Archive | ธรรม

รวมมิตรกิจกรรมภาวนา ฝึกตน เพื่อสังคม | ตลอดปี 2555

Posted on 24 January 2012 by deksiam

กิจกรรม โยคะภาวนา : ฝึกสมาธิ เจริญสติ คืนสมดุลสู่ชีวิต
วัน/เวลา
ทุกเสาร์แรกของทุกเดือน
9.00-12.00 น.

สถานที่
สวนโมกข์กรุงเทพฯ (ชั้น 2)

โทร.สอบถามเส้นทาง 02-936-2685

…………………………………………………………………………….

กิจกรรม ศิลปะภาวนา : ฝึกสมาธิในงานศิลปะด้วยจิตอาสา

 • ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย
 • ถุงใส่รองเท้าผู้ปฏิบัติธรรม
 • พรมเช็ดเท้าผู้ปฏิบัติธรรม

วัน/เวลา
วันอาทิตย์แรกของทุกเดือน
11.00-16.00 น.

สถานที่
ที่สวนโมกข์กรุงเทพฯ (ชั้น 1)

โทร.สอบถามเส้นทาง 02-936-2685

…………………………………………………………………………….

กิจกรรม คลินิกธรรมะ : ให้กำลังใจและเยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง
ผ่านกระบวน ศีล สมาธิและปัญญา

วัน/เวลา
วันจันทร์ที่สองของทุกเดือน
14.00-16.00 น.

สถานที่
โรงพยาบาลภูมิพล

…………………………………………………………………………….

กิจกรรม คลินิกสุขใจ : ให้กำลังใจและเยียวยาผู้ป่วยเด็ก และ พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ผ่านกระบวนการ ศีล สมาธิ ปัญญา

วัน/เวลา
วันจันทร์ที่สามของทุกเดือน
14.00-16.00 น.

สถานที่
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ฯ (โรงพยาบาลเด็ก)

ทุกกิจกรรม ติดต่อสอบถามได้ที่
เครือข่ายชีวิตสิกขา
159/70 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 แยก 2-4
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย

Tel : 087-678-1669 (Dtac) 089-899-0094 (Gsm)

E-mail :
info@lifestudy.in.th
jivitasikkha@gmail.com
tanawatk@gmail.com

Jivita-Sikkhalay-Club

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1. รับสมัครผ่านทางอีเมล และโทรศัพท์
2. อาสาสมัครโปรดแจ้ง (1) ชื่อ-นามสกุล (2) โทรศัพท์ (3) อีเมล (4) ระบุกิจกรรมที่ต้องการ แล้วส่งมาที่ boonvolunteer@gmail.com
3. หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ โทร. 0-2882-4387

ที่มา ใบสมัครโครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา

Comments (0)

ถุงบุญ…(คุณ) ใบที่๑ เทศกาลวันพระไม่ได้มีหนเดียว | ทุกเดือน ตลอดปี 2555

Posted on 24 January 2012 by deksiam

วันที่/เวลา
ทุกๆ วันอาทิตย์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา บ่ายโมงเป็นต้นไป
ครั้งที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๕ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๖ วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๗ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๘ วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๙ วันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑๐ วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ครั้งสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ นัดรวมถุงบุญ

สถานที่
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)

ต้นสาย
… อันเนื่องมาจาก ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีที่ครบรอบพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรม ครบรอบ ๒๖๐๐ ปี เรียกว่า “พุทธชยันตี” หรือการตรัสรู้ธรรมพุทธชยันตี ตามคำ คือ ชัยชนะของพระพุทธเจ้า ชัยชนะเหนือกิเลส วัฏฏะสังสารแห่งจิตถูกคว่ำทำลายลง ทางกลุ่ม “โรงบ่มอารมณ์สุข” อยากหาเรื่องทำอะไรดีๆ ทุกๆ วันพระ จึงอยากชวนเพื่อนๆ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกศาสนา มาทำอะไรดีๆ กันเถอะโดยผ่านโครงการ ถุงบุญ…(คุณ) ใบที่๑ เทศกาล วันพระไม่ได้มีหนเดียว ๒๕๕๕

