Archive | นิทรรศการ

คนละไม้ คนละมือ เพื่อสังคมน่าอยู่

14 – 17 มกราคม 2559 นี้ ชวนคนไทยขอมือหน่อย!

Posted on 08 January 2016 by deksiam

คนละไม้ คนละมือ เพื่อสังคมน่าอยู่

คนละไม้ คนละมือ เพื่อสังคมน่าอยู่

โครงการ คนไทยขอมือหน่อย ปีที่3

ร่วมกินเที่ยว ช้อป กับร้านค้า ร้านอาหารใจดี พร้อมช่วยเหลือสังคม
14-17 ม.ค. 2559 ณ เซ็นทรัลเวิล์ด และรอบย่านราชประสงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/KhonThaiFoundation

Comments (0)

งานนิทรรศการ ‘สิทธิในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง’ | 9ก.พ.55

Posted on 08 February 2012 by deksiam

นิทรรศการเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน และสถานการณ์การละเมิดสิทธิเด็กจากการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง และเวทีเสวนาเกี่ยวกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ในหัวข้อเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง” และข้อเสนอแนะ โดยจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่สนใจ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทั้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และจัดขึ้นในพื้นที่ส่วนกลางคือมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อให้ประชาชนทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ เข้าใจและตระหนักถึงการละเมิดสิทธิเด็กที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายความมั่นคง และร่วมกันผลักดันให้รัฐตระหนัก และแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงประชาชนได้ร่วมกันเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก

พฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
งานนิทรรศการจัด ณ บริเวณคณะนิติศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1
เวทีเสวนาจัด ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2302 ตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กำหนดการ
9.00 -10.00
เปิดงานนิทรรศการและฉายวีดีโอเรื่องเล่าจากน้อง
สัมภาษณ์ผู้เสียหายและองค์กรภาคประชาสังคมด้านสิทธิเด็กและเยาวชน

10.00 -12.30
เปิดตัวหนังสือ“รอยแผลบนดวงจันทร์”
เวทีเสวนาเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน กับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง” และข้อเสนอแนะ
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2302 ตึกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิทยากร:
คุณปรีดา ทองชุมนุม มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และคุณมูหามัดเปาซี อาลีฮา มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ตัวแทนทีมวิจัย
รองศาสตราจารย์ สุธินี รัตนวราห รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คุณวาสนา เก้านพรัตน์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ผู้ดำเนินรายการ:
คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ นักกฎหมายโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน

หนังสือ รอยแผลบนดวงจันทร์

 

หมายเหตุ:
งานนิทรรศการ “สิทธิในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคง” พร้อมทั้งแนะนำนิทรรศการ เปิดแสดงตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา 9.00 น.ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (คนส.)
โทรศัพท์ /แฟ๊กซ์ : 02-6930682
อีเมล์ : hrla2008@gmail.com
www.naksit.org

Comments (0)

นิทรรศการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2554 (Young Thai Artist Award 2011) | 18 ม.ค.- 26 ก.พ 55

Posted on 24 January 2012 by deksiam

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2554 (Young Thai Artist Award 2011) เวทีประกวดความสามารถด้านศิลปะของเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ พบ 36 สุดยอดผลงานทางศิลปะซึ่งเกิดจากการกลั่นกรองความคิดสร้างสรรค์อย่างประณีตทั้ง 6 สาขา ได้แก่

  1. ศิลปะ 2 มิติ
  2. ศิลปะ 3 มิติ
  3. ภาพถ่าย
  4. ภาพยนตร์
  5. วรรณกรรม
  6. การประพันธ์ดนตรี

โดยผ่านการคัดเลือกจากผลงานที่เข้าร่วมประชันกว่า 500 ชิ้น และยังได้รับการการรันตีคุณภาพจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ

วันที่/เวลา (นิทรรศการ)
วันพุธที่ 18 มกราคม 2555 ถึง อาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.

