Archive | รับบริจาค

ถักอุ่นให้คลายหนาว | ทุกเดือน ตลอดปี 2555

Posted on 24 January 2012 by deksiam

๓๖๕ วัน ถักอุ่นให้คลายหนาว ปี๒ ตอน ๓๖๖ วัน แบ่งปันน้ำใจ ห่วงใยถักไออุ่น” ที่เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณสุข” และผู้ที่มีจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันแบ่งปันน้ำใจแก่กัน

ลักษณะกิจกรรม
ชักชวนอาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกันถัก หมวกไหมพรม ผ้าพันคอไหมพรม หรือเครื่องห่มกันหนาว สำหรับ ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกล มอบให้ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงพระภิกษุ โดยลักษณะกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการเชิญชวนอาสาสมัครและผู้ที่สนใจ ร่วมกันถักเครื่องกันหนาว โดยถักเก็บไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.๒๕๕๕ จนสิ้นสุด ปลายปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยไม่จำกัดจำนวนในการถัก และโครงการดังกล่าวจะนำไปแจกจ่ายแด่ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นไกล รวมถึงการถักสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง และเด็กอ่อนตามโรงพยาบาลต่างๆ พระภิกษุ

**นัดสอนและเรียนรู้ร่วมกันในการถัก สำหรับผู้ที่สนใจแต่ถักไม่เป็น ทุกๆ วันอาทิตย์สุดท้ายของแต่ละเดือน เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป**

วัน/เวลา
วันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ น.
มกราคม ๒๙
กุมภาพันธ์ ๒๖
มีนาคม ๒๕
เมษายน ๒๙
พฤษภาคม ๒๗
มิถุนายน ๒๔
กรกฎาคม ๒๙
สิงหาคม ๒๖
กันยายน ๓๐
ตุลาคม ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕
ธันวาคม หาวันรวมของ และนำของที่ได้ไปแจกจ่าย

สถานที่
ลานกิจกรรมจตุจักรเซ็นเตอร์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) จตุจักร

จำนวนที่รับ
ไม่จำกัด

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
ทางโครงการขอรับบริจาคสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมในการลงทะเบียนครั้งแรกจำนวน ๒๐๐ บาท
เพื่อนำเงินดังกล่าวไปซื้อไหมพรมสำหรับอาสาที่เข้าร่วมโครงการ
จ่ายครั้งเดียว มารับไหมได้ตลอดทั้งปีครับ หรือจนกว่า ไหมหมด ทุนที่ได้จากการลงทะเบียนของสมาชิกหมดครับ

สิ่งที่ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ
– กระเป๋าผ้า สำหรับใส่อุปกรณ์
– ไม้ถัก
– ไหมพรมเบิกได้ตลอดโครงการ (จนกว่าไม่มีไหมให้สมาชิกเบิก หรือไม่มีทุนซื้อไหมเพิ่มเติม)
– เสื้อโครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา (จำนวนจำกัด สำหรับผู้ลงทะเบียน ๕๐ ท่านแรก)

สิ่งที่ช่วยกันถักได้
-ผ้าพันคอเด็ก/ผู้ใหญ่
-หมวกไหมพรม เด็ก/ผู้ใหญ่
-หมวกไหมพรมสำหรับพระภิกษุ
-หมวกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รอการฉายแสง

การส่งสิ่งของมาบริจาค
สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคผ้าพันคอ-หมวกไหมพรมเพื่อส่งต่อ  สามารถถักเก็บสะสมไว้ก่อน  แล้วค่อยส่งมาทางไปรษณีย์ช่วงปลายปี ๒๕๕๕  (เนื่องจากทีมงานจะลงพื้นที่ช่วงเดือนธันวาคม)
ที่อยู่ : นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
เลขที่ ๑๖ ถ.วิภาวดี-รังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

