Archive | February, 2011

Tags: , , , , ,

วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือการดับไฟป่าและหมอกควัน

Posted on 28 February 2011 by deksiam

ไฟป่าคือหายนะของสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่ ทำให้ชาติบ้านเมืองวิกฤติได้ จะหาใครป้องกันและช่วยแก้ไขได้บ้างไหม? เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน จึงขอวิงวอนร่วมกันบริจาค ตั้งกองทุนป้องกันหมอกควันและไฟป่า ณ ดอยผาส้ม

“ถ้าพวกท่านอยากรู้และสัมผัสว่านรกมีจริงและร้อนสาหัสเพียงใด ลองมาช่วยกันดับไฟป่าที่วัดพระบรมธาตุดอยผาส้มดูสิ…” นี่คือคำท้าทายและเชิญชวนให้พวกเราทุกคนมาพิสูจน์ถึงความยากลำบากอย่างแสนสาหัสของพระนักพัฒนารูปหนึ่งบนยอดดอยผาส้ม ดูแลผืนป่าเกือบแสนไร่ ครอบคลุมพื้นที่ป่าสะเมิง อันเป็นป่าต้นน้าแม่ขานที่ใหลลงสู่แม่น้าปิง ท่านเล่าให้เราฟังว่า ๕ ปี เต็มๆ ที่ต้องคอยปกป้องคุ้มครองผืนป่าต้นน้าแห่งนี้ที่ถูกไฟไหม้ทุกปี และมีการแผ้วถางบุกรุกอยู่อย่างสม่าเสมอของผู้ละโมบบางคน การลักลอบค้าไม้ บางครั้งต้องถูกกลั่นแกล้ง ต่างๆ นานา ถูกกดดันจากผู้เสียผลประโยชน์ แต่ท่านก็ต้องอดทนและตั้งสติให้มั่นคง อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด เพื่อชาติบ้านเมือง เพื่อผืนป่าที่หร่อยหรอลงทุกปี หากเราไม่เริ่มทำและเอาจริงเอาจัง ใครเล่าจะมาช่วยเรา” พระสังคม ธนปัญโญ รองเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ บอกเล่ากับทีมงาน คม ชัด ลึก ..อย่างเอาจริงเอาจังและเด็ดเดี่ยว

“ไฟป่าปีนี้..จะสาหัสและรุนแรงกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอน เพราะปีที่แล้วชาวบ้านดับไฟป่าแล้วได้เงินเพราะเป็นความผิดพลาดอย่างแรงของกระทรวงทรัพย์ฯ ที่ไม่เข้าใจวิธีการป้องกันและแก้ไขให้ได้ผลและยั่งยืน”

อยากทราบว่าเราพัฒนาวัด พัฒนาชุมชน ด้วยศาสตร์ของพระราชาอย่างไร ก็เข้าไปดูในเว็บก็ได้ เข้า Google แล้วพิมพ์ ‘ดอยผาส้ม’ ก็มีข้อมูลให้ดูชมอยู่ หรือจะมาเยี่ยมชมโครงการก็โทรมาตามเบอร์นี้ ๐๘๙-๕๗๔-๒๕๒๘

และขอฝากเรื่องสาคัญที่สุดในช่วงนี้คือ ขอบิณฑบาตรก็บริจาคนั่นแหละ ไฟป่ามาปีนี้ สาหัสแน่ๆ หลวงพ่อต้องดูแลเกือบแสนไร่ ป่าต้นน้าปิง ไหลลงสู่เจ้าพระยานั่นแหละ พวกเราทั้งคนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำได้ประโยชน์ร่วมกันทุกคน ตอนนี้อยากได้งบมาช่วยจ้างคนดูแลไฟป่าช่วยกัน รถขับเคลื่อน ๔ ล้อ เก่าๆ สักคัน ไว้ขนคน ขนน้ำไปทำแนวกันไฟ หรือใครอยากมาเป็นอาสาสมัครดับไฟช่วยกันก็มา โทรมาตามเบอร์ หรือบริจาคได้ มีใบอนุโมทนาบัตร ลดภาษีได้ด้วยนะ บริจาคเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะเมิง เลขบัญชี ๕๔๔ ๐๑๕๒ ๐๖๓ พระสังคม ธนปัญโญ ขอความสุขความเจริญ แด่ทุกท่านทุกคนเทอญ..สาธุ

