เชิญฟังบรรยายธรรม ‘ในสุขมีทุกข์ ในมืดมีสว่าง และ ในวิกฤติมีโอกาส’ โดย อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา

เครือข่ายพุทธิกา, ร้านไตรปิฎก (ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาและห้องสมุด), ชมรมเพื่อนคุณธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เจริญสติ – จิตอาสา”

Read More