ผู้จัดกิจกรรม
เครือข่ายอาสาอิสระ โรงบ่มอารมณ์สุข

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-515 8564
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1. รับสมัครผ่านทางอีเมล และโทรศัพท์
2. อาสาสมัครโปรดแจ้ง (1) ชื่อ-นามสกุล (2) โทรศัพท์ (3) อีเมล (4) ระบุกิจกรรมที่ต้องการ แล้วส่งมาที่ boonvolunteer@gmail.com
3. หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ โทร. 0-2882-4387

ที่มา ใบสมัครโครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา

Comments (1)

โครงการ กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๕ ตอน เด็กเชียงคาน ฉลาดแกมดี

Posted on 24 May 2011 by deksiam

โครงการ กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๕
ตอน เด็กเชียงคาน ฉลาดแกมดี

เจ้าของโครงการ กลุ่มอาสาอิสระโรงบ่มอารมณ์สุข
ระยะเวลาโครงการ วันที่ ๑๔ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ขึ้น ๑๔ ค่ำ – แรม ๓ ค่ำ เดือนแปด  ปีเถาะ รัตนโกสินทร์ศก ๒๓๐

สถานที่ โรงเรียนบ้านคกมาด หมู่ที่๓ ตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
การออม  รวมถึงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการออม คือยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เด็กเติบโตบนกระแสบริโภคนิยม ความฟุ้งเฟ้อที่เพิ่มขึ้นกำลังสวนทางกับความเป็นจริง การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจึงเริ่มต้นที่ การยอมรับในสิ่งที่ตนเองมี แล้วจึงเริ่มพัฒนาจากจุดนั้นบทสรุปและข้อคิดมากมาย บอกถึงการเริ่มต้นจากตนเอง สร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก ยอมรับความจริง กล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา และสามารถเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน ที่สำคัญคือการลงมือปฏิบัติให้เกิดผล การออมจึงเป็นที่มาของโครงการ กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน๕ ตอน เด็กเชียงคาน ฉลาดแกมดี ที่เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่าง กลุ่มอาสาอิสระ กับโรงเรียนบ้านคกมาด หมู่ที่๓ ตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ลักษณะกิจกรรม
กิจกรรมเพิ่มทักษะการรู้ของน้องๆโดยผ่านขบวนการกิจกรรมที่อาสาร่วมกันทำเพื่อน้องในถิ่นไกล และเพื่อปลูกฝังรักการเรียนให้กับเด็กๆในชนบท อีกทั้งตัวอาสาได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ชนบท และส่งเสริมกระบวนการกลุ่มสร้างสำนึกเรื่องงานอาสาสมัครและเผยแพร่แนวคิดการทำงานอาสาสมัคร

ลักษณะรูปแบบกิจกรรม

ในส่วนของเด็ก จะนำเด็ก ตั้งแต่ ระดับชั้น ป.๔  ป.๖ มาเข้าค่าย เพื่อส่งเสริมการออมและคุณธรรมการทำความดี

ในส่วนของอาสาที่รับสมัคร เน้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ สร้างสรรค์กิจกรรมให้มากที่สุด และ การเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มพี่เลี้ยงฐาน ในการทำและนำกิจกรรม รูปแบบกิจกรรมมุ่งเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม

กำหนดการโครงการ
กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๕
ตอน เด็กเชียงคาน ฉลาดแกมดี

เจ้าของโครงการ กลุ่มอาสาอิสระโรงบ่มอารมณ์สุข
ระยะเวลาโครงการ วันที่ ๑๔ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ขึ้น ๑๔ ค่ำ – แรม ๓ ค่ำ เดือนแปด  ปีเถาะ รัตนโกสินทร์ศก ๒๓๐

สถานที่
โรงเรียนบ้านคกมาด หมู่ที่๓ ตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วันพฤหัสฯที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (เดินทางตอนเย็นหลังเลิกงาน)

ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
๑๘.๓๐ – นัดหมายและออกเดินทางจากรุงเทพมหานคร สู่อ.เชียงคาน จ.เลย

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (วันหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา)

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
๐๖.๐๐ อาสาเดินทางถึง อ.เชียงคาน จ.เลย ตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้า

