Archive | January, 2012

Artist Welcome Event for IDEACUBES Project BY MYSOCIALMOTION

Posted on 26 January 2012 by deksiam

MYSOCIALMOTION จัดกิจกรรมงานต้อนรับศิลปินอาสาสมัคร
โครงการรณรงค์และสื่อสารธารณะร่วมสร้างสังคมจิตอาสา (Artist Welcome Event for IDEACUBES Project)

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา กลุ่ม MYSOCIALMOTION ผู้ริเริ่มโครงการโครงการรณรงค์และสื่อสารธารณะร่วมสร้างสังคมจิตอาสาหรือในชื่อโครงการสั้นๆ ว่า “IDEACUBES” ได้จัดกิจกรรมงานต้อนรับศิลปิน (Artist Welcome Event) ณ โรงแรมสยาม@สยามห้อง Function 6 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.30 น. โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิลปินอาสาสมัครทั้ง 100 คนของโครงการ IDEACUBES มาทำความรู้จักกับทีมงานและศิลปินด้วยกันพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นในการสร้างผลงาน โดยศิลปินอาสาสมัครต่างให้เกียรติเข้าร่วมงานต้อนรับศิลปินในครั้งนี้เป็นจำนวนมากอาทิเช่น ศ.ปรีชา เถาทอง, กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์, รวิชญ์ เทิดวงศ์, วัชรบูล ลี้สุวรรณ, ตุล ไวทูรเกียรติ, วลัยกร สมรรถกร, ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์, อัสนี ทัศนเรืองรอง และศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกเป็นจำนวนมาก กิจกรรมภายในงานเน้นความเรียบง่ายอบอุ่นและเป็นกันเอง

เริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวจากกลุ่มคนทำงานของ MYSOCIALMOTION รับชมแนวคิดในการทำงานขององค์กรและวัตถุประสงค์ของโครงการ IDEACUBES ผ่านวีดีทัศน์ การเล่นเกมส์จิตวิทยากับกลุ่มศิลปินอาสาสมัครเพื่อให้ศิลปินแต่ละคนได้ค้นหาตัวตนที่แท้จริง ซึ่งสามารถนำไปเชื่อมโยงความคิดในการทำผลงานศิลปะของแต่ละคนได้ก่อนจะปิดท้ายด้วยการสัมภาษณ์ศิลปินอาสาสมัครที่เข้าร่วมงานถึงรูปแบบรวมไปถึงแรงบันดาลใจในการนำเสนอไอเดียรณรงค์สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านวัสดุทรงลูกบาศก์ของแต่ละคน

โครงการรณรงค์และสื่อสารสาธารณะร่วมสร้างสังคมจิตอาสา (IDEACUBES) เป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์กรภาคีในประเทศและระหว่างประเทศอันได้แก่ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติ (UNESCO), องค์กรอาสาสมัครสหประชาชาติ (United Nations Volunteers), Thai Young Philanthropist Network, สถาบัน Change Fusion, The Network of NGO, portfolios.net และมหาวิทยาลัยศิลปากร

การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากคนหมู่มากจะสามารถสร้างพลังและเกิดผลลัพธ์ด้านบวกได้อย่างมหาศาล (simple actions x many people = big impact)


นายอาชว์ วงจินดาเวศย์ผู้ก่อตั้งกลุ่ม MYSOCAILMOTION นำหลักการที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจากคนหมู่มากจะสามารถสร้างพลังและเกิดผลลัพธ์ด้านบวกได้อย่างมหาศาล” (simple actions x many people = big impact) มาเป็นแรงบันดาลใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และชักชวนให้คนไทยเข้ามามีส่วนร่วมนำเสนอไอเดียง่ายๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยน่าอยู่ขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ www.mysocialmotion.org และทีมงานจะรวบรวมไอเดียเหล่านั้นเพื่อส่งต่อให้ศิลปินอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 100 คนซึ่งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการศิลปะหลากหลายแขนงอาทิเช่นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยเพาะช่าง กลุ่มศิลปินอิสระรุ่นใหม่ไฟแรง กลุ่มสถาปนิกนักออกแบบ ตลอดจนดารานักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมไทยที่มีใจรักในงานศิลปะ ได้เป็นผู้คัดเลือกไอเดียเพื่อนำไปสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะอย่างอิสระบนวัสดุทรงลูกบาศก์ขนาด 1x1x1 เมตรต่อไป

ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ทั้ง 100 ชิ้นนี้จะถูกนำไปจัดวางเป็นนิทรรศการตามสถานที่สาธารณะทั่วกรุงเทพฯ โดยใช้ชื่อนิทรรศการว่า “Citywide Ideas Exhibition” (นิทรรศการไอเดียทั่วกรุง) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมพร้อมทั้งมีส่วนร่วมกับผลงานตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2555 ซึ่งจะมีกิจกรรมการเปิดตัวโครงการ IDEACUBES และนิทรรศการไอเดียทั่วกรุงอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่ 19 เมษายน 2555 นี้

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการผลงานทั้งหมดจะถูกนำออกประมูลเพื่อนำรายได้มาสนับสนุนการสร้างโครงการในอนาคตของกลุ่ม  mysocialmotion

Comments (0)

ถนนยิ้มได้ – ‘เพชรบุรี…ดีจัง’ | 28-29 ม.ค. 55

Posted on 26 January 2012 by deksiam

 

มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ “เพชรบุรี…ดีจัง”

