ศูนย์เดอะฮับ สายเด็ก รับอาสาสมัครช่วยจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 20-25 กันยายน 2554

รับสมัครอาสาสมัครช่วยกิจกรรมศูนย์เดอะฮับ สายเด็ก ระหว่างวันที่ 20-25 กันยายน 2554

Read More

วิถีแห่งความพอเพียง ครั้งที่ 7

ฤดูของการทำนาได้กลับมาอีกครั้ง เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงแก่คนเมือง ครั้งนี้จะพาเพื่อนๆจิตอาสาไปดำนาร่วมกับน้องๆ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนชาวนา จ.นครสวรรค์…

Read More

อาสาหน้าฝน “เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ เรียนรู้วิถี ฟื้นป่าชายเลน”

Givegang มูลนิธิกองทุนไทย ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ เพาะกล้าไม้ชายเลน เพื่อใช้ปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าเดิม (นากุ้งร้าง) และร่วมดูแลพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเรา กับกิจกรรม…

Read More

โครงการ กระปุกความดี สู่วิถีชุมชน ๕ ตอน เด็กเชียงคาน ฉลาดแกมดี

กิจกรรมเพิ่มทักษะการรู้ของน้องๆ โดยผ่านขบวนการกิจกรรมที่อาสาร่วมกันทำเพื่อน้องในถิ่นไกล และเพื่อปลูกฝังรักการเรียนให้กับเด็กๆในชนบท อีกทั้งตัวอาสาได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ชนบท และส่งเสริมกระบวนการกลุ่มสร้างสำนึกเรื่องงานอาสาสมัครและเผยแพร่แนวคิดการทำงานอาสาสมัคร

Read More

The Hub ชวนผู้ที่สนใจดูแลและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2554

ทางศูนย์เดอะฮับ สายเด็กมีความประสงค์รับอาสาสมัครคนไทยเพื่อเข้ามาช่วยดูแลเด็กและทำกิจกรรมที่ศูนย์ ต้องการอาสาสมัครที่สนใจทางด้านดูแลและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กอายุตั้งแต่ 5- 18 ปี ช่วง เดือนพฤษภาคม ต้องการรับอาสาสมัครวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น.

Read More