๐๗.๓๐- ๐๘.๓๐ ภารกิจส่วนตัว
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ อาหารเช้า เช้าแรกของอาสา (๑)
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ อาสารู้จักกัน ผูกมิตร ชิดใกล้
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ ร่วมด้วยช่วยกันวางแผนแบ่งหน้าที่กิจกรรมค่ายน้อง
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง (๒)
๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ ร่วมด้วยช่วยกันเตรียมงานวันพรุ่ง
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ รับประทานอาหารเย็น (๓)

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ แบ่งกลุ่มจัดเตรียมกิจกรรมค่ายสำหรับน้องๆ
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน ชมลมชมจันทร์ ริมโขงฝั่งไทย มองไกลไปฝั่วลาว
(นอน ณ โรงเรียนบ้านคกมาด สถานที่ทำกิจกรรมสำหรับน้องๆ)

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (วันวันเข้าพรรษา)

แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
๐๗.๓๐- ๐๘.๓๐ กองทัพเดินด้วยท้อง มื้อเช้า (๔)
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ ลงทะเบียนเด็ก อาสา คณะครู
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ เปิดค่าย กิจกรรมรู้จักฉัน รู้จักเธอ ยินดีที่ได้พบกัน กิจกรรมสัมพันธ์ แบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรม
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ เปิดประเด็นการออมของน้อง

ทักษะชิวิต D.I.Y ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ (Do it youself)
กิจกรรมทำเอง น้ำยาเอนกประสงค์ (ทั้งซัก ทั้งล้าง)
แนวทางลดรายจ่ายส่งเสริมเพิ่มรายได้
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง (๕)
๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ Walk Rally Play+Learn = เพลิน

๑. กระดึ๊บช่วยโลก
Concept ทรัพยากรบนโลกตอนนี้มีจำนวนน้อยลงทุกที พวกเราทุกคนควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด
๒. การลำเลียง
Concept ให้ทราบถึงทรัพยากรทางธรรมชาติ ว่ามีความยากลำบากกว่าจะมาถึงคนใช้อย่างพวกเราจึงควรใช้กันอย่างประหยัด
๓. ขยะล้นบ้าน
Concept ให้ตระหนักกับปัญหาของขยะที่อยู่และให้ช่วยกันรักษาให้นานที่สุด
๔.แยกซิจ๊ะ
Concept ให้ทราบถึงกระบวนการแยกชนิดของขยะที่ยังใช้ได้ และชนิดของขยะ
๕. ปิดตาหารัก
Concept การเลือกใช้ทรัพยากร ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ
๖. อย่าให้หก
Concept การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ รวมกลุ่มกันคิด ร่วมจิตกันทำ แจกกิจกรรมภาคกลางคืนให้น้องเล่น
๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ ภาระกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเย็น (๖)
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ กิจกรรมสัมพันธ์ภาคค่ำ
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน เข้าพรรษาที่เชียงคาน

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

แรม ๒ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ

๐๖.๐๐ ออกกำลังกาย สำหรับเด็ก
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ กองทัพเดินด้วยท้อง พี่กับน้องรับประทานร่วมกัน (๗)
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ เปิดจินตนาการ

สุขชีวิต เปิดโลก เปิดความคิดของเด็ก คำสัญญาเด็กเชียงคาน ฉลาดแกมดี
มอบรางวัลการประกวดวาดภาพ,เรียงความ ในหัวข้อ กระปุกความดี ของหนู (การบ้านสำหรับเด็กที่ทำมาก่อนเข้าค่าย ทุกคน)
มอบทุนสนับสนุนการศึกษา
สรุปกิจกรรม
ปิดค่าย
๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง (๘)
๑๓.๓๐๑๕.๓๐  ถอดบทเรียนทักษะชีวิต มหัศจรรย์แห่งการทำดี กระปุกความดีของพี่
อาสาอิสระ (ศึกษาชุมชน พี่ไปเที่ยวบ้านน้อง)

๑๖.๐๐น. ๑๙.๐๐น. ภาระกิจชมเชียงคานก่อนกลับกรุงฯ และรับประทานอาหารเย็น (ดูแลตัวเองนะจ๊ะ)