วันที่/เวลา
28-29 มกราคม 2555
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่
ถนนด้านหน้าและภายในลานวัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี

พบกับหลากหลายซุ้มกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและการแสดงหรรษาจากพื้นที่สร้างสรรค์ เครือข่ายเยาวชน “เพชรบุรี..ดีจัง” 8 อำเภอ จ.เพชรบุรี พร้อมด้วย ภาคี “พื้นที่นี้…ดีจัง กำลังสอง” ทุกภูมิภาค

ทุกพื้นที่ในวัดใหญ่สุวรรณารามและถนนพงษ์สุริยาด้านหน้าวัด จะถูกเนรมิตเป็นลานกิจกรรรมพื้นที่สร้างสรรค์ ให้เด็กๆ และผู้ใหญ่ ใช้เวลาร่วมกัน สานสัมพันธ์ครอบครัว แสดงออกซึ่งจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้วิถีชุมชน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน พบกับ ซุ้มกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว จากเครือข่ายเยาวชน“เพชรบุรี..ดีจัง” อาทิ

 • มหัศจรรย์พวงมโหตร โคมยิ้มอิ่มสุข ใบตาลสานสนุก โดย กลุ่มลูกหว้า อ.เมือง
 • ปูนปั้นหรรษา จากกลุ่มเอเซียปูนปั้น อ.เมือง
 • ผ้ามัดย้อมพืชชายเลน โดย กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา
 • ผ้าทอก่อรักษ์ กลุ่มกระสวยน้อย ท่าโล้ อ.ท่ายาง
 • โคมไฟรีไซเคิล จาก กลุ่มบ้านชะอาน อ.ชะอำ
 • ซุ้มน้ำพริกกะทิ วัฒนธรรมอาหารกะเหรี่ยง โดย กลุ่มยุวธรรมทูต อ.แก่งกระจาน
 • บายศรีสู่ขวัญ กลุ่มพุทธอาสา วัดแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน
 • โมบายกะเหรี่ยง โดย กลุ่มหญ้าปล้องรักษ์ถิ่น อ.หนองหญ้าปล้อง

ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น

 • ละครชาตรีพระสุธนมโนราห์ โดย กลุ่มลูกระนาด ต.บางแก้ว
 • เพลงปรบไก่ร้องเกี้ยวเที่ยวเมืองเพชร จาก กลุ่มรักษ์เพลงปรบไก่ ศาลาบ้านดอนข่อย อ.บ้านลาด
 • โขนพระรามตามกวาง โดยโขนเยาวชนบ้านแหลม คณะคุ้มครองศิลป์ ประชันโขนเยาวชนโรงเรียนวัดกุฏิ(ชุ่มประชารังสรรค์) อ.เขาย้อย ตอนยกรบ และ ตอนหนุมานชูกล่องดวงใจ
 • ละครหุ่นคนพี่สอนน้อง อ.บ้านลาด ชุด รักษ์น้ำเพชร
 • ไทยทรงดำรำอวยพร รำแคนแล่นแตร๊ โดยกลุ่มเยาวชนคนรักษ์หนองปรง อ.เขาย้อย

พร้อมด้วยดนตรีพาเพลินหลากลีลา จาก

 • วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี
 • สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นอกจากนี้  มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ “เพชรบุรี…ดีจัง”  ถือเป็นครั้งแรกของการมาเยือนถิ่นเพชรของภาคี “พื้นที่นี้…ดีจัง2กำลังสอง” ทุกภูมิภาค

 1. ภาคเหนือ ซุ้มกิจกรรมธรรมชาติของเด็กๆ ปกากะญอ จากกลุ่มโชโพเก่อเรอ ป่าสนวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ชวนทำดอกไม้จากลูกและเปลือกสน ทอผ้าทำมือ เรียนรู้วิถีชนเผ่า ที่ผูกพันแนบแน่นกับป่าเขา เข้าครัวดอยทำขนมอ่อฟุ (ข้าวนึ่ง ตำ ทอด กินจิ้มกับนมข้น) กับกลุ่มรักษ์ลาหู่ บ้านกองผักปิ้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ แถมด้วยการแสดงหุ่นเงากำเนิดกังฟูแคนม้ง โดยเด็กๆ ม้งจากเครือข่ายละอ่อนดอย บ้านบวกเต๋ย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตามมาด้วยซุ้ม “ยกพวกดีกัน” อร่อยกับข้าวพันผัก เกมสร้างสรรค์ และละครเยาวชนเรื่อง “แม่งูเอ๋ย” จากกลุ่มกิ่งก้านใบ จ.อุตรดิตถ์
 2. ภาคใต้ การละเล่นพื้นบ้านสนุกๆ เดินทองโย่ง เดินกะลา กิจกรรมทำมือกับการร้อยลูกปัดโนห์ราหลากสีสันมโนราห์รุ่นจิ๋ว และดนตรีคลาสสิกใต้ถุนบ้าน จากศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง อ.เมือง จ.พัทลุง กระป๋องนมรีไซเคิล และ ละครวิถีครีรีวง จากกลุ่มลูกขุนน้ำ จ.นครศรีธรรมราช
 3. ภาคอีสาน นำขบวนด้วยหนังบักตื้อ (หนังตะลุงอีสาน) พร้อมหนังเชิดจิ๋วให้เด็กๆ ได้ประดิษฐ์ตัวหนังและเชิดหน้าจออย่างสนุกสนาน จากคณะเยาวชนเพชรอีสาน จ.มหาสารคาม และ กลุ่มไม้ขีดไฟ จากสวนไฟฝันเชิงเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา มาเปิดพื้นที่เล่นเพื่อการเรียนรู้บนถนนเด็กเดินหน้าวัดใหญ่กันเต็มขบวน
 4. ร่วมด้วยซุ้มเข็มกลัดแบบเดียวในโลกจากกลุ่มรักยิ้ม กรุงเทพมหานคร, กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

