ย า น กิ ฟ ท์ ยานเทศกาลของขวัญ ขนมเเละดนตรี ลำที่ 30 | 1-5 ก.พ. 55

ยานนี้ไม่เก็บค่าตั๋ว แค่หอบตัวมาให้ทัน
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญขึ้น
ย า น กิ ฟ ท์ ยานเทศกาลของขวัญ ขนมเเละดนตรี ลำที่ 30
YAANGIFT 30th | GOOD BYE MY EARTH

วันที่/เวลา
วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2555
5 โมงเย็น – 4 ทุ่ม

สถานที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ตารางคอนเสิร์ต

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.facebook.com/yaangift