รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหาร (สำนักงานกรุงเทพฯ) มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ

ประกาศรับสมัคร : เจ้าหน้าที่บริหาร (สำนักงานกรุงเทพฯ)

เพื่อที่จะบริหารสำนักงานเเละการเงินของ JPF ช่วยในเรื่องของการขนส่งของบุคลากร สร้างระบบการกรอกบรรจุข้อมูล

Read More