จากภูผาสู่มหานที ชวนทำความดี คืนชีวิตกลับสู่ธรรมชาติ

ความเป็นมา

หลังจากที่เครือข่าย “จากภูผา..สู่..มหานที” รวมตัวกันทั้งชาวบ้าน ภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมมือกันฟื้นฟูท้องทะเลชุมพร ซึ่งเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนในการฟื้นฟูผืนน้ำทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ด้วยการนำก้อนดินจุลินทรีย์หรือระเบิดจุลินทรีย์ และการทำบ้านให้ปลาด้วยอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นจากธรรมชาติ ที่เรียกว่า “ซั้ง” ลงสู่ท้องทะเลชุมพร

จากการร่วมมือกันดังกล่าว ทำให้ท้องทะเลที่เคยเสื่อมโทรม สามารถฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนมาได้ ซึ่งในปัจจุบันยังมีแหล่งน้ำเสียและท้องทะเลที่มีสภาพเสื่อมโทรมรอการฟื้นฟูจากมนุษย์อีกหลายที่

ขอเชิญชวนคนรักน้ำ รักทะเล มาช่วยกันฟื้นฟูโลกใต้ทะเล ด้วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมปั้นดินเป็นระเบิดจุลินทรีย์ แล้วนำไปปล่อยลงทะเลด้วยกัน หลังจากนั้นติดตามดูก้อนจุลินทรีย์ ที่พวกเราปล่อยลงไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง และสามารถนำไปพัฒนา ต่อยอดด้วยใช้ระเบิดจุลินทรีย์ในการนำไปฟื้นฟูแหล่งน้ำที่อื่นๆ ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

1.เผยแพร่เรื่องการคืนชีวิตให้กับธรรมชาติในผืนน้ำด้วยระเบิดจุลินทรีย์

2.ร่วมแรงในการฟื้นฟูท้องทะเล

3.ปลูกจิตสำนึกการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

วัน/เวลา

ครั้งที่ 1 19-20 มีนาคม 2554

ครั้งที่ 2 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2554

สถานที่

ชุมพร คาบาน่า จ.ชุมพร

จำนวนที่รับ

ครั้งละ 25-30 คน

ค่าใช้จ่าย*

 • สำหรับผู้ดำน้ำตื้น 2,000 บาท

  สำหรับผู้ดำน้ำลึก (Scuba) 3,200 บาท

 • *ราคานี้รวม ค่าดำน้ำ ค่าที่พัก 1 คืน และอาหาร 4 มื้อ

  *ราคานี้ ไม่รวมค่ารถ ค่าของใช้ส่วนตัว

  กำหนดการโครงการ “จากภูผาสู่มหานที ชวนทำความดี คืนชีวิตกลับสู่ธรรมชาติ”*

  Ø วันแรก

  08.00 – 08.30 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

  08.30 – 12.00 กิจกรรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมพรคาบาน่า

  – ฐานจุลินทรีย์

  – ฐานคนเอาถ่าน

  – ฐานคนมีน้ำยา

  12.00 – 13.00 อาหารกลางวัน

  13.30 – 15-00 เรียนรู้ประโยชน์และวิธีการทำระเบิดจุลินทรีย์ และช่วยกันปั้นให้มากที่สุด

  15.00 – 16.00 อาหารว่าง

  16.00 – 18.00 Free Time

  18.00 – 19.30 อาหารเย็น

  19.30 – 21.00 เปิดวงสนทนา

  Ø วันที่สอง

  06.00 – 07.45 เวลาส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า

  07.45 พบกันที่จุดนัดพบ เตรียมขึ้นเรือ

  08.00 เรือออก

  08.30 เรียนรู้เรื่องบ้านปลา และสร้างบ้านปลา (บนเรือ)

  10.00 ปล่อยระเบิด และนำบ้านปลาลงใต้ทะเล (1)

  12.00 อาหารกลางวัน

  13.30 ปล่อยระเบิด และนำบ้านปลาลงใต้ทะเล (2)

  16.00 เรือถึงฝั่ง อาบน้ำ กลับบ้าน

  *กำหนดการและกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  การเดินทาง

  สามารถเดินทางจากสายใต้ใหม่ รถเที่ยวสุดท้ายออกประมาณ 21.30 – 22.00 น. ถึงชุมพรเวลา 04.30 น. แล้วเราจะรับสู่ชุมพรคาบาน่า (หลังจากรับสมัคร ทางเราจะตกลงเรื่องการเดินทางอีกครั้ง)

  สอบถามเพิ่มเติม

  ผู้ประสานงานกิจกรรม “จากภูผาสู่มหานที ชวนทำความดี คืนชีวิตกลับสู่ธรรมชาติ”

  นันท์นภัส วชิระสมบูรณ์ (เจน) โทร. 08-1247-7662

  สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

  1. ผู้ที่เคยกรอกใบสมัครกิจกรรมของ “โครงการฉลาดทำบุญ” แล้ว สามารถแจ้งชื่อ-หมายเลขโทรศัพท์-อีเมล ของท่านมาที่โครงการได้เลย

  2. ผู้ที่ยังไม่เคยสมัคร สามารถกรอกใบสมัครแล้วส่งกลับมา (ทางอีเมล-แฟ็กซ์)

  บัญชีสำหรับโอนค่าใช้จ่าย

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ สาขาอรุณอมรินทร์

  เลขที่บัญชี 157-1-17074-3

  ชื่อบัญชี เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย

  หมายเหตุ

  1. กรุณาส่งหลักฐานการโอนมาที่ โทรสาร 0-2882-5043 พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร และกิจกรรมที่สมัคร

  2. หรือแนบไฟล์มาที่ อีเมล boonvolunteer@gmail.com พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร และกิจกรรมที่สมัคร

  โครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา (เครือข่ายพุทธิกา)

  เลขที่ 45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา) ถ.อรุณอมรินทร์

  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

  โทรศัพท์: 0-2882-5043, 0-2882-4387, 08-6300-5458

  โทรสาร: 0-2882-5043

  อีเมล: boonvolunteer@gmail.com

  เว็บไซต์: www.budnet.org

  วันเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.