พลาดไม่ได้กับรายการพิเศษ

 • หนังใหญ่วัดขนอน ยกจอใหญ่ไฟกะลามาแสดงเต็มรูปแบบ
 • สองครอบครัวดนตรี คีตาญชลี แห่งเพชรบุรี
 • โฮปแฟมิลี่ เจ้าของบทเพลง “พื้นที่นี้…ดีจัง”

ทุกอย่างฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พกพาหัวใจมาดีจังทั้งเพชรบุรีก็พอ

สอบถามรายละเอียด
อาจารย์จำลอง บัวสุวรรณ์
โทร. 08 – 1290 – 8091

ฝ่ายประสานงานพื้นที่นี้…ดีจัง กำลังสอง
โทร.  08 – 4154 – 5954

ติดตามข่าวคราว พื้นที่นี้ดีจัง
https://www.facebook.com/DjungSpaceFans
http://djungspace.wordpress.com/

สนับสนุนโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Comments (0)

ร่วมสร้างกิจการให้มั่นคง พัฒนาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน | รับสมัครวันนี้ 2 ก.พ. 55

Posted on 26 January 2012 by deksiam

สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ขอเชิญผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจอยากทำกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ส่งแนวคิดแผนธุรกิจการดำเนินกิจการเพื่อสังคมของคุณ ที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการแก้ไขหรือพัฒนาปัญหาทางด้าน อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ในชุมชุนและสังคมของท่าน ร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกกิจการเพื่อสังคมประเทศไทยไปกับเรา

การสนับสนุน แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

 1. ความรู้และคำปรึกษา ผู้สมัครที่มีแนวคิดที่เป็นประโยชน์และสร้างผลกระทบในทางที่ดีต่อสังคม จะได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ให้ความรู้เรื่องการจัดทำแผนธุรกิจและการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ระยะเวลา 3 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากแผนธุรกิจSEของคุณได้รับการคัดเลือก เราจะมีทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำแนะนำตลอดโครงการ
 2. เงินลงทุน แผนธุรกิจSE ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 แผนต่อประเด็นจะได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินการ จำนวน 100,000 บาทต่อแผน นอกจากคำแนะนำจากทีมที่ปรึกษาที่คุณจะได้รับตลอดโครงการเป็นเวลา 3 เดือน คุณจะได้เข้าร่วมกิจกรรมพบผู้สนับสนุน (Matching Event)และได้มีโอกาสนำเสนอกิจการของคุณ เพื่อต่อยอดให้ยั่งยืนต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นรายบุคคลหรือนิติบุคคล กลุ่มละไม่เกิน 3 คน
 2. มีเป้าหมายชัดเจนในการดำเนินกิจการเพื่อสังคม(Social Enterprise) เพื่อแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาสังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อม ในประเด็นต่างๆที่จะดำเนินการ
 3. สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise Business Plan) ได้ตลอดระยะเวลา 3 วัน
 4. สามารถดำเนินกิจการเพื่อสังคมได้ทันทีหากแผนธุรกิจได้รับการคัดเลือก

ขั้นตอนและกำหนดการ

 1. ส่งใบสมัคร ภายใน 2 กุมภาพันธ์ 2555
 2. ประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมโครงการ 6 กุมภาพันธ์ 2555
 3. ปฐมนิเทศ 8 กุมภาพันธ์ 2555
 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนธุรกิจ ด้านอาหาร  9-11 กุมภาพันธ์ 2555, ด้านพลังงาน  11, 18 กุมภาพันธ์ และ 3 มีนาคม 2555, ด้านสิ่งแวดล้อม  12,19 กุมภาพันธ์ และ 4 มีนาคม 2555
 5. ส่งแผนธุรกิจ ด้านอาหาร  3 มีนาคม 2555 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  7 มีนาคม 2555
 6. นำเสนอแผนธุกิจต่อคณะกรรมการ ด้านอาหาร 6 มีนาคม 2555 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 10-11 มีนาคม 2555
 7. ประกาศผลแผนธุรกิจที่ได้รับคัดเลือกพร้อมกัน  16 มีนาคม 2555

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรุณาตรวจสอบที่ www.tseo.or.th

กิจกรรม Open House
ร่วมรับฟัง พูดคุย และซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ เช่น ทำความรู้จักกับสำนักงานฯ (สกส.) เป้าหมายของโครงการ การลงทะเบียนเข้าร่วม และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

วัน/เวลา
รอบที่ 1 – วันพุธที่ 18 มกราคม 2555 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
รอบที่ 2 – วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
รอบที่ 3 – วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 เวลา 9.30 เป็นต้นไป

สถานที่
ลานกิจกรรม ชั้น 35 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อาคาร เอส. เอ็ม. ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน สนามเป้า กรุงเทพฯ
สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม Open House ได้ที่นี่
**จำกัด 50 ที่เท่านั้น**

Comments (0)

ครูอาสากลางกรุง | ทุกเช้าวันอาทิตย์ 9.00-12.00 ไม่มีกำหนดปิดกิจกรรม

Posted on 24 January 2012 by deksiam

กลุ่มอาสาอิสระครูอาสากลางกรุง Teacher4Sunday ร่วมกับชุมชนราชพัสดุ ขอชักชวนผู้มีใจอาสาทุกเพศทุกวัย เชิญชวนร่วมรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์แห่งความดี โดยใช้เวลาทุกเช้าวันอาทิตย์สอนหนังสือ ให้ความรู้ เพิ่มทักษะ ส่งเสริมคุณธรรมให้กับน้องๆ ในชุมชนราชพัสดุ และร่วมทำกิจกรรมเพื่อชุมชนในกรุงเทพมหานครแห่งนี้

วัน/เวลา
ทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 9.00น.-12.00น.

