ขอเชิญร่วมฟังเสวนา “ป๋วยเสวนาคาร”

ป๋วยเสวนาคาร จัดเสวนาเรื่อง

Mr. Nikkyo Niwano

ผู้ตั้งขบวนการพุทธศาสนาเพื่อสังคมในญี่ปุ่น Rissho Kosei Kai

และได้ตั้งรางวัล Niwano Peace Prize ขึ้น

ดังเรียกกันว่านี่คือ Nobel Peace Prize of Asia

นำเสวนาโดย
ภิกษุณีธัมมนันทา  ซึ่งเคยเป็นกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลดังกล่าว จะอธิบายให้ได้รับทราบถึงขบวนการนี้ และเกณฑ์ในการเลือกผู้รับรางวัล

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ ป๋วยเสวนาคาร วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ถนนทรงวาด เยาวราช กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
๐๒-๔๓๘-๙๓๓๑-๒ /๐๘๖-๗๗๗-๙๖๙๒