ถุงบุญ…(คุณ) ใบที่๑ เทศกาลวันพระไม่ได้มีหนเดียว | ทุกเดือน ตลอดปี 2555

วันที่/เวลา
ทุกๆ วันอาทิตย์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา บ่ายโมงเป็นต้นไป
ครั้งที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๔ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๕ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๖ วันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๗ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๘ วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๙ วันอาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๑๐ วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ครั้งสุดท้าย วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ นัดรวมถุงบุญ

สถานที่
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)

ต้นสาย
… อันเนื่องมาจาก ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีที่ครบรอบพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรม ครบรอบ ๒๖๐๐ ปี เรียกว่า “พุทธชยันตี” หรือการตรัสรู้ธรรมพุทธชยันตี ตามคำ คือ ชัยชนะของพระพุทธเจ้า ชัยชนะเหนือกิเลส วัฏฏะสังสารแห่งจิตถูกคว่ำทำลายลง ทางกลุ่ม “โรงบ่มอารมณ์สุข” อยากหาเรื่องทำอะไรดีๆ ทุกๆ วันพระ จึงอยากชวนเพื่อนๆ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกศาสนา มาทำอะไรดีๆ กันเถอะโดยผ่านโครงการ ถุงบุญ…(คุณ) ใบที่๑ เทศกาล วันพระไม่ได้มีหนเดียว ๒๕๕๕

ปลายเหตุ
อยากทำอะไรดีๆ สักอย่าง แต่ไม่ชอบหรือไม่มีเวลาเข้าวัด ไม่ชอบพิธีกรรม แต่ชอบการแบ่งปัน อีกทั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้เราได้รับรู้ว่า วันไหน วันพระ บ้าง เรามักพูดว่าเมืองไทยเมืองพุทธ แต่เรา (รวมถึงตัวต้นเรื่องที่ทำโครงการนี้ด้วย) ไม่เคยรู้ว่าวันพระคือวันไหนบ้างในแต่ละสัปดาห์ หรือแต่ละเดือน แต่เรารู้วันสำคัญต่างชาติ อีกทั้งวันพระเราเองไม่เคยได้เข้าวัดเลย หรือไม่เคยทำบุญเลย จึงเกิดโครงการนี้ขึ้น เพื่อชักชวนมาออมบุญกันเถอะ โดยผ่าน ถุงบุญ…(คุณ) ออมบุญทุกวันพระ หรือวันสำคัญของคุณ การออมบุญที่คุณเลือกเอง

รู้หรือทำแล้วได้อะไร
อย่างน้อยๆ เป็นเครื่องเตือนสติในแต่ละครั้งที่คิดหรือเผลอทำสิ่งไม่ดี เพื่อให้เราเองทำผิดน้อยลง ต่อเนื่องไปจนถึง คำว่า ลด ละ เลิก ต่อไปในอนาคต ขึ้นกับแต่ละคน

ชวนมาทำอะไร
ต้นทาง/จุดเริ่มต้น
กิจกรรมทุกๆ วันอาทิตย์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา บ่ายโมงเป็นต้นไป ขอนัดท่านทั้งหลายที่สวนโมกข์กรุงเทพฯ ชื่อเต็ม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ http://www.bia.or.th/ (ใครไปไม่ถูก หาข้อมูลเพิ่มเติมได้) เพื่อเริ่มสู่จุดเริ่มต้นของแต่ละท่าน ชวนมานั่งเย็บ ถุงบุญ ของคุณเอง พร้อมทั้งตกแต่งถุงบุญคุณ รับถุงไปออมกันที่บ้านครับ

ระหว่างทาง
เมื่อได้ถุงบุญ..(คุณ) แล้ว เจ้าของถุง ก็ออมบุญลงในถุงบุญของคุณได้ตามแต่ที่ท่านต้องการ หยอดหรือใส่ในถุง ทุกๆ วันพระหรือตามแต่ที่ท่านกำหนด (เลือกออม เลือกวัน และเลือกวิธีออมตามแต่ละคนต้องการ) ออมอยู่กะบ้านนั่นแหละครับ

ปลายทาง
ปลายทางการออม มีหลายทางให้ท่านเลือกเมื่อถุงปลายปีพวกเรามารวบรวมกันดูซิว่า จะได้ปัจจัยทำบุญเท่าไหร่ เพื่อนำปัจจัยดังกล่าว ทำบุญ บุญที่พวกเราเลือกกัน

  • ปลายทางเดียวกัน (รวบรวมปลายปี ไปทำร่วมกัน) ๑.ทุนการศึกษา สำหรับภิกษุ สามเณร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ๒.มูลนิธิต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • ปลายทางต่างกัน แล้วแต่ท่านเลือก จะทำในวันเกิด/หรือวันสำคัญที่ท่านเลือก
  • ปลายทางอื่นๆ ตามถนัด ตามรูปแบบของแต่ละท่าน ช่วยน้ำท่วม ภัยหนาว มูนิธิที่ท่านต้องการ

ค่าใช้จ่ายผู้ร่วมโครงการ
ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เพียงแต่ทางโครงการใคร่ขอรับบริจาคสมทบทุนเล็กๆน้อยๆ ตามแต่ท่านกำหนด เพื่อนำทุนไปซื้ออุปกรณืต่างๆ ให้กับ ผู้เข้าร่วมโครงการและให้โครงการดำเนินต่อไปอย่างต่อเนือง หากมีทุนเพียงพอจะปิดรับบริจาคทุนสำหรับโครงการทันที
(ไม่มีข้อบังคับหรือข้อกำหนดเรื่องการบริจาค) หรือ บริจาคเป็นอุปกรณ์

**เนื่องจากโครงการไม่ได้รับหรือขอสนับสนุนทุนจากแหล่งใด แต่ใช้ทุนส่วนตัวในการเริ่มต้น เหตุเพราะเราอยากทำ**

อุปกรณ์ที่ใช้

  • ผ้าสำหรับทำถุงผ้า (เบื้องต้นกำหนดเป้นผ้าดิบ)
  • เข็มเย็บผ้า
  • ด้าย
  • สีสำหรับการตกแต่งถุง

ก่อกรรมโดย
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”

[box type=”info”]ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-515 8564[/box]

[box type=”info”]การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1. รับสมัครผ่านทางอีเมล และโทรศัพท์
2. อาสาสมัครโปรดแจ้ง (1) ชื่อ-นามสกุล (2) โทรศัพท์ (3) อีเมล (4) ระบุกิจกรรมที่ต้องการ แล้วส่งมาที่ boonvolunteer@gmail.com
3. หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ โทร. 0-2882-4387[/box]

[button link=”http://www.budnet.org/boonvolunteer/node/22″ size=”small” style=”info” window=”yes”]ที่มา[/button] [button link=”https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dGxLanNDTVJ2ZHFQNy1OMFFseXJwN2c6MQ#gid=0″ size=”small” style=”info” window=”yes”]ใบสมัครโครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา[/button]
[button link=”http://wipawee.wordpress.com/2009/01/03/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AC%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1/” size=”small” style=”info” window=”yes”]ขอบคุณที่มาภาพประกอบ (ถุงบุญ)[/button]