะประสาน

หมายเหตุ ต้องเป็นคนที่ “ใช่” เท่านั้น) จากกลุ่มพลังต่างๆ เช่น Social Network มูลนิธิกู้ชีพ อาสาสมัครประชาสังคม CSR สภาเด็กและเยาวชน พอช. นักศึกษา เคเบิลทีวี/วิทยุชุมชน อปท.-อปพร.(จุดเสี่ยง) กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน (จุดเสี่ยง) สายด่วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปภ. ทสจ. ศูนย์บรรเทาภัยพิบัติ ทหาร ตำรวจ  กองบรรเทาสาธารณภัย สภากาชาดไทย ศูนย์นเรนทร ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เครือข่ายเพื่อนเตือนภัย(Website)

เอกสารประกอบการประชุม ถ้าใครมีเอกสาร โปรดส่งมาที่กองเลขาฯ (พม.)

Mail Group ; fllci@yahoogroups.com FB : เครือข่ายรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ภาคประชาชน PS-EMC

รายละเอียดพิ่มเติม Download

แผนที่


 

Comments (0)

230493_213389408686395_124520144239989_753235_7724374_n

โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา : ฝึกอบรม ณ ฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ

Posted on 10 May 2011 by deksiam

ข่าวดี สำหรับน้อง ๆ เยาวชน ที่มีใจรักและสนใจในงานด้านบริการ มีความประสงค์ที่จะหาประสบการณ์ในการทำงานทางโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ สีลม มีนโยบายในการมอบสิ่งที่ดีมีประโยชน์คืนแก่สังคม จึงร่วมกับโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมฝึกอาชีพ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ สีลม ทางด้านแผนกแม่บ้าน ระยะเวลา 4 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะเสริมความรู้ และส่งเสริมการประกอบอาชีพในธุรกิจด้านการโรงแรมอย่างมืออาชีพ

นับโอกาสที่ดีของเยาวชนที่มีใจรักในงานด้านบริการ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมอาชีพกับโรงแรมฮอลิเดย์อินน์

สิ่งที่ได้รับจากโครงการ

1. ได้รับการอบรมทางด้านแผนกแม่บ้าน ของโรงแรมมาตราฐานอินเตอร์ เนชั่นแนล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเมื่อจบหลักสูตร

3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในธรุกิจด้านการโรงแรม หรือได้รับการพิจารณาเข้าทำงานเมื่อมีตำแหน่งงานว่าง

4. มีชุดทำงาน และ อาหาร ระหว่างการปฎิบัติงาน

5. ค่าเดินทาง วันละ 150 บาท

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เยาวชนเพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 18 – 22 ปี เป็นผู้มีความประพฤติดี

2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 6 หรือเทียบเท่า

3. มีผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปถัมภ์รับรองความประพฤติ

4. มีความสนใจทางด้านงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

5. มีที่พักอาศัยในกรุงเทพ ฯ

 รายละเอียดการรับสมัคร

โครงการนี้เปิดอบรม ในเดือน มิถุนายน 2554 (เวลาในเข้าอบรม 08.00-17.00 น. หรือ 23.00-07.00 น.)
รับจำนวน 5 ท่าน
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 27 พฤษาคม 2554
นัดสัมภาษณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.213389352019734.61879.124520144239989#!/media/set/?set=a.213389352019734.61879.124520144239989
สนใจติดต่อสอบถาม คุณศิริขวัญ : 08-6007-2020, คุณแอน : 08-008-25117, มูลนิธิกระจกเงา โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง 02-941-3060

Comments (0)

Tags:

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา “ป๋วยเสวนาคาร”

Posted on 10 May 2011 by deksiam

ป๋วยเสวนาคาร จัดเสวนาเรื่อง

Mr. Nikkyo Niwano

ผู้ตั้งขบวนการพุทธศาสนาเพื่อสังคมในญี่ปุ่น Rissho Kosei Kai

และได้ตั้งรางวัล Niwano Peace Prize ขึ้น

ดังเรียกกันว่านี่คือ Nobel Peace Prize of Asia

นำเสวนาโดย
ภิกษุณีธัมมนันทา  ซึ่งเคยเป็นกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลดังกล่าว จะอธิบายให้ได้รับทราบถึงขบวนการนี้ และเกณฑ์ในการเลือกผู้รับรางวัล

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ ป๋วยเสวนาคาร วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ถนนทรงวาด เยาวราช กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
๐๒-๔๓๘-๙๓๓๑-๒ /๐๘๖-๗๗๗-๙๖๙๒

Comments (0)

“เพื่อนตัวป่วน” ~ Freedom Here and Now!