ข้อมูลพื้นที่กิจกรรม

เข้าพื้นที่สำรวจโครงการ/ประสานงาน
โทร ๐๘๙-๕๗๔-๒๕๒๘

สิ่งที่ขอรับบริจาค

 • งบประมาณ (เพื่อจ้างคนดูแลไฟป่า/จัดหารถขับเคลื่อนสี่ล้อบรรทุกคนและน้ำทำแนวกันไฟ)
 • อาสาสมัครดับไฟ

บริจาคปัจจัยได้ที่
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพสาขาสะเมิง
เลขบัญชี ๕๔๔ ๐๑๕๒ ๐๖๓
พระสังคม ธนปัญโญ
(มีใบอนุโมทนาบัตรลดหย่อนภาษีได้)

ที่มา http://agrinature.or.th/content/389

Comments (0)

Tags: , , ,

อาสาสมัคร ‘เมื่อดอกรักบาน’

Posted on 28 February 2011 by deksiam

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) รับอาสาสมัครจำนวน 50 คนร่วมทำกิจกรรม “เมื่อดอกรักบาน” พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กในสภาวะยากลำบากในพื้นที่เมือง

คุณสมบัติ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

 1. ไม่จำกัด เพศ อายุ และระดับการศึกษา
 2. มีใจรักงานอาสาสมัคร มีความเสียสละ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี คิดบวก พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง และพร้อมที่สร้างโอกาสให้กับคนอื่น
 3. มีความตั้งใจและสามารถทำงานร่วมกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในสภาวะยากลำบากในชุมชนเมือง
 4. มีความสนใจในงานพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะประเด็นงานพื้นที่สร้างสรรค์ และนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้สื่อและสารเพื่อการพัฒนาเด็กและชุมชน
 5. สามารถจัดสรรเวลาในการร่วมสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันกับเด็กและชุมชนในพื้นที่ของการทำกิจกรรมในโครงการ ระหว่างเดือน มีนาคม – สิงหาคม 2554 โดยที่ไม่มีค่าตอบแทน

ผู้ที่ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาเสร็จสิ้นโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรอาสาสมัครจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (มสธ.)

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
คุณเสาวรัตน์ ประดาห์ โทรศัพท์ 085- 1352689
คุณวนภัทร์ แสงแก้ว โทรศัพท์ 085- 8995442

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม 10700
02- 4336292 , 02-4355281
iamchild2004@yahoo.com
http://www.iamchild.org/

Comments (0)

Tags: , , , , ,

This is it – ร่วมภาวนากับหลวงปู่ติช นัท ฮันห์ มีนาคม 2011

Posted on 28 February 2011 by deksiam

หลวงปู่ติช นัท ฮันห์ จะเดินทางมาร่วมภาวนากับพวกเราอีกครั้งในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้
โอกาสนี้สังฆะหมู่บ้านพลัมประเทศไทย จึงอยากเชิญชวนให้คนที่สนใจได้เข้าร่วมงานภาวนา 7 วัน ในวันที่ 25-31 มีนาคม 2554
โดยช่องทางหลักในการสมัครคือ http://thaiplumvillage.org/

สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือคนรุ่นใหม่ที่มีรายได้ไม่มาก (อายุ 15-50ปี) ที่มีความต้องการเข้าร่วมงาน สามารถสมัครเป็นอาสาสมัครหมู่บ้านพลัม เพื่อเข้าร่วมงานภาวนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด 60 คน

หน้าที่หลักของอาสาสมัครคือ การเข้าร่วมงานภาวนาด้วยความพากเพียรและฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
หน้าที่รองของอาสาสมัครคือ การช่วยเตรียมงานและดูแลงานภาวนาให้เป็นไปอย่างราบรื่น /ตามกำลังของแต่ละคน

