การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ | รับสมัคร 1-24 ก.พ. 55

วัน/เวลา ดำเนินโครงการ
1 ก.พ. – 11 ก.ค. 55 | 10:30-21:00

สถานที่
ห้องออดิทอเรียม TCDC

อบรมโดย
ทีมวิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก TCDC นักออกแบบ นักการตลาด และนักสร้างสรรค์มืออาชีพ

ค่าใช้จ่าย
*ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดทั้งโครงการ*

ต่อเนื่องจากความสำเร็จและผลตอบรับที่ดีเยี่ยมของโครงการ “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์” ทั้งสองครั้งที่ผ่านมา ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ผลิตสินค้าและบริการรายใหม่เพิ่มขึ้น กระตุ้นให้ตลาดสินค้าไทยมีความตื่นตัวและเห็นความสำคัญในด้านการออกแบบเพื่อเพิ่มทั้งมูลค่าและราคาสินค้าของผลิตภัณฑ์ ในการเข้าสู่มาตรฐานคุณภาพสินค้าระดับโลก

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนานักคิด นักออกแบบและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการนำพาประเทศไทยให้เป็นประเทศแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างจริงจัง จึงจัดโครงการ“การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์” ขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยจุดประสงค์เพื่อเน้นย้ำการนำพาธุรกิจไทยเข้าสู่แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างแท้จริง

ในการสัมมนาครั้งนี้ โครงการได้พิจารณาหัวข้อสร้างสรรค์พัฒนาธุรกิจและบริการใน 4 ประเภท คือ

  1. ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
  2. ของเล่น
  3. อาหารเพื่อสุขภาพ
  4. ของที่ระลึก

อบรมโดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในแต่ละผลิตภัณฑ์จะมาร่วมให้คำปรึกษา ภายใต้แนวคิดของแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้า การสร้างคุณค่าของตัวสินค้าและบริการ และในปีนี้ ทางโครงการได้เพิ่มอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญเข้าไปคือ การพัฒนาสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ

  • เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและเวิร์กช็อปเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับทีมที่ปรึกษาแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
  • สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Check-up), วางขายสินค้าที่ The Shop@TCDC, นำเสนอสินค้าแก่บริษัทในเครือ CP ALL และห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์และดิ เอ็มโพเรียม
  • สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมและพื้นที่จำหน่ายสินค้าในเทศกาลปล่อยแสงโดย TCDC

หลักฐานการสมัคร
(1)ใบสมัคร
(2)สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(3)สำเนาหลักฐานทางการศึกษา 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(4)ในกรณีนิติบุคคล ต้องแนบใบจดทะเบียนบริษัท/ห้างร้าน
(5)ภาพถ่ายตัวอย่างสินค้าหรือผลงาน (5 – 10 ภาพ)
(6)ส่งใบสมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสารการสมัครทางอีเมลที่ addvalue@tcdc.or.th

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่
หรือติดต่อขอรับใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มที่โครงการกำหนด) ได้ที่:

  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 24 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-664-8448 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-17.30 น.
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียม ชอปปิ้ง คอมเพล็กซ์ ถนนสุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-664-8448 ต่อ 213-214 วันอังคาร- วันอาทิตย์ เวลา 10.30 – 20.00 น.

การยื่นใบสมัคร
(1) ยื่นใบสมัครโดยตรง ในเวลาทำการ 9.30-17.30 น. หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 24 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
(2) ยื่นทางอีเมล์ ได้ที่ addvalue@tcdc.or.th
[quote]เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 24 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555[/quote]

[box type=”info”]สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
คุณภัควิภา โทร. 02-664-7667 ต่อ 167
หรืออีเมล addvalue@tcdc.or.th[/box]

[button link=”http://www.tcdc.or.th/events.php?lang=en&act=view&id=412″ size=”small” style=”info” window=”yes”]ดูวิธีการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ[/button]