รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร (สำนักงานกรุงเทพฯ) มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ

ประกาศรับสมัคร : เจ้าหน้าที่บริหาร (สำนักงานกรุงเทพฯ)

เพื่อที่จะบริหารสำนักงานเเละการเงินของ JPF ช่วยในเรื่องของการขนส่งของบุคลากร สร้างระบบการกรอกบรรจุข้อมูล

หน้าที่การรับผิดชอบ
 – บริหารสำนักงาน : จดหมาย (ทั้ง อีเมล์ เเละ จดหมาย) จัดเตรียมเเละเเจกจ่ายเอกสาร อำนวยความสะดวกในการสอบถามข้อมูล จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ภายในสำนักงาน จ่ายบิล
– บริหารการเงิน : จัดเก็บหนังสือ โอนเงิน รายงานการเงิน
– จัดการการเดินทางเเก่บุคลากร : จองตั๋ว เเละจัดการการเดินทาง, ปริ้นเอกสาร JPF
– สร้างระบบการจัดการเเฟ้ม : ที่เก็บเเฟ้มเเละข้อร้องเรียน จัดเก็บเอกสาร JPF เเละจัดเก็บรายการในระบบฐานข้อมูล
– เพื่อช่วยเหลือในด้านกิจกรรมของ JPF: เข้าร่วมการประชุมเเละช่วยเหลือบุคลากรท่านอื่น ๆ ในการจัดการกิจกรรม

ประสบการณ์เเละ ข้อจํากัด
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในด้านการบริหารสำนักานเเละด้านการเงิน
– มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้
– มีความคุ้นเคยกับระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
– มีสัญชาติไทย เเละมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ทั้งเขียนเเละพูด) ในระดับกลาง
– เคยประสบการณ์ในองค์กรพัฒนาเอกชนเเละภาคประชาสังคม
– มีความสามารถที่จะทํางานเดี่ยวและเป็นกลุ่ม
– มีความสมัครใจที่จะเดินทางทั่วประเทศไทย

ลักษณะการทํางาน
 – ช่วงเวลาทําการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 9.00 น. – 17.00 น. หยุดช่วงวันหยุดราชการ
– มี 15 วันหยุดที่จ่ายให้
– เงินเดือน 10,000 – 15,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่มี
– ทดลองการทํางาน 3 เดือน
– วิเคราะห์การทํางานเเละจะเพิ่มเงินเดือนทุก 6 เดือน

วิธีการรับสมัคร : ส่งประวัติโดยย่อเเละจดหมายเเนะนําตัวสั้นๆ ไปยัง info@justiceforpeace.org ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อสัมภาษณ์

เริ่มรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : 6 พฤษภาคม 2555

________________________

Work Description: Office Manager

To manage the office and finances of JPF, assist in logistical requirements of staff members, create filling system.

 Responsibilities

Ø  To manage the office: mail (electronic and post), preparing and distributing documents, facilitating inquiries, purchase office supplies, pay bills,

Ø  To manage finances: bookkeeping, transfers, reporting

Ø  To provide logistical support to staff: booking tickets and accommodation, printing of JPF documents

Ø  To create filing system: filing cases and complaints (electronic and hard copies), filing JPF documents, enter cases in database

Ø  To assist in JPF activities: take minutes of meetings, assist other staff in organization of activities

 Experience and Qualifications

Ø  At least 3 years experience managing office and finances

Ø  Relevant bachelor degree

Ø  Experience with electronic accounting systems

Ø  Thai national with intermediate knowledge of English (written and spoken)

Ø  Experience in NGO and civil society sector

Ø  Ability to work independently as well as with team members

Ø  Willingness to travel throughout Thailand desirable

 Working Conditions

Ø  Office hours: Monday- Friday,  9am-5pm, occasional weekends with days in lieu

Ø  15 paid vacation

Ø  Salary 10,000-15,000 depending upon experience

Ø  3 months probation period

Ø  Salary review and performance appraisal every 6 months

 To apply: Please send your resume and letter of introduction to info@justiceforpeace.org

Only short – applicants will be contacted for interviews.

Deadline of Submission: 6 May 2011

Start date: as soon as possible.