Archive | อาสาสมัคร

Tags: ,

โครงการ “อาสาพาน้องยิ้ม ทริป 2 ที่ศูนย์ยอพยพผู้ลี้ภัยสงครามชายแดนไทย – กัมพูชา” จังหวัดสุรินทร์

Posted on 27 April 2011 by deksiam

สงคราม !

 ฝันร้ายเมื่อครั้งวัยเยาว์ของฉัน   เกิดขึ้นอีกแล้ว !

 เสียงปืนใหญ่และแรงสั่นสะเทือนก่อนความตายมาเยือน

ภาพทรงจำถึงบ้านที่ฉันเกิด กำลังลุกเป็นไฟ

 เสียงปืนเล็ก ปืนใหญ่รัวสนั่นไปทั่วสารทิศ…ตลอดค่ำคืนและทุกคืน

 เสียงลูกเด็กเล็กแดงวิ่งร้องไห้จ้าละหวั่น หาที่กำบัง…

 พ่อแก่แม่เฒ่า นั่งถอนหายใจ อยู่ชานเรือน… ในใจครุ่นคิดเวทนามนุษย์ ช่างโง่เขลา !!

 เขลาที่ละเลยจิตใจด้านที่เป็นมนุษย์ สวมวิญญาณสัตว์ลุกขึ้นเข่นฆ่ากันและกัน

 ศพ !!  อีกไม่นานจะเกลื่อนสมรภูมิ

 สันติภาพ …สันติเพียบ มลายไปจากใจ

เหลือแต่ความเคียดแค้น ชิงชังที่จารึกไว้บนหน้าประวัติศาสตร์

 เพราะสังเวยชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปมากมายเพื่อหินเก่าๆ กองหนึ่ง !!

 สงคราม ! สงคราม ! สงคราม!

 เรารู้ ว่าเราหยุดสงครามไม่ได้ แต่เราแน่ใจและเชื่อว่า เราปลูกฝังสันติภาพในใจคนได้

 เริ่มจากรอยยิ้ม เริ่มจากวัยเยาว์ เริ่มด้วยความรักและการแบ่งปัน…

อาสาพาน้องยิ้ม… เป็นอีกหนึ่งขบวนการกอบกู้โลก ด้วยจิตอาสา

 ขอพระเจ้าจงยุติสงคราม….ในใจของผองเราด้วยเถิด!!!!!!!!!!!!!!!!

  จากเหตุปะทะกันอีกระลอกระหว่างทหารไทย และ ทหารกัมพูชา  ตลอดแนวชายแดน ปราสาทตาควาย  บ้านไทยสันติสุข ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก  และปราสาทตาเมือนธม  บ้านหนองคันนา  ตำบลตาเมียง  อำเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์  นับว่าวันนี้เป็นวันที่ 4 เข้าไปแล้ว แต่ก็ยังไม่หยุด ยังมีเสียงเสียงปืนใหญ่ ปืนเล็กยิงตอบโต้กันกันเป็นระยะๆ   และมีการเสริมกำลัง เสริมอาวุธหนักกันไม่ขาดสาย ในขณะนี้ชาวบ้านเริ่มอพยพออกจากหมู่บ้านกันมากขึ้น ขยายวงกว้างมากขึ้น ทำให้ศูนย์อพยพค่อยๆ ทวีมากขึ้น เหมือนจำนวนคน ซึ่งในขณะนี้คาดว่ามีอพยพโดยรวมแล้วหลายหมื่นคน ตามศูนย์ต่างๆ เกือบ  10 ศูนย์

______________

โครงการ “อาสาพาน้องยิ้ม ทริป 2 ที่ศูนย์ยอพยพผู้ลี้ภัยสงครามชายแดนไทย – กัมพูชา”  จังหวัดสุรินทร์

 โครงการ ครูอาสา มูลนิธิกระจกเงา จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ อาสาสมัครไทยเอ็นจีโอ มูลนิธิกองทุนไทย  ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเฉพาะกิจเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาและเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้เด็กๆและชาวบ้านในศูนย์พักพิง ในโครงการ “อาสาพาน้องยิ้ม ทริป 2”  ระหว่าง วันที่  30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคมนี้ ณ ศูนย์อพยพ นิคมปราสาท ศูนย์อพยพโรงเรียนนิคม ศูนย์อพยพเทศบาลตำบลนิคมฯ ศูนย์อพยพโรงเรียนโคกกลาง ศูนย์อพยพโรงเรียนตานีวิทยา ศูนย์อพยพวิทยาลัยการอาชีพและศูนย์อพยพโรงเรียนโสตศึกษา ต.เชื้อเพลิง  อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์

กำหนดการ เฉพาะกิจ   “อาสาพาน้องยิ้ม ทริป 2 ” ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม  2554

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2554

  06.00 น.   ทีมงานกระจกเงา  จะนำรถไปรอรับที่ บขส.ปราสาท และ ศูนย์นิคมปราสาท จังหวัดสุรินทร์

  07.00 – 09.00 น. ทานอาหารเช้า และคุยเตรียมความพร้อม และแบ่งทีมเข้าพื้นที่ศูนย์ผู้อพยพ

  09.00 น.  แบ่งเป็น 2 ทีมทีมละ 10 คนเข้าพื้นที่ ทำกิจกรรมศูนย์อพยพที่ 1 และ 2 คือ ศูนย์เทศบาลตำบลนิคม  และศูนย์โรงเรียนนิคมปราสาท

  -กิจกรรมเล่นเกมส์สนุกๆ แจกขนม

  -กิจกรรมวาดรูป “เกิดอะไรขึ้นที่บ้านของฉัน..?”

   -กิจกรรมกับอาสาสมัครเยาวชน

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

14.00  น.  เข้าพื้นที่ทำกิจกรรมศูนย์อพยพที่ 3 และ 4 คือ ศูนย์นิคมฯปราสาทและศูนย์วิทยาลัยการอาชีพ

  -กิจกรรมเล่นเกมส์สนุกๆ แจกขนม

 -กิจกรรมวาดรูป “เกิดอะไรขึ้นที่บ้านของฉัน…?

