อาสาปั้นระเบิด (แห่งความสุข) | 26 ก.พ. และ 11 มี.ค. 55

หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ความรุนแรงขัดแย้งที่ผ่านมา ส่งผลกระทบในวงกว้าง มีผลระยะยาว หยั่งรากลึก ในสังคมไทย จนคนมองข้ามที่ปัญหาสำคัญระยะยาวใกล้ๆตัวที่สำคัญคือปัญหาสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติไม่เป็นมิตร ดังในเมืองเห็นได้คือแหล่งน้ำเน่าเสียซึ่งได้ส่งผลกระทบไปยังจิตใจของคนรอบข้าง โดยเฉพาะวัดในกรุงเทพฯ  ที่มีบ่อน้ำเป็นแหล่งพักอาศัยให้สรรพสัตว์ เต่า หอย ตะพาบ ปลา ได้พักพิงทั้งยังเคยเป็นแหล่งรื่นรมย์แก่ผู้พบเห็น ได้เปลี่ยนไป เนื่องด้วยการขาดความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียระยะยาว

เราได้เล็งเห็นถึงปัญหา แก้ได้ด้วยการ “วางระเบิด” บ่อน้ำเหล่านั้นซะ แต่ไม่ใช่ระเบิดที่คนทั่วไปหวาดกลัว กลับเป็นระเบิดที่ทำจาก เชื้อจุลินทรีย์ รำ แกลบ เครื่องปรุงต่างๆ ในการระเบิดแห่งความสุขจึงเกิดขึ้น หรือที่ใครๆเรียกว่า EM Ball พวกเราจึงขอชวนเพื่อนๆมาร่วมเรียนรู้ การทำระเบิดแห่งความสุข เพื่อไประเบิดแหล่งน้ำเน่าเสียทิ้ง โดยเริ่มจากบ่อน้ำในวัดเป้าหมายที่สนใจร่วมขบวนการพร้อมทั้งวางแผนให้ความรู้จัดการแก้ไขปัญหาบ่อน้ำเน่าเสีย อาทิ โป๊ะผักตบชวาดูดสารพิษ การหมักเศษอาหารที่ฉันเหลือเพื่อเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อทำสิ่งที่เรียกว่าความสุขนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ด้วย การระเบิดความเน่าเหม็นด้วยมือเรา

วัตถุประสงค์
–   สร้างเสริมความเข้าใจแก้ไขปัญหาสุขภาวะ จากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษด้วยตนเอง
–   ฟื้นฟูความเป็นวิถีพุทธ สร้างความสัมพันธ์ในชุมชนอาสาและวัดในพื้นที่

วัน/เวลา
ครั้งที่ 1 – 13 พฤศจิกายน 2554
ครั้งที่ 2 – 11 ธันวาคม 2554
ครั้งที่ 3 – 8 มกราคม 2555
ครั้งที่ 4 – 26 กุมภาพันธ์ 2555
ครั้งที่ 5 – 11 มีนาคม 2555

สถานที่
วัดบรมนิวาส ถ.พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.

จำนวนที่รับ
ครั้งละ 20 คน

ลักษณะกิจกรรม
ให้อาสาสมัครมาร่วมเรียนรู้ประโยชน์ของ ระเบิด EM Ball  พัฒนาความร่วมมือการทำน้ำหมักชีวภาพ ส่วนผสมและเทคนิคการทำระเบิด EM Ball ช่วยกันออกแรงปั้น ระเบิด EM Ball  เพื่อจะนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสีย โดยจะจัดทำและโยนลูกระเบิด EM Ball ระเบิดแห่งความสุข ในพื้นที่บ่อน้ำวัด และคลองแสนแสบข้างวัด ปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ จำนวน 5 ครั้ง เพื่อให้บ่อน้ำและคลองแสนแสบได้รับการบำบัดอย่างสม่ำเสมอ

แผนที่

ผู้จัดกิจกรรม
เครือข่ายจิตอาสา

[box type=”info”]ติดต่อสอบถาม
นันท์นภัส วชิระสมบูรณ์ (เจน)
โทรศัพท์: 08-5909-4498
อีเมล: napasja@hotmail.com[/box]

[box type=”info”]การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1. รับสมัครผ่านทางอีเมล และโทรศัพท์
2. อาสาสมัครโปรดแจ้ง (1) ชื่อ-นามสกุล (2) โทรศัพท์ (3) อีเมล (4) ระบุกิจกรรมที่ต้องการ แล้วส่งมาที่ boonvolunteer@gmail.com
3. หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ โทร. 0-2882-4387[/box]

[button link=”http://www.budnet.org/boonvolunteer/node/14″ size=”small” style=”info” window=”yes”]ที่มา[/button] [button link=”https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dGxLanNDTVJ2ZHFQNy1OMFFseXJwN2c6MQ#gid=0″ size=”small” style=”info” window=”yes”]ใบสมัครโครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา[/button]