๑๙.๐๐น.๒๑.๐๐ น. ชมเชียงคานยามค่ำคื่น แต่ห้ามดื่มสุราและของมึนเมา(กิจกรรมตามความสะดวกใจ)
๒๑.๐๐— ออกจากเชียงคาน เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (วันหยุดชดเชยเนื่องในวันเข้าพรรษา)

แรม ๓ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
๐๖.๐๐น. – ๐๗.๓๐น. กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ ใครทำงานก้ไปทำงาน ใครหยุดก็ได้พัก

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


เปิดรับบริจาค สิ่งของทุกชนิด
อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ของเล่นของขวัญให้น้องๆ

ชุดนักเรียนชาย-หญิง สำหรับ น้องๆ ป.๔ ถึง ป.๖
หนังสือ ที่เหมาะสำหรับเด็ก อนุบาล(เด็กเล็ก)- ประถม

หนังสือการ์ตูน เช่น นิทานการ์ตูน หากเป็นการ์ตูน ทั่วไป กรุณา คัดกรองให้ด้วยนะ ครับ

สามารถร่วมบริจาคหรือสมทบทุนสนับสนุนได้ที่
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถ.วิภาวดี-รังสิต (ก่อนถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)
ในวันและเวลาราชการ ติดต่อคุณ จิระพงค์ รอดภาษา

สมทบค่าใช้จ่าย
คนละ ๑,๙๙๐ บาท

ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
ที่พัก นอนในห้องเรียนของโรงเรียน

/ อาสาสามารถนำเต๊นท์ไปกางได้เองสำหรับคนที่ต้องการนอนเต๊นท์ นอนเต๊นท์ที่ริมโขง
ค่าเดินรถเดินทาง ไป-กลับ (รถปรับอากาศ ครอบคลุมระยะเวลา ตลอดกิจกรรม)
ค่าอาหารสำหรับอาสารวม ๘ มื้อ และอาหารสำหรับจัดเลี้ยงน้องๆจำนวน ๒๐๐ คน ๔ มื้อ
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับทำกิจกรรม
เสื้อสำหรับอาสา
ค่าเช่าเครื่องเสียงสำหรับกิจกรรม/เต๊นท์สำหรับกางทำกิจกรรม
ค่าน้ำ-ค่าไฟและบำรุงรักษาสำหรับโรงเรียน
ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุม ๔ วัน ๔ คืน
ทุนการศึกษามอบให้โรงเรียน(ในกรณีที่มีเงินเหลือ หลังหักจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าซื้อสินค้าของฝาก

สมัครและลงทะเบียนค่าใช้จ่ายโดยการโอนเงินค่าสมัคร

เพื่อเป็นการยืนยันการร่วมกิจกรรมที่แน่นอน
สมทบค่าทำกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม หรือสนับสนุนโครงการ

การสมัครร่วมกิจกรรม

1.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมลล์ รับสมัครทางอีเมลล์เท่านั้น สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น

E-Mail    Sunday2309@hotmail.com

 

2.รายละเอียดที่ส่งมาทงเมล

ชื่อ-นามสกุล   ชื่อเล่น  วันเดือนปีเกิด เบอร์ติดต่อกลับ อีเมลล์ของผุ้เข้าร่วม ขนาด(ไซส์)เสื้อที่ท่าใส่ ขนาดปกติ S M L XL

 

3.เมื่อสมัครมาแล้ว โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน3 วันหลังจากสมัคร เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน

4.เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว ไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานใด ดังนั้นผู้ที่เข่าวมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าคิดกิจกรรมทั้งหมดและหากมีการรับบริจาคมาเป็นเงินจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน และหากมีเงินเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายก็จะมอบไว้ให้เป็นทุนการศึกษากับโรงเรียน

โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์
ชื่อบัญชี นาย จิระพงค์ รอดภาษา
เลขบัญชี 914-0-07389-2

