Archive | อาสาสมัคร

ศูนย์เดอะฮับ สายเด็ก รับอาสาสมัครช่วยจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 20-25 กันยายน 2554

Posted on 14 September 2011 by deksiam

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครช่วยกิจกรรมศูนย์เดอะฮับ สายเด็ก
ระหว่างวันที่ 20-25 กันยายน 2554

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
1.ดูแลเด็กๆ ที่ศูนย์เดอะฮับ สายเด็ก โดยช่วยนักสังคมสงเคราะห์ทำกิจกรรม
2.ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์การทำกิจกรรมต่างๆของศูนย์
3.ประสานงานกับอาสาสมัครคนอื่นๆในการจัดกิจกรรม
4.ช่วยเหลืองานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ และนักสังคมสงเคราะห์

หากอาสาสมัครท่านใดสนใจและสะดวกในช่วงวันดังกล่าว ติดต่อได้โดยตรงที่ผู้ประสานงานโครงการ
โทร 02-623-3814 ต่อ 11,12,15-6 หรือ 084-387-9545

หมายเหตุ:

 • ทางศูนย์มีค่าตอบแทนให้เล็กน้อย พร้อมอาหาร 1-2 มื้อ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์เดอะฮับ สายเด็ก อ่านเพิ่มเติม

 

Comments (0)

วิถีแห่งความพอเพียง ครั้งที่ 7

Posted on 27 May 2011 by deksiam

วิถีแห่งความพอเพียง ครั้งที่ 7

25-26 มิถุนายน 54  บ้านเขาถ้ำพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

 

ฤดูของการทำนาได้กลับมาอีกครั้ง  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงแก่คนเมือง ครั้งนี้จะพาเพื่อนๆจิตอาสาไปดำนาร่วมกับน้องๆ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนชาวนา  จ.นครสวรรค์   ที่โรงเรียนเขาถ้ำพระ  อ.โกรกพระ  ซึ่งข้าวนี้จะเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนต่อไป  เป็นการลดค่าใช้จ่ายและพึ่งพาตัวเอง  นอกจากนี้อาสาสมัครจะได้เรียนรู้กระบวนการปลูกและคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว  รวมถึงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอีกด้วย

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.give2all.com/writer/view.php?id=1112

 

สอบถามรายลเอียดได้ที่  02-9301331,081-5563044 โต้ง หรือe-mail : zaayaa@hotmail.com

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  บุคคลทั่วไป 1,250 บาท / นักเรียน,นักศึกษา 1,000 บาท
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2554

 

Comments (0)

อาสาหน้าฝน “เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ เรียนรู้วิถี ฟื้นป่าชายเลน”

Posted on 27 May 2011 by deksiam

อาสาหน้าฝน เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ เรียนรู้วิถี ฟื้นป่าชายเลน

11-12 มิถุนายน 2554  ณ ชุมชนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด

เพราะเรามองว่า “การฟื้นฟูป่าไม่ใช่เพียงแค่ไปช่วยการปลูกป่าเท่านั้น”

Givegang มูลนิธิกองทุนไทย ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ เพาะกล้าไม้ชายเลน เพื่อใช้ปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าเดิม (นากุ้งร้าง) และร่วมดูแลพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเรา กับกิจกรรม…

– เก็บเมล็ดพันธุ์ในป่าชายเลน  ปรับปรุงเรือนเก็บกล้าไม้ชายเลน

– สำรวจสภาพพื้นที่ เตรียมพร้อมฟื้นฟูป่า (ปลูกป่า)/ ร่วมเก็บภาพจุดศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

– เรียนรู้ มีส่วนร่วมกับการฟื้นฟูป่าโดยชุมชนอย่างแท้จริง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการฟื้นฟูป่าชายเลนผืนสำคัญของภาคตะวันออก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.give2all.com

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการให้ มูลนิธิกองทุนไทย โทร. 02-3144112-3 ต่อ 301,302  Email: givegang@gmail.com

(เปิดรับสมัครเพียง 27 ท่านเท่านั้น ท่านละ 2,150 บาท)


 

Comments (0)

ร่วมสืบชะตาแม่น้ำ และฟื้นฟูบ้านเรือนของชาวบ้าน ในบ้านปากลง ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

ขอเชิญเข้าร่วมค่ายอาสาเรียนรู้ ฟื้นฟูน้ำท่วม ครั้งที่ ๒

Posted on 26 May 2011 by deksiam

 

 