Posted on 20 April 2011 by deksiam

“อารมณ์ ความรู้สึก” … เป็นธรรมดาที่เราทุกคนมีในชีีวิตประจำวัน แต่หลายครั้งเรากลับถูก “ตัวป่วนทางอารมณ์” หรือ “เพื่อนตัวป่วน” คอยขวางกั้นไม่ให้เราสงบและเป็น สุขได้ ทั้งความอยาก ความโกรธ ความเหงา ท้อแท้ ขี้เกียจ ความฟุ้งซ่าน ความวุ่นวายใจ หรือความลังเลสงสัย … ยากที่เราจะหลุดพ้นจากอารมณ์ที่บั่นทอนจิตใจเหล่านี้ จนมีเรื่องยุ่งเหยิงถาโถมเข้ามาในชีวิตมากมายเกินจะทน

เราสามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกได้ง่ายๆ ผ่านการเรียนรู้จากการแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆของเรา ซึ่งพฤติกรรมหนึ่งนั้น ก็อาจประกอบไปด้วยหลากหลายอารมณ์ที่มาขับเคลื่อนร่วมกัน เพียงแค่เราตั้งต้นจากตนเอง …
เริ่มสังเกต …
เรียนรู้ …
สืบค้น …
สร้างความเข้าใจ… แล้ววิถีทางที่จะจัดการกับสภาวะอารมณ์ต่างๆในชีวิตเราก็จะค่อยๆคลี่ออกมาในตัวของมันเอง จนเราสามารถนำพาตัวเอง ไปสู่ชีวิตที่มีความหมาย และมีอิสรภาพได้โดยง่าย 🙂 

มาร่วมเข้าใจ “เพื่อนตัวป่วน” ทั้งหลายด้วยกัน!
ภาย ในงาน มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 “แบ่งปัน .. เพื่อเปลี่ยนแปลง” กับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อนตัวป่วน” ~ Freedom Here and Now!

—————————————————————————————
วันและเวลา :
ศุกร์ 6 พ.ค. 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. (อยาก)
เสาร์ 7 พ.ค. 2554 เวลา 13.00 – 15.00 น. (โกรธ + เหงา ท้อแท้ ขี้เกียจ)
อาทิตย์ 8 พ.ค. 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. (ลังเล สงสัย + ฟุ้งซ่าน วุ่นวายใจ)

กรุงเทพฯสถานที่: ห้องนิพพานชิมลอง หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสฯ (BIA) สวนรถไฟ

ผู้เข้าร่วม: อายุระหว่าง 18 – 30 ปี รอบละ 40 คน

เวบลงทะเบียน : http://www.thailandyouthfestival.com/workshop04.php

————————————————————————————— 

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตร และอาหารว่างระหว่างกิจกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2882-5043, 0-2882-4387, 086-300-5458
โทรสาร: 0-2882-5043
อีเมล์: b_netmail@yahoo.com / whizbang24@gmail.com

Comments (0)

punpun3_1

Tags: , ,

คอร์สพึ่งตนเอง กับ โจน จันใด

Posted on 20 April 2011 by deksiam

“การมีชีวิตอยู่เป็นเรื่องง่าย

ฉะนั้นเราจึงพยายามให้พันพรรณเป็นที่ทดลองทางการเรียนรู้เพื่อหาความง่ายให้กับชีวิต

โดยเรียนรู้วิธีการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้”

คอร์สพึ่งตนเอง กับ โจน จันใด

26 -29 พฤษภาคม 2011

ณ พันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเอง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