สถานที่
ชุมชนราชพัสดุ ศรีย่าน ซอย 3

เส้นทางการเดินทาง
– รถเมล์ สาย 3,16,30,32,33,49,64,65,66 ปอ.3,16,32,49,64,66,505,506,524 ลงป้ายแยกศรีย่าน เข้าได้ 2 ทาง
1. สามเสนซอย 18 เดินตรงเข้าไปเกือบสุดทาง หรือนั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้าง บอกเขาว่ามาตักทอง (ชุมชนราชพัสดุ)
2. ถึงแยกศรีย่านแล้วให้เดินมาทางตลาด เข้าซอย ศรีย่าน 3 เดินไปตามทาง พอถึง สามแยกให้เลี้ยวขวา แล้วเดินต่อไปอีกหน่อย หรือนั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้าง บอกเขาว่ามาตักทอง (ชุมชนราชพัสดุ) หรือโรงเจ ใน ซอยศรีย่านซอย3

– เรือด่วนเจ้าพระยา ธงส้มและไม่มีธง ขึ้น ที่ท่าน้ำพายัพ แล้วนั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้าง บอกเขาว่ามาตักทอง (ชุมชนราชพัสดุ) หรือโรงเจ ใน ซอยศรีย่านซอย3
– รถส่วนตัว สามารถจอดรถริมถนน ตรงแยกร่วมจิตต์ได้เลย แล้วเดินเข้าซอยมาประมาณ 50 เมตร หน้าปากซอยเขียนว่า ชุมชนราชพัสดุ

แผนที่ http://www.budnet.org/boonvolunteer/node/11

พิกัด GPS N13.78560 , E100.51530

ลักษณะกิจกรรม

 1. สอนหนังสือให้กับน้องๆ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนถึง ป.6 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ การบ้าน และกิจกรรมที่มีสาระ-ประโยชน์อื่นๆ
 2. กิจกรรมมีตลอดทุกๆวันอาทิตย์ ไม่มีกำหนดปิดโครงการ
 3. ผู้สนใจสามารถเข้าไปได้เลยทุกวันอาทิตย์
 4. ในครั้งแรกแนะนำให้ไปเป็นครูพี่เลี้ยงช่วยครูประจำสอนก่อน จะได้ทราบจำนวนเด็กและลักษณะของการทำกิจกรรม
 5. ในครั้งต่อไปค่อยเตรียมกิจกรรมที่อยากให้เด็กทำไป จะได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย  เพราะทั้งเด็กและครูมาด้วยความสมัครใจจึงไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนในแต่ละครั้ง
 6. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ : พื้นที่ที่สอนหนังสืออยู่ตรงข้ามกับโรงเจพอดี

ผู้เข้าร่วม
– เตรียมใจ มีใจที่จะให้ความรู้แก่น้องๆอ่านออกเขียนได้
– ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าร่วมกิจกรรม
– รับจำนวนไม่จำกัด ไปสอนกันได้ตามสะดวก ตามเวลาและสถานที่ทำกิจกรรม
– แต่งกายสุภาพมิดชิด
– วาจาไพเราะ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ
– กิจกรรมมีตลอดทุกๆวันอาทิตย์ ไม่มีกำหนดปิดโครงการ

ผู้จัดกิจกรรม
เครือข่ายอาสาอิสระ โรงบ่มอารมณ์สุข

ติดต่อสอบถาม

จิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
โทรศัพท์ : 08-1515-8564
E-mail : sunday2309@hotmail.com

ครูตุ๊ก
โทรศัพท์ : 08-6784-3867
E-mail : dewa_jung@hotmail.com

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้สนใจสามารถเข้าไปได้เลยทุกวันอาทิตย์ 9.00-12.00 น.

Comments (8)

ศิลป์สามท่า : กะดีจีน – คลองสาน – สะพานพุทธ | 27-29 ม.ค. 55

Posted on 24 January 2012 by deksiam

วันที่/เวลา
27-29 มกราคม 2555
16.00-21.00 น.

