ขอเชิญร่วมงานหนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว

ขอเชิญร่วมงานหนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว

ในวาระครบรอบ  ๑๐๐ ปี ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว  ในวันที่   ๓๑   พฤษภาคม  ๒๕๕๔   กลุ่มบุคคล ภาคประชาชน องค์กรต่าง ๆ จากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน กว่า ๘๐ องค์กรได้ร่วมกันจัดงานให้ท่านในฐานะปูชนียบุคคลสำคัญ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดแนวคิดและแนวปฏิบัติจากสิ่งที่ท่านทำไว้เป็นแบบอย่าง จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ -๑๗.๐๐ น.  ภายใต้แนวคิด “หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ  เสม พริ้งพวงแก้ว”

เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมรำลึกถึงความทรงจำและคุณูปการของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย  อาทิ  ปาฐกถาพิเศษจาก ศ.นพ.ประเวศ วะสี และนายอานันท์ ปันยารชุน เกี่ยวกับบทบาทของศ.นพ.เสมที่สังคมไทยลืมไม่ได้  และวงเสวนาจากวิทยากรในแวดวงคนทำงานสุขภาพและสังคมอีกหลายท่าน  สารคดีสั้นสะท้อนชีวิตและผลงานของ ศ.นพ.เสม  เกี่ยวกับการเป็นนักต่อสู้ที่บุกเบิกและยืนหยัดต่องานสุขภาพและสังคมที่น่าตื่นเต้น นับตั้งแต่ถูกส่งไปปราบอหิวาต์ที่อัมพวาหลังจบใหม่ กระทั่งมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๔ สมัย  รับฟังบทกวีไพเราะจากศิลปินแห่งชาติ อังคาร กัลยาณพงศ์ และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และบทเพลงที่สรรค์สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจในชีวิตและผลงานของ ศ.นพ.เสม  โดยวงคีตาญชลี  หงา คาราวาน และไก่ แมลงสาบ    และนิทรรศการการทำงานของ ศ.นพ.เสม พริ้ง พวงแก้ว  ผู้ซึ่งมีคุปโณปการต่อสังคมในหลายๆ ด้าน  บริเวณโดยรอบหอประชุมใหญ่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ทาง http://sem100.doctor.or.th พิเศษเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ ๒๕ พฤษภาคมนี้     สามารถรับของที่ระลึกได้ ณ  จุดลงทะเบียน   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ๐๘๖-๖๐๕-๔๑๘๓  ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานได้ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ www.healthstation.in.th และ เว็บไซด์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.chula.ac.th นอกจากนี้สามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย F.M. 101.5 MHz.

 

/////////////////////////////////

 

ผู้ประสานงานสื่อมวลชน :  พลินี  เสริมสินสิริ  (แตงโ ม)  สช.    ๐-๒๘๓๒-๙๑๔๑  / ๐๘-๙๗๗๕-๙๒๘๑

:  เขมวดี  ขนาบแก้ว  (ปูน) สช.   ๐-๒๘๓๒-๙๑๔๓ / ๐๘-๑๘๖๘-๖๖๑๓