สำหรับงานภาวนาที่จะถึงนี้

 • อาสาสมัครสามารถเข้าร่วมงานภาวนาอาสาสมัคร 5-6 มีนาคม ณ ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (optional)
 • อาสาสมัครสามารถเข้าร่วมงานภาวนา 25-31 มีนาคม ณ มจร. จ.อยุธยา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าเดินทาง และอาสาสมัครจะเดินทางไปล่วงหน้า 1 วันคือเช้าวันที่ 24 เพื่อเตรียมงาน (a must)

สนใจเป็นอาสาสมัคร กรุณากรอกใบสมัคร

ทีมงานจะอีเมลกลับไปเพื่อตอบรับการสมัคร  หรือหากต้องการสอบถามเพิ่มเติม อีเมลมาได้ที่ plum.volunteer@gmail.com
(ปิดรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ หรือเต็มจำนวนรับ)

โครงการจาริกธรรมกับ ติช นัท ฮันห์ และสังฆะหมู่บ้านพลัม

25-31 มีนาคม 2554 / 25-31 March 2011
ภาวนารู้จักใจ : พุทธวิถีเพื่อหล่อเลี้ยงและเยียวยา ณ มจร.วังน้อย อยุธยา
Understanding Our Mind : The Buddhist Practice of Nourishment and Healing
at Mahachulalongkorn University (MCU) Ayutthaya

2 เมษายน 2554 / 2 April 2011
วันแห่งสติ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
The day of Mindfulness at Buddhadasa Indapanno Archives (BIA)

6 เมษายน 2554 / 6 April 2011
ทอดผ้าป่าเพื่อโครงการสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัมนานาชาติ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
Offering Ceremony at Pak Chong, Nakorn Ratchasrima

ลงทะเบียนทุกกิจกรรมในเว็บไซต์ / Online Registration
www.thaiplumvillage.org

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการจาริกธรรม
โทร.Tel (จ-ศ/ Mon-Fri 08.00-17.00 น.)
085-3182939  086-6884984(Eng)
email : awakeningsource@yahoo.com

Comments (1)

Tags: , ,

โครงการก้าวย่างเส้นทางธรรม ปีที่ 2 | จากเชียงใหม่ไปนครปฐม

Posted on 28 February 2011 by deksiam

โครงการก้าวย่างเส้นทางธรรม ปีที่ 2
“จากข่วงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม”

เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔

การจาริกบุญโดยการเดินเท้าเป็นการก้าวย่างทางธรรมตามวิธีปฎิบัติตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เพื่อเป็นการฝึกฝนร่างกายและขัดเกลาจิตใจ การเดินเพื่อแสวงบุญถือเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพระภิกษุสงฆ์ แต่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาหากผู้ที่ไม่ใช่พระหรือนักบวชจะเดิน เพราะการเดินระยะทางไกลๆ นั้น เป็นการฝึกหัดขัดเกลาจิตใจวิธีหนึ่ง ที่ค่อนข้างจะลำบากกายและลำบากใจ แต่หากก้าวผ่านไปได้ ย่อมแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจของบุคคลผู้มีอุดมการณ์ ที่จะต่อสู้กับสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะกับตัวเอง ดั่งเช่น ท่าน คล็อด อันชิน โทมัส อ.ประมวล เพ็งจันทร์ อ.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ หรือ คุณ พฤ โอ่โดเชา ฯลฯ

ระยะทางในการเดิน
จากประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ ไปจนถึง พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ประมาณ ๘๐๐ กม.

ระยะเวลาในการเดิน
ปฐมนิเทศวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔ (สถานที่และเวลา ติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิหยดธรรม ๐๕๓-๐๔๔-๒๒๐)
เริ่มเดินทางวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ใช้เวลาในการเดินประมาณ ๒ เดือน

วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่อฝึกหัดขัดเกลาร่างกายและจิตใจของตนเอง ให้ตระหนักรู้ถึงแก่นของชีวิต
๒. เพื่อนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธา
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักกับคุณค่าของชีวิตมากขึ้น
๔. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารวมโครงการได้เห็นคุณค่าของน้ำใจมากยิ่งขึ้น
๕. เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นโดยเริ่มจากภายในตัวเรา แล้วโยงใยไปยังสรรพสิ่งที่แวดล้อม