สิ่งที่เราจะทำร่วมกันในครั้งนี้ก็คือ

 1. ร่วมพิธีสืบชะตาแม่น้ำคลองกลาย ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน
 2. ลงแรงซ่อมบ้านเรือนบางหลัง ที่ต้องการเรี่ยวแรงช่วยเหลือ
 3. เรียนรู้เรื่องราวของชุมชน ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ

สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจน 089-690-2513

 

Comments (0)

โครงการ กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๕ ตอน เด็กเชียงคาน ฉลาดแกมดี

Posted on 24 May 2011 by deksiam

โครงการ กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๕
ตอน เด็กเชียงคาน ฉลาดแกมดี

เจ้าของโครงการ กลุ่มอาสาอิสระโรงบ่มอารมณ์สุข
ระยะเวลาโครงการ วันที่ ๑๔ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ขึ้น ๑๔ ค่ำ – แรม ๓ ค่ำ เดือนแปด  ปีเถาะ รัตนโกสินทร์ศก ๒๓๐

สถานที่ โรงเรียนบ้านคกมาด หมู่ที่๓ ตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
การออม  รวมถึงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการออม คือยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เด็กเติบโตบนกระแสบริโภคนิยม ความฟุ้งเฟ้อที่เพิ่มขึ้นกำลังสวนทางกับความเป็นจริง การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจึงเริ่มต้นที่ การยอมรับในสิ่งที่ตนเองมี แล้วจึงเริ่มพัฒนาจากจุดนั้นบทสรุปและข้อคิดมากมาย บอกถึงการเริ่มต้นจากตนเอง สร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก ยอมรับความจริง กล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา และสามารถเชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวัน ที่สำคัญคือการลงมือปฏิบัติให้เกิดผล การออมจึงเป็นที่มาของโครงการ กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน๕ ตอน เด็กเชียงคาน ฉลาดแกมดี ที่เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่าง กลุ่มอาสาอิสระ กับโรงเรียนบ้านคกมาด หมู่ที่๓ ตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ลักษณะกิจกรรม
กิจกรรมเพิ่มทักษะการรู้ของน้องๆโดยผ่านขบวนการกิจกรรมที่อาสาร่วมกันทำเพื่อน้องในถิ่นไกล และเพื่อปลูกฝังรักการเรียนให้กับเด็กๆในชนบท อีกทั้งตัวอาสาได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ชนบท และส่งเสริมกระบวนการกลุ่มสร้างสำนึกเรื่องงานอาสาสมัครและเผยแพร่แนวคิดการทำงานอาสาสมัคร

ลักษณะรูปแบบกิจกรรม

ในส่วนของเด็ก จะนำเด็ก ตั้งแต่ ระดับชั้น ป.๔  ป.๖ มาเข้าค่าย เพื่อส่งเสริมการออมและคุณธรรมการทำความดี

ในส่วนของอาสาที่รับสมัคร เน้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ สร้างสรรค์กิจกรรมให้มากที่สุด และ การเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มพี่เลี้ยงฐาน ในการทำและนำกิจกรรม รูปแบบกิจกรรมมุ่งเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม

กำหนดการโครงการ
กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๕
ตอน เด็กเชียงคาน ฉลาดแกมดี

เจ้าของโครงการ กลุ่มอาสาอิสระโรงบ่มอารมณ์สุข
ระยะเวลาโครงการ วันที่ ๑๔ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ขึ้น ๑๔ ค่ำ – แรม ๓ ค่ำ เดือนแปด  ปีเถาะ รัตนโกสินทร์ศก ๒๓๐

สถานที่
โรงเรียนบ้านคกมาด หมู่ที่๓ ตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วันพฤหัสฯที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (เดินทางตอนเย็นหลังเลิกงาน)

ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
๑๘.๓๐ – นัดหมายและออกเดินทางจากรุงเทพมหานคร สู่อ.เชียงคาน จ.เลย

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (วันหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชา)

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
๐๖.๐๐ อาสาเดินทางถึง อ.เชียงคาน จ.เลย ตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้า

๐๗.๓๐- ๐๘.๓๐ ภารกิจส่วนตัว
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ อาหารเช้า เช้าแรกของอาสา (๑)
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ อาสารู้จักกัน ผูกมิตร ชิดใกล้
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ ร่วมด้วยช่วยกันวางแผนแบ่งหน้าที่กิจกรรมค่ายน้อง
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง (๒)
๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ ร่วมด้วยช่วยกันเตรียมงานวันพรุ่ง
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ รับประทานอาหารเย็น (๓)