 -กิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครเยาวชน

17.00 น.  ร่ำลาเด็ก ๆ  หลังเสร็จกิจกรรมสรุปงานแต่ละทีม

 18.00  น. รับประทานอาหารเย็น  ประชุมเตรียมงานเตรียมความพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้

 วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม  2554

08.00 น. กระจายกลุ่มเข้าพื้นที่ ทำกิจกรรมศูนย์อพยพที่ 5 และ 6 ศูนย์โรงเรียนโคกกลางและโรงเรียนตานี

  -กิจกรรมเล่นเกมส์สนุกๆ แจกขนม 

   -กิจกรรมวาดรูป “เกิดอะไรขึ้นที่บ้านของฉัน..?”

   -กิจกรรมกับอาสาสมัครเยาวชน

11.30 น.  เดินทางกลับที่พัก

14.00  น.  เข้าพื้นที่ทำกิจกรรมศูนย์อพยพที่  7 และ 8 คือศูนย์โรงเรียนโสตศึกษา ต.เชื้อเพลิงและศูนย์โรงเรียนบ้านคูตัน อ.กาบเชิง

16.00 น.  ล่ำลาเด็ก ๆ  สรุปกิจกรรม  อาบน้ำอาบท่า กินข้าว ร่วมกัน และแวะซื้อของฝาก

20.00 น. ส่งอาสาสมัครขึ้นรถ ณ สถานีขนส่งอ.ปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ !!!!!

   กิจกรรม และ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข สำหรับผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วม

  1 สมทบทุนค่าอาหาร 5 มื้อ ค่ารถรับส่งและค่าขนมเด็กๆ เพื่อทำกิจกรรม คนละ 1,000 บาท

  2 ออกค่าเดินทางไป-กลับ  เอง

เรื่องการเตรียมความพร้อมและเรื่องอื่นๆ

+  เต้นท์   หรือใครไม่มีก็จะพักกันที่วัด

+ มุ้ง (ถ้ามี และไม่ลำบากในการขนของอาสาสมัครเอง)

+ หมอน

 +  ยากันยุง  ( สำคัญมาก )

 +  ยารักษาโรคประจำตัว ( ถ้ามี )

 +  ถุงนอน ไฟฉาย รองเท้าแตะ

 +  เสื้อผ้า (ส่วนตัว) เตรียมมาเท่าที่จำเป็น เตรียมผ้าถุง / ผ้าขะม้า  สำหรับอาบน้ำ

 และที่สำคัญ…ของบริจาคเช่น ขนม  นม  หมาก พลู  หรือทุนทรัพย์เท่าที่จะหากันมาได้เพื่อมอบให้เด็ก ๆ และชาวบ้าน

**  การจองตั๋ว เดินทางมาร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบตัวเอง  **

 เส้นทางการเดินรถ   สาย  กรุงเทพ – สุรินทร์  หรือ  กรุงเทพ – อุบลราชธานี ( แจ้งซื้อตั๋วสำหรับรถที่วิ่งผ่าน  ประโคนชัย และนิคมปราสาท  เนื่องจากรถวิ่งหลายเส้นทาง รบกวนสอบถามก่อนซื้อตั๋วด้วย  และแจ้งลงรถที่  ศูนย์นิคมปราสาท)

 สนใจติดต่อ ไนล์  082 178 3849  อีเมล์ cheeriver@hotmail.com

Comments (0)

clip_image002

Tags: ,

อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม

Posted on 26 April 2011 by deksiam

ความเป็นมา
กระทรวงยุติธรรมเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน  ภารกิจหลักของกระทรวงยุติธรรม คือ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การบังคับใช้กฎหมาย การลดข้อพิพาทและความขัดแย้ง การอำนวยความยุติธรรม การลงโทษและฟื้นฟูผู้กระทำความผิด รวมทั้งการ คุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพของ ประชาชน
กระทรวงยุติธรรมจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การกระทำผิดกฎหมาย และการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม โดยการเข้ามาเป็นแนวร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส การทุจริตคอร์รัปชั่นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงการกระทำที่เป็นภัยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
บทบาทของอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม
1. เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสอาชญากรรม การกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชั่น และการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
2. พิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
3. เป็นแนวร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจของส่วนราชการ และการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ
คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม
1. เป็นผู้ที่เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. มีสัญชาติไทย
3. มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
4. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้ดี
5. มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม
วิธีการสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม
 ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์/โทรสาร 0-2502-6500 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-20.30 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30-16.30 น.
 ส่งใบสมัครติดรูปถ่ายพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทางไปรษณีย์มายัง ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 สามารถสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ http://www.moj.go.th/th/cms/detail.php?id=6468

ประโยชน์ที่อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมจะได้รับ
 ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเป็นธรรม และความสงบสุขของสังคม
 มีโอกาสเข้ารับการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงกิจกรรมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ ที่กระทรวงยุติธรรมจัดขึ้น
 มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรมและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้จัดขึ้น
เรื่องที่ควรแจ้งเบาะแส และข้อมูลการกระทำความผิด
 การกระทำความผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 การกระทำผิดตามกฎหมายยาเสพติด เช่น การผลิต การจำหน่าย การเสพยาเสพติด
 การกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน
 การกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ เช่น แชร์ลูกโซ่ การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน การกระทำความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร และการเงินและการธนาคาร ฯลฯ
 การทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ
 การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
 การกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นๆ
จรรยาบรรณของอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม
1. มุ่งมั่น และมีความกล้าที่จะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย และ/หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม
2. ไม่กลั่นแกล้งหรือใส่ร้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลที่ปราศจากความจริง
3. ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆ ในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล
4. เฝ้าติดตามพฤติการณ์ ความเคลื่อนไหวของบุคคลที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ได้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลไปแล้วให้กระทรวงยุติธรรมทราบ เมื่อมีข้อเท็จจริงใหม่หรือเปลี่ยนไปจากที่ได้แจ้งไปแล้ว
5. รักษาความลับและข้อมูลที่ให้แก่กระทรวงยุติธรรม
ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อมูล
 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
– อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
– โทรศัพท์/โทรสาร 0-2502-6500
– เว็บไซต์ http://www.moj.go.th/th/contact/index.php

หมายเหตุ :
1. ผู้สมัครต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับการยื่นใบสมัคร
2. ในการสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมผู้สมัครยินดีให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบข้อมูลการสมัคร หากพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ กระทรวงยุติธรรมขอสงวนสิทธิในการรับหรือเพิกถอนการเป็นสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรมจะนำข้อมูลที่แจ้งไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
และจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเป็นความลับ

Comments (2)

______ ______ _____________ ______________ _____ (SRE2000)

Tags: ,

“เจริญสติ-จิตอาสา”