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
มูลนิธิหยดธรรม
ตู้ ปณ. ๕๔ แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐
โทร. ๐๕๓-๐๔๔-๒๒๐
http://www.dhammadrops.org

Comments (0)

Tags: , , , , ,

สร้างศูนย์เรียนรู้ดินเพื่อชุมชนพุสวรรค์ วัดห้วยกวางจริง

Posted on 28 February 2011 by deksiam

สร้างศูนย์เรียนรู้ดินชุมชน
ณ วัดห้วยกวางจริง ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมก่อสร้างศูนย์เรียนรู้จาก 2 มือของเราหลายๆ คนยังคงดำเนินต่อไป

…หลังจากที่ผ่านมาหลายคนได้ไปร่วมกันปั้นก้อนดินศูนย์เรียนรู้หลายพันก้อน ร่วมก่อร่าง ประตู หน้าต่าง กำแพงกันมาจนท่วมหัวไปแล้ว
10-12 ธันวาคม 2553 – ปั้นก้อนดิน
25-26 ธันวาคม 2553 – ก่อบ้านดิน
5-6 กุมภาพันธ์ 2554 – ก่อบ้านดิน (สูงขึ้นไปอีก “บางท่านก่อไม่ได้ เลยหัวไปแล้ว”) + ฉาบผนัง

งานศูนย์เรียนรู้ของเรายังไม่เสร็จเสียทีเดียว เนื่องจากความพร้อมและคำเรียกร้องจากอาสาสมัครหลายท่าน ให้เลื่อนกิจกรรมจากวันที่ 12-13 มีนาคม 2554 – ทาสี จัดเฟอร์นิเจอร์ แต่งสวนหน้าศูนย์ออกไป กลุ่มอาสาสมัครนักเดินทางจึงขอเลื่อนกิจกรรมออกไปเป็นกำหนดการดังนี้
23-24 เมษายน 2554 – ทาสี จัดเฟอร์นิเจอร์ แต่งสวนหน้าศูนย์
20-21 พฤษภาคม 2554 – จัดหนังสือทำระบบยืมคืน อบรมบรรณารักษ์ จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ดินอย่างเป็นทางการ จัดกิจกรรมเรียนรู้ให้แก่ชุมชน

และหลังจากนั้นกลุ่มอาสาสมัครนักเดินทางของเราก็ยังคงมองหาพื้นที่ที่ต้องการศูนย์เรียนรู้ ให้เราไปร่วมสานฝันการเรียนรู้ซึ่งกันและกันต่อไป เพื่อศูนย์เรียนรู้ดินสานฝันแห่งการเรียนรู้ของเด็กในพื้นที่ห่างไกล
(รูปกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา)

ดังนั้นในวันที่ 23-24 เมษายนนี้ จึงเป็นอีกครั้งที่เราจะมาร่วมแรงร่วมใจกัน ลงพื้นที่เรียนรู้วิธีการและร่วมลงมือก่อร่างสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้บ้านดินด้วยกัน ณ วัดห้วยกวางจริง โดยสานงานอาคารส่วนที่เหลือและตกแต่งภายในภายนอก ดังนี้

 • ทาสีอาคารศูนย์เรียนรู้ดินโดยรอบ ในและนอกอาคาร
 • จัดเฟอร์นิเจอร์และหนังสือ รวมถึงสื่อเรียนรู้
 • จัดแต่งสวนและบริเวณโดยรอบ

ฯลฯ
จึงเชิญทุกท่านที่สนใจ โดยเฉพาะคนที่พลาดโอกาสในการสร้างบ้านดินร่วมกัน ห้ามพลาด!! เด็ดขาด

