โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา : ฝึกอบรม ณ ฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ

ข่าวดี สำหรับน้อง ๆ เยาวชน ที่มีใจรักและสนใจในงานด้านบริการ มีความประสงค์ที่จะหาประสบการณ์ในการทำงานทางโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ สีลม มีนโยบายในการมอบสิ่งที่ดีมีประโยชน์คืนแก่สังคม จึงร่วมกับโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมฝึกอาชีพ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ สีลม ทางด้านแผนกแม่บ้าน ระยะเวลา 4 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะเสริมความรู้ และส่งเสริมการประกอบอาชีพในธุรกิจด้านการโรงแรมอย่างมืออาชีพ

นับโอกาสที่ดีของเยาวชนที่มีใจรักในงานด้านบริการ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมอาชีพกับโรงแรมฮอลิเดย์อินน์

สิ่งที่ได้รับจากโครงการ

1. ได้รับการอบรมทางด้านแผนกแม่บ้าน ของโรงแรมมาตราฐานอินเตอร์ เนชั่นแนล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเมื่อจบหลักสูตร

3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในธรุกิจด้านการโรงแรม หรือได้รับการพิจารณาเข้าทำงานเมื่อมีตำแหน่งงานว่าง

4. มีชุดทำงาน และ อาหาร ระหว่างการปฎิบัติงาน

5. ค่าเดินทาง วันละ 150 บาท

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เยาวชนเพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 18 – 22 ปี เป็นผู้มีความประพฤติดี

2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม. 6 หรือเทียบเท่า

3. มีผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปถัมภ์รับรองความประพฤติ

4. มีความสนใจทางด้านงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

5. มีที่พักอาศัยในกรุงเทพ ฯ

 รายละเอียดการรับสมัคร

โครงการนี้เปิดอบรม ในเดือน มิถุนายน 2554 (เวลาในเข้าอบรม 08.00-17.00 น. หรือ 23.00-07.00 น.)
รับจำนวน 5 ท่าน
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 27 พฤษาคม 2554
นัดสัมภาษณ์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.213389352019734.61879.124520144239989#!/media/set/?set=a.213389352019734.61879.124520144239989
สนใจติดต่อสอบถาม คุณศิริขวัญ : 08-6007-2020, คุณแอน : 08-008-25117, มูลนิธิกระจกเงา โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง 02-941-3060