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ แบ่งกลุ่มจัดเตรียมกิจกรรมค่ายสำหรับน้องๆ
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน ชมลมชมจันทร์ ริมโขงฝั่งไทย มองไกลไปฝั่วลาว
(นอน ณ โรงเรียนบ้านคกมาด สถานที่ทำกิจกรรมสำหรับน้องๆ)

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (วันวันเข้าพรรษา)

แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
๐๗.๓๐- ๐๘.๓๐ กองทัพเดินด้วยท้อง มื้อเช้า (๔)
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ ลงทะเบียนเด็ก อาสา คณะครู
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ เปิดค่าย กิจกรรมรู้จักฉัน รู้จักเธอ ยินดีที่ได้พบกัน กิจกรรมสัมพันธ์ แบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรม
๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ เปิดประเด็นการออมของน้อง

ทักษะชิวิต D.I.Y ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ (Do it youself)
กิจกรรมทำเอง น้ำยาเอนกประสงค์ (ทั้งซัก ทั้งล้าง)
แนวทางลดรายจ่ายส่งเสริมเพิ่มรายได้
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง (๕)
๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ Walk Rally Play+Learn = เพลิน

๑. กระดึ๊บช่วยโลก
Concept ทรัพยากรบนโลกตอนนี้มีจำนวนน้อยลงทุกที พวกเราทุกคนควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด
๒. การลำเลียง
Concept ให้ทราบถึงทรัพยากรทางธรรมชาติ ว่ามีความยากลำบากกว่าจะมาถึงคนใช้อย่างพวกเราจึงควรใช้กันอย่างประหยัด
๓. ขยะล้นบ้าน
Concept ให้ตระหนักกับปัญหาของขยะที่อยู่และให้ช่วยกันรักษาให้นานที่สุด
๔.แยกซิจ๊ะ
Concept ให้ทราบถึงกระบวนการแยกชนิดของขยะที่ยังใช้ได้ และชนิดของขยะ
๕. ปิดตาหารัก
Concept การเลือกใช้ทรัพยากร ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ
๖. อย่าให้หก
Concept การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ รวมกลุ่มกันคิด ร่วมจิตกันทำ แจกกิจกรรมภาคกลางคืนให้น้องเล่น
๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ ภาระกิจส่วนตัวและรับประทานอาหารเย็น (๖)
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ กิจกรรมสัมพันธ์ภาคค่ำ
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน เข้าพรรษาที่เชียงคาน

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

แรม ๒ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ

๐๖.๐๐ ออกกำลังกาย สำหรับเด็ก
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ กองทัพเดินด้วยท้อง พี่กับน้องรับประทานร่วมกัน (๗)
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ เปิดจินตนาการ

สุขชีวิต เปิดโลก เปิดความคิดของเด็ก คำสัญญาเด็กเชียงคาน ฉลาดแกมดี
มอบรางวัลการประกวดวาดภาพ,เรียงความ ในหัวข้อ กระปุกความดี ของหนู (การบ้านสำหรับเด็กที่ทำมาก่อนเข้าค่าย ทุกคน)
มอบทุนสนับสนุนการศึกษา
สรุปกิจกรรม
ปิดค่าย
๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ รับประทานอาหารเที่ยง (๘)
๑๓.๓๐๑๕.๓๐  ถอดบทเรียนทักษะชีวิต มหัศจรรย์แห่งการทำดี กระปุกความดีของพี่
อาสาอิสระ (ศึกษาชุมชน พี่ไปเที่ยวบ้านน้อง)

๑๖.๐๐น. ๑๙.๐๐น. ภาระกิจชมเชียงคานก่อนกลับกรุงฯ และรับประทานอาหารเย็น (ดูแลตัวเองนะจ๊ะ)

๑๙.๐๐น.๒๑.๐๐ น. ชมเชียงคานยามค่ำคื่น แต่ห้ามดื่มสุราและของมึนเมา(กิจกรรมตามความสะดวกใจ)
๒๑.๐๐— ออกจากเชียงคาน เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (วันหยุดชดเชยเนื่องในวันเข้าพรรษา)

แรม ๓ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีเถาะ
๐๖.๐๐น. – ๐๗.๓๐น. กลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ ใครทำงานก้ไปทำงาน ใครหยุดก็ได้พัก

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


เปิดรับบริจาค สิ่งของทุกชนิด
อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ของเล่นของขวัญให้น้องๆ

ชุดนักเรียนชาย-หญิง สำหรับ น้องๆ ป.๔ ถึง ป.๖
หนังสือ ที่เหมาะสำหรับเด็ก อนุบาล(เด็กเล็ก)- ประถม