ปลายเหตุ
อยากทำอะไรดีๆ สักอย่าง แต่ไม่ชอบหรือไม่มีเวลาเข้าวัด ไม่ชอบพิธีกรรม แต่ชอบการแบ่งปัน อีกทั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้เราได้รับรู้ว่า วันไหน วันพระ บ้าง เรามักพูดว่าเมืองไทยเมืองพุทธ แต่เรา (รวมถึงตัวต้นเรื่องที่ทำโครงการนี้ด้วย) ไม่เคยรู้ว่าวันพระคือวันไหนบ้างในแต่ละสัปดาห์ หรือแต่ละเดือน แต่เรารู้วันสำคัญต่างชาติ อีกทั้งวันพระเราเองไม่เคยได้เข้าวัดเลย หรือไม่เคยทำบุญเลย จึงเกิดโครงการนี้ขึ้น เพื่อชักชวนมาออมบุญกันเถอะ โดยผ่าน ถุงบุญ…(คุณ) ออมบุญทุกวันพระ หรือวันสำคัญของคุณ การออมบุญที่คุณเลือกเอง

รู้หรือทำแล้วได้อะไร
อย่างน้อยๆ เป็นเครื่องเตือนสติในแต่ละครั้งที่คิดหรือเผลอทำสิ่งไม่ดี เพื่อให้เราเองทำผิดน้อยลง ต่อเนื่องไปจนถึง คำว่า ลด ละ เลิก ต่อไปในอนาคต ขึ้นกับแต่ละคน

ชวนมาทำอะไร
ต้นทาง/จุดเริ่มต้น
กิจกรรมทุกๆ วันอาทิตย์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา บ่ายโมงเป็นต้นไป ขอนัดท่านทั้งหลายที่สวนโมกข์กรุงเทพฯ ชื่อเต็ม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ http://www.bia.or.th/ (ใครไปไม่ถูก หาข้อมูลเพิ่มเติมได้) เพื่อเริ่มสู่จุดเริ่มต้นของแต่ละท่าน ชวนมานั่งเย็บ ถุงบุญ ของคุณเอง พร้อมทั้งตกแต่งถุงบุญคุณ รับถุงไปออมกันที่บ้านครับ

ระหว่างทาง
เมื่อได้ถุงบุญ..(คุณ) แล้ว เจ้าของถุง ก็ออมบุญลงในถุงบุญของคุณได้ตามแต่ที่ท่านต้องการ หยอดหรือใส่ในถุง ทุกๆ วันพระหรือตามแต่ที่ท่านกำหนด (เลือกออม เลือกวัน และเลือกวิธีออมตามแต่ละคนต้องการ) ออมอยู่กะบ้านนั่นแหละครับ

ปลายทาง
ปลายทางการออม มีหลายทางให้ท่านเลือกเมื่อถุงปลายปีพวกเรามารวบรวมกันดูซิว่า จะได้ปัจจัยทำบุญเท่าไหร่ เพื่อนำปัจจัยดังกล่าว ทำบุญ บุญที่พวกเราเลือกกัน

 • ปลายทางเดียวกัน (รวบรวมปลายปี ไปทำร่วมกัน) ๑.ทุนการศึกษา สำหรับภิกษุ สามเณร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ๒.มูลนิธิต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ปลายทางต่างกัน แล้วแต่ท่านเลือก จะทำในวันเกิด/หรือวันสำคัญที่ท่านเลือก
 • ปลายทางอื่นๆ ตามถนัด ตามรูปแบบของแต่ละท่าน ช่วยน้ำท่วม ภัยหนาว มูนิธิที่ท่านต้องการ

