อบรมอาสาสมัครดูแลเด็กป่วย | 7 ม.ค. 2555

อบรมอาสาสมัครดูแลเด็กป่วยเพื่อเป็นครูอาสาประจำชมรมต่างๆ ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วันที่ 7 มกราคม 2555 เวลา 10.00-16.00 น.

เนื้อหาการอบรม

  • การเลือกหนังสือสำหรับเด็กป่วย
  • การเข้าถึงจิตใจเด็กป่วย
  • การให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม
  • วิธีการทำให้เกิดความภาคภูมิจและแรงบันดาลใจ
  • เป้าหมาย อุปสรรค และความเป็นไปได้

ค่าลงทะเบียน
800 บาท (จะได้รับคืนค่าลงทะเบียนหากสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามระยะเวลาที่กำหนด)

จัดโดย ศูนย์ศิลปะฮิวแมนเซนเตอร์
ติดต่อ 085-113-1919