อาสาสมัคร ‘เมื่อดอกรักบาน’

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) รับอาสาสมัครจำนวน 50 คนร่วมทำกิจกรรม “เมื่อดอกรักบาน” พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กในสภาวะยากลำบากในพื้นที่เมือง

คุณสมบัติ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

  1. ไม่จำกัด เพศ อายุ และระดับการศึกษา
  2. มีใจรักงานอาสาสมัคร มีความเสียสละ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี คิดบวก พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง และพร้อมที่สร้างโอกาสให้กับคนอื่น
  3. มีความตั้งใจและสามารถทำงานร่วมกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในสภาวะยากลำบากในชุมชนเมือง
  4. มีความสนใจในงานพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะประเด็นงานพื้นที่สร้างสรรค์ และนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้สื่อและสารเพื่อการพัฒนาเด็กและชุมชน
  5. สามารถจัดสรรเวลาในการร่วมสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันกับเด็กและชุมชนในพื้นที่ของการทำกิจกรรมในโครงการ ระหว่างเดือน มีนาคม – สิงหาคม 2554 โดยที่ไม่มีค่าตอบแทน

ผู้ที่ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาเสร็จสิ้นโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรอาสาสมัครจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (มสธ.)
[box type=”download”]ดาวน์โหลดใบสมัคร[/box]

[box type=”info”]สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
คุณเสาวรัตน์ ประดาห์ โทรศัพท์ 085- 1352689
คุณวนภัทร์ แสงแก้ว โทรศัพท์ 085- 8995442
[/box]
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม 10700
02- 4336292 , 02-4355281
iamchild2004@yahoo.com
http://www.iamchild.org/