* วิกฤตอาหาร การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน

* ทำสวน ปลูกผัก เกษตรแบบไร้สารเคมี

* การสร้างบ้านดิน การทำของใช้ที่จำเป็น และการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆ

จูนจังหวะชีวิตให้ช้า สัมผัสความง่าย สไตล์โจๆ

…สำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่ความเรียบง่าย พึ่งพาตนเอง…

ค่าเข้าร่วม 3,500 บาท

– ค่าเข้าร่วม 3,500 บาท เป็นค่าที่พัก (3 คืน) ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และสนับสนุนการดำเนินงานของสวนต่อไป (ไม่รวมค่าเดินทาง)

– นักเรียน นักศึกษา ผู้มีรายได้น้อย ที่มีใจอยากเรียนรู้ ติดต่อขอทุนหลังไมค์

กิจกรรม

– ออกกำลังกายยามเช้า เดินชมนกชมไม้

– รับประทานอาหารมังสวิรัติสามมื้อ อาจจะมีไข่กับปลา โผล่มาบ้าง ก็อย่าเซอร์ไพร์ส

– กิจกรรมช่วงเช้าและบ่ายเน้นการเรียนรู้โดยการลงมือทำ  การใช้แรงทำให้เรามีแรงแต่การใช้เงินทำให้เราเสียเงิน

– กิจกรรมรอบดึก เป็นการแลกเปลี่ยนสนทนา ดูพรีเซนเทชั่น สถานการณ์อาหารโลก การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ และอื่นๆ

– จบกิจกรรมประมาณ 20.30-21.00น. แยกย้ายกลับเข้าที่พักบ้านไม้ไผ่/บ้านดิน นอนห้องละ 1-2 คน

การเดินทาง

– จากกรุงเทพ ขึ้นรถทัวร์กรุงเทพ-เชียงใหม่(ท่าตอน) ยี่ห้อนิววิริยะยานยนต์รอบ 19:45 ลงที่ปากทางเขื่อนแม่งัด อ.แม่แตง ประมาณ 6.00น. ทีมงานจัดรถสองแถวรับเข้าสวนพันพรรณ (วันที่ 26 พฤษภาคม 2554)

– จากเชียงใหม่ ขึ้นรถสองแถวเชียงใหม่-แม่แตง ลงที่ปากทางเขื่อนแม่งัด ต่อสามล้อเข้าสวนพันพรรณ (วันที่ 26 พฤษภาคม 2554)

– ขากลับ ออกจากพันพรรณ 16.00น. รถสองแถวมาส่งในตัวเมืองเชียงใหม่ก่อน 17.30น. (วันที่ 29 พฤษภาคม 2554)

ติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ punpun.farm@gmail.com

0875761102 (ชนินทร์) 0891603588 (นภา)

facebook : Pun Pun Organic Farm

www.punpunthailand.org

อ่าน >> “การพึ่งตัวเอง ไม่ใช่การทำอะไรเองทั้งหมด”

อ่าน >> เท่าทันวิกฤต “เมล็ดพันธุ์” จุดเริ่มต้นของความไม่เป็นธรรม

อ่าน >> วิกฤติเมล็ดพันธุ์ โดยโจน จันใด – เดลินิวส์

ชม >> คลิปวีดีโอ Punpun Festival 2010

Comments (3)

clayhouse2

คอร์สอบรมทำบ้านดิน กับ โจน จันใด

Posted on 20 April 2011 by deksiam

คอร์สอบรมทำบ้านดิน กับ โจน จันใด

สร้างพิพิธภัณฑ์ดิน วัดบัวนาค บ้านแม่โจ้ เชียงใหม่
โดย โจน จันใด + วิทยากรบ้านดินและชาวบ้านบ้านแม่โจ้
วันที่ 20 -23 พฤษภาคม 2011

* เรียนรู้การสร้างบ้านดินทุกขั้นตอน โดยเทคนิคก้อนดินดิบ (Adobe House)