วันที่/เวลา (การประกาศผลและมอบรางวัล)
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า
เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละสาขาจะได้รับเงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมโอกาสทัศนศึกษาต่างประเทศ ส่วนผู้ได้รับรางวัลดีเด่นจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รวมมูลค่ารางวัล 2.4 ล้านบาท

สถานที่
ห้องนิทรรศการ 5 – 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า (หอศิลป์เจ้าฟ้า) กรุงเทพ (หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02 586 5214
www.scgfoundation.org

ร่วมติดตามความคืบหน้าได้ที่
www.facebook.com/YoungThaiArtistAward

Young Thai Artist Award เป็นเวทีประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ประกอบด้วย สาขาศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี ดำเนินการโดยมูลนิธิเอสซีจีซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 เวทีดังกล่าวได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานการคัดเลือกผลงานที่เข้มงวด คณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นพากเพียรในการสร้างสรรค์ผลงานได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถเชิงศิลปะของตนอย่างกว้างขวาง อันจะเป็นแรงบันดาลใจและกระตุ้น ให้สังคมเกิดความตื่นตัว ซาบซึ้งถึงคุณค่าทางศิลปะ ตลอดจนยกระดับมาตรฐานงานด้านศิลปะให้ทัดเทียมสากล

Comments (0)

popup01

ขอเชิญร่วมงานหนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว

Posted on 20 May 2011 by deksiam

ขอเชิญร่วมงานหนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว

ในวาระครบรอบ  ๑๐๐ ปี ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว  ในวันที่   ๓๑   พฤษภาคม  ๒๕๕๔   กลุ่มบุคคล ภาคประชาชน องค์กรต่าง ๆ จากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน กว่า ๘๐ องค์กรได้ร่วมกันจัดงานให้ท่านในฐานะปูชนียบุคคลสำคัญ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดแนวคิดและแนวปฏิบัติจากสิ่งที่ท่านทำไว้เป็นแบบอย่าง จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๐๐ -๑๗.๐๐ น.  ภายใต้แนวคิด “หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ  เสม พริ้งพวงแก้ว”

เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมรำลึกถึงความทรงจำและคุณูปการของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย  อาทิ  ปาฐกถาพิเศษจาก ศ.นพ.ประเวศ วะสี และนายอานันท์ ปันยารชุน เกี่ยวกับบทบาทของศ.นพ.เสมที่สังคมไทยลืมไม่ได้  และวงเสวนาจากวิทยากรในแวดวงคนทำงานสุขภาพและสังคมอีกหลายท่าน  สารคดีสั้นสะท้อนชีวิตและผลงานของ ศ.นพ.เสม  เกี่ยวกับการเป็นนักต่อสู้ที่บุกเบิกและยืนหยัดต่องานสุขภาพและสังคมที่น่าตื่นเต้น นับตั้งแต่ถูกส่งไปปราบอหิวาต์ที่อัมพวาหลังจบใหม่ กระทั่งมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๔ สมัย  รับฟังบทกวีไพเราะจากศิลปินแห่งชาติ อังคาร กัลยาณพงศ์ และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และบทเพลงที่สรรค์สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจในชีวิตและผลงานของ ศ.นพ.เสม  โดยวงคีตาญชลี  หงา คาราวาน และไก่ แมลงสาบ    และนิทรรศการการทำงานของ ศ.นพ.เสม พริ้ง พวงแก้ว  ผู้ซึ่งมีคุปโณปการต่อสังคมในหลายๆ ด้าน  บริเวณโดยรอบหอประชุมใหญ่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ทาง http://sem100.doctor.or.th พิเศษเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ ๒๕ พฤษภาคมนี้     สามารถรับของที่ระลึกได้ ณ  จุดลงทะเบียน   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ๐๘๖-๖๐๕-๔๑๘๓  ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานได้ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ www.healthstation.in.th และ เว็บไซด์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.chula.ac.th นอกจากนี้สามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย F.M. 101.5 MHz.

 

/////////////////////////////////

 

ผู้ประสานงานสื่อมวลชน :  พลินี  เสริมสินสิริ  (แตงโ ม)  สช.    ๐-๒๘๓๒-๙๑๔๑  / ๐๘-๙๗๗๕-๙๒๘๑

:  เขมวดี  ขนาบแก้ว  (ปูน) สช.   ๐-๒๘๓๒-๙๑๔๓ / ๐๘-๑๘๖๘-๖๖๑๓

 

Comments (0)