Posted on 25 April 2011 by deksiam

ร่วมฟังบรรยาย–สนทนาธรรม กับ “ดังตฤณ”
พร้อมกิจกรรมอาสา “ทำการ์ด ให้เจ้าหน้าที่ ตชด.”
ในกิจกรรม “เจริญสติ-จิตอาสา” ประจำเดือนพฤษภาคม
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2554 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ เครือข่ายพุทธิกา, ร้านหนังสือไตรปิฎก (ซ.อรุณอมรินทร์ 39)

** ผู้สนใจสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะช่วงเช้า, ช่วงบ่าย หรือทั้งวันก็ได้ **

Ø กิจกรรมช่วงเช้า ฟังบรรยาย – สนทนาธรรม กับ “ดังตฤณ” หรือ คุณศรันย์ ไมตรีเวช นักเขียนหนังสือธรรมะร่วมสมัย อาทิ เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน, เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว, กรรมพยากรณ์, จิตจักรพรรดิ ฯลฯ
กำหนดการ 09.00 – 09.30 – ลงทะเบียน
09.45 – 10.00 – ชี้แจงความเป็นมาและแนะนำสถานที่
10.00 – 12.00 – สนทนาธรรม แบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติธรรมโดย คุณศรันย์ ไมตรีเวช เจ้าของนามปากกา “ดังตฤณ”

Ø กิจกรรมช่วงบ่าย กิจกรรม “ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา” ทำการ์ดให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งปฏิบัติงานเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย
· มีอุปกรณ์และตัวอย่างภาพวาดลายเส้นเตรียมไว้ให้
· ไม่เน้นทักษะทางศิลปะ ทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้ ไม่จำกัดวัย

กำหนดการ
13.00 – 13.30 – แนะนำโครงการ “ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา” และกิจกรรมต่างๆ
13.30 – 15.30 – กิจกรรม “อาสาทำการ์ด POP-UP”
15.30 – 16.00 – พูดคุยแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การทำกิจกรรม

Ø ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โปรดแจ้งชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล ของท่านมาที่ “โครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา” (ผ่านทางโทรศัพท์ หรืออีเมล) โทรศัพท์ : 0-2882-5043, 0-2882-4387, 08-6300-5458
อีเมล์ : boonvolunteer@gmail.com
เว็บไซต์ : www.budnet.org

Ø การเดินทาง · รถเมล์ สายที่ผ่านได้แก่ สาย 57, 81, 127, 146, 149, ปอ.157
จากฝั่งพาต้าปิ่นเกล้า เมื่อรถเมล์เลี้ยวเข้าถนนอรุณอมรินทร์แล้วให้เตรียมตัวลงป้ายรถเมล์เชิงสะพานอรุณอมรินทร์ ตรงหน้าสนามฟุตบอล (ใกล้กับบริษัทซาบีน่า) ข้ามสะพานลอยมา จะเจอซอย 39
จากฝั่งศิริราช เมื่อรถเมล์ขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์แล้วให้เตรียมตัวลงตรงป้ายรถเมล์แรก จะเจอซอย 39

· รถยนต์ส่วนตัว จากฝั่งพาต้าปิ่นเกล้า ให้เลี้ยวเข้าถนนอรุณอมรินทร์ กลับรถใต้สะพานอรุณอมรินทร์แล้วชิดซ้าย เพื่อเข้าซอย 39 จากฝั่งศิริราช ให้ข้ามสะพานอรุณอมรินทร์ลงสะพานแล้วชิดซ้าย เพื่อเข้าซอย 39 ตรงสะพานลอยแรก สามารถจอดรถได้ที่ บริษัท ศิริรุ่งโรจน์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด (SRE2000) ภายในซอยอรุณอมรินทร์ 39 ใกล้กับเครือข่ายพุทธิกา

· แผนที่

โครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา (เครือข่ายพุทธิกา)
เลขที่ 45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา) ถ.อรุณอมรินทร์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

โทรศัพท์: 0-2882-4387, 0-2886-0863, 08-6300-5458
โทรสาร: 0-2882-5043
อีเมล: boonvolunteer@gmail.com
เว็บไซต์: www.budnet.org

วันเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.

Comments (0)

อาสามาคุ้ยโคลน

Posted on 20 April 2011 by deksiam

“อาสามาคุ้ยโคลน”

มูลนิธิกระจกเงาเปิดรับอาสาสมัครมา “คุ้ยโคลน” ที่ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

โดยเปิดรับ 5 รุ่น (รุ่น 22 เมษา, 29 เมษา, 6 พฤษภา, 13 พฤษภา, 20 พฤษภา) เดินทางกันทุกเย็นวันศุกร์และกลับเย็นวันอาทิตย์

…รุ่นแรกเริ่มออกเดินทางกันวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 นี้

ทั้ง นี้ อาสาสมัครต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเป็นจำนวนเงิน1300 บาท โดยต้องโอนเงินมาภายในเวลา 10.00 น. ของวันพฤหัสบดีในสัปดาห์ที่จะเดินทาง (เงินจำนวนนี้จะใช้เป็นค่ารถและค่าประกันอุบัติเหตุ) ส่วนอาหารและที่พักทางโครงการจะจัดเตรียมไว้ให้

วิธีการลงทะเบียนอาสาสมัคร

โอนเงินจำนวน 1,300บาทมาที่ บัญชี “มูลนิธิกระจกเงา” ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์  สาขา นานาเหนือ เลขที่บัญชี 000-0-01369-2

ส่ง Slip การโอนเงิน ระบุว่า “ลงทะเบียนอาสาสมัครคุ้ยโคลน” พร้อม ทั้งเขียนชื่อ-สกุล อีเมล เบอร์โทรติดต่อ รุ่นที่จะเดินทาง มาทางแฟกซ์เบอร์ 02-9414194  ต่อ109 หรืออีเมลมาที่ landslide@siamvolunteer.com (ระบุหัวอีเมลด้วยว่า “ลงทะเบียนอาสาสมัครคุ้ยโคลน”)  รอการยืนยันและติดต่อกลับจากทีมงาน

ของที่ควรเตรียมไป

 • ถุงนอน
 • เต๊นท์(ถ้าต้องการนอนกินบรรยากาศ)
 • ยาประจำตัว ยากันยุง
 • ครีมกันแดด
 • เครื่องแต่งกายที่พร้อมเปรอะเปื้อนและลุยได้
 • หมวกหรือเสื้อคุลม(กันแดด)