ค่าใช้จ่ายผู้ร่วมโครงการ
ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เพียงแต่ทางโครงการใคร่ขอรับบริจาคสมทบทุนเล็กๆน้อยๆ ตามแต่ท่านกำหนด เพื่อนำทุนไปซื้ออุปกรณืต่างๆ ให้กับ ผู้เข้าร่วมโครงการและให้โครงการดำเนินต่อไปอย่างต่อเนือง หากมีทุนเพียงพอจะปิดรับบริจาคทุนสำหรับโครงการทันที
(ไม่มีข้อบังคับหรือข้อกำหนดเรื่องการบริจาค) หรือ บริจาคเป็นอุปกรณ์

**เนื่องจากโครงการไม่ได้รับหรือขอสนับสนุนทุนจากแหล่งใด แต่ใช้ทุนส่วนตัวในการเริ่มต้น เหตุเพราะเราอยากทำ**

อุปกรณ์ที่ใช้

 • ผ้าสำหรับทำถุงผ้า (เบื้องต้นกำหนดเป้นผ้าดิบ)
 • เข็มเย็บผ้า
 • ด้าย
 • สีสำหรับการตกแต่งถุง

ก่อกรรมโดย
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-515 8564
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1. รับสมัครผ่านทางอีเมล และโทรศัพท์
2. อาสาสมัครโปรดแจ้ง (1) ชื่อ-นามสกุล (2) โทรศัพท์ (3) อีเมล (4) ระบุกิจกรรมที่ต้องการ แล้วส่งมาที่ boonvolunteer@gmail.com
3. หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ โทร. 0-2882-4387

ที่มา ใบสมัครโครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา
ขอบคุณที่มาภาพประกอบ (ถุงบุญ)

Comments (0)

187821_205300932836138_7139106_n

Let’s med for a month! – สัปดาห์แห่งความกรุณา

Posted on 10 May 2011 by deksiam

Let’s med for a month!
ในสถานการณ์ที่มีความวุ่นวายทางการเมืองและ ความแปรปรวนทางธรรมชาติ
การรู้ตัวและเท่าทันตนเองเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ขอเชิญชวนพวกเรามาร่วมกันภาวนาทุกๆวัน ตลอดหนึ่งเดือน เพื่อสร้างการรู้ตัวและเท่าทันตนเอง

เริ่มภาวนา 1 พฤษภาคม
แบ่งปัน 4 สัปดาห์ โดยมีประเด็นร่วมกันใคร่ครวญในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 (1-7 พฤษภาคม) ภาวนาวันละ 15 นาที สัปดาห์แห่งความรัก – เมตตา
สัปดาห์ที่ 2 (8-14 พฤษภาคม) ภาวนาวันละ 20 นาที สัปดาห์แห่งความปรารถนาดี – กรุณา
สัปดาห์ที่ 3 (15-21 พฤษภาคม) ภาวนาวันละ 25 นาที สัปดาห์แห่งความยินดี – มุทิตา
สัปดาห์ที่ 4 (22-28 พฤษภาคม) ภาวนาวันละ 30 นาที สัปดาห์แห่งความไว้วางใจ – อุเบกขา

หลังจากที่แต่ละคนได้ภาวนาในแต่ละวัน ขอเชิญชวนเข้ามารายงานตัวและแลกเปลี่ยนกันได้ที่ facebook ‘เพื่อนภาวนา’ หรือ twitter ที่ ‘@siambhavana’

คำเชิญชวนจากพระไพศาล วิสาโล http://www.youtube.com/watch?v=36OAbQvO9ak
วิธีการทำสมาธิภาวนาอย่างง่ายๆ http://www.youtube.com/watch?v=8rb9W-UgXHg
*ดูรายละเอียดและร่วมแบ่งปันการภาวนาได้ที่ facebook “เพื่อนภาวนา”
เราจะภาวนา
และเราจะไม่ภาวนาโดยลำพัง

