“เพื่อนตัวป่วน” ~ Freedom Here and Now!

“อารมณ์ ความรู้สึก” … เป็นธรรมดาที่เราทุกคนมีในชีีวิตประจำวัน แต่หลายครั้งเรากลับถูก “ตัวป่วนทางอารมณ์” หรือ “เพื่อนตัวป่วน” คอยขวางกั้นไม่ให้เราสงบและเป็น สุขได้ ทั้งความอยาก ความโกรธ ความเหงา ท้อแท้ ขี้เกียจ ความฟุ้งซ่าน ความวุ่นวายใจ หรือความลังเลสงสัย … ยากที่เราจะหลุดพ้นจากอารมณ์ที่บั่นทอนจิตใจเหล่านี้ จนมีเรื่องยุ่งเหยิงถาโถมเข้ามาในชีวิตมากมายเกินจะทน

เราสามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกได้ง่ายๆ ผ่านการเรียนรู้จากการแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆของเรา ซึ่งพฤติกรรมหนึ่งนั้น ก็อาจประกอบไปด้วยหลากหลายอารมณ์ที่มาขับเคลื่อนร่วมกัน เพียงแค่เราตั้งต้นจากตนเอง …
เริ่มสังเกต …
เรียนรู้ …
สืบค้น …
สร้างความเข้าใจ… แล้ววิถีทางที่จะจัดการกับสภาวะอารมณ์ต่างๆในชีวิตเราก็จะค่อยๆคลี่ออกมาในตัวของมันเอง จนเราสามารถนำพาตัวเอง ไปสู่ชีวิตที่มีความหมาย และมีอิสรภาพได้โดยง่าย 🙂 

มาร่วมเข้าใจ “เพื่อนตัวป่วน” ทั้งหลายด้วยกัน!
ภาย ในงาน มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 “แบ่งปัน .. เพื่อเปลี่ยนแปลง” กับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อนตัวป่วน” ~ Freedom Here and Now!

—————————————————————————————
วันและเวลา :
ศุกร์ 6 พ.ค. 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. (อยาก)
เสาร์ 7 พ.ค. 2554 เวลา 13.00 – 15.00 น. (โกรธ + เหงา ท้อแท้ ขี้เกียจ)
อาทิตย์ 8 พ.ค. 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. (ลังเล สงสัย + ฟุ้งซ่าน วุ่นวายใจ)

กรุงเทพฯสถานที่: ห้องนิพพานชิมลอง หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสฯ (BIA) สวนรถไฟ

ผู้เข้าร่วม: อายุระหว่าง 18 – 30 ปี รอบละ 40 คน

เวบลงทะเบียน : http://www.thailandyouthfestival.com/workshop04.php

————————————————————————————— 

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตร และอาหารว่างระหว่างกิจกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2882-5043, 0-2882-4387, 086-300-5458
โทรสาร: 0-2882-5043
อีเมล์: b_netmail@yahoo.com / whizbang24@gmail.com