นอกจากนี้ ใครที่ไม่สะดวกลงไปในพื้นที่แต่อยากช่วย ก็สามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ที่บัญชี “กองทุนโครงการพัฒนาการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 069-2-327-240 จากนั้นแฟกซ์ Slip การโอนเงินโดยระบุว่า     “บริจาคเงิน”

พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล อีเมล เบอร์โทรติดต่อ มาที่ 02-9414194  ต่อ 109 หรืออีเมลมาที่ landslide@siamvolunteer.com (ระบุหัวอีเมลด้วยว่า “บริจาคเงิน”)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ

086-366-3566  ทีมภัยพิบัติภาคประชาชน มูลนิธิกระจกเงา

 

Comments (0)

friend

Tags:

มาร่วมกันถักทอความเข้าใจด้วยศักยภาพแห่งการ “รับฟัง” ในโครงการ “เพื่อนรับฟังเพื่อความเข้าใจ”

Posted on 20 April 2011 by deksiam

ในสถานการณ์ความขัดแย้งที่เสมือนว่า “เรา” (คนเล็กๆ คนนึง) จะทำสิ่งใดไม่ได้
จริงหรือ?….

ขอเชิญชวน “เพื่อน” ผู้สนใจ มาร่วมกันถักทอความเข้าใจด้วยศักยภาพแห่งการ “รับฟัง”
ให้ศักยภาพแห่งการ “รับฟัง” ได้เปิดเผย “ปัญญาแห่งสายสัมพันธ์” ในผู้คน ให้กลับมาเชื่อมโยงกัน
ให้ “การให้ความเข้าใจ” ได้เป็นประตูแห่งการเรียนรู้ที่จะ “อยู่ร่วม” ใน “ความขัดแย้ง” ของผู้คน
“เรา” จะทำบางสิ่ง
และ
“เรา” จะไม่ทำโดยลำพัง!

จากกลุ่ม ‘เพื่อนรับฟัง’ ซึ่งเป็นการรวมตัวของเพื่อนมิตรกลุ่มเล็กๆ เข้าไปรับฟังคู่ขัดแย้งในสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ปี 2553 สืบเนื่องมาเป็น โครงการเพื่อนรับฟังเพื่อความเข้าใจ ที่เปิดรับผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมเป็น “อาสาเพื่อนรับฟัง” ที่ จะใช้ศักยภาพการรับฟัง เข้าไปรับฟังผู้คนในพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา 2 แห่ง คือ ชุมชนริมทางรถไฟคลองเตย และชุมชนหลังป้อมมหากาฬ

อาสาเพื่อนรับฟัง จะร่วมเรียนรู้ผ่าน
•  กระบวนการอบรม การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง (Conflict Transformation) ซึ่งเป็นการทำงานกับความขัดแย้งภายใต้ฐานคิดที่ว่า ความขัดแย้งนำไปสู่บางสิ่งบางอย่างที่เป็นธรรมขึ้นได้ โดยให้ความสำคัญกับมิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างคู่ขัดแย้งก่อนการแก้ไขความ ขัดแย้ง โดยทีมกระบวนกรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ผสานกับ การสื่อสารอย่างสันติ (Non-violent Communication) การสื่อสารเพื่อแปรเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยการรับฟัง โดยคุณกัญญา ลิขนสุทธิ์ และทีมงาน
•  การรับฟังในพื้นที่ปฏิบัติการในชุมชน  6 ครั้ง โดยในการลงพื้นที่ครั้งที่ 1 คุณกัญญา ลิขนสุทธ์จะเป็นผู้ดูแลการลงพื้นที่อย่างใกล้ชิด
•  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาสาเพื่อนรับฟัง

ระยะเวลาดำเนินการ
พฤษภาคม – ธันวาคม 2554
ทางโครงการดูแลค่าใช้จ่ายการอบรม ค่าเดินทางและค่าอาหารอาสาสมัครระหว่างปฏิบัติการ

ที่ปรึกษาโครงการ
พระไพศาล วิสาโล, ประมวล เพ็งจันทร์, กัญญา ลิขนสุทธิ์

ประสานงานโครงการ
วริสรา กริชไกรวรรณ(โอ๋) พรเพ็ญ วงศ์กิจมโนชัย(เพนกวิน)
เบอร์ติดต่อ 081-9488185 อีเมล์ pusaidad@gmail.com และ penpenna@gmail.com

โครงการเพื่อนรับฟังเพื่อความเข้าใจ
เป็นโครงการหนึ่งภายใต้ชุดโครงการ การสื่อสารทางสุขภาวะเพื่อสร้างความเข้าใจในสังคม โดยเครือข่ายพุทธิกา
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจาก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เมื่อคุณพร้อมจะเป็นเพื่อน เราจะมีเพื่อน ไปรับฟังร่วมกัน…
อาสาเพื่อนรับฟัง
“เรา” จะทำบางสิ่ง
และ “เรา” จะไม่ทำโดยลำพัง

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในใบสมัคร “อาสาเพื่อนรับฟัง”)


*ข้อมูลชุมชน

1. ชุมชนริมทางรถไฟคลองเตย
เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งในพื้นที่เมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว อาศัยอยู่เลียบทางรถไฟ มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 300 หลังคาเรือน เป็นพื้นที่ทับซ้อนของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งทางชุมชนได้ต่อสู้เรียกร้องสิทธิในที่ดินของตนตลอดมา
ในการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี 2549 จนกระทั่งปี 2553 มีสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมการชุมนุมทั้งของฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และฝ่ายแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติ(นปช.) และสถานการณ์ความรุนแรงกลางปี 2553 พื้นที่ของชุมชนอยู่ติดกับแนวเขตการเผายางในพื้นที่ถนนพระรวม 4 ได้รับผลกระทบในด้านความปลอดภัย ความไว้วางใจ ความตึงเครียดจากสถานการณ์สูง
2. ชุมชนหลังป้อมมหากาฬ
เป็นชุมชนเก่าที่อาศัยอยู่ริมกำแพงพระนคร ตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 50-60 หลังคาเรือน เป็นพื้นที่ที่ทางกรุงเทพมหานครต้องการปรับภูมิทัศน์ให้กลายเป็นสวนหย่อม ซึ่งทางชุมชนได้ต่อสู้เรียกร้องสิทธิในที่ดินของตนตลอดมา
ในการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี 2549 จนกระทั่งปี 2553 มีสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมการชุมนุมทั้งของฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อ ประชาธิปไตย และฝ่ายแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติ(นปช.) และในการชุมนุมทางการเมืองทุกครั้งที่ใช้ถนนราชดำเนินเป็นพื้นที่การชุมนุม เวทีหลักของการชุมนุมจะตั้งอยู่ติดกับทางเข้าของชุมชน ส่งผลกระทบแก่ชุมชนในด้านความปลอดภัย ความสงบเงียบ ความไว้วางใจ และความตึงเครียด