ที่พัก
ค้างคืนแบบโฮมสเตย์ ที่บ้านแม่โจ้

ค่าเข้าร่วม 3,500 บาท
– ค่าเข้าร่วม 3,500 บาท เป็นค่าที่พัก (3 คืน) ค่าอาหาร ค่าวิทยากร (ไม่รวมค่าเดินทาง)
– เงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายต่างๆ บริจาคเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ให้กับพิพิธภัณฑ์
– นักเรียน นักศึกษา ผู้มีรายได้น้อย ที่สนใจอยากเรียนรู้ อย่าลังเลติดต่อขอทุนที่ punpun.farm@gmail.com
– รับผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน

การเดินทาง
– จากกรุงเทพ ขึ้นรถทัวร์กรุงเทพ-เชียงใหม่(ท่าตอน) ยี่ห้อนิววิริยะยานยนต์รอบ 19:45 ลงที่ปากทางเขื่อนแม่งัด อ.แม่แตง ประมาณ 6.00น. ทีมงานจัดรถสองแถวรับเข้าสวนพันพรรณ (วันที่ 20 พฤษภาคม 2554)
– จากเชียงใหม่ ขึ้นรถสองแถวเชียงใหม่-แม่แตง ลงที่ปากทางเขื่อนแม่งัด ต่อสามล้อเข้าบ้านแม่โจ้ (วันที่ 20 พฤษภาคม 2554)
– ขากลับ ออกจากบ้านแม่โจ้ด้วยรถสองแถว ถึงตัวเมืองเชียงใหม่ช่วงบ่าย (วันที่ 23 พฤษภาคม 2554)

ติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  punpun.farm@gmail.com
0875761102 (ชนินทร์) 0891603588 (นภา)

facebook : Pun Pun Organic Farm
www.punpunthailand.org

“การ อยู่บ้านดินเป็นการทำสงคราม สงครามครั้งแรกคือสงครามกับใจตัวเอง เพราะปกติถ้าคนเราทำอะไรแล้วเหนื่อยเรา ก็จะหยุด อยากพัก อยากเลิก แต่การทำบ้านดินนี่เหนื่อยแต่มันส์ เลยจากความเหนื่อยคือความเบาสบาย แต่คนส่วนใหญ่เวลาเหนื่อยก็จะหยุดรวมทั้งผมด้วยเมื่อก่อน ก็เลยไม่หลุดพ้นจากความเหนื่อยเพื่อจะพบกับความเบาสบาย

ต่อมาก็คือสงครามกับโลก จริงๆ แล้วตอนนี้เราตกอยู่ในภาวะของสงคราม แต่ก่อนยกปืนไปฟาดฟันกันใครชนะก็จะกวาดต้อนอีกฝ่ายไปเป็นทาส แต่ทุกวันนี้กลับไม่เป็นเช่นนั้น ระบบทาสเปลี่ยนไป ไม่มีใครรู้เลยว่าเราเป็นทาส บางคนยังเพลิดเพลินกับความร่ำรวยที่ตัวเองหามาได้ แล้วใช้จ่ายอย่างมหาศาล บางคนเข้าห้างสรรพสินค้า ซื้อมากๆ ก็ยิ่งดี หลงภูมิใจว่าตัวเองมีเงินซื้อของเยอะ แต่นั้นเป็นทาสยุคใหม่ ทำให้คนเราอยู่ในภาวะที่ทุกข์ทรมาน แต่รู้สึกว่าเหมือนไม่ทุกข์ทรมาน ทำให้เราต้องทำงานมาก ทำให้เรารู้สึกว่าการทำงานมากเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน ซึ่งจริง ๆ แล้วเราเป็นสัตว์ที่ผิดปกติที่สุดในโลกยุคนี้ เพราะประวัติศาสตร์มนุษย์ โลก ไม่มีอีกแล้วที่จะทำงานกันวันละ 8 ชั่วโมง เหมือนที่เรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้ เราจะรู้สึกอหังกาไม่ได้ว่าเราเป็นมนุษย์ที่เจริญที่สุด เพราะเราทำงานมากที่สุด จริงๆ เราคือมนุษย์โง่ที่สุด
– โจน จันใด

Comments (1)

Advertise Here
Advertise Here