เริ่มภาวนา 1 พฤษภาคม 2554   6.00 น. – 28 พฤษภาคม 2554 22.00 น.
สถานที่ : ตามอัธยาศัย
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.facebook.com/event.php?eid=205300932836138&index=1

Comments (0)

Print

Tags:

ธรรมยาตราสองแผ่นดิน : เพื่อมิตรภาพ สันติภาพ ชาวเขมร และชาวไทย

Posted on 27 April 2011 by deksiam

หลักการและเหตุผล :

ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกัน เป็นเพื่อนบ้านกันมายาวนาน มีประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกัน ประชาชนต่างไปมาหาสู่แต่งงานข้ามพรมแดนระหว่างกันและกัน   ความขัดแย้งระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทยเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพราะปัญหาเรื่องเขาพระวิหารและการขึ้นเป็นมรดกโลก รวมถึงแผนพัฒนาเขาพระวิหารของกัมพูชา ที่ทางรัฐบาลไทยไม่ยอมรับทำให้เกิดข้อพิพาทลุกลามใหญ่โตถึงขั้นทำการสู้รบกันบริเวณชายแดน นำมาซึ่งความเดือดร้อนทั้งทางการและใจ ของประชาชนหมู่บ้านตามตะเข็บชายแดน อำเภอกันทรลักษณ์  จังหวัดศรีสะเกษ  และประชาชนจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา ประชาชนเกิดความปริวิตก หวาดกลัว หวาดระแวงระหว่างกันและกัน

กัมพูชาได้นำข้อพิพาทขึ้นสู่การพิจารณาของคณะมนตรีความมั่นคง สหประชาชาติ เมื่อวันที่ เดือน ๒๕๕๔  คณะมนตรีฯมีความเห็นให้ ไทยและกัพูชา แก้ปัญหาโดยการเจรจากัน โดยให้มีอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ประสานงานให้เกิดการเจรจากันอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยการพบปะกันของทั้งสองประเทศได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๗ และ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ผลการเจรจายังไม่มีความคืบหน้าระหว่างที่การเจรจาระหว่างรัฐบาลยังดำเนินต่อไป ประชาชนไทยและประชาชนกัมพูชาปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อแสดงให้รัฐบาลทั้งสองประเทศและประชาคมโลกได้รับทราบว่าระหว่างประชาชนกับประชาชนไม่ต้องการให้มีความบาดหมางแต่ประการใดการเดินธรรมยาตราเคยเกิดขึ้นในกัมพูชา เมื่อ ปี คศ ๑๙๙๒ ในช่วงเขมรแดง สงครามภายในกัมพูชาที่โหดร้าย  การเดินธรรมยาตราครั้งนี้จะเป็นการเดินเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดิน

โดยมีวัตุประสงค์ดังนี้

๑  เพื่อแสดง เมตตา มุทิตาจิตระหว่างประชาชนของสองแผ่นดิน  เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และเพื่อกระชับความแนบแน่นระหว่างประชาชนกับประชาชน

๒  เพื่อถือโอกาสทำบุญร่วมกันของสองแผ่นดินเนื่องในวันวิสาขะบูชา จะนำมาซึ่งความเป็นศิริมงคลของทั้งสองประเทศ

๓  เพื่อพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งที่พรมแดนและแสดงจุดยืนของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่พรมแดนร่วมกัน

ขั้นตอนของกิจกรรม ธรรมยาตรา

เริ่มต้นกิจกรรม วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

นัดพบกันที่วัดบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ (กิโลเมตรที่ ๑๖ หลังออกจาก อำเภอวัฒนานคร)

พูดคุยแลกเปลี่ยน

กิจกรรมธรรมยาตราวันที่ ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๔

 • เดินธรรมยาตราเพื่อสันติภาพและจิตวิญญาณ
 • พูดคุยแลกเปลี่ยนกับประชาชนตามแนวชายแดน
 • ความเป็นมา”ธรรมยาตรา”
 • แลกเปลี่ยน และเตรียมความพร้อม