รายละเอียดการรับสมัคร

 

 


Comments (0)

Tags: , , ,

เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อการฟื้นฟูป่า

Posted on 16 March 2011 by deksiam

วัน/เวลา
23-24 เมษายน 2554

สถานที่
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

จำนวนที่รับ
22 คน

ค่าใช้จ่าย
คนละ 900 บาท ประกอบด้วย

 • ค่าเดินทางไปกลับ ( รถตู้ 2 คัน )
  ค่าอาหาร 4 มื้อ
  ค่าบำรุงสถานที่
  ค่าอุปกรณ์
  ค่าประกันอุบัติเหตุ

 • สร้างสรรค์โดย

  เครือข่ายจิตอาสา

  หลักการและเหตุผล
  ปัจจุบันการฟื้นฟูป่าในความเข้าใจของบุคคลทั่วไปหมายถึง “การปลูกป่า” คือการปลูกกล้าไม้ลงในดิน หลายคนไม่ทราบชื่อต้นไม้ที่ตนเองปลูก รวมถึงคำถามที่ว่า “กล้าไม้เหล่านั้นมาจากไหน” และมันจะอยู่รอดอย่างไร กิจกรรมการปลูกป่ากลายเป็นสิ่งที่หลายคน หลายกลุ่ม หลายหน่วยงาน นึกถึงเป็นกิจกรรมแรกๆ เมื่อกล่าวถึงการทำประโยชน์ให้สังคมหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งน่ายินดีแต่ก็ประกอบกับความสงสัยว่า “ทำไมต้องนึกถึงการปลูกป่า” ทั้งที่มีประเด็นทางสังคมอีกมากมายให้นึกถึง คำตอบคือ ง่าย ทำแล้วเสร็จทันที เห็นผลเป็นรูปธรรม ใช่หรือไม่ ..… สิ่งเหล่านี้กลายเป็นความคุ้นชินและถูกเผยแพร่ออกไป โดยหลายครั้งส่งผลกระทบทั้งทางระบบนิเวศ ในกรณีที่ปลูกไม้ต่างถิ่นหรือหนาแน่นเกินไป รวมถึงผลกระทบทางสังคมในกรณีที่ปลูกไม้ในที่สาธารณะจนส่วนรวมเข้าใช้พื้นที่ไม่ได้ ฯลฯ

  การสร้างความเข้าใจจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการจัดการปัญหาดังกล่าว เมื่อคน กลุ่ม หน่วยงาน เข้าใจถึงความจำเป็นบนพื้นฐานของความถูกต้องและเหมาะสมในการฟื้นฟูป่า ย่อมส่งผลต่อทัศนคติ แรงบันดาลใจและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการปรับพฤติกรรมในความร่วมมือเพื่อปกป้องความสมดุลทางธรรมชาติให้ยั่งยืน

  โครงการ “เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อการฟื้นฟูป่า” เป็นโครงการที่เครือข่ายจิตอาสาจัดขึ้นในลักษณะ งานอาสาสมัคร โดยการเก็บเมล็ดพันธุ์จากป่า และดำเนินการเพาะกล้าไม้ สำหรับการปลูกป่า ผ่านกระบวนการ “กิจกรรมธรรมชาติ” เพื่อความเข้าใจทัศนคติ แรงบันดาลใจ ที่มีต่อธรรมชาติและการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

  วัตถุประสงค์
  เพื่อสร้างความเข้าใจและขั้นตอนของการฟื้นฟูป่า และสร้างประสบการณ์ในการทำงานอาสาสมัคร

  เป้าหมาย
  เชิงปริมาณ
  – เก็บเมล็ดพันธุ์จากป่าและเพาะลงถุงดำ
  – กิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติผ่าน กิจกรรมธรรมชาติ ( NATURE GAME )

  เชิงคุณภาพ
  – เรียนรู้ขั้นตอนและความถูกต้องเหมาะสมในการฟื้นฟูป่า
  – สามารถเผยแพร่ความเข้าใจไปสู่ผู้อื่นได้
  – เรียนรู้การทำความดีหรือการทำบุญ ผ่านงานอาสาสมัคร

  กลุ่มเป้าหมาย
  บุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 22 คน / ทีมงาน 2 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน

  ลักษณะกิจกรรม
  – เป็นกิจกรรมอาสาสมัคร
  – เป็นกิจกรรมเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้จากในป่า และดำเนินการเพาะลงถุงดำ เพื่อเตรียมกล้าไม้สำหรับการปลูกป่า
  – เป็นกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมธรรมชาติ ( NATURE GAME )
  – เป็นกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนพูดคุย
  – เป็นกิจกรรมที่ใช้การเดินเป็นหลัก ( เก็บเมล็ดพันธุ์ไม้จากในป่า )
  – เป็นกิจกรรมที่ไม่แบ่งแยกเพศ อายุ ความรู้ สถานะ ฐานะ ชนชั้น ภาษา ศาสนา และความเชื่อ

  ลักษณะพื้นที่และการพักค้างคืน

 • เป็นสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า ( ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว )
  บริเวณสถานีฯติดลำห้วย 1 สายชื่อ “ลำสะด่อง” อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
  ที่พักเป็นเรือนนอน 1 หลัง 2 ฝั่ง ( ชาย-หญิง )
  สามารถกางเต๊นท์ส่วนตัวได้ตามสบาย ใกล้กับที่พัก
  ห้องน้ำ + ห้องอาบน้ำ มีหลายห้อง
  ที่ทานอาหาร (โรงครัว) อยู่ใกล้บริเวณที่พัก
  ในพื้นที่ มีสัญญาณโทรศัพท์ และมีไฟฟ้า
  ในพื้นที่ มียุงช่วงหัวค่ำ