เมื่อโอนแล้วกรุณาโทรยืนยันการโอนที่ เบอร์ ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ (081-515 8564)
และ ส่ง FAX มาที่ ๐๒-๕๖๒ ๐๐๙๓ พร้อมระบุรายชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ
หรือถ่ายสำเนา attach file มาที่ sunday2309@hotmail.com

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (หรือจนครบจำนวนคน)

จำนวนจำกัด ๔๐ คน

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕๘๕๖๔ (081-515 8564)

เตรียมตัว และเตรียมใจและนำติดตัวไป
ผ้านุ่ง ผ้าถุง ผ้าขาวม้า ผ้าขนหนู สำหรับอาบน้ำ
เครื่องนอน/อุปกรณ์การนอน
ควรนำถุงนอนหรือผ้าห่มไปเอง (เพื่อความสะดวกใจในการหลับนอน)
ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด
กรณีอยากนอนเต็นท์ สามารถจัดเตรียมเต็นท์ไปเองได้

การเดินทาง
โดยรถบัสแอร์ ๕๐ ที่นั่ง ไป-กลับ กรุงเทพฯ อ.เชียงคาน จ.เลย เดินทางพร้อมกันทุกท่าน

ขอความร่วมมือ

***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

กิจกรรมและผลงานของกลุ่ม

ครูอาสากลางกรุง
ทุกๆวันอาทิตย์ ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ในกรุงเทพฯ
http://teacher4sunday.multiply.com/

สร้างฝาย แหล่งน้ำให้สัตว์ เขาแผงม้า
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/19

ห้องสมุดดิน
อ.แกลง จ.ระยอง
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/38

กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน๑ Begin
อ.ด่านซ้าย จ.เลย
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/42/42

โครงการ “ให้” To give to share to care อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/51/51

กระปุกความดี สู่วิถีชุมน๒ ตอน คบเด็กชายเล
อ.เกาะยาว จ.พังงา
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/52/52

อาสาตามหาความสุข ตอน นั่งรถไฟฟรีไปหาความสุข
จ.ปราจีนบุรี
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/54/54
โครงการ “น้ำใจใส่กระปุก ของขวัญวันเด็ก๒๐๑๐”
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/62/62

โครงการกระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๓ ที่พังงา
๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/68/68

โครงการกระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๔ ที่พัทลุง
๒๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/70/70

โครงการ ทำดี แทนคุณแผ่นดิน Project One
“หอบรักไปห่มป่า ถักฝายให้สายน้ำ”
ณ เขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
วันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/69/69

โกงกางโอบโลกอบอุ่น บทที่๑
ในวงเล็บ สองมือนี้ที่เปื้อนเลน
จ.จันทบุรี ประเทศไทย
วันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/71/71

ทำดี แทนคุณแผ่นดิน Second Project
“ลงหญ้าแฝก ย่ำบ้านดิน กินเพื่อสุขภาพ”
วันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อ.เมือง จ.นครนายก ประเทศไทย
http://www.facebook.com/album.php?aid=23246&id=100000773318534&l=e6d0b58b9e

“ให้ ยกกำลัง๒”
2 give 2 share 2 care
ณ บ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์
22 – 25 ตุลาคม 2553
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/73/73

โครงการ สิบปากว่าไม่เท่าลงมือทำ
ตอน สนามเด็กเล่น
๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
ณ โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/74

โครงการ น้ำใจใส่กระปุก ของขวัญวันเด็ก ๒๕๕๔
ตอน Super Hero รักเด็ก, Good Rangers
๗ – ๙ มกราคม ๒๕๕๔
สถานที่ โรงเรียนนางบวช
ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/75/75

กิจกรรม ล้อมวงชวนถัก ทอมิตรภาพ ครั้งที่๑
ในวันอาทิตย์ ที่๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐น.
ณ สวนโมกกรุงเทพฯ (สวนรถไฟ)
ชมรูปกิจกรรมครั้งแรก
http://www.facebook.com/album.php?aid=30047&id=100000773318534&l=462d5afca0

โครงการ อาสาตามหาความสุข หมายเลข๒
“หาสุขใส่ตัว กระชับพื้นที่ความเหงา”
วันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/77

 