กิจกรรมสันติภาพที่พรมแดน วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

 • ประชาชนกัมพูชาประมาณ ๓๐๐ คนจะเดินจากกัมพูชา มาที่พรมแดน ปอยเปต
 • ประชาชนไทยประมาณ ๒๐๐ คน จะเดินจากอรัญญประเทศไปที่ชายแดนอรัญญประเทศ
 • ประชาชนทั้งสองประเทศจะมาพบและร่วมกิจกรรมสันติภาพที่ชายแดนปอยเปต อรัญญประเทศในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ประมาณ ๑๕ ๓๐ น
 • ประชาชนกัมพูชา ๑๐๐ คนที่มีหนังสือเดินทางและประชาชนไทย ๒๐๐ คนเดินกลับวัดใหม่อรัญ เพื่อพักผ่อน
 • บิณฑบาตรนานาชาติ

กิจกรรมวันวิสาขะบูขาที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๕๔

 • กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน
 • ปาฐกถา “ศาสนากับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ”
 • การสัมมนาทางวิชาการ “ ประชาชนกับประชาชน-แสวงหาสันติภาพ “
 • เวทีประชาชนสองประเทศ
 • ปลูกต้นไม้แห่งสันติภาพ
 • เทศนาธรรม
 • สวดมนต์นานาชาติ
 • เวียนเทียนวิสาขะ
 • ดนตรี และภาพยนต์เพื่อธรรมะ

วันที่ ๑๘  ประชุมกรรมการ  เดินทางกลับ

กลุ่มเป้าหมาย

ญาติโยมทางธรรมทั้งสองประเทศ  เหยื่อทั้งสองประเทศ  กัลยาณมิตรนานาชาติ  สื่อมวลชน

กิจกรรมที่พรมแดน กัมพูชา ๓๐๐ คน ไทย ๒๐๐ คน รวมทั้งหมด ๕๐๐ คน

การประชุมในประเทศไทย และการฉลองวันวิสาขะบูชา จะเชิญชวนประชาชนในอรัญญประเทศเข้าร่วมด้วย ประมาณว่าทั้งหมด ๕๐๐ คนเช่นกัน

จะมีผู้สื่อข่าวเผยแพร่ออกสู่นานาชาติ ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์

สถานที่

บริเวณชายแดนไทย กัมพูชา อรัญประเทศ ปอยเปต

วัดใหม่ไทรทอง  อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑)    ประชาชนทั้งสองประเทศได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของทั้งสองประเทศ มีข้อสรุปความเห็นของประชาชนทั้งสองประเทศ

๒)    ความเห็นที่ได้จากการหารือครั้งนี้จะนำส่งให้รัฐบาลทั้งสองประเทศ  อาเซียน และคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ

๓)    ประชาชนทั้งสองประเทศจะมีความรู้ ความคิด ความเห็นที่ดีต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ดำรงอยู่  มีสุขภาพจิตดีขึ้นหลังการพูดคุยกัน มีความรู้สึกเป็นมิตร เข้าใจกันมากขึ้น ลดความหวาดระแวงระหว่างกันและกัน

 

 


กิจกรรมเตรียมการ

๒ มีนาคม              ประชุมหารือระหว่างองค์กรประสานงาน ของ ไทยและกัมพูชา ที่กรุงเทพฯ

๒๔ มีนาคม           ลงสำรวจพื้นที่ อำเภออรัญประเทศ

๕ เมษายน              ประชุมหารือร่วมกันที่ พนทเปญ

๑๑ เมษายน            สำรวจเส้นทางร่วมกัน ปอยเปต-อรัญประเทศ

๑๙  เมษายน           องค์กรภาคประชาชนไทยหารือเรื่องการเดินธรรมยาตรา

ที่มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เวลา ๑๒ ๐๐ น เป็นต้นไป

๓- ๕  พฤษภาคม  การประชุมอาเซียนภาคประชาชน  กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย

