คอร์สอบรมทำบ้านดิน กับ โจน จันใด

สร้างพิพิธภัณฑ์ดิน วัดบัวนาค บ้านแม่โจ้ เชียงใหม่
โดย โจน จันใด + วิทยากรบ้านดินและชาวบ้านบ้านแม่โจ้
วันที่ 20 -23 พฤษภาคม 2011 เรียนรู้การสร้างบ้านดินทุกขั้นตอน โดยเทคนิคก้อนดินดิบ

Read More

ปฏิบัติการสร้างสรรค์คนดนตรี TK Band ปี 2

TK park เปิดโอกาสให้เยาวชนคนดนตรีได้เรียนรู้ทักษะในการเล่นดนตรี การแต่งเพลง การผลิตผลงาน การแสดงดนตรี และเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือปฏิบัติในสนามธุรกิจจริง นำทีมถ่ายทอดประสบการณ์ โดย พี่จุ้ย ศุ บุญเลี้ยง และนักดนตรีมืออาชีพอีกเพียบ

Read More

Active Citizen : พลเมืองอาสา พลังของการเปลี่ยนแปลงสังคม

เชิญร่วมเป็นหนึ่งใน “พลเมืองอาสา พลังของการเปลี่ยนแปลงสังคม” ด้วยกิจกรรมหลากหลายที่พร้อมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนับตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามา เริ่มต้นจาก…

Read More

มาร่วมกันถักทอความเข้าใจด้วยศักยภาพแห่งการ “รับฟัง” ในโครงการ “เพื่อนรับฟังเพื่อความเข้าใจ”

เชิญชวนผู้สนใจแนวทาง การสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication) ร่วมเป็นอาสาเพื่อนรับฟัง ร่วมปฏิบัติการใช้เครื่องมือการรับฟังทำงานในพื้นที่ความขัดแย้ง เพื่อหาแนวทางในสร้างความเข้าใจและมองคนที่คิดต่างกันว่าไม่ใช่ศัตรู

Read More