โครงการ “ให้ 3G Give GET Good ”
ตอน R-Sa on the Beach เยี่ยมเด็กชายเล
วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ โรงเรียนโรงเรียนอ่าวมะม่วง และ เกาะไข่ใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

เมื่อท่านอ่านมาถึงตรงนี้แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่รักการอ่าน เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ที่อ่านรายละเอียดน้อยมาก จึงอย่างให้อ่านมากกว่า ถาม ถามได้ ต่อเมื่อ สงสัยในส่วนที่ไมได้ลงรายละเอียดเอาไว้

และหากยังไม่ได้อ่านรายลเอียด โปรดขึ้นไปอ่าน ให้ละเอียดอีกครั้งนะ ครับ

ขอบคุณครับ

ย้ำอีกครั้งว่า สื่อที่ท่านได้รับ เป้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ หาก สงสัย สนใจ กรุณา โทร หรือเมล สอบถามได้นะครับ

 

Comments (0)

Tags: , , , , ,

วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือการดับไฟป่าและหมอกควัน

Posted on 28 February 2011 by deksiam

ไฟป่าคือหายนะของสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่ ทำให้ชาติบ้านเมืองวิกฤติได้ จะหาใครป้องกันและช่วยแก้ไขได้บ้างไหม? เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน จึงขอวิงวอนร่วมกันบริจาค ตั้งกองทุนป้องกันหมอกควันและไฟป่า ณ ดอยผาส้ม

“ถ้าพวกท่านอยากรู้และสัมผัสว่านรกมีจริงและร้อนสาหัสเพียงใด ลองมาช่วยกันดับไฟป่าที่วัดพระบรมธาตุดอยผาส้มดูสิ…” นี่คือคำท้าทายและเชิญชวนให้พวกเราทุกคนมาพิสูจน์ถึงความยากลำบากอย่างแสนสาหัสของพระนักพัฒนารูปหนึ่งบนยอดดอยผาส้ม ดูแลผืนป่าเกือบแสนไร่ ครอบคลุมพื้นที่ป่าสะเมิง อันเป็นป่าต้นน้าแม่ขานที่ใหลลงสู่แม่น้าปิง ท่านเล่าให้เราฟังว่า ๕ ปี เต็มๆ ที่ต้องคอยปกป้องคุ้มครองผืนป่าต้นน้าแห่งนี้ที่ถูกไฟไหม้ทุกปี และมีการแผ้วถางบุกรุกอยู่อย่างสม่าเสมอของผู้ละโมบบางคน การลักลอบค้าไม้ บางครั้งต้องถูกกลั่นแกล้ง ต่างๆ นานา ถูกกดดันจากผู้เสียผลประโยชน์ แต่ท่านก็ต้องอดทนและตั้งสติให้มั่นคง อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด เพื่อชาติบ้านเมือง เพื่อผืนป่าที่หร่อยหรอลงทุกปี หากเราไม่เริ่มทำและเอาจริงเอาจัง ใครเล่าจะมาช่วยเรา” พระสังคม ธนปัญโญ รองเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ บอกเล่ากับทีมงาน คม ชัด ลึก ..อย่างเอาจริงเอาจังและเด็ดเดี่ยว

“ไฟป่าปีนี้..จะสาหัสและรุนแรงกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอน เพราะปีที่แล้วชาวบ้านดับไฟป่าแล้วได้เงินเพราะเป็นความผิดพลาดอย่างแรงของกระทรวงทรัพย์ฯ ที่ไม่เข้าใจวิธีการป้องกันและแก้ไขให้ได้ผลและยั่งยืน”

อยากทราบว่าเราพัฒนาวัด พัฒนาชุมชน ด้วยศาสตร์ของพระราชาอย่างไร ก็เข้าไปดูในเว็บก็ได้ เข้า Google แล้วพิมพ์ ‘ดอยผาส้ม’ ก็มีข้อมูลให้ดูชมอยู่ หรือจะมาเยี่ยมชมโครงการก็โทรมาตามเบอร์นี้ ๐๘๙-๕๗๔-๒๕๒๘