หนังสือการ์ตูน เช่น นิทานการ์ตูน หากเป็นการ์ตูน ทั่วไป กรุณา คัดกรองให้ด้วยนะ ครับ

สามารถร่วมบริจาคหรือสมทบทุนสนับสนุนได้ที่
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ถ.วิภาวดี-รังสิต (ก่อนถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)
ในวันและเวลาราชการ ติดต่อคุณ จิระพงค์ รอดภาษา

สมทบค่าใช้จ่าย
คนละ ๑,๙๙๐ บาท

ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
ที่พัก นอนในห้องเรียนของโรงเรียน

/ อาสาสามารถนำเต๊นท์ไปกางได้เองสำหรับคนที่ต้องการนอนเต๊นท์ นอนเต๊นท์ที่ริมโขง
ค่าเดินรถเดินทาง ไป-กลับ (รถปรับอากาศ ครอบคลุมระยะเวลา ตลอดกิจกรรม)
ค่าอาหารสำหรับอาสารวม ๘ มื้อ และอาหารสำหรับจัดเลี้ยงน้องๆจำนวน ๒๐๐ คน ๔ มื้อ
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับทำกิจกรรม
เสื้อสำหรับอาสา
ค่าเช่าเครื่องเสียงสำหรับกิจกรรม/เต๊นท์สำหรับกางทำกิจกรรม
ค่าน้ำ-ค่าไฟและบำรุงรักษาสำหรับโรงเรียน
ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุม ๔ วัน ๔ คืน
ทุนการศึกษามอบให้โรงเรียน(ในกรณีที่มีเงินเหลือ หลังหักจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าซื้อสินค้าของฝาก

สมัครและลงทะเบียนค่าใช้จ่ายโดยการโอนเงินค่าสมัคร

เพื่อเป็นการยืนยันการร่วมกิจกรรมที่แน่นอน
สมทบค่าทำกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม หรือสนับสนุนโครงการ

การสมัครร่วมกิจกรรม

1.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมลล์ รับสมัครทางอีเมลล์เท่านั้น สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น

E-Mail    Sunday2309@hotmail.com

 

2.รายละเอียดที่ส่งมาทงเมล

ชื่อ-นามสกุล   ชื่อเล่น  วันเดือนปีเกิด เบอร์ติดต่อกลับ อีเมลล์ของผุ้เข้าร่วม ขนาด(ไซส์)เสื้อที่ท่าใส่ ขนาดปกติ S M L XL

 

3.เมื่อสมัครมาแล้ว โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน3 วันหลังจากสมัคร เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน

4.เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว ไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานใด ดังนั้นผู้ที่เข่าวมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าคิดกิจกรรมทั้งหมดและหากมีการรับบริจาคมาเป็นเงินจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน และหากมีเงินเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายก็จะมอบไว้ให้เป็นทุนการศึกษากับโรงเรียน

โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์
ชื่อบัญชี นาย จิระพงค์ รอดภาษา
เลขบัญชี 914-0-07389-2

เมื่อโอนแล้วกรุณาโทรยืนยันการโอนที่ เบอร์ ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ (081-515 8564)
และ ส่ง FAX มาที่ ๐๒-๕๖๒ ๐๐๙๓ พร้อมระบุรายชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ
หรือถ่ายสำเนา attach file มาที่ sunday2309@hotmail.com

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (หรือจนครบจำนวนคน)

จำนวนจำกัด ๔๐ คน

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕๘๕๖๔ (081-515 8564)

เตรียมตัว และเตรียมใจและนำติดตัวไป
ผ้านุ่ง ผ้าถุง ผ้าขาวม้า ผ้าขนหนู สำหรับอาบน้ำ
เครื่องนอน/อุปกรณ์การนอน
ควรนำถุงนอนหรือผ้าห่มไปเอง (เพื่อความสะดวกใจในการหลับนอน)
ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด
กรณีอยากนอนเต็นท์ สามารถจัดเตรียมเต็นท์ไปเองได้

การเดินทาง
โดยรถบัสแอร์ ๕๐ ที่นั่ง ไป-กลับ กรุงเทพฯ อ.เชียงคาน จ.เลย เดินทางพร้อมกันทุกท่าน

ขอความร่วมมือ

***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

กิจกรรมและผลงานของกลุ่ม

ครูอาสากลางกรุง
ทุกๆวันอาทิตย์ ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ในกรุงเทพฯ
http://teacher4sunday.multiply.com/

