อาสาสมัครบ่ายวันอาทิตย์ ภารกิจแผนที่ชุมชน

โครงการพลิกฟื้นพื้นที่เพื่อชุมชนอยู่ยั่งยืนและกลุ่มอาสาสมัครบ่ายวันอาทิตย์ ดำเนินกิจกรรมกับชุมชนตลาดปีนัง คลองเตย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ โดยการริเริ่มและสนับสนุนจากบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจจะประกอบร่างแผนที่ชุมชนตลาดปีนัง คลองเตย และมอบเป็นเอกสารสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน

โครงการฯ จึงเปิดรับอาสาสมัครเป็นทีมงานร่วมผลิตแผนที่ชุมชนให้กับชุมชนตลาดปีนัง คลองเตย ในบทบาทต่างๆ ดังนี้

———————————————————————
อาสามัครกลุ่มที่ ๑ อาสาถ่ายภาพ
ถ่ายภาพชุมชน – ถ่ายภาพทุกบ้านในชุมชนตลาดปีนัง รวมประมาณ ๗๐-๘๐ ครัวเรือน
ปฏิบัติภารกิจวันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔
———————————————————————
อาสาสมัครกลุ่มที่ ๒ อาสากำหนดจุด
พล็อตสถานที่ต่างๆ รอบชุมชนตลาดปีนังลงในแผนที่ – ทั้งบ้านของสมาชิกชุมชน ร้านค้า ร้านอาหาร ป้อมตำรวจ สวนหย่อม บริษัท ธนาคาร ฯลฯ
ปฏิบัติภารกิจวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
———————————————————————
อาสาสมัครกลุ่มที่ ๓ อาสาสืบประวัติ
สืบค้นและเรียบเรียงประวัติชุมชนจากคำบอกเล่า สัมภาษณ์คนเฒ่าคนแก่, พูดคุยกับสมาชิกที่อยู่ในชุมชนมานาน
ปฏิบัติภารกิจวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
———————————————————————

หมายเหตุ

  1. นัดประชุมพบหน้ากันอย่างจริงจังคร่ำเครียด (ล้อเล่นจ้ะ ไม่เครียดขนาดนั้น) บ่ายโมง-สี่โมงเย็น วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔
  2. ทุกภารกิจจิตอาสาครั้งนี้ปฏิบัติร่วมกับกลุ่มเยาวชนในชุมชนตลาดปีนัง นามว่า กลุ่ม BY ปีนัง
  3. วันที่ที่กำหนดไว้ เป็นวันที่ที่ทีมงานกำหนดเป็นต้นแบบ บางภารกิจอาจไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นในวันที่กำหนด เราสามารถนัดมาพบกันนอกเวลาที่กำหนดได้

ท่านใดที่มีคุณสมบัติ ความถนัด หรือความสนใจใกล้เคียงกับภารกิจทั้ง ๓ กลุ่ม (ถ่ายภาพ, พล็อตแผนที่, สืบประวัติ) และพร้อมเป็นอาสาสมัครบ่ายวันอาทิตย์กับเรา กรอกใบสมัครได้ที่ http://tinyurl.com/penangMAP
วันนี้ – ๓๐  กันยายน ศกนี้

[box type=”info”]สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แนน 086-8247571
แว่น 081-9266774[/box]