เพราะเชื่อ พวกเราจึงทำ: ตลาดประกอบฝัน 6 พร้อมเปิดรับทุกความเชื่อเพื่อสังคม วันนี้-10มิ.ย.54

เงื่อนไขการสมัคร

1. รวมกลุ่มอย่างน้อย 3 คน

2. สมาชิกในกลุ่มมีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี เคยรับผิดชอบโครงการพัฒนาชุมชน/สังคม

3. ส่งโครงการตามความเชื่อของคุณ โดยโครงการที่ส่งเข้ามาจะต้อง

– มีเป้าหมายทำให้สังคมดีขึ้นด้านใดด้านหนึ่ง (ไม่จำกัดประเภท)

– ดำเนินงานระหว่าง 11 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2554

– ทำกิจกรรมต่อเนื่องตลอด 4 เดือน

– ระบุที่ปรึกษาโครงการ อย่างน้อย 1 คน

– มีแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น โรงเรียน ชุมชน วัด ฯลฯ

– งบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท

เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินโครงการ [button link=”http://www.mediafire.com/?gbx38h8gv4yge5r”]Download[/button]

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.yimproject.org/

อีเมล์ yim6@yimproject.org

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2554