สร้างฝาย แหล่งน้ำให้สัตว์ เขาแผงม้า
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/19

ห้องสมุดดิน
อ.แกลง จ.ระยอง
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/38

กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน๑ Begin
อ.ด่านซ้าย จ.เลย
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/42/42

โครงการ “ให้” To give to share to care อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/51/51

กระปุกความดี สู่วิถีชุมน๒ ตอน คบเด็กชายเล
อ.เกาะยาว จ.พังงา
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/52/52

อาสาตามหาความสุข ตอน นั่งรถไฟฟรีไปหาความสุข
จ.ปราจีนบุรี
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/54/54
โครงการ “น้ำใจใส่กระปุก ของขวัญวันเด็ก๒๐๑๐”
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/62/62

โครงการกระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๓ ที่พังงา
๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/68/68

โครงการกระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๔ ที่พัทลุง
๒๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/70/70

โครงการ ทำดี แทนคุณแผ่นดิน Project One
“หอบรักไปห่มป่า ถักฝายให้สายน้ำ”
ณ เขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
วันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/69/69

โกงกางโอบโลกอบอุ่น บทที่๑
ในวงเล็บ สองมือนี้ที่เปื้อนเลน
จ.จันทบุรี ประเทศไทย
วันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/71/71

ทำดี แทนคุณแผ่นดิน Second Project
“ลงหญ้าแฝก ย่ำบ้านดิน กินเพื่อสุขภาพ”
วันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ อ.เมือง จ.นครนายก ประเทศไทย
http://www.facebook.com/album.php?aid=23246&id=100000773318534&l=e6d0b58b9e

“ให้ ยกกำลัง๒”
2 give 2 share 2 care
ณ บ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์
22 – 25 ตุลาคม 2553
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/73/73

โครงการ สิบปากว่าไม่เท่าลงมือทำ
ตอน สนามเด็กเล่น
๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
ณ โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/74

โครงการ น้ำใจใส่กระปุก ของขวัญวันเด็ก ๒๕๕๔
ตอน Super Hero รักเด็ก, Good Rangers
๗ – ๙ มกราคม ๒๕๕๔
สถานที่ โรงเรียนนางบวช
ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/75/75

กิจกรรม ล้อมวงชวนถัก ทอมิตรภาพ ครั้งที่๑
ในวันอาทิตย์ ที่๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐น.
ณ สวนโมกกรุงเทพฯ (สวนรถไฟ)
ชมรูปกิจกรรมครั้งแรก
http://www.facebook.com/album.php?aid=30047&id=100000773318534&l=462d5afca0

โครงการ อาสาตามหาความสุข หมายเลข๒
“หาสุขใส่ตัว กระชับพื้นที่ความเหงา”
วันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔
http://rodpasa.multiply.com/photos/album/77

 

โครงการ “ให้ 3G Give GET Good ”
ตอน R-Sa on the Beach เยี่ยมเด็กชายเล
วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ โรงเรียนโรงเรียนอ่าวมะม่วง และ เกาะไข่ใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

เมื่อท่านอ่านมาถึงตรงนี้แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่รักการอ่าน เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ที่อ่านรายละเอียดน้อยมาก จึงอย่างให้อ่านมากกว่า ถาม ถามได้ ต่อเมื่อ สงสัยในส่วนที่ไมได้ลงรายละเอียดเอาไว้

และหากยังไม่ได้อ่านรายลเอียด โปรดขึ้นไปอ่าน ให้ละเอียดอีกครั้งนะ ครับ

ขอบคุณครับ

ย้ำอีกครั้งว่า สื่อที่ท่านได้รับ เป้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ หาก สงสัย สนใจ กรุณา โทร หรือเมล สอบถามได้นะครับ

 

Comments (0)

อาสาสมัครช่วยงานถอดเสียงท่านพุทธทาส

Posted on 18 May 2011 by deksiam

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ(สวนโมกข์กรุงเทพ) ต้องการรับอาสาสมัครช่วยงานถอดเสียงท่านพุทธทาส

ซึ่งมีอยู่กว่า 5,000 เรื่อง โดยจะมีการส่งไฟล์เสียงให้อาสาสมัครผ่านทาง E-Mail และทำงานได้ที่บ้าน

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ คุณโต และ คุณนิว โดยส่ง ชื่อ,E-Mail,และหมายเลขติดต่อกลับมาที่เมล์

karunphol_p@bia.or.th และ naked_hand@hotmail.com (ส่งทั้งสอง E-Mail)