กำหนดการก่อศูนย์เรียนรู้ดิน ณ วัดห้วยกวางจริง ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554
06.00 – 09.00 น. เดินทางสู่วัดห้วยกวางจริง
09.00 – 10.00 น. ร่วมกิจกรรมกับทางวัด
10.30 – 12.00 น. บรรยายสไลด์เทคนิคการทำบ้านดิน
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 16.00 น. ดำเนินการทาสีผนัง ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ภายในศูนย์
16.00 – 18.00 น. พักผ่อน ตามอัธยาศัย
18.00 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 น. กิจกรรมภาคกลางคืน
21 .00 น. พักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554
00.60 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทานร่วมกัน
08.00 – 12.00 น. จัดแต่งสวนหน้าศูนย์
12.00 – 13.00 น ทานอาหารเที่ยง
13.00 – 15.00 น. สรุปบทเรียน กล่าวคำอำลา
15.00 – 16.00 น. อาบน้ำเตรียมตัวกลับ
16.00 – 18.30 น. เดินทางกลับ กทม. อย่างปลอดภัย

สิ่งที่เราจะได้รับและเรียนรู้

 • พบปะแลกเปลี่ยน กับเพื่อนผู้มีจิตใจอาสา มิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ของเราทุกคนที่ได้ผ่านมาพบกัน
 • เรียนรู้และค้นพบศักยภาพที่ ซ่อนไว้ หาคำตอบ”บ้านดิน” สร้างกันยังไง ทำไมใคร ๆ ก็ทำได้ไม่ยาก โดยวิทยากร พี่โย บ้านดินเช่นเดิม
 • สัมผัส ‘ชีวิตบ้านนอก’ ความสุขง่ายๆ อีกมุมหนึ่งบนผืนแผ่นดินไทย
 • สัมผัสถึงสัมพันธภาพที่แท้จ ริงระหว่าง คน บ้านและทรัพยากรธรรมชาติใกล้ตัว
 • ฟื้นฟูวัฒนธรรม ‘การลงแขก’ สัมผัสบรรยากาศมิตรภาพ น้ำใจและความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 • สัมผัสพลังเร้นลับบางอย่างของบ้านดิน ที่คุณต้องมาสัมผัสและเรียน รู้ด้วยตัวคุณเอง

เกณฑ์การรับสมัครอาสาสมัครที่ไม่เปลี่ยนแปลง
1. กินง่าย อยู่ง่าย พร้อมลุย
2. ไม่เรื่องมาก
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมค่ายและชุมชน
4. ไม่จำกัดเพศวัย วุฒิการศึกษา และอาชีพ
5. เป็นคนที่มีจิตใจดีและรักการเรียนรู้
6. เข้าร่วมกิจกรรมได้ครบ

การเตรียมตัวก็ยังไม่เปลี่ยนไป

 • ถุงนอน (ที่วัดไม่มีเครื่องนอนใด ๆ ให้เลยนะคะ)
 • เสื้อกันหนาว
 • หมวกสวมกันแดด
 • เสื้อผ้าพร้อมเลอะ สำหรับ 2 วัน
 • ไฟฉาย
 • ยากันยุง
 • ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว
 • ชุดพร้อมลุย 2 ชุด
 • ถุงมือสำหรับทำงาน

วิธีการสมัครเคยๆ
การสมัครทาง we-cc@live.com
ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์บ้าน, โทรศัพท์มือถือ, สถานศึกษาหรือสถานที่ทำงาน, บุคคลอื่นที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน, Sizeเสื้อที่ใส่, พร้อมเล่าประสบการณ์งานอาสาสมัครที่ผ่านมาสักเล็กน้อย
(กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปีกรุณานำใบอนุญาตจากผู้ปกครอง มาในวันเดินทางด้วย)

รอการติดต่อกลับทาง Email ก่อนชำระค่าใช้จ่าย : เพียงท่านละ 1,090 บาท
เป็นค่าเดินทาง อาหาร ที่พัก อุปกรณ์ในการสร้างบ้านดินบางส่วน ฯลฯ
โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 730-2506-803 ชื่อบัญชี นส.กฤตยา ดิษยวนิช
แล้ว Fax: 02-5038304 หรือ mail: we-cc@live.com อีกครั้งเพื่อยืนยันการเข้าร่วม

จุดนัดหมาย : วันที่ 23 เมษายน 2554 เ วลา 6.30 น. ห้างเซ็นจูรี่ ซอยรางน้ำ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
การเดินทาง : รวมพลขึ้นรถตู้โดยสาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
จิล 085-064-4336
ชาย 089-747-1414
ยุ้ย 081-269-7170
หญิง 089-799-5495 (*การเดินทางสอบถามได้จากหญิง*)

