14 – 17 มกราคม 2559 นี้ ชวนคนไทยขอมือหน่อย!

โครงการ คนไทยขอมือหน่อย ปีที่3 ร่วมกินเที่ยว ช้อป กับร้านค้า ร้านอาหารใจดี พร้อมช่วยเหลือสังคม 14-17 ม.ค. 2559 ณ เซ็นทรัลเวิล์ด และรอบย่านราชประสงค์ รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/KhonThaiFoundation

Read More