Tags: ,

นิทรรศการศิลปะบริสุทธิ์ครั้งที่ 8 ดอกทานตะวัน…เมล็ดพันธุ์เพื่อพิทักษ์สิทธิเด็ก

Posted on 27 April 2011 by deksiam

Seed Ranger ขอเชิญชวนสื่อมวลชนและท่านที่สนใจร่วมชมนิทรรศการศิลปะบริสุทธิ์ครั้งที่ 8 ดอกทานตะวัน…เมล็ดพันธุ์เพื่อพิทักษ์สิทธิเด็ก กับขบวนการเพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยหัวใจ โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) และ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ณ บริเวณห้องโถง ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. เชิญท่านร่วมให้กำลังใจศิลปินน้อยๆ ฟังดนตรีไพเราะของเด็กๆ จากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก พร้อมชม Presentation กระบวนการศิลปะบำบัดกับการช่วยเหลือเด็ก และพิธิเปิดโดยรศ.พญ.คุณหญิงส่าหรี่ จิตตินันท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและคุณฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยนิทรรศการจะจัดแสดงถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2554

สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ขบวนการเพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยหัวใจ Seed Ranger

 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) โทร. 0-2433-6292, 08-9035-4554, 08-8008-1013

 www.Facebook.com/เพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยหัวใจ E-mail : seedranger@gmail.com

Comments (0)

invitation

Tags:

Active Citizen : พลเมืองอาสา พลังของการเปลี่ยนแปลงสังคม

Posted on 20 April 2011 by deksiam


Active Citizen: “พลเมืองอาสา พลังของการเปลี่ยนแปลงสังคม”

ฝึกการเป็นนักข่าวพลเมือง อาสาสมัครสื่อสารเรื่องราวดีดีสู่สังคม หรือ กิจกรรมส่งเสริมความเป็น พลเมืองโลก (Global citizen) ด้วยการมีส่วนร่วมกับการรณรงค์สิทธิมนุษยชนต่างๆจากทั่วโลก เป็นต้นเชิญร่วมเป็นหนึ่งใน “พลเมืองอาสา พลังของการเปลี่ยนแปลงสังคม” ด้วยกิจกรรมหลากหลายที่พร้อมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนับตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามา เริ่มต้นจาก สถานีพลเมือง (Citizen Station) สนุกกับการละเลงสีและความคิดลงบน “Idea Cubes” ฝากไอเดียแจ๋วๆของการเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคมไว้กับเรา

>> เรียนรู้นิทรรศการมีชีวิต พลเมืองอาสา: คืนคนที่ดลใจ เรียนรู้ชีวิตของบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจของการเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม

>> มีส่วนร่วมลงมือทำใน ฐานกิจกรรมพลเมืองอาสา ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครง่ายๆที่สามารถลงมือทำได้ด้วยตนเองพร้อมครอบครัว ตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. ในรูปแบบงานอาสาสมัครที่หลากหลาย อาทิ นิทานทำมือ สร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน , เดินทางต่อไปที่ ห้องเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมือง (Citizen Workshops) เรียนรู้อย่างลงลึกและมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการเวิร์คชอปต่างๆได้ด้วยตนเอง ผ่านการอบรม 5 กระบวนการ ดังนี้

เวิร์คชอปวิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  โดย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปลี่ยนแปลงห้องเรียนอย่างไรให้เชื่อมโยงกับสังคม ผู้เรียนก็สนุกและผู้สอนก็มีความสุข ให้ความรู้และแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (Civic Education) มุ่งสู่การพัฒนาบัณฑิตซึ่งมีสำนึกความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (วันที่ 6 พ.ค. 54 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง วิปัสสนา 1 รับจำนวน 50 คน)

เวิร์คชอปสิทธิมนุษยชนศึกษา โดย องค์กรสิทธิมนุษยชนสากล (Amnesty International) ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันอย่างไรที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมากขึ้น ฝึกวิธีคิดและเรียนรู้ทำความเข้าใจสิทธิมนุษยชนผ่านกิจกรรมง่ายๆและสนุกสนาน ผ่านเกมส์กับกระบวนการกลุ่มย่อยหลากหลายรูปแบบ (วันที่ 6 พ.ค. 54 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง วิปัสสนา 1 รับจำนวน 50 คน)

เวิร์คชอปพัฒนาผู้นำเยาวชนจิตอาสา โดย กลุ่มแผลงฤทธิ์ เยาวชนคืออนาคต ทำอย่างไรที่จะสร้างเยาวชนที่สภาวะความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น จุดระเบิดแรงบันดาลใจจากภายในเพื่อสร้างเยาวชนจิตอาสาที่จะเป็นพลังสำคัญในอนาคต  กระบวนการพัฒนาแรงบันดาลใจและทักษะสำหรับเยาวชน ที่จะกลายเป็นแกนนำสำคัญในโรงเรียนและชุมชนต่อไป ด้วยกิจกรรมเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและฝึกความคิดและการแก้ปัญหา ( วันที่ 7 พ.ค. 54 เวลา เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง วิปัสสนา 1 รับจำนวน 50 คน)