๑๕-๑๘ พฤษภาคม ธรรมยาตราสองแผ่นดิน

วัน/ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
14 พ.ค. 2554
  เข้าที่นัดพบที่ วัดบ้านด่าน กิโลเมตรที ๑๖ หลังออกจากอำเภอวัฒนานคร
15 พ.ค. 2554
06.00 น. เริ่มเดินธรรมยาตรา จากวัดบ้านด่าน ถึง วัดใหม่ไทรทอง

พักรับประทานอาหาร และพักผ่อนระหว่างทาง

 
16.00 น. ถึงอรัญประเทศ – วัดใหม่ไทรทอง เข้าที่พัก  
18.00 น. พูดคุยประวัติธรรมยาตรา หารือการจัดเตรียมงาน  
16 พ.ค. 2554
5.00 น. สวดมนต์ ภาวนา โยคะ นั่งสมาธิ  
6.00 น. บิณฑบาต  
7.30 น. อาหารเช้า  
8.00 น. พูดคุยการจัดเตรียมริ้วขบวนต่างๆ  
9.00 น. เริ่ม ออกเดินธรรมยาตรา ระยะที่ ๑  
11.00 น. อาหารเที่ยง  
12.00 น. พักผ่อน  
14.00 น. เดินธรรมยาตรา ระยะที่ ๒  
15.30 น. พบกันที่พรมแดน ต้อนรับเพื่อนชาวกัมพูชา

กิจกรรมสันติภาพสองแผ่นดิน สวดกรณียเมตตาสูตร

 
16.00 น. แถลงข่าวร่วมสองประเทศ  
16.30 น. ร่วมเดินสันติภาพสองแผ่นดิน ผ่านตัวเมือง  
18.00 น. เข้าที่พัก  
19.30 น. อาหารเย็น  
20.30 น. – ผู้เข้าร่วมทั้งสองประเทศพูดคุยทำความรู้จัก

– กิจกรรมวัฒนธรรมสองแผ่นดิน

– ภาพยนตร์

 
22.00 น. พักผ่อน  
17 พ.ค. 2554
5.00 น. สวดมนต์ ภาวนา โยคะ นั่งสมาธิ  
6.00 น. บิณฑบาตนานาชาติ  
8.00 น. อาหารเช้า  
9.00 น. พิธีเปิด โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  
9.20 น. ปาฐกถา เรื่อง พุทธศาสนากับการแก้ไขความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ

โดย อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และ Chea Vannath

 
10.00 น. – 12.00 น. เวทีสนทนาระหว่างประชาชนสองแผ่นดิน

“ประชาชนกับการค้นหาสันติภาพ”

โดย  พระพร เฮง เซน

ตัวแทนจากทางกัมพูชาอีก 2-3 ท่าน

เจ้าอาวาสวัดใหม่

ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ท่านจันทน์

ปาริชาติ สุวรรณบุปผา

ดำเนินรายการโดย จอม เพ็ชรประดับ

 
12.00 น. อาหารเที่ยง  
13.00 น. – 15.00 น. เวทีสาธารณะ Thai PBS*

ระหว่างประชาชนสองแผ่นดิน

โดย ตัวแทนจากกลุ่มชาวบ้านทั้งสองประเทศ

รอการยืนยัน
15.30 น. ธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาชบูชา โดย

พระโย ฮุด และ

พระไพศาล วิสาโล

 
16.30 น. กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสันติภาพ  
17.00 น. สวดมนต์นานาชาติ นั่งสมาธิ  
19.00 น. เวียนเทียนวันวิสาขบูชา  
20.00 น. – 22.00 น. กิจกรรมวัฒนธรรม ภาพยนตร์ และดนตรี  
18 พ.ค. 2554
5.00 น. สวดมนต์ ภาวนา นั่งสมาธิ โยคะ  
6.00 น. บิณฑบาตนานาชาติ  
7.30 น. อาหารเช้า  
9.00 น. สวดมนต์ร่วมกันระหว่างประชาชนสองประเทศ ทำพิธีบังสุกุลและสังฆทาน  
10.00 น. ผู้เข้าร่วมเดินทางกลับ/ ประชุมกรรมการร่วมฯ  

