บ้านดินสนุกศิลป์ | 25–26 ก.พ. และ 21–22 เม.ย. 55

โครงการสร้างบ้านดินสนุกศิลป์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการสร้างแรงบัลดาลใจให้กับชีวิต
วัน/เวลา
วันที่ 25–26 กุมภาพันธ์ 2555 อบรมการปั้นก้อนอิฐดินดิบและการสร้างบ้านดิน
วันที่ 21–22 เมษายน 2555 อบรมการฉาบ การปั้นและตกแต่งตัวบ้านดิน

สถานที่
สวนลมหายใจอันสงัด หมู่ 9 ต.คุ้งกระถิน อ. เมือง จ. ราชบุรี

จำนวนที่รับ
ครั้งละ 10 คน

ลักษณะกิจกรรม
สร้างบ้านดินสนุกศิลป์ 1 หลังเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะกิจรรมที่ส่งเสริมในการใช้ศักยภาพของสมองซีกขวาสำหรับเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี และบุคลทั่วไป โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นสองส่วน

กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน 40 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

  1. กลุ่มเยาวชนที่มาจากในหมู่บ้านเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยทางแกนนำกลุ่มเยาวชนแต่ละพื้นที่ และผู้นำชุมชน เป็นผู้ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ
  2. กลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจและแสวงหาวิถีชีวิตชุมชนทางเลือกที่ได้จากการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ และจากการบอกกล่าวของบุคคล กลุ่มบุคคล และเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานต่างๆ

ผู้จัดกิจกรรม
สวนลมหายใจอันสงัด

[box type=”info”]สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม
ติดต่อ : จีรนันท์ (จ๊ะ)
โทรศัพท์ : 08-9508-5700
อีเมล : jeeranunl [at] gmail.com[/box]

[ilink url=”https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dGxLanNDTVJ2ZHFQNy1OMFFseXJwN2c6MQ#gid=0″ style=”info”]ใบสมัครโครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา[/ilink]

[box type=”info”]การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1. รับสมัครผ่านทางอีเมล และโทรศัพท์
2. อาสาสมัครโปรดแจ้ง (1) ชื่อ-นามสกุล (2) โทรศัพท์ (3) อีเมล (4) ระบุกิจกรรมที่ต้องการ แล้วส่งมาที่ boonvolunteer@gmail.com
3. หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ โทร. 0-2882-4387[/box]