โครงการ “อาสาพาน้องยิ้ม ทริป 2 ที่ศูนย์ยอพยพผู้ลี้ภัยสงครามชายแดนไทย – กัมพูชา” จังหวัดสุรินทร์

สงคราม !

 ฝันร้ายเมื่อครั้งวัยเยาว์ของฉัน   เกิดขึ้นอีกแล้ว !

 เสียงปืนใหญ่และแรงสั่นสะเทือนก่อนความตายมาเยือน

ภาพทรงจำถึงบ้านที่ฉันเกิด กำลังลุกเป็นไฟ

 เสียงปืนเล็ก ปืนใหญ่รัวสนั่นไปทั่วสารทิศ…ตลอดค่ำคืนและทุกคืน

 เสียงลูกเด็กเล็กแดงวิ่งร้องไห้จ้าละหวั่น หาที่กำบัง…

 พ่อแก่แม่เฒ่า นั่งถอนหายใจ อยู่ชานเรือน… ในใจครุ่นคิดเวทนามนุษย์ ช่างโง่เขลา !!

 เขลาที่ละเลยจิตใจด้านที่เป็นมนุษย์ สวมวิญญาณสัตว์ลุกขึ้นเข่นฆ่ากันและกัน

 ศพ !!  อีกไม่นานจะเกลื่อนสมรภูมิ

 สันติภาพ …สันติเพียบ มลายไปจากใจ

เหลือแต่ความเคียดแค้น ชิงชังที่จารึกไว้บนหน้าประวัติศาสตร์

 เพราะสังเวยชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปมากมายเพื่อหินเก่าๆ กองหนึ่ง !!

 สงคราม ! สงคราม ! สงคราม!

 เรารู้ ว่าเราหยุดสงครามไม่ได้ แต่เราแน่ใจและเชื่อว่า เราปลูกฝังสันติภาพในใจคนได้

 เริ่มจากรอยยิ้ม เริ่มจากวัยเยาว์ เริ่มด้วยความรักและการแบ่งปัน…

อาสาพาน้องยิ้ม… เป็นอีกหนึ่งขบวนการกอบกู้โลก ด้วยจิตอาสา

 ขอพระเจ้าจงยุติสงคราม….ในใจของผองเราด้วยเถิด!!!!!!!!!!!!!!!!

  จากเหตุปะทะกันอีกระลอกระหว่างทหารไทย และ ทหารกัมพูชา  ตลอดแนวชายแดน ปราสาทตาควาย  บ้านไทยสันติสุข ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก  และปราสาทตาเมือนธม  บ้านหนองคันนา  ตำบลตาเมียง  อำเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์  นับว่าวันนี้เป็นวันที่ 4 เข้าไปแล้ว แต่ก็ยังไม่หยุด ยังมีเสียงเสียงปืนใหญ่ ปืนเล็กยิงตอบโต้กันกันเป็นระยะๆ   และมีการเสริมกำลัง เสริมอาวุธหนักกันไม่ขาดสาย ในขณะนี้ชาวบ้านเริ่มอพยพออกจากหมู่บ้านกันมากขึ้น ขยายวงกว้างมากขึ้น ทำให้ศูนย์อพยพค่อยๆ ทวีมากขึ้น เหมือนจำนวนคน ซึ่งในขณะนี้คาดว่ามีอพยพโดยรวมแล้วหลายหมื่นคน ตามศูนย์ต่างๆ เกือบ  10 ศูนย์

______________

โครงการ “อาสาพาน้องยิ้ม ทริป 2 ที่ศูนย์ยอพยพผู้ลี้ภัยสงครามชายแดนไทย – กัมพูชา”  จังหวัดสุรินทร์

 โครงการ ครูอาสา มูลนิธิกระจกเงา จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ อาสาสมัครไทยเอ็นจีโอ มูลนิธิกองทุนไทย  ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเฉพาะกิจเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาและเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้เด็กๆและชาวบ้านในศูนย์พักพิง ในโครงการ “อาสาพาน้องยิ้ม ทริป 2”  ระหว่าง วันที่  30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคมนี้ ณ ศูนย์อพยพ นิคมปราสาท ศูนย์อพยพโรงเรียนนิคม ศูนย์อพยพเทศบาลตำบลนิคมฯ ศูนย์อพยพโรงเรียนโคกกลาง ศูนย์อพยพโรงเรียนตานีวิทยา ศูนย์อพยพวิทยาลัยการอาชีพและศูนย์อพยพโรงเรียนโสตศึกษา ต.เชื้อเพลิง  อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์

กำหนดการ เฉพาะกิจ   “อาสาพาน้องยิ้ม ทริป 2 ” ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม  2554