 

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดิน

ขวดน้ำประจำตัว

ไฟฉาย

ผ้าห่ม หรือ ถุงนอน

มุ้ง

เต็นท์(ถ้ามี)
ยาประจำตัว

ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

 

 

 

 


รับผิดชอบโดยเครือข่ายคณะกรรมการร่วมไทยกัมพูชาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน

องค์กรร่วมจัด : มูลนิธิศักยภาพชุมชน

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป

เครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคมนานาชาติ

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

เสมสิกขาลัย

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เครือข่ายพุทธกา

มูลนิธิโกมล คีมทอง

ศูนย์สันติศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มเสขิยธรรม

มูลนิธิหยดธรรม

โครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม

วัตรทรงธรรมกัลยาณี*

พุทธสถานสันติอโศก

สถาบันสันติประชาธรรม

อาศรมวงศ์สนิท

สถาบันต้นกล้า

เครือข่ายพุทธชยันตี สังฆะเพื่อสังคม

เครือข่ายจิตอาสา

เครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา

สถาบันบ่มเพาะจิตสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม


Comments (0)

Tags: , ,

โครงการก้าวย่างเส้นทางธรรม ปีที่ 2 | จากเชียงใหม่ไปนครปฐม

Posted on 28 February 2011 by deksiam

โครงการก้าวย่างเส้นทางธรรม ปีที่ 2
“จากข่วงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม”

เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔

การจาริกบุญโดยการเดินเท้าเป็นการก้าวย่างทางธรรมตามวิธีปฎิบัติตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เพื่อเป็นการฝึกฝนร่างกายและขัดเกลาจิตใจ การเดินเพื่อแสวงบุญถือเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพระภิกษุสงฆ์ แต่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาหากผู้ที่ไม่ใช่พระหรือนักบวชจะเดิน เพราะการเดินระยะทางไกลๆ นั้น เป็นการฝึกหัดขัดเกลาจิตใจวิธีหนึ่ง ที่ค่อนข้างจะลำบากกายและลำบากใจ แต่หากก้าวผ่านไปได้ ย่อมแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจของบุคคลผู้มีอุดมการณ์ ที่จะต่อสู้กับสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะกับตัวเอง ดั่งเช่น ท่าน คล็อด อันชิน โทมัส อ.ประมวล เพ็งจันทร์ อ.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ หรือ คุณ พฤ โอ่โดเชา ฯลฯ

ระยะทางในการเดิน
จากประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ ไปจนถึง พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ประมาณ ๘๐๐ กม.

ระยะเวลาในการเดิน
ปฐมนิเทศวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔ (สถานที่และเวลา ติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิหยดธรรม ๐๕๓-๐๔๔-๒๒๐)
เริ่มเดินทางวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ใช้เวลาในการเดินประมาณ ๒ เดือน

วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่อฝึกหัดขัดเกลาร่างกายและจิตใจของตนเอง ให้ตระหนักรู้ถึงแก่นของชีวิต
๒. เพื่อนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธา
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักกับคุณค่าของชีวิตมากขึ้น
๔. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารวมโครงการได้เห็นคุณค่าของน้ำใจมากยิ่งขึ้น
๕. เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นโดยเริ่มจากภายในตัวเรา แล้วโยงใยไปยังสรรพสิ่งที่แวดล้อม

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
มูลนิธิหยดธรรม
ตู้ ปณ. ๕๔ แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐
โทร. ๐๕๓-๐๔๔-๒๒๐
http://www.dhammadrops.org

Comments (0)

Advertise Here
Advertise Here