สถานที่
ย่านกะดีจีน – ย่านคลองสาน กรุงเทพมหานคร

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมงาน กะดีจีน – คลองสาน – สะพานพุทธ : ศิลป์สามท่า ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปวัฒนธรรมประจำปีของย่านกะดีจีน มุ่งเน้นการใช้ศิลปะในการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนและภาคีพัฒนาในการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์

เชิญพบกับผลงานศิลปะ การออกแบบ และแสงไฟในพื้นที่สาธารณะ ที่ได้แรงบันดาลใจจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองและเหตุการณ์มหาอุทกภัย ตลอดจนนิทรรศการ การแสดงดนตรี และการเสวนาที่จัดเป็นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองหลายวาระสำคัญของย่านแห่งนี้

เดินเท้าท่องเที่ยว
ร่วม “เยี่ยมตรอกซอกซอยย่านกะดีจีน” ไปกับ คุณสุดารา สุจฉายา คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต และ กลุ่มนักประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรีที่จะพาท่านเดินชมพร้อมคุยเฟื่องหลากหลายเรื่องราวของย่านกะดีจีนและย่านคลองสาน
วันศุกร์ 27 และเสาร์ 28 มกราคม 2555 พบกันเวลา 17:00 น. ณ ลานสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าโดยส่งรายละเอียดเกี่ยวกับตนเอง (ชื่อ อายุ สังกัด เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์) มาที่ anuloveanurak@gmail.com หรือโทร 08-0235-3279 และ 08-1771-2305 ภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555

ถนนคนเดิน
ดนตรีบาทวิถี การแข่งขันหมากยูโดและหมากสกา ตลอดจนจับจ่ายสินค้าในตรอกดิลกจันทร์ ทางเข้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน เวลา 17:00-21:00 น.

นิทรรศการ

 1. ใจดีสู้แสง โดย นิทรรศการงานออกแบบซุ้มตามไฟสำหรับชุมชน โดยนิสิตสถาปัตยกรรมผังเมืองชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
 2. แสงไฟในสวน โดย กลุ่มนักออกแบบแสงสว่าง และ หน่วยวิจัย Lighting Track คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 3. Cultural Heritage Scout ปฏิบัติการถ่ายภาพมรดกวัฒนธรรม โดย นักเรียนโรงเรียนศึกษานารี ร่วมกับ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร์
 4. สะกดรอยคราม โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนโรงคราม โดย นิสิตจากภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับชุมชนโรงคราม รางวัลขวัญใจกรรมการจากการประกวดแบบดีไซน์ปิ๊งส์ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และนิตยสารอาร์ตโฟร์ดี
 5. สวนเต็มซอย ปฏิบัติการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน โดยภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม และภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เหล่าอาสาสมัครอนุรักษ์ชุมชน และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
 6. มรดกอาหารโปรตุเกส ชุมชนกุฎีจีน ปฏิบัติการเยาวชนอาสาอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอาหารไทย-โปรตุเกส ชุมชนกุฎีจีน โดย นิสิตสาขาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ และชาวชุมชนกุฎีจีน และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
 7. โครงการพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมไทย-โปรตุเกส การปรับปรุงอาคารโยแซฟสู่พิพิธภัณธ์ชุมชนฉลองมิตรภาพ 500 ปีไทย-โปรตุเกส โดยกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ

กำหนดการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ศุกร์ 27 มกราคม 2555
16:30- 17:00  พิธีเปิดงานกะดีจีน – คลองสาน – สะพานพุทธ : ศิลป์สามท่า ณ ลานริมน้ำสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร โดย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
17:00-17:45  เสวนา : ทำไมน้ำไม่ท่วมกะดีจีน : โมเดล บ.ว.ร. สู้วิกฤตน้ำท่วม ณ ลานริมน้ำ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร
17:45-18:00  กิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
18:00-20:00  การแสดงดนตรีไทย “3 ดุริยกวี 130 ปีชาตกาล” โดยวงดนตรีพาทยโกศล ศิลปะบรรเลง และดุริยประณีต ดำเนินรายการโดย อ.อานันท์ นาคคง ณ ลานหน้าพระบรมธาตุเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เสาร์ 28 มกราคม 2555
15:30-16:30  เสวนา : พิพิธภัณฑ์ 500 ปี ไทย-โปรตุเกส ณ ลานหน้าโบสถ์ซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน
18:00-19:00  การตีระฆังการิย็อง การขับร้องประสานเสียง ระบำโปรตุเกส และการแสดงวงออเครสต้า โดย ซางตาครู้สคอรัส และวงซางตาครู้สคอนแวนท์ ณ ลานหน้าโบสถ์ซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน
19:00-20:00  การแสดง Brass Band โดย วง Bazza  คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ลานหน้าโบสถ์ซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน
20:00-21:00  หนังกลางแปลง ณ ลานสะกดรอยคราม ชุมชนโรงคราม

อาทิตย์ 29 มกราคม 2555 (Bangkok Car Free Sunday)
8.00 น. พบกันใต้สะพานพุทธฝั่งธน
9.00 น. ล้อหมุน เยี่ยมชมเทศกาลกะดีจีน-ศิลป์ในซอย
14:00-15:00  เสวนา : จากตาสู่มือ โดย กลุ่ม Bangkok Sketchers ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี
16:30-17:30  เสวนา : ธณบุรีศรีมหาสมุทร ณ ลานปากคลองบางหลวง ชุมชนวัดกัลยาณ์
18:30-19:30  การบรรเลงกู่เจิง ณ ลานหน้าศาลเจ้าเกียนอันเกง ชุมชนวัดกัลยาณ์
20:00-21:00  ลิเกฮูลู ชุมชนกุฎีขาว ณ ลานหน้ามัสยิดบางหลวง ชุมชนกุฎีขาว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
– Email : anuloveanurak@gmail.com
– Facebook : Love Kadeejeen
– คุณชัญญาภรณ์ ลาดเสนา : ผู้จัดการโครงการ ningjingle@gmail.com 08-0235-3279
– คุณศักรพัฒน์ อนุรักษ์ภราดร : เจ้าหน้าที่โครงการ josh2859@hotmail.com 08-1771-2305
ที่มา

Comments (0)

รวมมิตรกิจกรรมภาวนา ฝึกตน เพื่อสังคม | ตลอดปี 2555

Posted on 24 January 2012 by deksiam

กิจกรรม โยคะภาวนา : ฝึกสมาธิ เจริญสติ คืนสมดุลสู่ชีวิต
วัน/เวลา
ทุกเสาร์แรกของทุกเดือน
9.00-12.00 น.

