The Hub ชวนผู้ที่สนใจดูแลและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2554

ทางศูนย์เดอะฮับ สายเด็กมีความประสงค์รับอาสาสมัครคนไทยเพื่อเข้ามาช่วยดูแลเด็กและทำกิจกรรมที่ศูนย์ ต้องการอาสาสมัครที่สนใจทางด้านดูแลและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กอายุตั้งแต่ 5- 18 ปี

ช่วง เดือนพฤษภาคม ต้องการรับอาสาสมัครวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น.

ด้านความรู้

 • ช่วยเด็กๆทำการบ้านหลังเลิกเรียน
 • คอมพิวเตอร์ ประเภทพื้นฐานทั่วไป
 • การอ่าน-เขียนภาษาไทย
 • ศิลปะ
 • กีฬาประเภท ฟุตบอล บาสเก็ตบอล

ด้านทักษะการใช้ชีวิต

 • ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตบนท้องถนน
 • สุขอนามัยส่วนตัว
 • HIV
 • การตั้งครรภ์แบบไม่พึงประสงค์
 • การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
 • การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใจ

ด้านส่งเสริมทักษะที่นำไปประกอบอาชีพได้

 • การทำอาหารแบบง่าย
 • สมุดทำมือ
 • การเพ้นท์เสื้อ
 • ทำการ์ดอวยพร

ด้านอื่นๆ

 • จิตวิทยา
 • โยคะ
 •  ธรรมะ นั่งสมาธิ เพิ่มสติ เป็นต้น 

 โบรชัวร์ >>>> TheHub_Brochure_Childline

ความเป็นมา รายละเอียดโครงการ >>>> TheHub_ProjectDetails_Childline EN-TH

แผนที่