มูลนิธิสุขภาพไทยรับอาสาสมัครดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์

Posted on 07 October 2011 by deksiam


กิจกรรมที่ 1 รับสมัครอาสาสมัคร workshop ทำของเล่น-ของใช้ ให้น้องในสถานสงเคราะห์
ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554 (เปิดรับถึง 13 ต.ค.54)


กิจกรรมที่ 2 รับอาสาสมัครสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์
เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึง 13 พ.ย.54

ร่วมกันสร้างสุขเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์
เพื่อให้เด็กๆ เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม มูลนิธิสุขภาพไทย www.thaihof.org

Leave a Reply

Advertise Here
Advertise Here