กลุ่มอาสาสมัครนักเดินทาง (Voyage volunteer:VV)

Comments (0)

Tags: , , ,

อาสาสมัครบ่ายวันอาทิตย์

Posted on 17 February 2011 by deksiam

ปกติเราใช้เวลาช่วงบ่ายวันอาทิตย์ไปกับอะไรกันบ้าง
นอน ดูทีวี เล่นเกม เล่นอินเทอร์เน็ต อ่านการ์ตูน ดูหนัง ฟังเพลง เดินห้าง ทำงานบ้าน ปลูกต้นไม้ ไปปลูกป่า เล่นกีฬา นั่งสมาธิฝึกจิต ประดิษฐ์ประดอยของใช้ ไปเมาท์กับเพื่อน หรืออื่นๆ อีกมากมาย…

จะดีไหมถ้าได้ลองเปลี่ยนจากการทำสิ่งที่คุ้นเคยในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ มาพบกลุ่มคนใหม่ๆ ทำอะไรแปลกๆ และได้ใช้ความสามารถที่เรามีอยู่แล้วไม่ว่ามากหรือน้อย.. ไม่ต้องบ่อย สักเดือนละครั้งสองครั้งก็พอ =)

โครงการพลิกฟื้นพื้นที่เพื่อชุมชนอยู่ยั่งยืน ระยะที่ 2 เชิญชวนวัยรุ่นทุกช่วงอายุ (young at heart!) ที่มีเวลาว่างช่วงบ่ายวันอาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กๆ ที่ชุมชนตลาดปีนัง คลองเตย (ข้างตึกล็อกซเล่ย์) อาจจะสอนหนังสือ สอนการบ้าน ชวนเล่นเกม ทำงานศิลปะ ประดิษฐ์ของใช้ ฯลฯ ได้หมดเลย

อาสาสมัครจะได้พบ

 • แน่นอน.. เด็กๆ ในชุมชน ช่วงอายุตั้งแต่ 3 ขวบถึงเยาวชนอายุ 16 ปี ดีกรีความแสบซนมีหลายระดับ ครั้งละ 20-30 คน กลุ่มนี้คือกลุ่มเป้าหมายหลัก
 • พี่ลุงป้าน้าอาคุณตาคุณยาย ชาวชุมชนตลาดปีนัง มาส่ง-มารับลูกหลาน มาทำอาหาร มาส่งเสบียง จะได้พบทุกครั้งที่จัดกิจกรรม กลุ่มนี้เป็นผู้ปกครองของกลุ่มเป้าหมาย
 • พี่ๆ เจ้าหน้าที่บริษัทล็อกซเล่ย์จำกัด (มหาชน) มาดูแลภาพรวมกิจกรรม อำนวยความสะดวกด้านงบประมาณ คำแนะนำ คำปรึกษา เป็นผู้สนับสนุน

อาสาสมัครจะได้ทำ

 • 6 มีนาคม 2554 วันปฐมนิเทศ: เดินเท้าสำรวจชุมชน (แถบนั้นเป็นชุมชนขนาดกะทัดรัด ยังไม่ทันเหนื่อยก็เดินเสร็จ), พบพูดคุยกับเด็กๆ ตัวเป็นๆ, แบ่งกลุ่มออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต สร้างสรรค์ได้ตามถนัด โดยยึดประเด็นหลักของโครงการ
 • วันอาทิตย์ 13.00-16.00น.: รวมกลุ่มจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กในชุมชนตลาดปีนัง เดือนละ 2-3 ครั้งตลอดปี 2554 (สามารถเลือกลงตารางเวลาตามที่สะดวกได้)
 • ระหว่างทาง: กิจกรรมพัฒนาทักษะและถอดบทเรียนอาสาสมัคร (เข้าร่วมตามความสมัครใจ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
แนน 086-8247571
แว่น 081-9266774
อีเมล sundayvolunteer@gmail.com

