มูลนิธิสุขภาพไทยรับอาสาสมัครดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์


[box]กิจกรรมที่ 1 รับสมัครอาสาสมัคร workshop ทำของเล่น-ของใช้ ให้น้องในสถานสงเคราะห์
ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554 (เปิดรับถึง 13 ต.ค.54) [/box]


[box]กิจกรรมที่ 2 รับอาสาสมัครสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์
เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึง 13 พ.ย.54[/box]

ร่วมกันสร้างสุขเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์
เพื่อให้เด็กๆ เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์
[box type=”info”] รายละเอียดเพิ่มเติม มูลนิธิสุขภาพไทย www.thaihof.org[/box]