 • สิ่งที่อาสาสมัครต้องเตรียม

 • เครื่องแต่งกายสำหรับกิจกรรมเก็บเมล็ดพันธุ์ ( กางเกงขายาว , รองเท้าผ้าใบ , หมวก )
  เครื่องนอนส่วนตัว ( ใครมีเต๊นท์ นำไปด้วยได้ )
  อุปกรณ์ป้องกันยุง
  อุปกรณ์จดบันทึก
  เตรียมตัว เตรียมใจ และพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • กำหนดการโครงการ “เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อการฟื้นฟูป่า”
  Ø วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554
  07.00 – 08.00 น. นัดพบ / ลงทะเบียน / เดินทางโดยรถตู้ไป สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ
  08.00 – 10.30 น. เดินทางถึง สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
  10.30 – 12.00 น. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ / แนะนำพื้นที่ / การสำรวจความคาดหวัง
  12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
  13.00 – 17.00 น. กิจกรรมเก็บเมล็ดพันธุ์ ( ในป่า ) และกิจกรรมธรรมชาติ / เพาะเมล็ดพันธุ์ลงถุงดำ
  17.00 – 18.00 น. เวลาส่วนตัว
  18.00 – 19.00 น. อาหารเย็น
  19.00 – 21.00 น. ความสำคัญของการฟื้นฟูป่า / เรื่องเล่าจากป่า และบทเพลงจากคนเฝ้าป่า / นอนพักผ่อน

  วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554
  07.00 – 08.00 น. กิจกรรม “เรื่องเล่ายามเช้า”
  08.00 – 09.00 น. อาหารเช้า
  09.00 – 11.00 น. กิจกรรมธรรมชาติ
  11.00 – 12.00 น. ถอดบทเรียนจากกิจกรรม
  12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
  13.00 – 14.00 น. ขอบคุณ / อำลาพื้นที่
  14.00 – 18.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ( แวะระหว่างทาง 1 จุด )

  สอบถามเพิ่มเติม : ผู้ประสานงานกิจกรรม “เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อการฟื้นฟูป่า” (เครือข่ายจิตอาสา)
  ไพโรจน์ วิสุทธิวงศ์รัตน์ (แว่น)
  โทรศัพท์ : 08-1926-6774
  Email : pairoj.wisut@gmail.com

  สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
  1. ผู้ที่เคยกรอกใบสมัครกิจกรรมของ “โครงการฉลาดทำบุญ” แล้ว สามารถแจ้งชื่อ-หมายเลขโทรศัพท์-อีเมล ของท่านมาที่โครงการได้เลย
  2. ผู้ที่ยังไม่เคยสมัคร สามารถกรอกใบสมัครแล้วส่งกลับมา (ทางอีเมล-แฟ็กซ์)

  บัญชีสำหรับโอนค่าใช้จ่าย
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ สาขาอรุณอมรินทร์
  เลขที่บัญชี 157-1-17074-3
  ชื่อบัญชี เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย

  หมายเหตุ
  1. กรุณาส่งหลักฐานการโอนมาที่ โทรสาร 0-2882-5043 พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร และกิจกรรมที่สมัคร
  2. หรือแนบไฟล์มาที่ อีเมล boonvolunteer@gmail.com พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร และกิจกรรมที่สมัคร


  โครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา (เครือข่ายพุทธิกา)
  เลขที่ 45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา) ถ.อรุณอมรินทร์
  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

  โทรศัพท์: 0-2882-5043, 0-2882-4387, 08-6300-5458
  โทรสาร: 0-2882-5043
  อีเมล: boonvolunteer@gmail.com
  เว็บไซต์: www.budnet.org

  วันเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.

  Comments (1)

  Tags: , , , , ,

  จากภูผาสู่มหานที ชวนทำความดี คืนชีวิตกลับสู่ธรรมชาติ

  Posted on 16 March 2011 by deksiam

  ความเป็นมา

  หลังจากที่เครือข่าย “จากภูผา..สู่..มหานที” รวมตัวกันทั้งชาวบ้าน ภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมมือกันฟื้นฟูท้องทะเลชุมพร ซึ่งเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนในการฟื้นฟูผืนน้ำทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ด้วยการนำก้อนดินจุลินทรีย์หรือระเบิดจุลินทรีย์ และการทำบ้านให้ปลาด้วยอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นจากธรรมชาติ ที่เรียกว่า “ซั้ง” ลงสู่ท้องทะเลชุมพร

  จากการร่วมมือกันดังกล่าว ทำให้ท้องทะเลที่เคยเสื่อมโทรม สามารถฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนมาได้ ซึ่งในปัจจุบันยังมีแหล่งน้ำเสียและท้องทะเลที่มีสภาพเสื่อมโทรมรอการฟื้นฟูจากมนุษย์อีกหลายที่

  ขอเชิญชวนคนรักน้ำ รักทะเล มาช่วยกันฟื้นฟูโลกใต้ทะเล ด้วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมปั้นดินเป็นระเบิดจุลินทรีย์ แล้วนำไปปล่อยลงทะเลด้วยกัน หลังจากนั้นติดตามดูก้อนจุลินทรีย์ ที่พวกเราปล่อยลงไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง และสามารถนำไปพัฒนา ต่อยอดด้วยใช้ระเบิดจุลินทรีย์ในการนำไปฟื้นฟูแหล่งน้ำที่อื่นๆ ได้อีกด้วย

  วัตถุประสงค์

  1.เผยแพร่เรื่องการคืนชีวิตให้กับธรรมชาติในผืนน้ำด้วยระเบิดจุลินทรีย์

  2.ร่วมแรงในการฟื้นฟูท้องทะเล

  3.ปลูกจิตสำนึกการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

  วัน/เวลา

  ครั้งที่ 1 19-20 มีนาคม 2554

  ครั้งที่ 2 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2554

  สถานที่

  ชุมพร คาบาน่า จ.ชุมพร

  จำนวนที่รับ

  ครั้งละ 25-30 คน

  ค่าใช้จ่าย*

 • สำหรับผู้ดำน้ำตื้น 2,000 บาท

  สำหรับผู้ดำน้ำลึก (Scuba) 3,200 บาท

 • *ราคานี้รวม ค่าดำน้ำ ค่าที่พัก 1 คืน และอาหาร 4 มื้อ

  *ราคานี้ ไม่รวมค่ารถ ค่าของใช้ส่วนตัว

  กำหนดการโครงการ “จากภูผาสู่มหานที ชวนทำความดี คืนชีวิตกลับสู่ธรรมชาติ”*

  Ø วันแรก

  08.00 – 08.30 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

  08.30 – 12.00 กิจกรรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมพรคาบาน่า