 

Comments (2)

“เครือข่าย สายใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมน้อมนำพา ปลูกป่าพัฒนาวัด”

Posted on 12 May 2011 by deksiam

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ
“เครือข่าย สายใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมน้อมนำพา ปลูกป่าพัฒนาวัด”
ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง
วันที่ 21 และ 22 พฤษภาคม 2554 ณ วัดบ้านสถานีรถไฟห้างฉัตร
ติดต่อ: ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำปาง (บ้านดิน)
http://www.tuvc.net/ หรือ Facebook : ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ::: TUVC ::: at บ้านอาสา

Comments (0)

บ้านครูอาสา รับสมัครครูอาสา ย่านรังสิต ปทุมธานี

Posted on 10 May 2011 by deksiam

รับสมัครครูอาสา สอนทุกรายวิชา หรือความสามารถพิเศษ

สถานที่สอน ซอยสุขี1-2 บางพูน รังสิต ปทุมธานี

ห่างจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 4 กิโลเมตร มีน้อง ๆ รอครูอยู่มากมาย

สอนทุกวัน หยุดวันอาทิตยวันเดียว

จะมาประจำ หรือมาเป็นครั้งคราวก็ได้

เด็ก ๆ อายุ 4 ขวบ ขึ้นไป

สนใจ สอบถามรายละเอียด 084 5330333 จ.ต.กองพล ยุทธนาวี ครูก้อง

ยินดีรับบริจาค อุปกรณ์เสริมทักษะการเรียนรู้

Comments (10)

174865_184158288265582_3624891_n

มอส. กำลังรับอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน รุ่น 6

Posted on 10 May 2011 by deksiam

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) เปิดรับบัณฑิตทางกฎหมาย ที่มีใจให้คนจน คนที่ถูกละเมิดสิทธิ
เพื่อเป็นอาสาสมัครทำงานเต็มเวลา วาระการทำงาน 1 ปี (กรกฎาคม 2554 – มิถุนายน 2555)
โดยมีค่ายังชีพตลอดระยะเวลาการทำงาน

 คุณสมบัติ :
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์
อายุระหว่าง 20 – 30 ปี
รักความเป็นธรรม และมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสังคม
สามารถทำงานจนครบวาระ 1 ปี

  โหลดใบสมัครได้ที่ http://file1.uploadfile.biz/i/IEEXMEIIIMIMDI
หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-691-0437-9 

E-mail :  n_vattana@hotmail.com หรือ  superrookie28@gmail.com

 เขียนใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ส่งไปรษณีย์มาที่

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่ 409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม. 10320

ปิดรับใบสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2554  

ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณารอบแรกในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ทาง www.thaivolunteer.org

 

Comments (0)

TheHubMap HQ for print

Tags: ,

The Hub ชวนผู้ที่สนใจดูแลและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2554

Posted on 27 April 2011 by deksiam

ทางศูนย์เดอะฮับ สายเด็กมีความประสงค์รับอาสาสมัครคนไทยเพื่อเข้ามาช่วยดูแลเด็กและทำกิจกรรมที่ศูนย์ ต้องการอาสาสมัครที่สนใจทางด้านดูแลและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กอายุตั้งแต่ 5- 18 ปี

ช่วง เดือนพฤษภาคม ต้องการรับอาสาสมัครวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น.

ด้านความรู้

 • ช่วยเด็กๆทำการบ้านหลังเลิกเรียน
 • คอมพิวเตอร์ ประเภทพื้นฐานทั่วไป
 • การอ่าน-เขียนภาษาไทย
 • ศิลปะ
 • กีฬาประเภท ฟุตบอล บาสเก็ตบอล

ด้านทักษะการใช้ชีวิต

 • ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตบนท้องถนน
 • สุขอนามัยส่วนตัว
 • HIV
 • การตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์
 • การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
 • การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใจ

ด้านส่งเสริมทักษะที่นำไปประกอบอาชีพได้

 • การทำอาหารแบบง่าย
 • สมุดทำมือ
 • การเพ้นท์เสื้อ
 • ทำการ์ดอวยพร

ด้านอื่นๆ

 • จิตวิทยา
 • โยคะ
 •  ธรรมะ นั่งสมาธิ เพิ่มสติ เป็นต้น 

 โบรชัวร์ >>>> TheHub_Brochure_Childline

ความเป็นมา รายละเอียดโครงการ >>>> TheHub_ProjectDetails_Childline EN-TH

แผนที่

Comments (0)

Advertise Here
Advertise Here