โครงการก้าวย่างเส้นทางธรรม ปีที่ 2 | จากเชียงใหม่ไปนครปฐม

โครงการก้าวย่างเส้นทางธรรม ปีที่ 2
“จากข่วงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม”

เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔

การจาริกบุญโดยการเดินเท้าเป็นการก้าวย่างทางธรรมตามวิธีปฎิบัติตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เพื่อเป็นการฝึกฝนร่างกายและขัดเกลาจิตใจ การเดินเพื่อแสวงบุญถือเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพระภิกษุสงฆ์ แต่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาหากผู้ที่ไม่ใช่พระหรือนักบวชจะเดิน เพราะการเดินระยะทางไกลๆ นั้น เป็นการฝึกหัดขัดเกลาจิตใจวิธีหนึ่ง ที่ค่อนข้างจะลำบากกายและลำบากใจ แต่หากก้าวผ่านไปได้ ย่อมแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจของบุคคลผู้มีอุดมการณ์ ที่จะต่อสู้กับสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะกับตัวเอง ดั่งเช่น ท่าน คล็อด อันชิน โทมัส อ.ประมวล เพ็งจันทร์ อ.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ หรือ คุณ พฤ โอ่โดเชา ฯลฯ

ระยะทางในการเดิน
จากประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ ไปจนถึง พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ประมาณ ๘๐๐ กม.

ระยะเวลาในการเดิน
ปฐมนิเทศวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔ (สถานที่และเวลา ติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิหยดธรรม ๐๕๓-๐๔๔-๒๒๐)
เริ่มเดินทางวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ใช้เวลาในการเดินประมาณ ๒ เดือน

วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่อฝึกหัดขัดเกลาร่างกายและจิตใจของตนเอง ให้ตระหนักรู้ถึงแก่นของชีวิต
๒. เพื่อนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธา
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักกับคุณค่าของชีวิตมากขึ้น
๔. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารวมโครงการได้เห็นคุณค่าของน้ำใจมากยิ่งขึ้น
๕. เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นโดยเริ่มจากภายในตัวเรา แล้วโยงใยไปยังสรรพสิ่งที่แวดล้อม

[box type=”info”]สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
มูลนิธิหยดธรรม
ตู้ ปณ. ๕๔ แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐
โทร. ๐๕๓-๐๔๔-๒๒๐
http://www.dhammadrops.org[/box]