  – ฐานจุลินทรีย์

  – ฐานคนเอาถ่าน

  – ฐานคนมีน้ำยา

  12.00 – 13.00 อาหารกลางวัน

  13.30 – 15-00 เรียนรู้ประโยชน์และวิธีการทำระเบิดจุลินทรีย์ และช่วยกันปั้นให้มากที่สุด

  15.00 – 16.00 อาหารว่าง

  16.00 – 18.00 Free Time

  18.00 – 19.30 อาหารเย็น

  19.30 – 21.00 เปิดวงสนทนา

  Ø วันที่สอง

  06.00 – 07.45 เวลาส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า

  07.45 พบกันที่จุดนัดพบ เตรียมขึ้นเรือ

  08.00 เรือออก

  08.30 เรียนรู้เรื่องบ้านปลา และสร้างบ้านปลา (บนเรือ)

  10.00 ปล่อยระเบิด และนำบ้านปลาลงใต้ทะเล (1)

  12.00 อาหารกลางวัน

  13.30 ปล่อยระเบิด และนำบ้านปลาลงใต้ทะเล (2)

  16.00 เรือถึงฝั่ง อาบน้ำ กลับบ้าน

  *กำหนดการและกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  การเดินทาง

  สามารถเดินทางจากสายใต้ใหม่ รถเที่ยวสุดท้ายออกประมาณ 21.30 – 22.00 น. ถึงชุมพรเวลา 04.30 น. แล้วเราจะรับสู่ชุมพรคาบาน่า (หลังจากรับสมัคร ทางเราจะตกลงเรื่องการเดินทางอีกครั้ง)

  สอบถามเพิ่มเติม

  ผู้ประสานงานกิจกรรม “จากภูผาสู่มหานที ชวนทำความดี คืนชีวิตกลับสู่ธรรมชาติ”

  นันท์นภัส วชิระสมบูรณ์ (เจน) โทร. 08-1247-7662

  สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผู้ที่เคยกรอกใบสมัครกิจกรรมของ “โครงการฉลาดทำบุญ” แล้ว สามารถแจ้งชื่อ-หมายเลขโทรศัพท์-อีเมล ของท่านมาที่โครงการได้เลย

  2. ผู้ที่ยังไม่เคยสมัคร สามารถกรอกใบสมัครแล้วส่งกลับมา (ทางอีเมล-แฟ็กซ์)

  บัญชีสำหรับโอนค่าใช้จ่าย

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ สาขาอรุณอมรินทร์

  เลขที่บัญชี 157-1-17074-3

  ชื่อบัญชี เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย

  หมายเหตุ

  1. กรุณาส่งหลักฐานการโอนมาที่ โทรสาร 0-2882-5043 พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร และกิจกรรมที่สมัคร

  2. หรือแนบไฟล์มาที่ อีเมล boonvolunteer@gmail.com พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร และกิจกรรมที่สมัคร

  โครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา (เครือข่ายพุทธิกา)

  เลขที่ 45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา) ถ.อรุณอมรินทร์

  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

  โทรศัพท์: 0-2882-5043, 0-2882-4387, 08-6300-5458

  โทรสาร: 0-2882-5043

  อีเมล: boonvolunteer@gmail.com

  เว็บไซต์: www.budnet.org

  วันเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.

  Comments (0)

  เชิญฟังบรรยายธรรม ‘ในสุขมีทุกข์ ในมืดมีสว่าง และ ในวิกฤติมีโอกาส’ โดย อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา

  Posted on 09 March 2011 by deksiam

  เครือข่ายพุทธิกา, ร้านไตรปิฎก (ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาและห้องสมุด), ชมรมเพื่อนคุณธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม
  “เจริญสติ – จิตอาสา”

  วันอาทิตย์ที่  20  มีนาคม  2554  เวลา 09.00-16.00 น.
  ณ เครือข่ายพุทธิกา –  ร้านหนังสือไตรปิฎก ถ.อรุณอมรินทร์ ซอย 39 (เหล่าลดา) กทม.

  กำหนดการ
  09.00 – 09.30 ลงทะเบียน
  09.35 – 09.50 กล่าวต้อนรับและแนะนำสถานที่ โดย คุณประเสริฐ เลิศอัศวลักษณ์
  09.50 – 11.00 สวดมนต์  ปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา นำสวดโดย พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม
  11.00 – 11.30 หัวข้อธรรม “ในสุขมีทุกข์ ในมืดมีสว่าง และ ในวิกฤติมีโอกาส”   โดย อาจารย์กำพล  ทองบุญนุ่ม
  11.30 – 12.00 ซักถาม แลกเปลี่ยน
  12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
  13.00 – 13.30 เกี่ยวกับโครงการ “ฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา” แนะนำกิจกรรมจิตอาสารูปแบบต่างๆ
  13.30 – 15.30 กิจกรรมจิตอาสา “อาสาทำหุ่นมือ” เพื่อนำไปมอบให้กับ “บ้านอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน” อ.เมือง จ.ปัตตานี
  15.30 – 16.00 พูดคุยแลกเปลี่ยน “ประสบการณ์การทำกิจกรรม” ระหว่างอาสาสมัคร

  การเดินทาง
  รถเมล์ สายที่ผ่านได้แก่ สาย 57, 81, 127, 146, 149, ปอ.157

  • จากฝั่งพาต้าปิ่นเกล้า  เมื่อรถเมล์เลี้ยวเข้าถนนอรุณอมรินทร์แล้วให้เตรียมตัว ลงป้ายรถเมล์เชิงสะพานอรุณอมรินทร์ ตรงหน้าสนามฟุตบอล (ใกล้กับบริษัทซาบีน่า) ข้ามสะพานลอยมา จะเจอซอย 39
  • จากฝั่งศิริราช  เมื่อรถเมล์ขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์แล้วให้เตรียมตัวลงตรงป้ายรถเมล์แรก จะเจอซอย 39

  รถยนต์ส่วนตัว

  • จากฝั่งพาต้าปิ่นเกล้า  ให้เลี้ยวเข้าถนนอรุณอมรินทร์ กลับรถใต้สะพานอรุณอมรินทร์แล้วชิดซ้าย เพื่อเข้าซอย 39
  • จากฝั่งศิริราช  ให้ข้ามสะพานอรุณอมรินทร์ ลงสะพานแล้วชิดซ้าย เพื่อเข้าซอย 39 ตรงสะพานลอยแรก
  • สามารถนำรถไปจอดได้ที่ บริษัท ศิริรุ่งโรจน์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด (SRE2000) ภายในซอยอรุณอมรินทร์ 39 ใกล้กับเครือข่ายพุทธิกา