สถานที่
สวนโมกข์กรุงเทพฯ (ชั้น 2)

โทร.สอบถามเส้นทาง 02-936-2685

…………………………………………………………………………….

กิจกรรม ศิลปะภาวนา : ฝึกสมาธิในงานศิลปะด้วยจิตอาสา

 • ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย
 • ถุงใส่รองเท้าผู้ปฏิบัติธรรม
 • พรมเช็ดเท้าผู้ปฏิบัติธรรม

วัน/เวลา
วันอาทิตย์แรกของทุกเดือน
11.00-16.00 น.

สถานที่
ที่สวนโมกข์กรุงเทพฯ (ชั้น 1)

โทร.สอบถามเส้นทาง 02-936-2685

…………………………………………………………………………….

กิจกรรม คลินิกธรรมะ : ให้กำลังใจและเยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง
ผ่านกระบวน ศีล สมาธิและปัญญา

วัน/เวลา
วันจันทร์ที่สองของทุกเดือน
14.00-16.00 น.

สถานที่
โรงพยาบาลภูมิพล

…………………………………………………………………………….

กิจกรรม คลินิกสุขใจ : ให้กำลังใจและเยียวยาผู้ป่วยเด็ก และ พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ผ่านกระบวนการ ศีล สมาธิ ปัญญา

วัน/เวลา
วันจันทร์ที่สามของทุกเดือน
14.00-16.00 น.

สถานที่
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ฯ (โรงพยาบาลเด็ก)

ทุกกิจกรรม ติดต่อสอบถามได้ที่
เครือข่ายชีวิตสิกขา
159/70 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 แยก 2-4
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย

Tel : 087-678-1669 (Dtac) 089-899-0094 (Gsm)

E-mail :
info@lifestudy.in.th
jivitasikkha@gmail.com
tanawatk@gmail.com

Jivita-Sikkhalay-Club

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1. รับสมัครผ่านทางอีเมล และโทรศัพท์
2. อาสาสมัครโปรดแจ้ง (1) ชื่อ-นามสกุล (2) โทรศัพท์ (3) อีเมล (4) ระบุกิจกรรมที่ต้องการ แล้วส่งมาที่ boonvolunteer@gmail.com
3. หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ โทร. 0-2882-4387

ที่มา ใบสมัครโครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา

Comments (0)

ถุงบุญ…(คุณ) ใบที่๑ เทศกาลวันพระไม่ได้มีหนเดียว | ทุกเดือน ตลอดปี 2555

Posted on 24 January 2012 by deksiam

วันที่/เวลา
ทุกๆ วันอาทิตย์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา บ่ายโมงเป็นต้นไป
ครั้งที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๕ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๖ วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๗ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๘ วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๙ วันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑๐ วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ครั้งสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ นัดรวมถุงบุญ

สถานที่
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)

ต้นสาย
… อันเนื่องมาจาก ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีที่ครบรอบพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรม ครบรอบ ๒๖๐๐ ปี เรียกว่า “พุทธชยันตี” หรือการตรัสรู้ธรรมพุทธชยันตี ตามคำ คือ ชัยชนะของพระพุทธเจ้า ชัยชนะเหนือกิเลส วัฏฏะสังสารแห่งจิตถูกคว่ำทำลายลง ทางกลุ่ม “โรงบ่มอารมณ์สุข” อยากหาเรื่องทำอะไรดีๆ ทุกๆ วันพระ จึงอยากชวนเพื่อนๆ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกศาสนา มาทำอะไรดีๆ กันเถอะโดยผ่านโครงการ ถุงบุญ…(คุณ) ใบที่๑ เทศกาล วันพระไม่ได้มีหนเดียว ๒๕๕๕

ปลายเหตุ
อยากทำอะไรดีๆ สักอย่าง แต่ไม่ชอบหรือไม่มีเวลาเข้าวัด ไม่ชอบพิธีกรรม แต่ชอบการแบ่งปัน อีกทั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้เราได้รับรู้ว่า วันไหน วันพระ บ้าง เรามักพูดว่าเมืองไทยเมืองพุทธ แต่เรา (รวมถึงตัวต้นเรื่องที่ทำโครงการนี้ด้วย) ไม่เคยรู้ว่าวันพระคือวันไหนบ้างในแต่ละสัปดาห์ หรือแต่ละเดือน แต่เรารู้วันสำคัญต่างชาติ อีกทั้งวันพระเราเองไม่เคยได้เข้าวัดเลย หรือไม่เคยทำบุญเลย จึงเกิดโครงการนี้ขึ้น เพื่อชักชวนมาออมบุญกันเถอะ โดยผ่าน ถุงบุญ…(คุณ) ออมบุญทุกวันพระ หรือวันสำคัญของคุณ การออมบุญที่คุณเลือกเอง