เวิร์คชอปนักข่าวพลเมือง โดย สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (TPBS) สังคมของข้อมูลและข่าวสารปัจจุบันเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและรวดเร็ว การทำข่าวมิได้จำกัดวงแค่เฉพาะนักข่าวมืออาชีพอีกต่อไป แต่ประชาชนพลเมือง เริ่มมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารข้อมูลจากพื้นที่ในสถานการณ์วิกฤติต่างๆ เรียนรู้กระบวนการในการทำข่าวและการรายงานข่าวจากประสบการณ์ของนักข่าวพลเมือง จาก สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (TPBS) (วันที่ 8 พ.ค. 54 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง วิปัสสนา 1 รับจำนวน 50 คน)

เวิร์คชอปการใช้เทคโนโลยีในงานพัฒนาสังคม  โดย สถาบัน Change Fusion ประโยชน์ของเทคโนโลยีมิได้เพียงความบันเทิงหรือการหาประโยชน์เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถนำมาใช้ในการสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสังคมด้วย เรียนรู้ตัวอย่างและประสบการณ์จากผู้ที่ทำงานพัฒนาเทคโนโลยีในการงานพัฒนาสังคม ที่สร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นอย่างกว้างและสร้างสรรค์ (วันที่ ๘ พ.ค. ๕๔ เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง วิปัสสนา 1 รับจำนวน 50 คน)

จบท้ายด้วย สานเสวนาพลเมือง (Citizen Talks) รับฟังและแลกเปลี่ยนพูดคุย กับวงเสวนาน่าสนใจในประเด็นหลากหลายเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในรูปแบบต่างๆ

“สร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้จิตอาสา” ร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง จากโครงการสุขจากการให้ ครู + เยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา มูลนิธิกระจกเงา  ใน วันที่ 7 พ.ค. 54   เวลา 13.00 –  15.00 น. ณ ห้องวิปัสนา 1

“วิชาสุดท้ายที่มหา’ลัย ไม่ได้สอน” ร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยน การเรียนในมหาวิทยาลัย สุดท้ายแล้วให้อะไรกับนักศึกษา อะไรคือสิ่งที่ขาดหายไปจากห้องเรียนในมหาวิทยาลัย ฟังการเสวนาจากวิทยากรผู้คลุกคลีและมีความสนใจเรื่องการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ อาทิ * ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล นักวิชาการ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักเขียนยอดนิยม เจ้าของหนังสือ “วิชาสุดท้ายที่มหา’ลัยไม่ได้สอน, คุณนิรมล เมธีสุวกุล พีธีกร คนทำสื่อ ที่เน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน ,วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักแสดง/พิธีกร/นักเขียนรุ่นใหม่ที่สนใจมิติทางสังคม เป็นต้น (*วิทยากรอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน)      ในวันที่ 7  พ.ค. 54 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องวิปัสนา 1

“จะเป็นพลเมืองกันไปทำไม” ร่วมแลกเปลี่ยน พูดคุย วิพากษ์ บทบาทความเป็นพลเมืองกับสังคม พลเมืองแบบไหนที่สังคมต้องการ และเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรท่ามกลางพลเมืองที่แตกต่างและหลากหลาย กับผู้ร่วมเสวนา อาทิ * นภพัฒน์จักร อัตตนนท์ นักข่าวรุ่นใหม่จากเนชั่นทีวี   ฐาปนีย์ เอียดศรีชัย นักข่าวจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 3   รัฐภูมิ อยู่พร้อม ผู้ก่อตั้งอาสาสมัคร 1500 ไมล์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยวิกฤติการน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี2553 เจตริน วรรธนะสิน  นักร้อง นักแสดง ที่สนใจการเป็นอาสาสมัครในการระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หลายเหตุการณ์ เช่น น้ำท่วมใหญ่ ปลายปี 2553 แผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่น  เป็นต้น (*วิทยากรอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน) ในวันที่ 8 พ.ค. 54 เวลา 13.00 – 15.00  น. ณ โถงกลางชั้น 1

พบกันได้ที่ สวนโมกข์ (หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ) กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม  www.ThailandYouthFestival.com

Comments (0)

Advertise Here
Advertise Here