และขอฝากเรื่องสาคัญที่สุดในช่วงนี้คือ ขอบิณฑบาตรก็บริจาคนั่นแหละ ไฟป่ามาปีนี้ สาหัสแน่ๆ หลวงพ่อต้องดูแลเกือบแสนไร่ ป่าต้นน้าปิง ไหลลงสู่เจ้าพระยานั่นแหละ พวกเราทั้งคนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำได้ประโยชน์ร่วมกันทุกคน ตอนนี้อยากได้งบมาช่วยจ้างคนดูแลไฟป่าช่วยกัน รถขับเคลื่อน ๔ ล้อ เก่าๆ สักคัน ไว้ขนคน ขนน้ำไปทำแนวกันไฟ หรือใครอยากมาเป็นอาสาสมัครดับไฟช่วยกันก็มา โทรมาตามเบอร์ หรือบริจาคได้ มีใบอนุโมทนาบัตร ลดภาษีได้ด้วยนะ บริจาคเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะเมิง เลขบัญชี ๕๔๔ ๐๑๕๒ ๐๖๓ พระสังคม ธนปัญโญ ขอความสุขความเจริญ แด่ทุกท่านทุกคนเทอญ..สาธุ

ข้อมูลพื้นที่กิจกรรม

เข้าพื้นที่สำรวจโครงการ/ประสานงาน
โทร ๐๘๙-๕๗๔-๒๕๒๘

สิ่งที่ขอรับบริจาค

  • งบประมาณ (เพื่อจ้างคนดูแลไฟป่า/จัดหารถขับเคลื่อนสี่ล้อบรรทุกคนและน้ำทำแนวกันไฟ)
  • อาสาสมัครดับไฟ

บริจาคปัจจัยได้ที่
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพสาขาสะเมิง
เลขบัญชี ๕๔๔ ๐๑๕๒ ๐๖๓
พระสังคม ธนปัญโญ
(มีใบอนุโมทนาบัตรลดหย่อนภาษีได้)

ที่มา http://agrinature.or.th/content/389

Comments (0)

Tags: , , , ,

มองเธอด้วยหัวใจ มอบความรักความห่วงใยให้น้องหนู

Posted on 17 February 2011 by deksiam

“มองเธอด้วยหัวใจ มอบความรักความห่วงใยให้น้องหนู” เชิญชวนร่วมทำกิจกรรมพิเศษที่ทำให้คุณส่งผ่านความรักสู่หัวใจดวงน้อยๆ ให้กับน้องๆ  “บ้านเด็กตาบอด ผู้พิการซ้ำซ้อน รามอินทรา”

ไม่ว่าวันไหนๆ ก็มีความรักให้กันได้ทุกวัน  เนื่องในโอกาส “เดือนแห่งความรัก” โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้มูลนิธิกระจกเงา  มีกิจกรรมพิเศษที่ทำให้คุณส่งผ่านความรักสู่หัวใจดวงน้อยๆ ด้วยการบริจาคของขวัญที่มีค่าสำหรับเด็ก ให้กับน้องๆ  “บ้านเด็กตาบอด ผู้พิการซ้ำซ้อน รามอินทรา”  ในวันศุกร์ ที่ 4  มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. นอกจากกิจกรรมส่งมอบสิ่งของแล้ว ยังมีกิจกรรมนันทนาการกับน้อง ในช่วงบ่าย รวมถึงการเลี้ยงอาหารเย็นกับน้องๆ อีกด้วยนะคะ

สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคสิ่งของและร่วมทำกิจกรรม “มองเธอด้วยหัวใจ มอบความรักความห่วงใยให้น้องหนู”

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณศิริขวัญ  086-0072020  และ คุณแอน 080-0825117  เจ้าหน้าที่โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา หรือนำสิ่งของมาบริจาคได้ด้วยตนเองที่ มูลนิธิกระจกเงา  8/12   ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดี-รังสิต  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์02-941-4194-5 โทรสาร 02-941-4194 ต่อ 109
โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Comments (2)

Advertise Here
Advertise Here