รู้หรือทำแล้วได้อะไร
อย่างน้อยๆ เป็นเครื่องเตือนสติในแต่ละครั้งที่คิดหรือเผลอทำสิ่งไม่ดี เพื่อให้เราเองทำผิดน้อยลง ต่อเนื่องไปจนถึง คำว่า ลด ละ เลิก ต่อไปในอนาคต ขึ้นกับแต่ละคน

ชวนมาทำอะไร
ต้นทาง/จุดเริ่มต้น
กิจกรรมทุกๆ วันอาทิตย์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา บ่ายโมงเป็นต้นไป ขอนัดท่านทั้งหลายที่สวนโมกข์กรุงเทพฯ ชื่อเต็ม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ http://www.bia.or.th/ (ใครไปไม่ถูก หาข้อมูลเพิ่มเติมได้) เพื่อเริ่มสู่จุดเริ่มต้นของแต่ละท่าน ชวนมานั่งเย็บ ถุงบุญ ของคุณเอง พร้อมทั้งตกแต่งถุงบุญคุณ รับถุงไปออมกันที่บ้านครับ

ระหว่างทาง
เมื่อได้ถุงบุญ..(คุณ) แล้ว เจ้าของถุง ก็ออมบุญลงในถุงบุญของคุณได้ตามแต่ที่ท่านต้องการ หยอดหรือใส่ในถุง ทุกๆ วันพระหรือตามแต่ที่ท่านกำหนด (เลือกออม เลือกวัน และเลือกวิธีออมตามแต่ละคนต้องการ) ออมอยู่กะบ้านนั่นแหละครับ

ปลายทาง
ปลายทางการออม มีหลายทางให้ท่านเลือกเมื่อถุงปลายปีพวกเรามารวบรวมกันดูซิว่า จะได้ปัจจัยทำบุญเท่าไหร่ เพื่อนำปัจจัยดังกล่าว ทำบุญ บุญที่พวกเราเลือกกัน

 • ปลายทางเดียวกัน (รวบรวมปลายปี ไปทำร่วมกัน) ๑.ทุนการศึกษา สำหรับภิกษุ สามเณร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ๒.มูลนิธิต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ปลายทางต่างกัน แล้วแต่ท่านเลือก จะทำในวันเกิด/หรือวันสำคัญที่ท่านเลือก
 • ปลายทางอื่นๆ ตามถนัด ตามรูปแบบของแต่ละท่าน ช่วยน้ำท่วม ภัยหนาว มูนิธิที่ท่านต้องการ

ค่าใช้จ่ายผู้ร่วมโครงการ
ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เพียงแต่ทางโครงการใคร่ขอรับบริจาคสมทบทุนเล็กๆน้อยๆ ตามแต่ท่านกำหนด เพื่อนำทุนไปซื้ออุปกรณืต่างๆ ให้กับ ผู้เข้าร่วมโครงการและให้โครงการดำเนินต่อไปอย่างต่อเนือง หากมีทุนเพียงพอจะปิดรับบริจาคทุนสำหรับโครงการทันที
(ไม่มีข้อบังคับหรือข้อกำหนดเรื่องการบริจาค) หรือ บริจาคเป็นอุปกรณ์

**เนื่องจากโครงการไม่ได้รับหรือขอสนับสนุนทุนจากแหล่งใด แต่ใช้ทุนส่วนตัวในการเริ่มต้น เหตุเพราะเราอยากทำ**

อุปกรณ์ที่ใช้

 • ผ้าสำหรับทำถุงผ้า (เบื้องต้นกำหนดเป้นผ้าดิบ)
 • เข็มเย็บผ้า
 • ด้าย
 • สีสำหรับการตกแต่งถุง

ก่อกรรมโดย
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-515 8564
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1. รับสมัครผ่านทางอีเมล และโทรศัพท์
2. อาสาสมัครโปรดแจ้ง (1) ชื่อ-นามสกุล (2) โทรศัพท์ (3) อีเมล (4) ระบุกิจกรรมที่ต้องการ แล้วส่งมาที่ boonvolunteer@gmail.com
3. หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ โทร. 0-2882-4387

ที่มา ใบสมัครโครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา
ขอบคุณที่มาภาพประกอบ (ถุงบุญ)

Comments (0)

Tags: , ,

ย า น กิ ฟ ท์ ยานเทศกาลของขวัญ ขนมเเละดนตรี ลำที่ 30 | 1-5 ก.พ. 55

Posted on 24 January 2012 by deksiam

ยานนี้ไม่เก็บค่าตั๋ว แค่หอบตัวมาให้ทัน
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญขึ้น
ย า น กิ ฟ ท์ ยานเทศกาลของขวัญ ขนมเเละดนตรี ลำที่ 30
YAANGIFT 30th | GOOD BYE MY EARTH

วันที่/เวลา
วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2555
5 โมงเย็น – 4 ทุ่ม

สถานที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ตารางคอนเสิร์ต

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.facebook.com/yaangift

Comments (0)

นิทรรศการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2554 (Young Thai Artist Award 2011) | 18 ม.ค.- 26 ก.พ 55

Posted on 24 January 2012 by deksiam

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2554 (Young Thai Artist Award 2011) เวทีประกวดความสามารถด้านศิลปะของเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ พบ 36 สุดยอดผลงานทางศิลปะซึ่งเกิดจากการกลั่นกรองความคิดสร้างสรรค์อย่างประณีตทั้ง 6 สาขา ได้แก่

 1. ศิลปะ 2 มิติ
 2. ศิลปะ 3 มิติ
 3. ภาพถ่าย
 4. ภาพยนตร์
 5. วรรณกรรม
 6. การประพันธ์ดนตรี

โดยผ่านการคัดเลือกจากผลงานที่เข้าร่วมประชันกว่า 500 ชิ้น และยังได้รับการการรันตีคุณภาพจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ

วันที่/เวลา (นิทรรศการ)
วันพุธที่ 18 มกราคม 2555 ถึง อาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.