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2554

  06.00 น.   ทีมงานกระจกเงา  จะนำรถไปรอรับที่ บขส.ปราสาท และ ศูนย์นิคมปราสาท จังหวัดสุรินทร์

  07.00 – 09.00 น. ทานอาหารเช้า และคุยเตรียมความพร้อม และแบ่งทีมเข้าพื้นที่ศูนย์ผู้อพยพ

  09.00 น.  แบ่งเป็น 2 ทีมทีมละ 10 คนเข้าพื้นที่ ทำกิจกรรมศูนย์อพยพที่ 1 และ 2 คือ ศูนย์เทศบาลตำบลนิคม  และศูนย์โรงเรียนนิคมปราสาท

  -กิจกรรมเล่นเกมส์สนุกๆ แจกขนม

  -กิจกรรมวาดรูป “เกิดอะไรขึ้นที่บ้านของฉัน..?”

   -กิจกรรมกับอาสาสมัครเยาวชน

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

14.00  น.  เข้าพื้นที่ทำกิจกรรมศูนย์อพยพที่ 3 และ 4 คือ ศูนย์นิคมฯปราสาทและศูนย์วิทยาลัยการอาชีพ

  -กิจกรรมเล่นเกมส์สนุกๆ แจกขนม

 -กิจกรรมวาดรูป “เกิดอะไรขึ้นที่บ้านของฉัน…?

 -กิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครเยาวชน

17.00 น.  ร่ำลาเด็ก ๆ  หลังเสร็จกิจกรรมสรุปงานแต่ละทีม

 18.00  น. รับประทานอาหารเย็น  ประชุมเตรียมงานเตรียมความพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้

 วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม  2554

08.00 น. กระจายกลุ่มเข้าพื้นที่ ทำกิจกรรมศูนย์อพยพที่ 5 และ 6 ศูนย์โรงเรียนโคกกลางและโรงเรียนตานี

  -กิจกรรมเล่นเกมส์สนุกๆ แจกขนม 

   -กิจกรรมวาดรูป “เกิดอะไรขึ้นที่บ้านของฉัน..?”

   -กิจกรรมกับอาสาสมัครเยาวชน

11.30 น.  เดินทางกลับที่พัก

14.00  น.  เข้าพื้นที่ทำกิจกรรมศูนย์อพยพที่  7 และ 8 คือศูนย์โรงเรียนโสตศึกษา ต.เชื้อเพลิงและศูนย์โรงเรียนบ้านคูตัน อ.กาบเชิง

16.00 น.  ล่ำลาเด็ก ๆ  สรุปกิจกรรม  อาบน้ำอาบท่า กินข้าว ร่วมกัน และแวะซื้อของฝาก

20.00 น. ส่งอาสาสมัครขึ้นรถ ณ สถานีขนส่งอ.ปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ !!!!!

   กิจกรรม และ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข สำหรับผู้ที่สนใจอยากเข้าร่วม

  1 สมทบทุนค่าอาหาร 5 มื้อ ค่ารถรับส่งและค่าขนมเด็กๆ เพื่อทำกิจกรรม คนละ 1,000 บาท

  2 ออกค่าเดินทางไป-กลับ  เอง

เรื่องการเตรียมความพร้อมและเรื่องอื่นๆ

+  เต้นท์   หรือใครไม่มีก็จะพักกันที่วัด

+ มุ้ง (ถ้ามี และไม่ลำบากในการขนของอาสาสมัครเอง)

+ หมอน

 +  ยากันยุง  ( สำคัญมาก )

 +  ยารักษาโรคประจำตัว ( ถ้ามี )

 +  ถุงนอน ไฟฉาย รองเท้าแตะ

 +  เสื้อผ้า (ส่วนตัว) เตรียมมาเท่าที่จำเป็น เตรียมผ้าถุง / ผ้าขะม้า  สำหรับอาบน้ำ

 และที่สำคัญ…ของบริจาคเช่น ขนม  นม  หมาก พลู  หรือทุนทรัพย์เท่าที่จะหากันมาได้เพื่อมอบให้เด็ก ๆ และชาวบ้าน

**  การจองตั๋ว เดินทางมาร่วมกิจกรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบตัวเอง  **

 เส้นทางการเดินรถ   สาย  กรุงเทพ – สุรินทร์  หรือ  กรุงเทพ – อุบลราชธานี ( แจ้งซื้อตั๋วสำหรับรถที่วิ่งผ่าน  ประโคนชัย และนิคมปราสาท  เนื่องจากรถวิ่งหลายเส้นทาง รบกวนสอบถามก่อนซื้อตั๋วด้วย  และแจ้งลงรถที่  ศูนย์นิคมปราสาท)

 สนใจติดต่อ ไนล์  082 178 3849  อีเมล์ cheeriver@hotmail.com