14 – 17 มกราคม 2559 นี้ ชวนคนไทยขอมือหน่อย!

คนละไม้ คนละมือ เพื่อสังคมน่าอยู่
คนละไม้ คนละมือ เพื่อสังคมน่าอยู่

โครงการ คนไทยขอมือหน่อย ปีที่3

ร่วมกินเที่ยว ช้อป กับร้านค้า ร้านอาหารใจดี พร้อมช่วยเหลือสังคม
14-17 ม.ค. 2559 ณ เซ็นทรัลเวิล์ด และรอบย่านราชประสงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/KhonThaiFoundation