วันที่/เวลา (การประกาศผลและมอบรางวัล)
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า
เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละสาขาจะได้รับเงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมโอกาสทัศนศึกษาต่างประเทศ ส่วนผู้ได้รับรางวัลดีเด่นจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รวมมูลค่ารางวัล 2.4 ล้านบาท

สถานที่
ห้องนิทรรศการ 5 – 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า (หอศิลป์เจ้าฟ้า) กรุงเทพ (หยุดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02 586 5214
www.scgfoundation.org

ร่วมติดตามความคืบหน้าได้ที่
www.facebook.com/YoungThaiArtistAward

Young Thai Artist Award เป็นเวทีประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ประกอบด้วย สาขาศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี ดำเนินการโดยมูลนิธิเอสซีจีซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 เวทีดังกล่าวได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานการคัดเลือกผลงานที่เข้มงวด คณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นพากเพียรในการสร้างสรรค์ผลงานได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถเชิงศิลปะของตนอย่างกว้างขวาง อันจะเป็นแรงบันดาลใจและกระตุ้น ให้สังคมเกิดความตื่นตัว ซาบซึ้งถึงคุณค่าทางศิลปะ ตลอดจนยกระดับมาตรฐานงานด้านศิลปะให้ทัดเทียมสากล

Comments (0)

การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ | รับสมัคร 1-24 ก.พ. 55

Posted on 24 January 2012 by deksiam

วัน/เวลา ดำเนินโครงการ
1 ก.พ. – 11 ก.ค. 55 | 10:30-21:00

สถานที่
ห้องออดิทอเรียม TCDC

อบรมโดย
ทีมวิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก TCDC นักออกแบบ นักการตลาด และนักสร้างสรรค์มืออาชีพ

ค่าใช้จ่าย
*ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดทั้งโครงการ*

ต่อเนื่องจากความสำเร็จและผลตอบรับที่ดีเยี่ยมของโครงการ “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์” ทั้งสองครั้งที่ผ่านมา ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ผลิตสินค้าและบริการรายใหม่เพิ่มขึ้น กระตุ้นให้ตลาดสินค้าไทยมีความตื่นตัวและเห็นความสำคัญในด้านการออกแบบเพื่อเพิ่มทั้งมูลค่าและราคาสินค้าของผลิตภัณฑ์ ในการเข้าสู่มาตรฐานคุณภาพสินค้าระดับโลก

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนานักคิด นักออกแบบและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการนำพาประเทศไทยให้เป็นประเทศแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างจริงจัง จึงจัดโครงการ“การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์” ขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยจุดประสงค์เพื่อเน้นย้ำการนำพาธุรกิจไทยเข้าสู่แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างแท้จริง

ในการสัมมนาครั้งนี้ โครงการได้พิจารณาหัวข้อสร้างสรรค์พัฒนาธุรกิจและบริการใน 4 ประเภท คือ

 1. ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
 2. ของเล่น
 3. อาหารเพื่อสุขภาพ
 4. ของที่ระลึก

อบรมโดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในแต่ละผลิตภัณฑ์จะมาร่วมให้คำปรึกษา ภายใต้แนวคิดของแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้า การสร้างคุณค่าของตัวสินค้าและบริการ และในปีนี้ ทางโครงการได้เพิ่มอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญเข้าไปคือ การพัฒนาสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ

 • เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและเวิร์กช็อปเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับทีมที่ปรึกษาแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
 • สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Check-up), วางขายสินค้าที่ The Shop@TCDC, นำเสนอสินค้าแก่บริษัทในเครือ CP ALL และห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์และดิ เอ็มโพเรียม
 • สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมและพื้นที่จำหน่ายสินค้าในเทศกาลปล่อยแสงโดย TCDC

หลักฐานการสมัคร
(1)ใบสมัคร
(2)สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(3)สำเนาหลักฐานทางการศึกษา 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(4)ในกรณีนิติบุคคล ต้องแนบใบจดทะเบียนบริษัท/ห้างร้าน
(5)ภาพถ่ายตัวอย่างสินค้าหรือผลงาน (5 – 10 ภาพ)
(6)ส่งใบสมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสารการสมัครทางอีเมลที่ addvalue@tcdc.or.th

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่
หรือติดต่อขอรับใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มที่โครงการกำหนด) ได้ที่:

 • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 24 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-664-8448 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-17.30 น.
 • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียม ชอปปิ้ง คอมเพล็กซ์ ถนนสุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-664-8448 ต่อ 213-214 วันอังคาร- วันอาทิตย์ เวลา 10.30 – 20.00 น.

การยื่นใบสมัคร
(1) ยื่นใบสมัครโดยตรง ในเวลาทำการ 9.30-17.30 น. หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 24 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
(2) ยื่นทางอีเมล์ ได้ที่ addvalue@tcdc.or.th

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 24 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
คุณภัควิภา โทร. 02-664-7667 ต่อ 167
หรืออีเมล addvalue@tcdc.or.th
ดูวิธีการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

Comments (0)

Advertise Here
Advertise Here