“เครือข่าย สายใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมน้อมนำพา ปลูกป่าพัฒนาวัด”

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ
“เครือข่าย สายใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมน้อมนำพา ปลูกป่าพัฒนาวัด”
ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง
วันที่ 21 และ 22 พฤษภาคม 2554 ณ วัดบ้านสถานีรถไฟห้างฉัตร
ติดต่อ: ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำปาง (บ้านดิน)
http://www.tuvc.net/ หรือ Facebook : ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ::: TUVC ::: at บ้านอาสา