ขอเชิญร่วมฟังเสวนา “ป๋วยเสวนาคาร”

Posted on 10 May 2011 by deksiam

ป๋วยเสวนาคาร จัดเสวนาเรื่อง

Mr. Nikkyo Niwano

ผู้ตั้งขบวนการพุทธศาสนาเพื่อสังคมในญี่ปุ่น Rissho Kosei Kai

และได้ตั้งรางวัล Niwano Peace Prize ขึ้น

ดังเรียกกันว่านี่คือ Nobel Peace Prize of Asia

นำเสวนาโดย
ภิกษุณีธัมมนันทา  ซึ่งเคยเป็นกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลดังกล่าว จะอธิบายให้ได้รับทราบถึงขบวนการนี้ และเกณฑ์ในการเลือกผู้รับรางวัล

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ ป๋วยเสวนาคาร วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ถนนทรงวาด เยาวราช กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
๐๒-๔๓๘-๙๓๓๑-๒ /๐๘๖-๗๗๗-๙๖๙๒

Leave a Reply

Advertise Here
Advertise Here