ลงทะเบียนอาสาสมัคร: http://tinyurl.com/sundayvolunteer

Comments (0)

Tags: , , , ,

มองเธอด้วยหัวใจ มอบความรักความห่วงใยให้น้องหนู

Posted on 17 February 2011 by deksiam

“มองเธอด้วยหัวใจ มอบความรักความห่วงใยให้น้องหนู” เชิญชวนร่วมทำกิจกรรมพิเศษที่ทำให้คุณส่งผ่านความรักสู่หัวใจดวงน้อยๆ ให้กับน้องๆ  “บ้านเด็กตาบอด ผู้พิการซ้ำซ้อน รามอินทรา”

ไม่ว่าวันไหนๆ ก็มีความรักให้กันได้ทุกวัน  เนื่องในโอกาส “เดือนแห่งความรัก” โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้มูลนิธิกระจกเงา  มีกิจกรรมพิเศษที่ทำให้คุณส่งผ่านความรักสู่หัวใจดวงน้อยๆ ด้วยการบริจาคของขวัญที่มีค่าสำหรับเด็ก ให้กับน้องๆ  “บ้านเด็กตาบอด ผู้พิการซ้ำซ้อน รามอินทรา”  ในวันศุกร์ ที่ 4  มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. นอกจากกิจกรรมส่งมอบสิ่งของแล้ว ยังมีกิจกรรมนันทนาการกับน้อง ในช่วงบ่าย รวมถึงการเลี้ยงอาหารเย็นกับน้องๆ อีกด้วยนะคะ

สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคสิ่งของและร่วมทำกิจกรรม “มองเธอด้วยหัวใจ มอบความรักความห่วงใยให้น้องหนู”

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณศิริขวัญ  086-0072020  และ คุณแอน 080-0825117  เจ้าหน้าที่โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา หรือนำสิ่งของมาบริจาคได้ด้วยตนเองที่ มูลนิธิกระจกเงา  8/12   ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดี-รังสิต  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์02-941-4194-5 โทรสาร 02-941-4194 ต่อ 109
โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Comments (2)

Tags: , , ,

ฉลาดแกมดี! Ready to Show (again)

Posted on 17 February 2011 by deksiam

องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE  ด้วยการสนับสนุนจากบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิ อโชก้า ประเทศไทย, ChangeFusion, TCDC และ BE Magazine ขอเชิญร่วมงาน iCARE Award 2010 ฉลาดแกมดี! Creative Social Business Contest  ชวนมาดูมาฟังผลงานเนรมิตธุรกิจเพื่อสังคม จากแผน  40 หน้ากระดาษ  สู่การลงมือทำจริง 3 เดือนของ 3 ทีมผู้เข้ารอบสุดท้ายในโจทย์งานอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ งานพัฒนาวิถีชุมชนและงานสถาปนิกชุมชน

http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150091553017087

ผลจะเป็นเช่นไร ขอเชิญมาชมและฟังการตัดสินครั้งสุดท้ายกันโดยระทึก พร้อม Thank you Party ล้อมวงคุยเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมแบบสบาย สบาย ในหัวข้อ “ดีด้วย รวยได้…จริงป่ะ!?” กับนักเขียน นักแปล นักวิชาการอิสระ “คนชายขอบ – สฤณี อาชวานันทกุล”  พร้อมด้วย 1 ในผู้ก่อตั้ง Opendream บริษัทเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อสังคม และ ผู้ก่อตั้ง BE Magazine นิตยสารเพื่อสังคมเล่มแรกของเมืองไทย

26 ก.พ. นี้ 13.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมพุทธคยา  อัมรินทร์พลาซ่า  BTS ชิดลม

สำรองที่นั่งฟรีได้ที่: http://tinyurl.com/45rb2uy
ติดตามข่าวสารได้ที่: www.facebook.com/icareclub
Facebook Event: www.facebook.com/home.php#!/event.php?eid=111995865541690

โทร.02-742-9141 ต่อ 4202

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554
เวลา 13.00 – 19.30 น.
สถานที่ หอประชุมพุทธคยา ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า BTS ชิดลม

Comments (0)

Advertise Here
Advertise Here