  แผนที่เครือข่ายพุทธิกา | แผนที่บริษัท ศิริรุ่งโรจน์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด (SRE2000)

  สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผู้ที่เคยกรอกใบสมัครกิจกรรมของ “โครงการฉลาดทำบุญ” แล้ว  สามารถแจ้งชื่อ-หมายเลขโทรศัพท์-อีเมล ของท่านมาที่โครงการได้เลย
  2. ผู้ที่ยังไม่เคยสมัคร  สามารถกรอกใบสมัครแล้วส่งกลับมา (ทางอีเมล, แฟ็กซ์ ) เพื่อผู้จัดกิจกรรมจะได้เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ไว้รองรับทุกท่านได้อย่างเพียงพอ

  โครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา (เครือข่ายพุทธิกา)
  เลขที่ 45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา) ถ.อรุณอมรินทร์
  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

  โทรศัพท์: 0-2882-5043, 0-2882-4387, 08-6300-5458
  โทรสาร: 0-2882-5043
  อีเมล: boonvolunteer@gmail.com
  เว็บไซต์: www.budnet.org
  วันเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.

  Comments (0)

  Tags: , , ,

  อาสาสมัคร ‘เมื่อดอกรักบาน’

  Posted on 28 February 2011 by deksiam

  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) รับอาสาสมัครจำนวน 50 คนร่วมทำกิจกรรม “เมื่อดอกรักบาน” พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กในสภาวะยากลำบากในพื้นที่เมือง

  คุณสมบัติ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

  1. ไม่จำกัด เพศ อายุ และระดับการศึกษา
  2. มีใจรักงานอาสาสมัคร มีความเสียสละ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี คิดบวก พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง และพร้อมที่สร้างโอกาสให้กับคนอื่น
  3. มีความตั้งใจและสามารถทำงานร่วมกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในสภาวะยากลำบากในชุมชนเมือง
  4. มีความสนใจในงานพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะประเด็นงานพื้นที่สร้างสรรค์ และนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้สื่อและสารเพื่อการพัฒนาเด็กและชุมชน
  5. สามารถจัดสรรเวลาในการร่วมสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันกับเด็กและชุมชนในพื้นที่ของการทำกิจกรรมในโครงการ ระหว่างเดือน มีนาคม – สิงหาคม 2554 โดยที่ไม่มีค่าตอบแทน

  ผู้ที่ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาเสร็จสิ้นโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรอาสาสมัครจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (มสธ.)

  สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
  คุณเสาวรัตน์ ประดาห์ โทรศัพท์ 085- 1352689
  คุณวนภัทร์ แสงแก้ว โทรศัพท์ 085- 8995442

  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
  เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา
  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม 10700
  02- 4336292 , 02-4355281
  iamchild2004@yahoo.com
  http://www.iamchild.org/

  Comments (0)

  Tags: , , , , ,

  This is it – ร่วมภาวนากับหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ มีนาคม 2011

  Posted on 28 February 2011 by deksiam

  หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ จะเดินทางมาร่วมภาวนากับพวกเราอีกครั้งในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้
  โอกาสนี้สังฆะหมู่บ้านพลัมประเทศไทย จึงอยากเชิญชวนให้คนที่สนใจได้เข้าร่วมงานภาวนา 7 วัน ในวันที่ 25-31 มีนาคม 2554
  โดยช่องทางหลักในการสมัครคือ http://thaiplumvillage.org/

  สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือคนรุ่นใหม่ที่มีรายได้ไม่มาก (อายุ 15-50ปี) ที่มีความต้องการเข้าร่วมงาน สามารถสมัครเป็นอาสาสมัครหมู่บ้านพลัม เพื่อเข้าร่วมงานภาวนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด 60 คน

  หน้าที่หลักของอาสาสมัครคือ การเข้าร่วมงานภาวนาด้วยความพากเพียรและฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
  หน้าที่รองของอาสาสมัครคือ การช่วยเตรียมงานและดูแลงานภาวนาให้เป็นไปอย่างราบรื่น /ตามกำลังของแต่ละคน

  สำหรับงานภาวนาที่จะถึงนี้

  • อาสาสมัครสามารถเข้าร่วมงานภาวนาอาสาสมัคร 5-6 มีนาคม ณ ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (optional)
  • อาสาสมัครสามารถเข้าร่วมงานภาวนา 25-31 มีนาคม ณ มจร. จ.อยุธยา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าเดินทาง และอาสาสมัครจะเดินทางไปล่วงหน้า 1 วันคือเช้าวันที่ 24 เพื่อเตรียมงาน (a must)

  สนใจเป็นอาสาสมัคร กรุณากรอกใบสมัคร

  ทีมงานจะอีเมลกลับไปเพื่อตอบรับการสมัคร  หรือหากต้องการสอบถามเพิ่มเติม อีเมลมาได้ที่ plum.volunteer@gmail.com
  (ปิดรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ หรือเต็มจำนวนรับ)

  โครงการจาริกธรรมกับ ติช นัท ฮันห์ และสังฆะหมู่บ้านพลัม

  25-31 มีนาคม 2554 / 25-31 March 2011
  ภาวนารู้จักใจ : พุทธวิถีเพื่อหล่อเลี้ยงและเยียวยา ณ มจร.วังน้อย อยุธยา
  Understanding Our Mind : The Buddhist Practice of Nourishment and Healing
  at Mahachulalongkorn University (MCU) Ayutthaya

  2 เมษายน 2554 / 2 April 2011
  วันแห่งสติ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
  The day of Mindfulness at Buddhadasa Indapanno Archives (BIA)

  6 เมษายน 2554 / 6 April 2011
  ทอดผ้าป่าเพื่อโครงการสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมนานาชาติ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  Offering Ceremony at Pak Chong, Nakorn Ratchasrima

  ลงทะเบียนทุกกิจกรรมในเว็บไซต์ / Online Registration
  www.thaiplumvillage.org

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการจาริกธรรม
  โทร.Tel (จ-ศ/ Mon-Fri 08.00-17.00 น.)
  085-3182939  086-6884984(Eng)
  email : awakeningsource@yahoo.com

  Comments (1)

  Advertise Here
  Advertise Here